امکان سنجی پیاده سازی بودجه عملیاتی در شرکت نفت

اجرای بودجه ریزی عملیاتی بر اساس مدل شه,امکان پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در شرکتهای دولتی,امکان سنجی پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه,امکان سنجی پیاده سازی بودجه عملیاتی در شرکت نفت,بودجه ریزی عملیاتی,بودجه ریزی عملیاتی بر اساس مدل شه,پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی,پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در شرکت نفت
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام امکان سنجی پیاده سازی بودجه عملیاتی در شرکت نفت هستید.

دانلود فایل

دانلود مقاله رشته حسابداری امکان سنجی پیاده سازی بودجه عملیاتی در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران چکیده هدف از انجام این تحقیق بررسی و امکان سنجی پیاده سازی بودجه عملیاتی در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران، یکی از بزرگترین شرکت های دولتی و تولید کننده حدود بیست و چهاردرصد نفت خام کشور می باشد.  تحقیق حاضر به دنبال این موضوع است که با استفاده از مدل شناخته شده “شه (1998)” و با تاکید بر سه بعد توانایی، اختیار و پذیرش و بررسی صرفه اقتصادی، امکان پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در این شرکت عظیم دولتی را مورد بررسی قرار دهد. تحقیق حاضر دارای سیزده فرضیه اصلی و هشت فرضیه فرعی می باشد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که ازبعد توانایی پیاده سازی در سطح اطمینان 95درصد معنا دار نشده و این فرضیه مورد تایید قرار نگرفته است ولی از دو بعد اختیار و پذیرش فرضیات اصلی مورد تایید قرار گرفته است، همچنین بر اساس نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه اصلی چهارم نیز با توجه به تایید این فرضیه، نتیجه گیری شده است که پیاده سازی بودجه عملیاتی در این شرکت موجب صرفه اقتصادی می گردد.  در مورد سایر فرضیات اصلی  به بررسی  معنی دار بودن تفاوت دیدگاه سه گروه آزمون شونده یعنی مدیران ارشد،  مدیران میانی و کارشناسان بودجه پرداخته شده است و نتایج بررسی های بعمل آمده توسط آمارهای استنباطی مورد مقایسه قرار گرفته است. کلیدواژگان: اختیار پذیرش توانایی بودجه ریزی سنتی بودجه ریزی عملیاتی مدل سه عاملی شه صرفه اقتصادی

 • ارزیابی معایب و محاسن روشهای تامین مالی از طریق بدهی های عملیاتی و مالی

  ارزیابی معایب و محاسن روشهای تامین مالی از طریق بدهی های عملیاتی و مالی,بدهی های عملیاتی,بدهی های مالی,دانلود پایان نامه حسابداری,دانلود پایان نامه رشته حسابداری,دانلود پایان نامه روشهای تامین مالی,روشهای تامین مالی,منابع مالی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی…

 • بررسی حقوقی تغییرات مصونیت پارلمانی در ایران

  بررسی حقوقی تغییرات مصونیت پارلمانی در ایران,پیشینه مصونیت پارلمانی در حقوق ایران,تحول کاربردی مصونیت پارلمانی,تحول مفهومی مصونیت پارلمانی,تحول مفهومی و کاربردی مصونیت پارلمانی در حقوق ایران,دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق,مصونیت پارلمانی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با…

 • بررسی و طبقه بندی اختلالات یادگیری با تاکید بر نارساخوانی تحولی

  بررسی و طبقه بندی اختلالات یادگیری با تاکید بر نارساخوانی تحولی,دانلود پایان نامه اختلالات یادگیری,دانلود پایان نامه رشته روانشناسی,دانلود پایان نامه روانشناسی,دانلود پایان نامه نارساخوانی تحولی,نارساخوانی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی و طبقه بندی اختلالات…

 • پروژه سازه بتنی 5 طبقه

  پروژه سازه بتنی 5 طبقه,دانلود پروژه بتن,دانلود پروژه سازه بتنی,دانلود پروژه سازه بتنی 5 طبقه,دانلود پروژه سازه های بتن آرمه,دانلود پروژه عمران,دانلود طراحی سازه بتنی 5 طبقه بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام پروژه سازه بتنی 5…

 • عوامل موثر بر ریسک نقدینگی بانک ملت

  اوراق مشارکت,بدهی ها,دانلود مقالات اقتصاد,دانلود مقالات کارشناسی ارشد اقتصاد,دانلود مقالات کارشناسی ارشد رشته اقتصاد,ریسک نقدینگی,سپرده ها,عوامل موثر بر ریسک نقدینگی بانک ملت,عوامل موثر بر ریسک نقدینگی بانکها,هزینه تامین مالی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام عوامل موثر…

 • مقاله بررسی ترتیبات امنیتی در خلیج فارس

  امنیت در خلیج فارس,امنیت‌ ملی‌ جمهوری‌اسلامی‌ ایران‌ در منطقه‌ خلیج‌فارس,بررسی ترتیبات امنیتی در خلیج فارس,ترتیبات امنیتی خلیج فارس,دانلود مقاله ترتیبات امنیتی خلیج فارس,سیاستگزاریهای‌ امنیتی در خلیج‌فارس,مقاله بررسی ترتیبات امنیتی در خلیج فارس,نظام امنیتی خلیج‌فارس بازدید کننده عزیز در حال مشاهده…