امکان سنجی پیاده سازی مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس مدل پاولوسکی

استقرار مدیریت دانش,استقرار نظام مدیریت دانش در دانشگاه,امکان سنجی استقرار مدیریت دانش,امکان سنجی استقرار نظام مدیریت دانش در دانشگاه,امکان سنجی پیاده سازی مدیریت دانش,امکان سنجی پیاده سازی مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس مدل پاولوسکی,مدیریت دانش,وضعیت دانشگاه آزاد جهت استقرار مدیریت دانش
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام امکان سنجی پیاده سازی مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس مدل پاولوسکی هستید.

دانلود فایل

دانلود مقاله رشته مدیریت امکان سنجی پیاده سازی مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس مدل پاولوسکی چکیده:  پژوهش حاضر نتیجه تحقیق در خصوص امکان سنجی پیاده سازی مدیریت دانش و همچنین بررسی تفاوت دیدگاه اعضای هیات علمی و کارکنان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر می باشد. به این منظور برای سنجش ابعاد و مولفه های مدیریت دانش از مدل پاولوسکی استفاده شد. پژوهش مورد نظر از لحاظ ماهیت کاربردی و از نظر روش توصیفی- پیمایشی بوده است. جامعه آماری مشتمل بر 308 نفر عضو هیات علمی و 320 نفر کارمند بوده است که با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه به ترتیب 175 و 169 نفر تعیین گردید و با در نظر گرفتن 20% ضریب افت پرسشنامه بین نمونه ها توزیع گردید. روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده است. ابزار سنجش پرسشنامه محقق ساخته ای است که روایی آن توسط پنج نفر از استادان حوزه مدیریت مورد تایید قرار گرفت و صحت و پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ با ضریب 95% مورد تایید قرار گرفت.  در بررسی فرضیه ها از آزمون تیتك نمونه ای استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده: از نظر آزمودنی ها امکان پیاده سازی مولفه های شناسایی دانش، تولید دانش، اشاعه دانش، یکپارچه سازی و انتقال دانش در سه بعد ساختار سازمانی، تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات، و منابع انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر وجود ندارد. همچنین در بررسی تفاوت بین دیدگاه اعضای هیات علمی و كاركنان در خصوص آمادگی لازم برای پیاده سازی مدیریت دانش از آزمون مقایسه میانگین دو گروهی استفاده شده است و نتیجه حاصله نشان دهنده این است که تفاوت معناداری بین دیدگاه اعضای هیات علمی و کارکنان در هیچ یک از ابعاد و مولفه ها وجود ندارد. با توجه به اهداف تحقیق از طریق آزمون رتبه ای فریدمن مشخص شد که بین شاخص ها به لحاظ میزان آمادگی جهت پیاده سازی مدیریت دانش تفاوت وجود دارد و در مقایسه با سایر شاخص ها تولید دانش در دانشگاه مورد نظر بیشتر از سایر مولفه ها می باشد. كلید واژه: امکان سنجی دانش مدیریت دانش مدل پاولوسکی

 • طراحی سازه فولادی هتل با ایتبس و سیف

  طراحی سازه فلزی,طراحی سازه فلزی etabs,طراحی سازه فلزی هتل,طراحی سازه فولادی با etabs,طراحی سازه فولادی با ایتبس,طراحی سازه فولادی در ایتبس,طراحی سازه فولادی هتل,طراحی سازه فولادی هتل با ایتبس و سیف,طراحی سازه فولادی هتل با سیف بازدید کننده عزیز در…

 • بررسی حدود مختلف از نظر اجرا و موانع آن با تاکید بر عصر حضور و غیبت امام

  آیات و روایات درباره اجرای حدود,اجرای حدود در عصر حضور,اجرای حدود در عصر غیبت,بررسی حدود مختلف از نظر اجرا,بررسی حدود مختلف از نظر اجرا و موانع آن با تاکید بر عصر حضور و غیبت امام,بررسی حقوقی حكم اجرای حدود,بررسی فقهی…

 • ابطال رای داوری تجاری در ایران و حقوق بین الملل

  ابطال رأی داوری تجاری,ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران,ابطال رأی داوری تجاری در مقررات داوری آنسیترال,ابطال رای داوری تجاری در ایران و حقوق بین الملل,پایان نامه ابطال رأی داوری تجاری,چگونگی ابطال رأی داور,مصادیق ابطال رأی داوری تجاری بازدید کننده…

 • مسیلها و مشکلات ناشی از آنها در گستره شهر مشهد

  fileina,انجام پروژه و پایان نامه,بافت خاک,خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی الكترونیك,دانلود مسیلها و مشکلات ناشی از آنها در گستره شهر مشهد,سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا,شهر مشهد,فروش فایل,مسیل,مسیلها و مشکلات ناشی از آنها در گستره شهر…

 • نوآوری و فعالیت های خلاق در برنامه ی زبان آموزی

  fileina,آموزش و پرورش,انجام پروژه و پایان نامه کارشناسی رشته شیمی,دانلود مقاله نوآوری و فعالیت های خلاق در برنامه ی زبان آموزی,زبان آموزی,سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا,فروش فایل,فروشگاه ساز فایلینا,فروشگاه فایل,فعالیت های خلاقانه به منظور غنی سازی برنامه درسی زبان…

 • پروپوزال اثرات نقش و نگار سفال بر ریسندگی و بافندگی قالی

  اثرات نقش و نگار سفال بر قالی,بررسی نقوش سفال کلار,بررسی نقوش قالیهای کلاردشت,پروپوزال اثرات نقش و نگار سفال بر ریسندگی و بافندگی قالی,پروپوزال اثرات نقش و نگار سفال بر طراحی قالی,تأثیر نقوش سفال کلار بر قالی کلاردشت,تاثیر طبیعت بر خلق…