ارزیابی بیضه نزول نکرده در اسبهای سوارکاری

ارزیابی بیضه نزول نکرده در اسبهای سوارکاری,پایان نامه بیضه نزول نکرده,تشخیص و درمان نهان بیضگی اسب,درمان عارضه بیضه نزول نکرده,درمان عارضه بیضه نزول نکرده با لاپاراتومی,درمان عارضه بیضه نزول نکرده با لاپاراسكوپی,روشهای جراحی برای نهان بیضگی اسب,عارضه نهان بیضگی,عوامل مؤثر عارضه نهان بیضگی
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام ارزیابی بیضه نزول نکرده در اسبهای سوارکاری هستید.

دانلود فایل

ارزیابی بیضه نزول نکرده در اسبهای سوارکاری بررسی عارضه نهان بیضگی (Cryptorchidism) در 25 مورد ازاسبهای باشگاه های سواركاری تهران و حومه طی یك دوره 6 ماهه چکیده : انسان همواره در زمانهای مختلف و به منظور های متفاوت نسبت به پرورش و نگهدار ی و پانسیون اسب اقدام نموده است چه در جنگها و كشور گشایی ها و چه به منظور شركت در مسابقات ورزشی و كسب ركوردهای بین المللی در كلاسهای استقامت ، پرش و حتی كورس های سرعت از اسب استفاده شده است .در حالت طبیعی و نرمال بیضه های اسب در حدود 40 روز قبل و یا 10 روز پس از تولد باید در كیسه ای بنام اسكروتوم و در خارج از بدن قرار گیرد در غیر اینصورت به آن نهان بیضگی دو طرفه و یا یك طرفه (چپ یا راست )میگوییم . در این حالت بیضه ها در شكم و یا یكی از قسمتهای كانال مغابنی باقی مانده است .  از عوامل مؤثردر بروز این عارضه اختلالات هورمونی در مادر و كره اسب متولد شده و موروثی بودن آن است كه نتیجه آن بروز دلدرد و پایین آمدن راندمان وكارایی درحیوان وكم شدن تولید اسپرم دربیضه درگیر میباشد.جهت برطرف كردن این عارضه استفاده از هورمونها به ندرت میتواند راهگشا باشد و جهت درمان قطعی باید حتمأ نسبت به برداشتن بیضه یا بیضه های پنهان بوسیله عمل جراحی اقدام نمود.انتخاب نوع عمل جراحی انجام شده در زمان بازگشت حیوان به فعالیت مورد انتظار و نتیجه عمل مؤثر میباشد كه شامل لاپاراتومی به اشكال مختلف و لاپاراسكوپی میباشد.در انتها نیز بعد از مقایسه نمودن و تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از نمونه های موجود در فرم 1 نسبت به اخذ نتیجه مطالعه و تحقیق انجام شده و مقایسه آن با دیگر نتایج در دنیا اقدام شد كه به اطلاع حضور میرسد . 1- نتایج بدست آمده در مورد نوع فعالیت ورزشی مورد انتظار در اسبهای جراحی شده بدین ترتیب بود كه 30 % آنها دارای فعالیت پرشی و 66  % فعالیت مسابقه كورس و 4 % آنها دارای فعالیت ورزشی مسابقه در مسافت زیاد (استقامت) بوده اند. 2 – توزیع جغرافیایی اسبهای عمل شده در اطراف تهران به ترتیب 72 % در غرب ، 4 % در شرق ، 8 % در خنوب و 12 % در شمال تهران بوده است.  3 –  از نظر توزیع سن آنها میباست ذكر شود كه كمترین سن آنها 7 ماهه و بیشترین سن اسبها ی تحت عمل جراحی قرار گرفته 5 ساله بوده است. 4- از نظر نژاد : نژاد عرب 26 % ، نژاد كرد 13 % ، نژاد تروبرد 9 % ، نژاد تركمن 30 % و نژاد دو خون 22 %در گیر بودند . 5– از نظر روشهای تشخیص و ابزار كمك تشخیص میبایست ذكر شود كه 28 % موارد نهان بیضگی بوسیله سونوگرافی تایید گردید و 48 % آنها توسط ملامسه از خارج اسكروتوم و 24 % آنها نیز امكان معاینه ركتوم هم قرار گرفته بود .  6–  نهان بیضگی در 12 % موارد دو طرفه و 88 % موارد یك طرفی كه 40 % موارد در طرف راست و 48 % موارد در طرف چپ بوده است. 7 –  محل برش در 72 % موارد بر روی سوراخ خارجی كانال مغابنی و در 24 % موارد در كنار كانال و تنها در  4 % موارد نیاز به لاپاراتومی جدی و ورود به حفره بطنی بوده است .  8 – از نظر نوع عمل 96 % موارد عمل جراحی غیر تهاجمی بوده و تنها 4 % موارد جراحی حالت تهاجمی داشته است .  9 – در مورد محل باقی ماندن بیضه 52 % موارد در انتهای كانال ، 20 % موارد در ابتدای كانال  ، 16 % موارد در وسط كانال و 12 %  در داخل شكم باقی مانده بود كه خارج گردید .  10 – عمل جراحی اخته در مورد 84 % موارد دو طرفی و در 16 % موارد یك طرفی یعنی همان بیضه در داخل باقی مانده تنها خارخ گردید .  11- نتیجه اعمال جراحی انجام شده 85 % خوب و بدون عارضه بوده و عفونت موضع عمل در 17% موارد و 4% هم با مرگ حیوان همراه بوده كه در حین عمل جراحی و بدلیل مشكلات بیهوشی و عوارض آن بوده است . کلمات کلیدی: اسب لاپاراتومی و لاپاراسكوپی عارضه نهان بیضگی اسبهای سواركاری تهران  مقدمه :  اسب به دلیل كارایی فراوان در اهداف انسان ، از اهمیت بسبار بالا و بخصوصی در اندیشه و تفكر بشربرخوردار بوده است . از اینروست كه انسان همواره تلاش كرده تا از بیماریهای پیش آمده در این حیوان نجیب تا حدامكان جلوگیری نماید و درصورت بروزبیماری نیز دراسرع وقت نسبت به برطرف كردن آن برآمده است .به طور مثال در بروز عارضه نهان بیضگی و با قی ماندن بیضه در شكم ویا ابتدا ، وسط ، یاآخر كانال مغابنی كه میتواند یك طرفی ویا دو طرفی باشد (چپ ویا راست) ، به دلیل وجود دلدرد در حیوان كارایی اسب در فعالیت مورد نظر مانند پرش كاسته شده ویا از بین میرود. اساس تشخیص بوسیله یكی از راههای ملامسه از بیرون ، انجام سونوگرافی ، لمس از راه مقعد صورت میپذیرد . سابقه و تاریخچه دقیق وكامل حیوان میتواند مفید باشد. یك سابقه جزئی، گمراه كننده است خصوصا زمانی كه دم اپیدیدمی از میان برداشته شده باشد و به اشتباه به عنوان بیضه كوچك تشخیص داده شود. ارائه آزمایشات تشخیص خون پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در كار و استفاده از اولترا سونوگرافی عرضی ركتوم پیشرفتی دیگر را متضمن می‌شود. تغییرات واختلالات هورمونی كه در طول دوره جنسی رخ میدهد عامل اولیه در پایین نیامدن بیضه (یا بیضه ها) در كیسه محسوب میشود و حاصل آن بوجود آمدن عوارض مختلفی است كه میتواند رخ دهد. وباید نسبت به از بین بردن بیضه پنهان بوسیله عمل جراحی اقدام كرد .هدف از انجام این تحقیق بررسی  پی بردن به درصد توزیع ومیزان پراكندگی نژادها و نوع عمل انجام شده ، نوع تشخیص عارضه ، و همچنین مشخص شدن میزان و نوع درگیری اسبهای موجود به عارضه نهان بیضگی در اسبداریهای اطراف تهران و حومه در طی یك دوره زمانی 6 ماهه بوده است كه میتواند كمك شایانی به درمان عارضه نماید .  فهرست مطالب خلاصه مقدمه   كلیات  فصل اول : آناتومی سیستم تناسلی اسب نر ….. 17       1-1 .كیسه بیضه  .. 17                1-1-1  .  پوست بیضه   ………………. 17              2-1-1  .  بافت میانی   ………………… 17              3-1-1  .  ماهیچه دارتوس   …………. 17         4-1-1  .  تونیكا واژینالیس  ………… 17               5-1-1  .  سد خونی – رگهای آویزخارجی …………………. 17                1-5-1-1. گره عصبی – عصب اسپرمی خارجی  …… 17                      2-5-1-1.  زهكشی لنفاتیك – گره ای كانال مغابنی   18        2-1.  فرآیند واژینالی  …………………….. 18        3-1.  بیضه ها  …. 19               1-3-1.  تونیكا واژینالی …………….. 19               2-3-1.  تونیكا آلبوژینا   ……………. 19        4-1 .   بخش اسپرمی – بافت معلق …….. 21               1-4-1 .  در بیضه  …………………….. 23               2-4-1 .  ماهیچه كریماستر …………. 25         5-1  .  اپیدیدیمی  ………………………….. 25         6-1  .   مجرای وابران ……………………… 26          7-1  .  غدد جنسی  ………………………… 28          8-1  .  پیشابراه … 29          9-1  .   آلت تناسلی  ……………………… 30 فصل دوم:‌ هورمون شناسی سیستم تناسلی نر و اختلالات ……………… 34        1-2 .  بیضه ها …… 34              1-1-2 .   تنظیم حرارتی درجه حرارت بیضه …………………. 35        2-2  .   سلولهای لیدیگ …………………… 36        3-2  .  هورمونهای بیضه ……………… 38              1-3-2  .  تنظیم ترشح هورمون .. 39         4-2  .   پایین آمدن بیضه ها ……….. 43 فصل سوم : عارضه نهان بیضگی  ………………. 46        1-3 .  تغییرات هورمونی  ………………….. 46       2-3  .  تغییرات آناتومی  ………………….. 47               1-2- 3  .  احتباس بیضه دركانال مغابنی بصورت موقت . 47               2-2-3  .  احتباس بیضه در كانال مغابنی بصورت دائمی . 48               3-2-3  .  احتباس بیضه در ناحیه شكمی به صورت دائمی ………………………….. 49               4-2-3  .  احتباس بیضه در ناحیه شكمی به صورت ناقص ………………………….. 50        3-3  .   تعریف نهان بیضگی ……….. 50              1-3-3  .  ابتدای كانال مغابنی … 51               2-3-3  .  انتهای كانال مغابنی .. 51               3-3-3  .  محوطه شكمی  …….. 51        4-3  . تشخیص  نهان بیضگی   …….. 52              1-4-3  .  آزمایشات روده‌ای (ملامسه مقعدی) ………….. 52              2-4-3  .   اولترا سونوگرافی  ….. 53              3-4-3  .  تست تحریك HCG .. 53        5-3  .  علل و ژنتیك نهان بیضگی … 54 فصل چهارم :‌درمان عارضه نهان بیضگی  …. 56   1-4  .  جراحی  …….. 56              1-1-4  .  لاپاراتومی  ………………… 56                        1-1-1-4  .  لاپاراتومی كانال مغابنی ………………….. 56                                 1-1-1-1-4  .  گسترش (زیاد شدن) كانال مغابنی … 56                                 2-1-1-1-4 .  روش كانال مغابنی  …………….. 56                                 3-1-1-1-4  .  روش جراحی …………………… 56                        2-1-1-4  .   لاپاراتومی میله‌ای تهیگاه ………………. 56               2-1-4  .  لاپاراسكوپی ……………… 57                         1-2-1-4  . لاپاراسكوپی ایستاده ……………………… 58                         2-2-1-4  .  لاپاراسكوپی دراز كشیده ………………. 58                         3-2-1-4  .  لاپاراسكوپی با بیهوشی عمومی ………. 58        تشریح تكنیك جراحی كانال مغابنی …. 59         روشهای جراحی برای نهان بیضگی شكمی ……………………… 59                    كانال مغابنی هجومی  …………… 63                    كانال مغابنی غیر هجومی ………. 64                      روش هجومی دیواره بدن ……… 66   تصاویرعمل  …………. 68         2-4  .  استفاده از هورمون  ………………. 73   عملیات  فصل پنجم: مواد و روش كار …………………… 76 فصل ششم:‌ ……………. 77 1- نتایج  ……….. 78 2- بحث ………… 89 3- پیشنهادات …. 90 4- ضمایم  …….. 91 فهرست تصاویر : تصویر( 1 -1 ) : مجرای تناسلی استالیون در مقطع عرضی جانبی از سمت چپ …………………. 27  تصویر ( 2 – 1 ) :  آلت تناسلی، پوست بیضه و بیضه های استالیون ….. 22 تصویر ( 3 -1 ) : بیضه های استالیون رابطه میان عروق خونی، آوندهای لنفاوی و سلولهای لیدیگ .22 تصویر( 4 -1 ) : بخشی (مقطعی) از لوله منی بر استالیون ………………… 24 تصویر (5 -1 ) : محل لوله های صاف و بشكه بیضه در بیضه استالیون .. 27 تصویر ( 6 -1 ) : مقطعی عرضی از طناب بیضه ای (اسپرمی) در سمت راست …………………… 27 تصویر( 7 -1 ) :  نمای انتهای بخش لگنی مجرای تناسلی ……………….. 29 تصویر( 8 -1) :  نشان دهنده نمای جانبی چپ آلت تناسلی و اتصال آن به ایسكیوم …………… 31 تصویر( 9 -1 )  : مقطع عرضی بدنه آلت تناسلی …………………………… 31 تصویر( 10-1) : نمای سمت چپ جانبی سرآلت تناسلی و پره پوس … 32 تصویر (1-2 ) : رابطه ترشح هورمونها …. 42 تصویر (1-4 ) : شستشو حین عمل لاپاراتومی .  68 تصویر (2-4) : عمل اخته ………………………….. 68 تصویر( 3-4 ) : آماده سازی اسب حین عمل … 69 تصویر( 4-4) : شروع لاپاراتومی ………………… 69 تصویر( 5-4 ) : اسب در حین بیهوشی …………. 69 تصویر( 6-4) :  عمل لاپاراتومی …………………. 70 تصویر( 7-4  ) : بیضه باقیمانده در شكم كه كوچك باقی مانده است . 70 تصویر(8-4 ) : نمای نزدیك از بیضه باقیمانده در شكم …………………. 70 تصویر (9-4 ) : اخته بیضه توسط پنس مربوطه .. 71 تصویر( 10-4 ) : اخته بیضه توسط پنس مربوطه  71 تصویر( 11-4 ) : قطع بیضه باقیمانده در شكم … 71 تصویر( 12-4 ) : بخیه لاپاراتومی ………………… 72 تصویر( 13-4 ) : كامل شدن لاپاراتومی ………. 72 تصویر( 14-4 ) : بیضه قطع شده باقی مانده در شكم …………………….. 72 نمودار دایره و میله ای نتایج فعالیت ورزشی مورد انتظار در اسبهای جراحی شده .78 نمودار دایره و میله ای توزیع جغرافیایی اسبهای عمل شده …………….. 79 نمودار میله ای توزیع سن اسبهای عمل شده …. 80 نمودار دایره و میله ای از نظر نژاد ………………. 81 نمودار دایره و میله ای روشهای تشخیص و ابزار كمك تشخیص …… 82 نمودار دایره و میله ای نوع نهان بیضگی ……… 83 نمودار دایره و میله ای محل برش ………………. 84 نمودار دایره و میله ای نوع عمل ………………… 85 نمودار دایره و میله ای محل باقی ماندن بیضه … 86 نمودار دایره و میله ای عمل جراحی اخته …….. 87 نمودار دایره و میله ای نتیجه اعمال جراحی انجام شده .. 88

 • بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت (آپدیت شده)

  بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت (آپدیت شده),ترانسفورماتورهای قدرت,جبران کننده ها ی استاتیک و فیلتر ها,حذف هارمونیک های سیستم قدرت,دانلود پایان نامه برق قدرت,دانلود پایان نامه رشته برق قدرت,ناپایداری هارمونیکی هسته ترانسفورماتور,هارمونیک های جریان,هارمونیک های…

 • امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در شهرداری

  اجرا بودجه ریزی عملیاتی در شهرداری,اجرای بودجه ریزی عملیاتی بر اساس مدل شه,امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در شهرداری,امکان‌سنجی اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی,بودجه ریزی عملیاتی,بودجه ریزی عملیاتی بر اساس مدل شه,پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی,پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در…

 • تحلیل و ارزیابی خدمات واحد انرژی بیمارستان

  تحلیل و ارزیابی خدمات,تحلیل و ارزیابی خدمات واحد انرژی بیمارستان,خدمات بهداشت و درمان,دانلود پروژه کارشناسی رشته مدیریت خدمات بهداشت و درمان,سازماندهی و نیروی انسانی,سیستم گردش کار,ضوابط ایمنی و بهداشتی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام تحلیل و…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش

  ادبیات نظری مدیریت دانش,ادبیات و مبانی نظری مدیریت دانش,پیشینه تحقیق مدیریت دانش,دانلود مبانی نظری مدیریت دانش,فصل دوم پایان نامه مدیریت دانش,مبانی نظری استقرار مدیریت دانش,مبانی نظری پیاده سازی مدیریت دانش,مبانی نظری مدیریت دانش,مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش بازدید…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تغییر حسابرس

  پیشینه پژوهش تغییر حسابرس,پیشینه تحقیق تغییر حسابرس,پیشینه تحقیق و مبانی نظری تغییر حسابرس,دانلود پیشینه پژوهش تغییر حسابرس,دانلود مبانی نظری تغییر حسابرس,فصل دوم پایان نامه تغییر حسابرس,مبانی نظری تغییر حسابرس,مبانی نظری و پیشینه پژوهش تغییر حسابرس,مبانی نظری و پیشینه تحقیق تغییر…

 • تحلیل فقهی و قانونی جرم محاربه با تاکید بر قانون جدید

  ارکان جرم محاربه,تحلیل فقهی و قانونی جرم محاربه با تاکید بر قانون جدید,تعریف محاربه,جرم محاربه,جرم محاربه در قانون جدید,دانلود پایان نامه محاربه,مجازات محاربه چیست,محاربه در قانون جدید,محاربه در قانون مجازات اسلامی 1392,محاربه در قانون مجازات اسلامی جدید,مصادیق محاربه در قانون…

 • پایان نامه رشته مدیریت با عنوان رهبری

  fileina,انجام پایان نامه رشته مدیریت,پایان نامه رشته مدیریت با عنوان رهبری,خرید رشته مدیریت,خرید مقاله و تحقیق رشته مدیریت,دانلود پایان نامه رشته مدیریت با عنوان سیستم های مدیریت اسناد,رفتار و عملکردهای رهبر,رهبری,رهبری و مدیریت,سازمان,فروش فایل,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,همکاری در فروش,همکاری در…

 • هزینه کابل کشی

  fileina,خرید مقاله و تحقیق برق,سیستم های برقی,سیستم همکاری در فروش فایل,طراحی سیستم برق,فروش فایل,فروش مقاله و تحقیق برق,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,هزینه کابل کشی,همکاری در فروش فایل بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام هزینه کابل کشی هستید. دانلود…

 • سیستم سوخت رسانی CNG و بررسی تجهیزات آن با تاکید بر درایر

  دانلود پایان نامه رشته مکانیک خودرو,دانلود پایان نامه سیستم سوخت رسانی CNG,دانلود پایان نامه مکانیک خودرو,سیستم سوخت رسانی CNG و بررسی تجهیزات آن با تاکید بر درایر,سیستم سوخت رسانی گاز طبیعی فشرده,گاز طبیعی فشرده,نحوه کارکرد خودروهای گاز طبیعی بازدید کننده…

 • طراحی واحد تصفیه روغن ترانسفورماتور با ظرفیت 2000 تن در سال

  احیای شیمیایی روغن,تصفیه روغن,تصفیه روغن ترانسفورماتور,دانلود پروژه کارشناسی صنایع غذایی,روغن ترانسفورماتور,طراحی واحد تصفیه روغن ترانسفورماتور با ظرفیت 2000 تن در سال,عایق الکتریکی و یک سیال خنک کننده بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام طراحی واحد تصفیه روغن…

 • مبانی نظری تاثیر وقف در نظام آموزشی با تاکید بر توسعه پایدار اقتصادی

  آثار وقف در توسعه پایدار اقتصادی,آثار وقف در شهرک های دانشجویی,بررسی محوریت وقف در توسعه پایدار اقتصادی,طراحی معماری شهرک های دانشجویی,مبانی نظری تاثیر وقف در نظام آموزشی,مبانی نظری تاثیر وقف در نظام آموزشی با تاکید بر توسعه پایدار اقتصادی,مبانی نظری…

 • اسناد مسئولیت غار در فقه شیعه و حقوق ایران

  اسناد مسئولیت غار در فقه شیعه و حقوق ایران,دانلود پایان نامه حقوق,دانلود پایان نامه رشته حقوق,دانلود پایان نامه مسئولیت غار,مسئولیت غار,مسئولیت غار در حقوق ایران,مسئولیت غار در فقه شیعه,منابع غرور در قانون مدنی ایران بازدید کننده عزیز در حال مشاهده…

 • مبانی نظری مقایسه وقف با حبس

  ادبیات نظری مقایسه وقف با حبس,ادبیات و مبانی نظری مقایسه وقف با حبس,پیشینه تحقیق مقایسه وقف با حبس,دانلود مبانی نظری مقایسه وقف با حبس,فصل دوم پایان نامه مقایسه وقف با حبس,مبانی نظری مقایسه وقف با حبس,مبانی نظری و پیشینه تحقیق…

 • برخی نتایج دوگانگی برای مسائل برنامه ریزی غیرخطی نامعلو

  برخی نتایج دوگانگی برای مسائل برنامه ریزی غیرخطی نامعلو بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام برخی نتایج دوگانگی برای مسائل برنامه ریزی غیرخطی نامعلو هستید. دانلود فایل نمونه ترجمه چکیده مفهوم دوگانگی نقش مهمی در تئوری بهینه…

 • بررسی تاثیر نسبی و فزاینده سواد مالی ، اقتصادی و سواد تجاری بر موفقیت حرفه ای مدیران

  بانک انصار,بررسی تاثیر نسبی و فزاینده سواد مالی,بررسی تاثیر نسبی و فزاینده سواد مالی ، اقتصادی و سواد تجاری بر موفقیت حرفه ای مدیران,تکنیک‌های تسهیل تصمیم گیری سواد تجاری,سواد اقتصادی,سواد تجاری,سواد مالی,عوامل موثر برسواد تجاری سازمان,مهارت های لازم برای ارتقای…

 • ارزیابی هارمونیکهای تولیدی در سیستم جریان مستقیم ولتاژ بالا

  ارزیابی هارمونیکهای تولیدی در سیستم جریان مستقیم ولتاژ بالا,بررسی هارمونیکهای تولیدی در HVDC و فیلترینگ آنها,دانلود مقالات برق,دانلود مقالات مهندسی برق,سیستم جریان مستقیم ولتاژ بالا,فیلترینگ هارمونیکهای تولیدی در سیستم HVDC,هارمونیکهای تولیدی,هارمونیکهای تولیدی در سیستم HVDC بازدید کننده عزیز در حال…

 • اخلاق پژوهش

  اخلاق پژوهش,اخلاق پژوهشی چیست,اخلاق در پژوهش pdf,اهمیت اخلاق در پژوهش,پاورپوینت اخلاق در پژوهش,تاریخچه اخلاق پژوهش,کاربرد اخلاق در پژوهش چیست,مقاله اخلاق در پژوهش,ملاحظات اخلاقی در انجام پژوهش بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام اخلاق پژوهش هستید. دانلود فایل…

 • تاثیر انتخاب صحیح مته بر افزایش نرخ نفوذ و کاهش زمان و هزینه تکمیل چاه ها در میادین غرب ایران

  انتخاب مته,تاثیر انتخاب صحیح مته بر افزایش نرخ نفوذ و کاهش زمان و هزینه تکمیل چاه ها در میادین غرب ایران,دانلود مقالات کارشناسی ارشد مهندسی نفت,دکلروز,عوامل تاثیرگذار بر عملکرد مته ها در میدان نفتی,عوامل هیدرولیکی و مکانیکی,کد مته,متراژ حفاری,نرخ نفوذ,هزینه…

 • مدارهای كنترل سیستم های کششی جریان مستقیم

  دانلود مقالات الکترونیک,دانلود مقالات مهندسی الکترونیک,درایوهای تراکشن,سیستم های کششی,سیستم های کششی جریان مستقیم,مدارهای كنترل سیستم های کششی جریان مستقیم بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام مدارهای كنترل سیستم های کششی جریان مستقیم هستید. دانلود فایل دانلود مقاله رشته…

 • بررسی شیوه‌ها و مبانی نظری كاهش تصدی‌گری خدمات پشتیبانی دانشگاه‌های علوم پزشكی

  بررسی شیوه‌ها و مبانی نظری كاهش تصدی‌گری خدمات پشتیبانی دانشگاه‌های علوم پزشكی,بررسی كاهش تصدی‌گری خدمات پشتیبانی دانشگاه‌های علوم پزشكی,دانلود مقالات رشته مدیریت,دانلود مقالات مدیریت,دانلود مقالات مدیریتی,طرح كاهش تصدی‌گری,كاهش تصدی‌گری خدمات پشتیبانی,كوچك سازی سازمانی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی…

 • تحقیق درس انقلاب اسلامی ایران با عنوان جُبن ذاتی پهلوی ها

  fileina,تحقیق درس انقلاب اسلامی ایران با عنوان جُبن ذاتی پهلوی ها,خرید مقاله و تحقیق رشته تاریخ,دانلود تحقیق درس انقلاب اسلامی ایران با عنوان جُبن ذاتی پهلوی ها,سیستم همکاری در فروش فایل,فروش فایل,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,همکاری در فروش,همکاری در فروش فایل…

 • اختلاس

  اختلاس,اختلاس اموال عمومى,اختلاس در نظام بانکی,جرم اختلاس,دانلود تحقیق اختلاس,دانلود مقاله اختلاس بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام اختلاس هستید. دانلود فایل اختلاس مقدمه: اختلاس اموال عمومى، همزاد با تشكیل حكومت ها مطرح بوده و قدمتى به اندازه…

 • بررسی فقهی و موضوعی داوری در حقوق ایران

  بررسی داوری در فقه امامیه,بررسی داوری در فقه اهل سنت,بررسی فقهی و موضوعی داوری در حقوق ایران,پایان نامه داوری در حقوق داخلی ایران,پایان نامه مبانی فقهی داوری,تطبیق داوری در فقه و حقوق,داوری در حقوق ایران,شرایط و صفات داوری در حقوق…

 • پرسشنامه وضعیت اخلاق ورزی و توزیع نظام ‌های اخلاقی دینی و دنیوی در میان نخبگان علمی و عوامل موثر بر آن

  پرسشنامه شاخص اخلاق عملی,پرسشنامه عوامل مؤثر بر نظام اخلاقی نخبگان علمی,پرسشنامه نظام اخلاقی نخبگان علمی,پرسشنامه نظام های اخلاقی,پرسشنامه نظام ‌های اخلاقی دنیوی در میان نخبگان,پرسشنامه نظام ‌های اخلاقی دینی و دنیوی,پرسشنامه نظریه های علمی اخلاق,پرسشنامه وضعیت اخلاق ورزی در میان…

 • ارزیابی آسیب های زیست محیطی احداث سد البرز در استان مازندران با استفاده از روش آزمون انتخاب

  آسیب های زیست محیطی احداث سد,ارزیابی آسیب های زیست محیطی احداث سد,ارزیابی آسیب های زیست محیطی احداث سد البرز در استان مازندران با استفاده از روش آزمون انتخاب,ارزیابی اثرات زیست محیطی سدهاpdf,بررسی اثرات زیست محیطی سدها,روش آزمون انتخاب برای ارزیابی…

 • آثار شرط ضمان در عقود اذنی

  آثار شرط ضمان در عقود اذنی,اثر شرط ضمان,بررسی قاعده کل ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده در عقود اذنی,پایان نامه آثار شرط ضمان در عقود اذنی,شرط ضمان,شرط ضمان مبتنی بر قاعده علی الید,شرط ضمان مبتنی بر قاعده علی الید در عقود…

 • دیدگاهی ازتغییرات اقلیم جهان

  fileina,اثر گلخانه ای,اقلیم,تغییرات اقلیمی,خرید مقاله و تحقیق رشته جغرافیا,دانلود مقاله دیدگاهی ازتغییرات اقلیم جهان,دیدگاهی ازتغییرات اقلیم جهان,سیستم همکاری در فروش فایل,عوامل ایجاد تغییرات اقلیم جهانی,عوامل تولید كننده گاز های گلخانه ای در بخش كشاورزی,فروش فایل,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,گازهای گلخانه ای,همکاری…

 • بررسی خوردگی الكتروشیمیایی

  fileina,اكوستیك امیشن,الكتروشیمیایی,انجام پایان نامه رشته شیمی,بررسی خوردگی الكتروشیمیایی,خوردگی چیست؟,دانلود مقاله بررسی خوردگی الكتروشیمیایی,سیستم همکاری در فروش فایل,عوامل موثر در خوردگی فلزات,فروش فایل,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,گالوانیك,همکاری در فروش,همکاری در فروش فایل بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی…

 • پوشش دهی ابزارهای برشی به روش PVD

  fileina,Physical Vapor Deposition,PVD,پوشش دهی ابزارهای برشی,پوشش دهی ابزارهای برشی به روش PVD,دانلود پایان نامه کارشناسی رشته ساخت و تولید,دانلود پایان نامه کارشناسی مکانیک,رسوب فیزیکی بخار,سیستم همکاری در فروش فایل,فرآیند پوشش,فروش فایل,همکاری در فروش فایل بازدید کننده عزیز در حال مشاهده…

 • مبانی نظری پیشنهاد چارچوبی جهت تشخیص علل تاثیرگذار و درصد تاثیر آنها در سود و زیان بیمه با داده کاوی در شرکت سهامی بیمه ایران

  بیمه شخص ثالث خودرو,تشخیص خسارت بیمه با داده کاوی,سود و زیان بیمه شخص ثالث خودرو با داده کاوی,شناسایی عوامل اثرگذار در سود و زیان بیمه شخص ثالث خودرو,کاربرد داده کاوی در بیمه,مبانی نظری پیشنهاد چارچوبی جهت تشخیص علل تاثیرگذار و…