بررسی ارتباط میان شرکت در فعالیتهای ورزشی و سلامت عمومی زنان شهرکهای منتخب سپاه و تفاوتهای یافته های تحقیق در هریک از مولفه های GHQ

ارتباط میان شركت در فعالیت منظم ورزشی و سلامت عمومی زنان,بررسی ارتباط میان شرکت در فعالیتهای ورزشی و سلامت عمومی زنان شهرکهای منتخب سپاه و تفاوتهای یافته های تحقیق در هریک از مولفه های GHQ,تاثیر فعالیت منظم ورزشی بر سلامت عمومی زنان,تاثیر ورزش بر زنان,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی,سلامت عمومی روانی,شهر‌کهای منتخب سپاه,فعالیت ورزشی منظم
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی ارتباط میان شرکت در فعالیتهای ورزشی و سلامت عمومی زنان شهرکهای منتخب سپاه و تفاوتهای یافته های تحقیق در هریک از مولفه های GHQ هستید.

دانلود فایل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی بررسی ارتباط میان شرکت در فعالیتهای ورزشی و سلامت عمومی زنان شهرکهای منتخب سپاه و تفاوتهای یافته های تحقیق در هریک از مولفه های GHQ *پرسشنامه سلامت عمومی GHQ و پرسشنامه ورزشی بصورت رایگان ضمیمه شدند! *قابل استفاده برای رشته روانشناسی و پژشکی چکیده:  رابطه ی زن و ورزش از دو بُعد قابل طرح است. نخست تأثیر ورزش ـ چه عمومی و چه حرفه ‎ای ـ بر سلامت زن و در نتیجه سلامت جامعه و دیگر نقش زن به عنوان مادر و همسر (نقش تربیتی) در ایجاد فرهنگ ورزش در سطح خانواده و نهایتاً در سطح جامعه. به دیگر بیان، از آن جایی که زنان ـ چه در خانواده و چه در جامعه ـ نقش ‎های مهم و أثرگذاری را ایفا می ‎کنند، تأمین سلامت جسمانی و در پی آن سلامت روحی و روانی آنان، تضمین سلامت خانواده و جامعه را در پی خواهد داشت. در طول تاریخ بشر نقش زنان در ورزش، بازتاب دهنده ی شرایط در حال گذار زنان در جامعه بوده است. در گذشته حضور زنان در رشته ‎های ورزشی و مسابقات رایج نبوده؛ اما امروزه در بسیاری از نقاط جهان ورزش بانوان با استقبال مواجه شده است. حضور زنان در مجامع ورزشی و باورها و دیدگاه ‎های آن ها می ‎تواند در توسعه ی ورزش أثرگذار باشد؛ از طرف دیگر، مشارکت در ورزش می ‎تواند در نحوه ی زندگی زنان تغییر ایجاد کند و باعث غنی ‎تر شدن آن شود.  هم چنین زنان در زندگی خود مسئولیت ‎ها و نقش ‎های متعدد و متفاوتی را ایفا می ‎کنند. یکی از نقش ‎های مهم آن ها، یعنی مادری که با گذراندن مراحل مختلفی نظیر بارداری و زایمان حاصل می ‎شود و سپس با پرورش و تربیت فرزندان تداوم می ‎یابد، نیازمند سلامت جسمانی و روحی و روانی آن هاست و بی ‎تردید می ‎توان گفت عدم توجه به سلامت جسمانی که لازمه ی سلامت روانی است، پی آمد ‎های جبران ناپذیری را، هم برای خانواده و هم برای جامعه به همراه خواهد داشت؛ به عبارت دیگر، تمامی نقش ‎هایی که یک زن می ‎خواهد ایفا کند به نوعی با روی کرد او نسبت به جسم و عمل کرد جسمانی و فیزیکی او در ارتباط است.  فعالیت فیزیکی روزانه و منظم و هم چنین مشارکت در فعالیت ‎های ورزشی فردی و گروهی برای رشد جسمانی، ذهنی، روانی و اجتماعی او لازم است و از این طریق، می ‎تواند با کاهش دادن اضطراب و افسردگی، شادی و نشاط را برای زندگی خود به ارمغان بیاورد و به ارتقای کیفیت زندگی خود و خانواده و نهایتاً جامعه کمک کند. هم چنین در مورد مسئله ی فرهنگ سازی ورزش، می توان گفت که والدین از جمله مادر، نقش بسزایی در ایجاد روحیه ی ورزش کردن در فرزندان دارند و اگر فرهنگ ورزش در یک خانواده نهادینه و تقویت شود، می ‎تواند سلامت جمعی را به همراه داشته باشد. برای مثال، ورزش برای کودکان می ‎تواند علاوه بر تأمین سلامت آن ها به افزایش موفقیت ‎های تحصیلی شان کمک کند، روابط اجتماعی آن ها را اتقا دهد و کاهش بزهکاری کودکان و نوجوانان را در پی داشته باشد؛ زیرا ورزش کردن هیجانات و انرژی ‎های منفی را تخلیه می ‎کند. هدف این پژوهش بررسی رابطه فعالیتهای ورزشی منظم با سلامت عمومی همسران پاسدار 40-20 ساله در شهر‌ک‌های مستقر در شهر تهران بوده است.بدین منظوراز بین جامعه آماری مذكور شهر‌ک‌های محلاتی, كوثر, بروجردی, فاطمه الزهرا, انحصار و فجر288 نمونه آماری به روش تصادفی انتخاب و مورد سنجش قرار گرفتند.در این تحقیق كه بروش توصیفی صورت گرفته است از پرسشنامه محقق ساخته ( به منظور سنجش فعالیتهای ورزشی منظم) و پرسشنامه GHQ28 كه متناسب با شرایط اجتماعی و فرهنگی كشور ایران هنجاریابی شده مورد استفاده قرار گرفته است. در این تحقیق ارتباط میان ورزش كردن و نكردن با سلامت جسمانی, میزان اظطراب, رویكرد اجتماعی, افسردگی و سلامت عمومی مورد بررسی قرار گرفته است.در این تحقیق برای بدست آوردن همبستگی و رابطه فعالیتهای ورزشی منظم با سلامت عمومی همسران پاسدار از روش محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. در روش آماری فوق در راستای اهداف فرعی تحقیق مقایسه تفاوت متغیرهای سلامت عمومی زنان شهر‌ک‌های سپاه در شهر تهران با استفاده از آزمون تحلیل و اریانس یكطرفه (ANOVA) انجام شده است.در این پژوهش علاوه بر بررسی رابطه متغیر مستقل, مقایسه ای بین متغیرهای وابسته نظیر سن, تحصیلات, قد, وزن صورت گرفته است. کلمات کلیدی: ورزش تربیت بدنی سلامت جسمانی فعالیت ورزشی منظم سلامت عمومی- روانی شهر‌کهای منتخب سپاه فهرست مطالب فصل اول:طرح تحقیق  مقدمه   بیان مسئله   ضرورت تحقیق  اهداف تحقق  فرضیه‌های تحقیق  محدودیتهای تحقیق  واژه‌ها و اصطلاحات  فصل دوم:ادبیات تحقیق مقدمه 10 1- اهداف تربیت بدنی در جوامع گذشته و امروز 13 اثرات ورزش روی شخصیت اسلامی 14 تاثیرات ورزش و تربیت بدنی در سازندگی شخصیت زنان 15 ارتباط تربیت بدنی و ورزش با پدیده های اجتماعی 17 1- رابطه ورزش و تربیت بدنی: 18 فوائد اجتماعی ورزش: 18 اثرات اجتماعی – روانی ورزش 20 توان روانی- اجتماعی تربیت بدنی 21 مفهوم جدید سلامتی 24 مزایای ورزش در زنان 25 گزیده مطالعه و تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی 27 فصل سوم:روش‌شناسی تحقیق  مقدمه   روش تحقیق   جامعه آماری تحقیق  نمونه آماری  متغیر‌های تحقیق  ابزار اندازه‌گیری  روش آماری فصل چهارم:تجزیه و تحلیل یافته‌ها  مقدمه   تحلیل توصیفی یافته‌ها   تحلیل استنباطی یافته‌ها فصل پنجم:بحث و نتیجه‌گیری  مقدمه   خلاصه یافته‌ها   بحث و نتیجه‌گیری  پیشنهادات  ضمائم   منابع و مآخذ

 • پاورپوینت شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی اجرایی

  پاورپوینت شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی اجرایی,پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی اجرایی,تحلیل عاملی اکتشافی,تحلیل فریدمن,دانلود پاورپوینت کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی,سیستم EIS,سیستم اطلاعات اجرایی,شركت صنایع تجهیزاتی نفت,شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی سیستم های…

 • مقاله کارشناسی ارشد رشته حسابداری و حسابداری بانکی با عنوان ارتباط بین تغییرات قیمت و حجم معاملات

  ارتباط بین تغییرات قیمت و حجم معاملات,ارتباط بین تغییرات قیمت و حجم معامله را در بازار های مالی,بازار سهام,بازار های مالی,بورس سهام,حجم معاملات,دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حسابداری,مطالعات Osborne,مقاله کارشناسی ارشد رشته حسابداری و حسابداری بانکی با عنوان ارتباط بین…

 • مبانی نظری مدیریت دانش مشتریان بانک با روشهای داده ‌کاوی

  داده کاوی در مدیریت دانش مشتریان بانک,مبانی نظری داده کاوی,مبانی نظری مدیریت دانش مشتری,مبانی نظری مدیریت دانش مشتریان بانک,مبانی نظری مدیریت دانش مشتریان بانک با روشهای داده ‌کاوی,مدیریت دانش مشتریان بانک با تکنیکهای داده کاوی,مدیریت دانش مشتریان بانک با داده…

 • پایان نامه كارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی با عنوان نقش مدیریت بحران بر تصمیم گیری مدیران مدارس متوسطه منطقه 5 آموزش و پرورش شهر تهران

  انجام پایان نامه كارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی,بحران,بحران و تصمیم گیری مدیران,پایان نامه,پایان نامه كارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی با عنوان نقش مدیریت بحران بر تصمیم گیری مدیران مدارس متوسطه منطقه 5 آموزش و پرورش شهر تهران,خرید پایان نامه كارشناسی…

 • فراتحلیل نقش آموزشهای پیش از دبستان و دوزبانگی در پیشرفت

  fileina,آموزشهای پیش از دبستان,پیشرفت تحصیلی,خرید مقاله و تحقیق رشته مدیریت برنامه ریزی آموزشی,دوزبانگی,سیستم همکاری در فروش فایل,فرا تحلیل,فراتحلیل نقش آموزشهای پیش از دبستان و دوزبانگی در پیشرفت,فروش فایل,نقش آموزشهای پیش از دبستان و دوزبانگی در پیشرفت,همکاری در فروش فایل بازدید…

 • پاورپوینت موازنه بین ویژگی های کیفی اطلاعات : پارادوکس چهارچوب نظری گزارشگری مالی

  پاورپوینت موازنه بین ویژگی های کیفی اطلاعات : پارادوکس چهارچوب نظری گزارشگری مالی,قابل اعتماد بودن اطلاعات حسابداری,مربوط بودن اطلاعات حسابداری,موازنه بین ویژگی های کیفی اطلاعات,ویژگیهای مرتبط با ارائه اطلاعات,ویژگیهای مرتبط بامحتوای اطلاعات بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با…