آثار تربیتی مطلوب حج از منظر قرآن و روایات

آثار تربیتی حج,آثار تربیتی حج از نگاه روایات,آثار تربیتی حج از نگاه قرآن,آثار تربیتی مطلوب حج از منظر قرآن و روایات,آثار حج در آیات و روایات,بررسی مبانی و آثار تربیتی حج,تحقیق آثار تربیتی حج
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام آثار تربیتی مطلوب حج از منظر قرآن و روایات هستید.

دانلود فایل

دانلود تحقیق رشته معارف اسلامی آثار تربیتی مطلوب حج از منظر قرآن و روایات آثار تربیتی مطلوب حج از منظر قرآن و روایات چیست؟ مناسک حج هرکدام نقش مؤثری درسازندگی حاجیان دارند، آن کس که باتوجه وخلوص به آن اعمال بپردازد، بدون شک یک دوره سیرو سلوک الی الله راپشت سرگزارده وازهرچه ناخالصی وتیرگی که دردرونش هست رهایی می یابد. ازاین رو ازامام علی(ع) روایت شده است که هرکس حج بگزارد ازهمه گناهان پاک می شود مثل روزی که ازمادر متولد شده وهیچ آلودگی وخلافی رامرتکب نشده است «قالَ أبوعَبدالله کأنّ أبی یقول :من أمّ هذا البیت حاجّاً أو معتمراً مبرّاً من أکبر رجع من ذنوبه کهیئة یوم ولدته أمّة.» البته این بدان معنا نیست که تأثیرحج بر روی همه یکسان است، بلکه درمورد افرادمختلف فرق می کند چنانچه امام صادق حاجان رابه سه دسته تقسیم می کنند. (حسینی کشکوئیه،1372،صص197-196) درمورد نقش وتأثیراعمال حج ازجهت متحول ساختن افراد یکی ازنویسنده های معاصرمی گوید: هریک ازاعمال متنوع حج عامل مستقلی برای بارور ساختن بعدی ازابعاد شخصیت آدمی است که مجموعاً درچندروز محدود حیوانی رامبدل به یک انسان وانسان را به یک موجود الهی مبدل می سازد. دوقطعه پارچه سفید به نام لباس احرام ،عاریتی بودن لباس های فاخرو رنگارنگ معمول را برای انسان قابل درک می سازد. همین دوقطعه پارچه سفید،به خوبی می تواند اثبات کند که حیات رانباید قربانی دسیسه حیات کرد. آدمی با جمله «لبیک اللّهم لبیک » می تواند عقده های حقارت را که یک عمر روان اورا مختل کرده، دریابد وبگشاید وارزش وعظمت موجودیت خود رالمس کند. زیرا اوبا لبیک پاسخی به دعوت الهی به سوی خودمی دهد. با این ذکر روحانی سازنده ،وابستگی خودرا به خداوند بزرگ که اورا به سوی خود خوانده است درک می کند. پس این بی نهایت کوچک شایستگی تماس با آن بی نهایت بزرگ را داراست. درحقیقت حج پایگاه وآموزشگاه انسان سازی است. محل تربیت انسان های متقی است ، امانه انسان هایی که باریاضت های غلط ودرگوشه های عزلت تعلیم یافته باشند. بلکه درمیان اجتماع ودرانبوه انسان ها این دوره آغاز وبه پایان می رسد تا پس ازخاتمه درس ها دوباره به میان مردم برگردند وهرکدام چون چراغی تاریکی هارا روشنایی بخشند والگو وسرمشقی برای دیگران باشند. در واقع ما مفهوم تعلیم و تربیت اسلامی را به معنای واقعی کلمه میتوانیم در حج مشاهده کنیم، بهشتی(1389،ص17) در رابطه با مفهوم تعلیم و تربیت اسلامی بر این عقیده است:«هرگونه اقدام هدایتگرانه ای که به منظورایجاد،ابقاء و اکمال استعدادهای ادراکی،میلی،ارادی و عملی متربی در چهارحوزه ی ارتباط با خدا،ارتباط با خود،ارتباط با دیگران و ارتباط با جهان برمبنای قرآن،سنت،و عقل به سوی هدف غایی قرب مطلق الهی انجام می شود. ما با الهام از این تعریف آثارتربیتی حج را به 4بخش تقسیم میکنیم: 1.آثار تربیتی حج ازحیث ارتباط با خدا در این قسمت به آثار تربیتی خداشناسی و پرورش صفت خوف و رجا پرداخته ایم. 2.آثار تربیتی حج از حیث ارتباط با خود در این قسمت به آثارتربیتی پرورش نیروی تفکر،خود شناسی،خودسازی ،پرورش حس حقیقت جویی و قطع تعلقات دنیوی پرداخته ایم. 3.آثار تربیتی حج از حیث ارتباط با دیگران در این قسمت به اثر تربیتی وحدت امّت اسلامی در حج،مساوات مردمی در حج،خوش خلقی در حج،همکاری و تعاون در حج،حفظ زبان پرداخته ایم. 4.آثار تربیتی حج از حیث ارتباط با جهان هستی در این قسمت به آثار تربیتی شناخت طبیعت به عنوان مظهر حق و استفاده ی  بهینه از داشته های تکوینی پرداخته ایم. فهرست مندرجات 4-1- مقدمه 2 آثار تربیتی مطلوب حج از منظر قرآن و روایات چیست؟ 2 4-6-1- آثار تربیتی حج از حیث ارتباط انسان با خدا 4 الف)خداشناسی 4 خداشناسی درعرفات 5 ب)پرورش خوف و رجا 6 4-6-2- آثار تربیتی حج از حیث ارتباط انسان با خود 10 الف) پرورش نیروی تفکر 10 ب)خود شناسی 12 ج) خود سازی 14 د) قطع تعلقات دنیوی 16 4-6-3- اثر تربیتی حج از حیث ارتباط با دیگران 18 الف) وحدت امت اسلامی در حج 20 ب) مساوات مردمی در حج 21 ج) خوش خلقی در حج 21 د) همکاری و تعاون در حج 22 ه) حفظ زبان 22 4-6-4- اثر تربیتی حج از حیث ارتباط انسان با جهان هستی 22 الف) شناخت طبیعت به عنوان مظهر حق 22 ب)استفاده ی  بهینه از داشته های تکوینی 23 منابع و مآخذ 25

 • مقاله رشته هنر با عنوان فلسفه هنر

  fileina,انجام پروژه و پایان نامه رشته هنر,خرید مقالات هنر,دانلود مقاله رشته هنر با عنوان فلسفه هنر,سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا,ف,فروش فایل,فروشگاه فایل,فلسفه هنر,فلسفه ی راستین هنر,فلسفه ی هنر مسیحی و شرقی,فلسفه ی هنر مسیحی و شرقی،یا فلسفه ی راستین…

 • مبانی نظری امکان سنجی پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در موسسات آموزش عالی

  اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه,امکان سنجی استقرار بودجه ریزی عملیاتی,امکان سنجی پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه,امکان سنجی طراحی بودجه ریزی عملیاتی,بودجه ریزی عملیاتی,مبانی نظری امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه,مبانی نظری امکان سنجی پیاده سازی…

 • پایان نامه کارشناسی رشته کنترل کیفیت با عنوان بررسی QFD و پیامدهای آن

  QFD چیست,بررسی QFD و پیامدهای آن,پایان نامه کارشناسی رشته کنترل کیفیت با عنوان بررسی QFD و پیامدهای آن,پیامدهای QFD,دانلود پایان نامه رشته کنترل کیفیت,دانلود پایان نامه صنایع,دانلود پایان نامه کنترل کیفیت,گسترش عملکرد کیفیت,گسترش کارکرد کیفی بازدید کننده عزیز در حال…

 • شرایط اعتبار داوری در معاملات دولتی و ضمانت اجرای آن

  اعتبار داوری در معاملات دولتی,داوری پذیری دعاوی در حقوق ایران,شرایط اعتبار داوری در معاملات دولتی,شرایط اعتبار داوری در معاملات دولتی و ضمانت اجرای آن,ضمانت اجرای داوری در معاملات دولتی,مراجعه به داوری تجاری بین المللی در حقوق ایران,مراجعه به داوری تجاری…

 • بررسی سیستم خرید و انبارداری در مجتمع صنعتی سیمان آبیک (آپدیت شده)

  بررسی سیستم خرید و انبارداری در مجتمع صنعتی سیمان آبیک (آپدیت شده),بررسی مالی شرکتها,بررسی مالی مجتمع صنعتی سیمان آبیك,دانلود پایان نامه انبار و انبارداری,دانلود پایان نامه سیستم خرید و انبارداری,سیستم خرید و انبارداری,سیستم خرید و انبارداری در مجتمع های صنعتی…

 • یك كمیتی از اصلاح سیاست: یك مورد كاربردی دور مذاكرات كشاورزی اوروگوا

  fileina,WTO,انجام پروژه و پایان نامه رشته کشاورزی,خرید مقالات، کشاورزی,دانلود مقاله یك كمیتی از اصلاح سیاست یك مورد كاربردی دور مذاكرات كشاورزی اوروگوا,سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا,شبیهسازی,فروش فایل,فروشگاه ساز فایلینا,فروشگاه فایل,مذاكرات,همکاری در فروش,همکاری در فروش فایل,یك كمیتی از اصلاح سیاست:…