بازاریابی و نقش بازاریابی در بانکداری نوین

بازاریابی,بازاریابی اینترنتی در صنعت بانکداری,بازاریابی و نقش بازاریابی در بانکداری نوین,بانكداری الكترونیكی در ایران,بانکداری نوین,دانلود پایان نامه رشته مدیریت,دانلود پایان نامه مدیریت,نقش بازاریابی در بانکداری نوین
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بازاریابی و نقش بازاریابی در بانکداری نوین هستید.

دانلود فایل

‏دانلود پایان نامه رشته مدیریت بازاریابی و نقش بازاریابی در بانکداری نوین چکیده: با ظهور و رشد اینترنت و به كارگیری آن در فعالیت های روزمره ،كاربرد اینترنت به سازمانها و شركت های تجاری نیز ‏‏گسترش یافت و سازمانها آن را در كسب و كار خود به منظور كسب مزیت رقابتی و برتری رقابتی نسبت به رقبا و كسب سهم ‏‏بازار زیاد و ارتقا بهره وری به كار گرفتند و موجب به وجود آمدن كسب و كار اینترنتی شد و بر جنبه های مختلف كسب و ‏‏كار تاثیراتی گذاشته است و بازاریابی به عنوانی یكی از زمینه های مهم كسب و كار از این مورد بی تاثیر نمانده است و ‏‏تغییراتی در جنبه های مختلف بازاریابی ایجاد كرده است.متن حاضر سعی در ارائه تغییراتی دارد كه در اثر به كارگیری ‏‏اینترنت،در بازاریابی سنتی به وجود آمده است و مفاهیم بازار و بازاریابی،نقش ‏CRM‏ در بازاریابی ،بازاریابی اینترنتی و ‏تاثیراتی را كه ‏اینترنت بر اهداف و وظایف بازاریابی و آمیخته بازاریابی داشته است و در نهایت نقش بازاریابی درفضای ‏بانکهای ایران ‏بررسی می شود‎‏.‏ کلمات کلیدی: بازاریابی بانکداری نوین نقش بازاریابی در بانکداری نوین مقدمه‎‏: ‏ امروزه پدیده اینترنت و جهانی شدن به عنوان لازم و ملزوم یكدیگر مطرح شده اند، به گونه ای كه اندیشمندان این دو را از ‏‏یكدیگر قابل تفكیك نمی دانند و معتقدند اینها تسهیل كننده یكدیگر هستند.دیگر اینترنت یك ابزار قابل چشم پوشی و برای ‏‏سرگرمی نیست،بلكه به یكی از لوازم ضروری زندگی انسان مدرن و رو به توسعه امروزی تبدیل شده است.اینترنت و بطور ‏‏كلی دنیای الكترونیك همه ابعاد زندگی و جوامع بشری را دستخوش تغییر كرده است(عزیزی،شهریار؛محمد جواد ‏‏قربانی،1386).بنابراین سازمانها به عنوان عضوی از جامعه كه نیازهای افراد آن را برآورده می سازد نیز از تاثیر اینترنت مصون ‏‏نمانده اند و در نتیجه بازارهای آنها نیز تغییر ماهیت داده و بازارهای جدیدی تحت عنوان بازارهای اینترنتی یا الكترونیكی ‏‏شكل گرفته اند و همان طور كه ماهیت و شكل بازارها تغییر كرده است،قابل پیش بینی است كه سایر موارد وابسته به آن نیز ‏‏تغییر كند‎.‎ فهرست مطالب ‎‏ چکیده    ‏5‏ مقدمه‎‏:‏   5 فصل اول:بازاریابی‎ ‎،انواع آن و بازاریابی در بانک ‏    6 بازاریابی‎‏:‏    ‏6‏ بازاریابی سنتی‎‏:‏    ‏6‏ بازاریابی اینترنتی‎‏:‏    ‏7‏ آمیخته بازاریابی و تاثیر اینترنت‎‏:‏    ‏8‏ مهارت های الزامی بازاریابی اینترنتی‎‏:‏    ‏9‏ مهارت های جست و جو‎    ‏9‏ مهارت های برنامه ریزی‎    ‏9‏ مهارت های تعیین بودجه‎    ‏9‏ مهارت های مدیریت پروژه‎    ‏10‏ مهارت های کپی رایتینگ و تولید محتوا‎    ‏10‏ مهارت های تحلیلی‎    ‏10‏ مهارت های ارتباطی‎    ‏10‏ مهارت های فنی بازاریابی اینترنتی‎    ‏11‏ مهم ترین مهارت: مثل مشتری فکر کنید‎    ‏11‏ مدل ارتباط بازاریابی سنتی و اینترنتی‎‏:‏    ‏11‏ مدل هفت آی‎‏:‏    ‏12‏ مزایای بازاریابی اینترنتی‎    ‏12‏ ‎● ‎مدل های تجاری و اشکال مختلف آن‎    ‏14‏ ‎● ‎مزایا‎    ‏14‏ ‎● ‎محدودیت ها‎    ‏15‏ ‎● ‎اقدامات امنیتی‎    ‏15‏ ‎● ‎تاثیرات بر صنایع مختلف‎    ‏16‏ ‎● ‎اقدامات اخیر‎    ‏16‏ نقش‎ CRM ‎در بازاریابی    ‏17‏ مقدمه‎:‎    ‏17‏ نیروی کالای تازه وارد ها    ‏18‏ مولفه های تشکیل دهنده مدیریت ارتباط با مشتریان‎:‎    ‏18‏ CRMبه عنوان پارادایم جدید در بازاریابی‎:‎    ‏19‏ مدیریت ارتباطات با مشتریان چیست‎ :‎    ‏19‏ جدول 1-تفاوت بازاریابی سنتی و‎ CRM    ‏20‏ تعاریف ارائه شده در خصوص ‏CRM:‎    ‏20‏ دلایل شکل گیری‎ CRM:‎    ‏21‏ اهداف‎ CRM:‎    ‏22‏ پیش نیاز های‎ CRM:‎    ‏22‏ مزایای‎ CRM:‎    ‏23‏ وظایف مدیریت ارتباط با مشتریان‎:‎    ‏23‏ ‎1-‎شناسائی مشتری‎:‎    ‏23‏ ‎2-‎تفکیک مشتریان از یکدیگر‎:‎    ‏23‏ ‎3-‎تعامل با مشتری‎:‎    ‏24‏ ‎4-‎شخصی سازی‎:‎    ‏24‏ تاثیر‎ IT ‎بر وظایف‎ CRM:‎    ‏24‏ ارائه مدل مفهومی‎ CRM:‎    ‏25‏ نرم افزار های‎ CRM :‎    ‏26‏ مزایای مدیریت ارتباط با مشتری عملیاتی‎:‎    ‏27‏ مدیریت ارتباط با مشتری تحلیلی‎:‎    ‏27‏ ویژگی های سیستم مدیریت ارتباط با مشتری تحلیلی‎:‎    ‏27‏ مدیریت ارتباط با مشتری مشارکتی‎:‎    ‏28‏ عوامل درونی که در طراحی و اجرای‎ CRM ‎تاثیر می گذارند‎  :‎    ‏28‏ ائتلاف چند کاناله    ‏29‏ عوامل چند کاناله شامل‎ :‎    ‏30‏ نیروی انسانی و مدیریت    ‏30‏ فن آوری    ‏31‏ عوامل خارجی موثر در موفقیت‎ CRM    ‏31‏ انتظارات ارتباط    ‏32‏ ادراک ارتباط    ‏32‏ نتیجه گیری‎:‎    ‏32‏ بازاریابی در بانک ‏    ‏33‏ بانکداری ایرانی و بانکداری بین‌المللی ‏    ‏35‏ فصل دوم:اهمیت بازاریابی اینترنتی در صنعت بانکداری    ‏42‏ در بازاریابی چهار عامل اصلی ذیل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشند‎:‎    ‏43‏ فصل سوم:عوامل تاثیر گذار در حفظ و جذب مشتریان یک بانک ‏    ‏46‏ مقدمه    ‏47‏ اهم سوالات تحقیق    ‏47‏ روش تحقیق ‏    ‏48‏ چارچوب نظری تحقیق    ‏49‏ محور دوم- احیای مشتریان از دست رفته    ‏49‏ جدول شماره 1- میانگین رتبه مهمترین عوامل مؤثر در وفادارسازی مشتریان بانک    ‏50‏ جدول شماره 2- میانگین رتبه مهمترین عوامل در از دست دادن مشتریان    ‏51‏ جدول شماره 3- میانگین رتبه مهمترین عوامل در انتخاب یک بانک توسط مشتریان و جذب مشتری ‏جدید    ‏52‏ اهم نتایج    ‏53‏ اهم پیشنهادات    ‏55‏ فصل چهارم:بازاریابی عصبی و نقش آن در بانکداری نوین    ‏56‏ ویژگی های نورومارکتینگ‎:‎    ‏57‏ مدیریت برند و مغز انسان (نوروبرندینگ)‏    ‏59‏ وفاداری به یک نام تجاری‎    ‏60‏ نورومارکتینگ و بانکداری‎:‎    ‏61‏ فصل پنجم:نقش بازاریابی درفضای پیچیده رقابتی بانکهای ایران ‏    ‏62‏ بازاریابی یا لزوم نگرش نو درشبکه بانکی    ‏64‏ فصل ششم:روش های نوین مشتری مداری و بازاریابی علمی در بانکداری ایران ‏    ‏70‏ بعضی قواعد و اصول کلی که بانک ها ملزم به رعایت آن هستند عبارتند از‎:‎    ‏72‏ فصل هفتم:بازاریابی خدمات بانكداری الكترونیكی در ایران    ‏73‏ بازاریابی خدمات بانكداری الكترونیكی در ایران    ‏74‏ شکل(4)‏    ‏75‏ تجزیه و تحلیل ‏SWOT‏ 7  :‏    ‏75‏ خدمات الكترونیكی(از جمله خدمات بانكداری الكترونیكی)‏    ‏76‏ راهكارها:‏    ‏76‏ چالش ها:          ‏    ‏78‏ نتیجه‎‎گیری : ‏    ‏79‏ فهرست منابع و مآخذ:‏    ‏80‏ منابع فارسی:‏    ‏80‏ منابع لاتین:‏    ‏81‏

 • ارتباط میان كیفیت خدمات و رضایت مشتری

  fileina,ارتباط میان كیفیت خدمات و رضایت مشتری,انجام ترجمه مقالات,دانلود مقاله ارتباط میان كیفیت خدمات و رضایت مشتری,سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا,شاخص‌ها تعیین كننده كیفیت خدمات ارائه شده به مشتری,شاخص‌های تعیین رضایت مشتری,عوامل بحران كیفیت خدمات از نقطه نظر مشتری,فروش…

 • جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن

  انتقال مال غیر,تاثیرملاحظه های اجتماعی جرم انگاری عنوانهای حقوقی,تاثیرملاحظه های سیاسی جرم انگاری عنوانهای حقوقی,تصرف عدوانی,جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن,جرم انگاری عنوانهای حقوقی در ایران,جرم زدایی,جرم‎انگاری,دانلود پایان نامه حقوق,دانلود…

 • پروپوزال تحلیل محتوای کتاب دین و زندگی سال اول دبیرستان

  انواع تحلیل محتوای کتب درسی,اهمیت تحلیل محتوای کتب درسی,پروپوزال تحلیل محتوای کتاب درسی,پروپوزال تحلیل محتوای کتاب دین و زندگی,پروپوزال تحلیل محتوای کتاب دین و زندگی 1,تحلیل محتوای کتاب درسی دین و زندگی,ضرورت تحلیل محتوای کتب درسی بازدید کننده عزیز در…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تبلیغات تجاری و پیشبرد فروش

  ادبیات نظری تبلیغات تجاری و پیشبرد فروش,ادبیات و مبانی نظری تبلیغات تجاری و پیشبرد فروش,پیشینه تحقیق تبلیغات تجاری و پیشبرد فروش,دانلود مبانی نظری تبلیغات تجاری و پیشبرد فروش,فصل دوم پایان نامه تبلیغات تجاری و پیشبرد فروش,مبانی نظری تبلیغات تجاری و…

 • تاریخچه تصفیه خانه های آب تهران،فرآیند تصفیه آب و شرح مراحل و تاسیسات تصفیه آب

  fileina,آب آشامیدنی,تاریخچه تصفیه خانه های آب تهران,تاریخچه تصفیه خانه های آب تهران،فرآیند تصفیه آب و شرح مراحل و تاسیسات تصفیه آب,تصفیه آب,تصفیه خانه,خرید مقاله و تحقیق مهندسی آب,سیستم همکاری در فروش فایل,فرآیند تصفیه آب,فروش فایل,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,همکاری در فروش…

 • بررسی كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

  بررسی كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان,تبعیض علیه زنان,حقوق زن,دانلود مقاله بررسی كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان,زن,كنوانسیون رفع تبعیض بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان هستید. دانلود فایل بررسی كنوانسیون رفع تبعیض…