ارائه مدلی جهت تبیین ارزش ویژه برند بر مبنای کارمندان در بیمه‌های بازرگانی استان یزد

ارائه مدلی جهت تبیین ارزش ویژه برند بر مبنای کارمندان در بیمه‌های بازرگانی استان یزد,ارزش ویژه برند,ارزش ویژه برند بر مبنای کارمندان,برند‌سازی درون سازمانی,بیمه‌های بازرگانی,کمترین مربعات جزئی
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام ارائه مدلی جهت تبیین ارزش ویژه برند بر مبنای کارمندان در بیمه‌های بازرگانی استان یزد هستید.

دانلود فایل

ارائه مدلی جهت تبیین ارزش ویژه برند بر مبنای کارمندان در بیمه‌های بازرگانی استان یزد چکیده: برندسازی درون‌سازمانی با هدف دست‌یابی به ارزش ویژه برند بر مبنای کارمندان، راهبرد نوینی است برای اطمینان از اینکه کارمندان مطابق تعهدهای برند عمل می‌کنند. از آنجایی‌ که در سازمان‌های خدماتی، کارمندان توانایی تأثیرگذاری بر ادراکات و تصمیمات خرید مشتریان را دارا هستند و در نتیجه نقش کلیدی را در موفقیت سازمان ایفا می‌کنند، تقویت ارزش ویژه برند بر مبنای کارمندان می‌تواند برای سازمان یک مزیت رقابتی پایدار ایجاد کند. هدف از این پژوهش ارائه مدلی جهت بررسی ارزش ویژه برند از دیدگاه کارمندان و همچنین شناسایی مؤلفه‌های کلیدی تأثیرگذار بر آن در شرکت‌های بیمه است.  این پژوهش، پژوهشی کاربردی بوده و داده‌های مورد نیاز از طریق توزیع پرسش‌نامه بین کارمندان 4 شرکت بیمه‌گر در استان یزد گردآوری شد. برای آزمون فرضیه‌های پژوهشی از مدل‌سازی معادلات ساختاری بر پایه روش کمترین مربعات جزئی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهند بازخورد از کارمندان، ارتباطات درونی برند و میزان برند‌گرایی سازمان تأثیر مثبت و معناداری بر ارزش ویژه برند بر مبنای کارمندان دارند. از دیگر یافته‌های این پژوهش می‌توان به ارائه مدلی معتبر برای سنجش ارزش ویژه برند بر مبنای کارمندان اشاره کرد. کلیدواژه‌ها: کارمندان ارزش ویژه برند بیمه‌های بازرگانی کمترین مربعات جزئی برند‌سازی درون سازمانی 1- مقدمه امروزه، بسیاری از سازمان‌ها به این باور رسیده‌اند که یکی از با ارزش‌ترین دارایی‌ها‌یشان، برند  محصولات و خدمات آن‌ها است. پژوهشگران زیادی نیز به این موضوع اشاره کرده‌اند که ایجاد ‌برندی قدرتمند یکی از عوامل کلیدی برای دست‌یابی به مزیت رقابتی و بقاء بلندمدت در بازار است (سانتوس  و همکاران، 2013). یک برند قدرتمند هم برای مشتری و هم برای سازمان ارزش ایجاد می‌کند. از یک طرف برند‌ها ابزار مختصر و مفیدی برای ساده‌سازی فرآیند انتخاب و خرید محصول یا خدمت در اختیار مشتری قرار می‌دهند و فرآیند پردازش داده‌ها و اطلاعات را برای آن‌ها ساده‌تر و سریع‌تر می‌سازند و از این طریق برای مشتریان ارزش ایجاد می‌کند. از طرف دیگر فرآیند‌های تولید و طراحی محصول ممکن است به سادگی قابل کپی‌برداری باشند، اما تصویر و نقش پابرجایی که در ذهن افراد و سازمان‌ها بر پایه‌ی چندین سال فعالیت بازاریابی و تجربه‌ی برند به جای مانده است، به سادگی قابل جایگزین شدن و کپی برداری نیست (کلر، 2008). در نتیجه شرکت‌ها می‌توانند بر پایه‌ی یک برند قدرتمند قیمت بالاتری برای محصولاتشان تعیین کنند، اهرم تجاری بهتری ایجاد کنند، حاشیه فروش و سود خود را افزایش دهند و آسیب‏پذیری خود را در مقابل رقبا کاهش دهند (آکر و جواچیمستالر ، 2000). بخش خدمات در سال‌های اخیر از رشد چشمگیری برخوردار بوده است، به گونه‌ای که بیشترین سهم از تولید ناخالص ملی کشور‌های توسعه یافته، مربوط به بخش خدمات است. در ایران، سهم کنونی بخش خدمات از اقتصاد 48 درصد است و بالغ بر 10 میلیون نفر در این بخش اشتغال دارند (قرهچه و دابوئیان، 1390). پژوهشگران معتقدند به دلیل برخی ویژگی‌های ذاتی خدمات، مانند ناملموس بودن، تغییر‌پذیری، تفکیک‌ ناپذیری و فناپذیری، مفهوم برند‌سازی  در بازاریابی خدمات بسیار مهم‌تر از کالاهای فیزیکی است زیرا ماهیت مجازی خدمات را تغییر داده و به صورت ماهیت حقیقی‌تر و محسوس‌تری مطرح می‌سازد. یک برند قدرتمند، اعتماد و قدرت مشتریان را در تجسم و درک بهتر ویژگی‌های خدمات ناملموس افزایش می‌دهد (دعائی، کاظمی و حسینی رباط، 1390). بری  (2000) معتقد است یک برند خدماتی  قدرتمند، اعتماد مشتری به خرید غیر عینی را افزایش داده، او را قادر می‌سازد خدمات ناملموس را تصور و درک کند و از این طریق ریسک مالی و اجتماعی درک شده از سوی مشتری را کاهش می‌دهد و بر همین اساس از برند‌سازی به عنوان پایه و اساس بازاریابی خدمات در قرن بیست و یکم یاد می‌کند. فهرست مطالب ارائه مدلی جهت تبیین ارزش ویژه برند بر مبنای کارمندان در بیمه‌های بازرگانی استان یزد 2 چکیده: 3 کلیدواژه‌ها: 3 1- مقدمه 4 2- مبانی نظری پژوهش 5 2-1- مفهوم برند‌سازی در خدمات 5 شکل 1 – مثلث برند‌سازی خدمات (منبع: نگارندگان) 6 2-2- ارزش ویژه برند بر مبنای کارمندان 6 3- مرور پیشینه تجربی پژوهش 7 جدول  1-  خلاصه‌ای از نتایج پژوهش‌های پیشین 9 4- مدل مفهومی و فرضیه‌های پژوهش 9 شکل 2 – مدل مفهومی پژوهش 10 5- روش‌شناسی پژوهش 10 5-1- جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونه‌گیری 11 5-2- ابزار و روش گردآوری داده‌ها 11 جدول 2 – مشخصات پرسش‌نامه پژوهش 11 5-3- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 12 5- یافته‌های پژوهش 12 5-1- توصیف پاسخ‌گویان 12 جدول 3 – اطلاعات آماری پاسخگویان 12 5-2- آزمون مدل مفهومی و فرضیه‌های پژوهش 13 شکل 3 – آزمون مدل مفهومی پژوهش 13 جدول 4 – شاخص‌های برازش مدل اندازه‌گیری و ساختاری 14 جدول 5 – بررسی ارتباط پیشبین (قدرت پیشبینی) مدل پژوهش 14 6- بحث و نتیجه‌گیری 15 منابع 16 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// *تحقیقات مرتبط با بیمه: بیمه و مقررات حاکم بر آن ماهیت بیمه و انواع بیمه در بیمه ایران روش‌های خصوصی‌سازی و تاثیر آنها بر بیمه مطالبات معوق و چالش‌های فراروی بانك و بیمه بیمه و بیمه‌ی مجدد ، بیمه تجاری و بیمه تعاونی بررسی گسترش همکاری صنعت بیمه و بازار سرمایه پایان نامه کارشناسی رشته بیمه با عنوان پیشگیری از حوادث شناسایی رابطه کیفیت زندگی کاری با عملکرد مدیران بیمه ایران رابطه سبک های تصمیم گیری با هوش فرهنگی در کارکنان اداره بیمه بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در اقتصاد خانواده و اجتماع در ایران خصوصی سازی شرکت های بیمه دولتی در اجرای اصل 44 قانون اساسی خصوصی سازی صنعت بیمه و بررسی آثار آن بر اقتصاد،عملکرد و ساختار داراییها ارائه مدلی جهت تبیین ارزش ویژه برند بر مبنای کارمندان در بیمه‌های بازرگانی استان یزد پایان نامه رشته بیمه و اقتصاد با عنوان بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در چرخه اقتصادی خصوصی سازی صنعت بیمه و بررسی آثار آن بر اقتصاد،عملکرد و ساختار داراییها (142 صفحه) تجزیه و تحلیل و برنامه نویسی سیستم بیمه بدنه اتومبیل با زبان برنامه نویسی سی شارپ دانلود پایان نامه دوره كارشناسی مدیریت بیمه با عنوان بیمه آتش سوزی و دلایل عدم گرایش افراد به آن بررسی تاثیر میزان بكارگیری فن‌آوری اطلاعات بر ساختار سازمانی شركت سهامی بیمه ایران در شهر تهران

 • پروپوزال بررسی ترتیبات امنیتی در خلیج فارس

  بررسی تحولات امنیتی منطقه خلیج فارس,پروپوزال بررسی ترتیبات امنیتی در خلیج فارس,پروپوزال ترتیبات امنیتی منطقه خلیج فارس,تاثیر ابرقدرتها بر تحولات امنیتی منطقه خلیج فارس,تحولات امنیتی خلیج فارس,تحولات امنیتی منطقه خلیج فارس بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام…

 • بررسی بغی از دیدگاه شیعه و قانون مجازات اسلامی

  ارکان جرم بغی,بررسی بغی از دیدگاه شیعه و قانون مجازات اسلامی,بغی,بغی در قانون جدید,بغی در قانون مجازات اسلامی 1392,بغی در قانون مجازات جدید,تحلیل جرم بغی,مجازات باغی,مجازات بغات بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی بغی از دیدگاه…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت استعداد

  ادبیات نظری مدیریت استعداد,ادبیات و مبانی نظری مدیریت استعداد,پیشینه تحقیق مدیریت استعداد,دانلود مبانی نظری مدیریت استعداد,فصل دوم پایان نامه مدیریت استعداد,مبانی نظری مدیریت استعداد,مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت استعداد بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام مبانی…

 • ارزیابی آمادگی سازمان جهت پیاده سازی ERP با تاکید بر عوامل کلیدی موفقیت

  ارزیابی آمادگی سازمان جهت پیاده سازی ERP با تاکید بر عوامل کلیدی موفقیت,پروپوزال erp,پروپوزال برنامه ریزی منابع سازمان,پروپوزال عوامل موفقیت در پیاده سازی ERP,پیاده سازی erp در ایران خودرو,پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمان,عوامل کلیدی موفقیت erp,عوامل کلیدی موفقیت در…

 • بلوغ سازمانی در مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات

  بلوغ سازمانی,بلوغ سازمانی در مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات,بلوغ فرآیند نرم افزار,پاورپوینت مدیریت,خرید پاورپوینت رشته مدیریت,دانلود پاورپوینت رشته مدیریت,دانلود پاورپوینت مدیریت,فناوری اطلاعات,مدلسازی پروژه,مدیریت پروژه بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بلوغ سازمانی در مدیریت پروژه های فناوری…

 • نقش شبكه‌های عصبی در مسیریابی انرژی آگاه

  دانلود مقالات ارشد هوش مصنوعی,دانلود مقالات کارشناسی ارشد رشته هوش مصنوعی,دانلود مقالات هوش مصنوعی,شبكه‌های عصبی,شبکه های حسگر بیسیم,مسیریابی انرژی آگاه,نقش شبكه‌های عصبی در مسیریابی انرژی آگاه بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام نقش شبكه‌های عصبی در مسیریابی…

 • سیستم قاب سبک فولادی و مقاسه آن با سیستم های اسکلتی فلزی و بتنی

  LSF چیست,دانلود مقالات مهندسی عمران,دانلود مقاله LSF,دانلود مقاله سازه فولادی سبک,دانلود مقاله سیستم قاب سبک فولادی,دانلود مقاله سیستم قاب سبک فولادی و مقاسه آن با سیستم های اسکلتی فلزی و بتنی,سازه,سازه فولادی,سیستم قاب سبک فولادی و مقاسه آن با سیستم…

 • یادگیری سازمانی و مهارتهای یادگیری در سازمان و موانع یادگیری در آن

  پایان نامه یادگیری سازمانی,تئوری ها و مدل های سازمان یادگیرنده,تشریح مولفه های یادگیری سازمانی,توپولوژی رویكردهای مطالعه در حوزه یادگیری سازمانی,دانلود پایان نامه یادگیری سازمانی,معماری سازمان یادگیرنده,مهارتهای یادگیری در سازمان,یادگیری سازمانی,یادگیری سازمانی و مهارتهای یادگیری در سازمان و موانع یادگیری در…

 • تاثیر تعامل عاطفی در خانواده بر پیشرفت تحصیلی فرزندان منطقه 2 تهران

  پیشرفت تحصیلی,تاثیر تعامل عاطفی در خانواده بر پیشرفت تحصیلی فرزندان منطقه 2 تهران,تعامل عاطفی,دانلود پایان نامه تاثیر تعامل عاطفی در خانواده بر پیشرفت تحصیلی فرزندان منطقه 2 تهران,دانلود پایان نامه رشته روانشناسی,دانلود پایان نامه روانشناسی,منطقه 2 تهران بازدید کننده عزیز…

 • ارکان و شرایط تحقق مسئولیت مدنی شهرداری و بررسی صلاحیت مراجع رسیدگی

  ارکان تحقق مسئولیت مدنی شهرداری,ارکان و شرایط تحقق مسئولیت مدنی شهرداری و بررسی صلاحیت مراجع رسیدگی,پایان نامه مسئولیت مدنی شهرداری,شرایط تحقق مسئولیت مدنی شهرداری,صلاحیت مراجع رسیدگی به مسئولیت مدنی شهرداری,مسئولیت مدنی شهرداری در برابر شهروندان,مسئولیت مدنی شهرداری در حقوق ایران,مسئولیت…

 • ارزیابی روابط ژنتیکی تنوع انواع سیب به کمک مارکر SSR

  ارزیابی روابط ژنتیکی تنوع انواع سیب به کمک مارکر SSR,بررسی تنوع ژنتیکی سیب,تنوع ژنتیکی سیب با نشانگر SSR,روابط ژنتیکی ارقام و پایه های سیب,ژنوم ارقام سیب,سطح مولكول DNA,شناسایی مولکولی ارقام و پایه های سیب توسط نشانگر SSR,مارکر مولکولی SSR,مارکر مولکولی…

 • ادبیات و پیشینه پژوهش مدلهای استراتژیک مدیریت دانش

  ادبیات نظری مدلهای استراتژیک مدیریت دانش,ادبیات و پیشینه پژوهش مدلهای استراتژیک مدیریت دانش,ادبیات و مبانی نظری مدلهای استراتژیک مدیریت دانش,پیشینه تحقیق مدلهای استراتژیک مدیریت دانش,دانلود مبانی نظری مدلهای استراتژیک مدیریت دانش,فصل دوم پایان نامه مدلهای استراتژیک مدیریت دانش,مبانی نظری مدلهای…

 • مکانیک خاک

  خاک,خرید مقاله و تحقیق عمران,خواص فیزیکی و مکانیکی خاکها,دانلود مقالات رشته عمران,دانه بندی خاک,سیستم همکاری در فروش فایل,فروش فایل,فروشگاه فایل,مقاومت خاک,مکانیک خاک,همکاری در فروش فایل بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام مکانیک خاک هستید. دانلود فایل مکانیک…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار نامناسب معلمان

  ادبیات نظری رفتار نامناسب معلمان,ادبیات و مبانی نظری رفتار نامناسب معلمان,پیشینه تحقیق رفتار نامناسب معلمان,دانلود مبانی نظری رفتار نامناسب معلمان,فصل دوم پایان نامه رفتار نامناسب معلمان,مبانی نظری رفتار نامناسب معلمان,مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار نامناسب معلمان بازدید کننده عزیز…

 • گزارش کار آزمایشگاه فیزیک2

  fileina,خرید گزارش کار آزمایشگاه فیزیک2,دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک2,دانلود مجموعه آزمایشات آزمایشگاه فیزیک پایه 2,سیستم همکاری در فروش فایل,فروش فایل,فروش گزارش کار آزمایشگاه فیزیک2,فروشگاه ساز فایل,گزارش کار آزمایشگاه فیزیک2,همکاری در فروش فایل بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با…

 • پایان نامه کارشناسی معارف اسلامی با عنوان ویژگی‌های عمومی پیامبران (ع)

  fileina,انجام پایان نامه کارشناسی معارف اسلامی,پایان نامه کارشناسی معارف اسلامی با عنوان پیشینه حجاب در اسلام و ادیان الهی,تفاوت معجزات انبیاء با یكدیگر,حقیقت اعجاز چیست؟,دانلود پایان نامه کارشناسی معارف اسلامی با عنوان پیشینه حجاب در اسلام و ادیان الهی,رابطه اعجاز…

 • ارزشیابی عملکرد کارکنان با تاثیرپذیری از اجرای سیستم مدیریت منابع انسانی

  اجرای روش تجزیه وتحلیل PESTEL,ارزشیابی عملكرد كاركنان,ارزشیابی عملکرد کارکنان با تاثیرپذیری از اجرای سیستم مدیریت منابع انسانی,دانلود پایان نامه رشته مدیریت,دانلود پایان نامه مدیریت,مدیریت منابع انسانی,نقش اجرای سیستم مدیریت منابع انسانی در ارزشیابی عملکرد کارکنان بازدید کننده عزیز در حال…

 • مبانی نظری امنیت در محیط ابر با سیستم تشخیص نفوذ

  امنیت در رایانش ابری doc,امنیت در محاسبات ابری,چالش های امنیتی در محاسبات ابری,چالش های رایانش ابری,سیستم های تشخیص نفوذ در محاسبات ابری,مبانی نظری امنیت در رایانش ابری,مبانی نظری امنیت در محیط ابر با IDS,مبانی نظری امنیت در محیط ابر با…

 • رابطه بین پراکندگی سود و بازده سهام

  بازده سهام,پراکندگی سود,دانلود مقاله بازده سهام,دانلود مقاله پراکندگی سود,دانلود مقاله رابطه بین پراکندگی سود و بازده سهام,رابطه بین پراکندگی سود و بازده سهام,رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام,کیفیت سود بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام رابطه…

 • بررسی كلیشه های نو و همچنین تقلیدی وصف نزد بحتری شاعر مشهور عباسی

  بررسی تقلیدی وصف از نگاه بحتری,بررسی كلیشه های نو از نگاه بحتری,بررسی كلیشه های نو و همچنین تقلیدی وصف نزد بحتری شاعر مشهور عباسی,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی,فن الوصف بین التقلید و التجدید عند البحتری,كلیشه های…

 • تاثیر گوش دادن موسیقی و نواختن آن در كاهش اضطراب با تاکید بر موسیقی پاپ در دانشجویان ابهر

  اضطراب,بیماریهای روانی,تاثیر گوش دادن موسیقی و نواختن آن در كاهش اضطراب با تاکید بر موسیقی پاپ در دانشجویان ابهر,تاثیر موسیقی در كاهش اضطراب,دانلود پایان نامه رشته روانشناسی,دانلود پایان نامه روانشناسی,كاهش اضطراب با موسیقی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی…

 • ارزیابی جایگزین چارچوب های امنیتی برای خلیج فارس

  ارزیابی جایگزین چارچوب های امنیتی برای خلیج فارس,پایان نامه ارزیابی جایگزین چارچوب های امنیتی برای خلیج فارس,پایان نامه جایگزین چارچوب های امنیتی خلیج فارس,پایان نامه چارچوب های امنیتی برای خلیج فارس,تحولات امنیتی خلیج فارس,تحولات امنیتی منطقه خلیج فارس,چارچوب های امنیتی…

 • پایان نامه کارشناسی رشته علوم اجتماعی با عنوان مشارکت سیاسی زنان

  الگوهای رفتار سیاسی زنان,پایان نامه کارشناسی رشته علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری با عنوان شیطان پرستی,دانلود پایان نامه کارشناسی رشته علوم اجتماعی,دانلود پایان نامه مشارکت سیاسی زنان,مشارکت سیاسی زنان ایرانی,مشارکت سیاسی زنان در ایران بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق رویکردهای پرخاشگری

  ادبیات نظری رویکردهای پرخاشگری,ادبیات و مبانی نظری رویکردهای پرخاشگری,پیشینه تحقیق رویکردهای پرخاشگری,پیشینه رویکردهای پرخاشگری,دانلود مبانی نظری رویکردهای پرخاشگری,فصل دوم پایان نامه رویکردهای پرخاشگری,مبانی نظری رویکردهای پرخاشگری,مبانی نظری و پیشینه تحقیق رویکردهای پرخاشگری بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با…

 • مبانی نظری حقوق بیگانگان

  ادبیات نظری حقوق بیگانگان,ادبیات و مبانی نظری حقوق بیگانگان,پیشینه تحقیق حقوق بیگانگان,دانلود مبانی نظری حقوق بیگانگان,فصل دوم پایان نامه حقوق بیگانگان,مبانی نظری حقوق بیگانگان,مبانی نظری و پیشینه تحقیق حقوق بیگانگان بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام مبانی…

 • سنجش آمادگی سازمان برای پیاده سازی ERP

  اجرای سیستمهای ERP در سازمان,پایان نامه امکان سنجی پیاده سازی ERP در سازمان,پیاده سازی erp در سازمان,پیاده سازی برنامه‌ ریزی منابع سازمانی,سنجش آمادگی سازمان برای پیاده سازی ERP,متدولوژی های پیاده سازی erp,مراحل پیاده سازی erp بازدید کننده عزیز در حال…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی

  پیشینه پژوهش ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی,مبانی نظری ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی,مبانی نظری و پیشینه پژوهش ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام مبانی نظری و پیشینه پژوهش ساختار…

 • پروژه متره و برآورد ساختمان 3 طبقه

  برآورد کامل ساختمان,پروژه متره,پروژه متره و برآورد ساختمان 3 طبقه,پروژه مهندسی عمران,متره ساختمان سه طبقه,متره و برآورد,متره و برآورد ساختمان سه طبقه بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام پروژه متره و برآورد ساختمان 3 طبقه هستید. دانلود…

 • تاثیر آی تی در استقرار مدیریت دانش در آموزش و پرورش

  تاثیر آی تی در استقرار مدیریت دانش در آموزش و پرورش,دانلود مقاله رشته مدیریت آموزشی,سیستم های اطلاعاتی,فرایند های کسب اطلاعات,فناوری اطلاعات,مدیریت دانش,مدیریت فناوری اطلاعات بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام تاثیر آی تی در استقرار مدیریت دانش…

 • بررسی آبشستگی موضعی در اطراف پایه پل باله ای شکل با طوق

  آبشستگی موضعی,آبشستگی موضعی در اطراف پایه پل,بررسی آبشستگی موضعی در اطراف پایه پل باله ای شکل با طوق,روشهای جلوگیری از آبشستگی,روشهای مهار از آبشستگی,مقاله آبشستگی موضعی,نصب طوق در اطراف پل برای مهار آبشستگی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی…