بررسی راهکارهای بهینه برای تولید مناسب سیب زمینی

بررسی راهکارهای بهینه برای تولید مناسب سیب زمینی,پرورش سیب زمینی,دانلود پایان نامه تولید سیب زمینی,دانلود پایان نامه تولید مناسب سیب زمینی,دانلود پایان نامه رشته کشاورزی,راههای بهینه کاشت سیب زمینی
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی راهکارهای بهینه برای تولید مناسب سیب زمینی هستید.

دانلود فایل

دانلود پایان نامه رشته کشاورزی بررسی راهکارهای بهینه برای تولید مناسب سیب زمینی مقدمه دانشمندان و كشاورزان موافقند كه از لحاظ اقتصادی پرورش سیب زمینی به طورمؤفق دریك روش سالم امكان پذیراست كه باروری زمین تقویت   می شود . اداره كشاورزی آمریكایی ازبرنامه آموزشی و تحقیق كشاورزی دنباله دار، یك تحلیلی ازچهار جفت مزرعه سیب زمینی آلی ومعمولی درواشنگتن راهدایت كرد. نتایج نشان داد كه هزینه های متغیردرمزارع آلی به طورمتوسط 12 درصد كمترازمزارع معمولی بودند. چون تولید کنندگان آلی هزینه های داده نسبتا كمی دارند ، آنها می توانند یك فصل رشد بد را با خدمات سرمایه گذاری كمترنسبت به كشاورزان معمولی ادامه دهند كه راههای بسیاری برای كشاورزانی وجود دارد كه سیب زمینی ها را به طور ادامه دنباله دارتولید می کنند .      مهمترین مرحله در پرورش سیب زمینی ها به طور آلی یك طرح با دقت ازتناوب محصول است كه چند سالی بین محصولات سیب زمینی در همان زمین فاصله می گذارد . یك تناوب خوب شامل محصولاتی است كه برای آفات معمولی سیب زمینی میزبان نیستند به خوبی كودهای سبزكه مواد غذائی و ماده آلی را به خاك می افزایند . كودهای سبز محصولاتی هستند كه در سراسر زمستان یا برای یك سال كامل کشت داده می شوند و سپس به خاك اضافه می گردند . بعضی محصولاتی كه برای بذر یا گاه و بقایای گیاه برداشت می شوند به عنوان یك كود سبز استفاده میگردند.وقتی كه یك توالی محصول مؤثر در مكان هست، آفت كش ها و كودهای شیمیائی ضروری نیستند .       گندم ، ذرت و جو كه به طور معمول درتناوب با سیب زمینی ها کشت داده می شوند ، میزبانهائی برای كرم فساد ریشه ( نماتد) كلمبیا به نام meloidogyne chitwoodi هستند که این آفت بطورجدی غده سیب زمینی ها را خراب می كند و آنها را غیر قابل عرضه به بازارمی نماید . نماتدها به طور اولیه توسط ضد عفونی خاك با 1،3- دی كلرو پروپن یا متام سدیم كنترل می شوند . برای اینكه این ضد عفونی كننده ها بر موجودات غیر هدف اثر می گذارند ، آنها بسیاری از فرآیندهای اكولوژیكی مفید خاك مثل چرخه ماده غذائی و كنترل بیولوژیكی را خراب می كنند. نماتدهای فسادکننده ریشه را می توان با پرورش محصولاتی درتناوب با سیب زمینی ها جلوگیری كرد كه میزبانهائی برای نماتد ها نیستند كه بیماری شناسان گیاهی در دانشگاههای ایالت ارگون و واشنگتن مارچوبه ، نخود ، تربچه ، لوبیا ، نعنا، ذرت ، ذرت شیرین را به عنوان محصولات غیرمیزبان فهرست كرده اند درهرتناوب محصول، كنترل مناسب        علف هرزمهم است چون بسیاری ازعلفهای هرز میزبانهای مناسبی برای آفت هستند.  تعدادی كودهای سبز وجود دارند که وقتی به خاك اضافه می شوند باعث كنترل قابل توجه نماتد  می شوند.  تخم كلم ، علف سودانی ، خردل سفید و چاودار نه  تنها نماتدها را كنترل  می كنند ، بلكه  آنها  برای جلو گیری ازعلفهای هرزوامراضی  مثل قارچ  موجود درخاك به نام Verticillium dahliae  كه باعث خشك شدن اولیه سیب زمینی می گردد بکار می روند . اینها گیاهان allelopathic هستند یعنی كه آنها تركیباتی  درخاك آزاد می سازند كه برای گیاهان وجانواران خاص دیگر سمی است . اكثر محققان در یافته اند كه بذر كلم سازگارترین گیاه در كنترل نماتدها و علف های هرز و افزایش بار محصول سیب زمینی است . بذر كلم دارای گلوكوسینولیت ها ست كه تبدیل به ایزو تیوسیانات می شود تركیباتی كه برای این موجودات خاك سمی هستند . همه كودهای سبز فوایدی برای خاك دارند كه مواد شیمیائی را گسترش     می دهند. محصولات شبدر می تواند فرسایش ناشی ازباد یا باران خصوصا در زمستان و اوایل بهار را كاهش دهد . وقتی كه كودهای سبز به خاك اضافه می گردد ، آنها مقداری ماده آلی می سازند كه احیاء آب را تقویت می كند ، تراكم را كاهش می دهد و باعث می شود خاك یك زیستگاه سالم برای موجودات مفید باشد . آفات مجبورند با موجودات مفید در خاك سازگار شوند بنابراین جمعیت هایشان بعید است تا سطوح آسیب زننده افزایش یابد . کلمات کلیدی: تولید سیب زمینی پرورش سیب زمینی تولید مناسب سیب زمینی راههای بهینه کاشت سیب زمینی فهرست مطالب تولید سیب زمینی مقدمه 2 اطلاعاتی درمورد سیب زمینی 5 انواع خاك : 5 PH    خاك : 5 بذر : 6 حاصلخیز کردن وکود دهی : 7 کاشت : 8 كنترل آفات : 8 برداشت و نگهداری : 9 نیازمندیهای خاك : 11 دما و رطوبت : 11 تناوب : 13 اصلاح و آماده سازی خاك : 14 تجمع مقدار ماده آلی خاك : 15 آهك دهی : 16 آبیاری قطره ای برای سیب زمینی ها : 16 بارور سازی ( كود دهی ) سیب زمینی : 18 اهداف محصول : 19 توصیه های كود : 19 نیتروژن – فسفر – پتاسیم : 19 درجات كود : 20 دیگر مواد غذائی : 21 مكان كود : 21 منبع پتاس : 22 Nutrient recommendation for potato. 22 راهنمائی كود سیب زمینی در آیداهو 24 تست نیتروژن خاك : 25 فسفر : 26 پتاسیم : 27 گوگرد : 28 مواد غذائی میکرو ( كوچك ): 29 بهینه سازی یا اصلاح استفاده كود نیتروژن برای سیب زمینی ها و گندم زمستانه سفید : 29 تاثیرات در سیب زمینی ها : 30 تاثیرات درگندم زمستانه سفید نرم : 31 رشد گیاه سیب زمینی در انگلستان : 34 در انگلستان كجا گیاهان سیب زمینی تان را پرورش دهید: 35 معرفی کوتاه  سیب زمینی 35 كاشت بذر سیب زمینی در انگلستان : 35 تهویهSDIدرسیب زمینی : 37 سازندگان یا استفاده كنندگان از وسایل آبیاری قطره ای برا ی توزیع هوا بجا ی آب 38 تناسب زمین برای تولید سیب زمینی آبیاری شده 40 تولید سیب زمینی با كیفیت وابسته به زمانبندی آبیاری 42 معیارهای زمانبندی :‌ 43 استفاده از تبخیرو تعرق : 43 تنظیم رطوبت خاك 46 حس گرهای شبکه دانه ای: 48 اهیمت توان آب خاك 49 نتیجه: 49 اهمیت اقتصادی كنترل آبیاری در سیستم های تولید سیب زمینی در آیداهو 50 زمانبندی آبیاری : 51 یكنواختی آبیاری : 55 بارور سازی سیب زمینی در خاكهای آبیاری شده : 57 خروج ماده غذائی توسط محصول سیب زمینی : 58 تست خاك : 59 تجزیه و تحلیل گیاه تست بافت : 59 توصیه های كودی : 60 نیتروژن ، فسفر ، پتاسیم : 60 مواد غذائی ثانویه : 63 مواد غذائی میکرو : 64 تأثیرات آهك روی مقدار محصول سیب زمینی ، خاك و شیوع اسکپ معمولی : 65

 • معماری بومی و بررسی آن در لرستان

  دانلود مقاله رشته معماری,دانلود مقاله معماری بومی,معماری بومی در لرستان,معماری بومی و بررسی آن در لرستان,نظام فضایی كالبدی روستاها,نقش اقلیم در معماری بومی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام معماری بومی و بررسی آن در لرستان هستید.…

 • پروپوزال سنجش آمادگی سازمان برای پیاده سازی ERP

  اجرای سیستمهای ERP در سازمان,پروپوزال امکان سنجی پیاده سازی ERP در سازمان,پروپوزال سنجش آمادگی سازمان برای پیاده سازی ERP,پیاده سازی erp در سازمان,پیاده سازی برنامه‌ ریزی منابع سازمانی,سنجش آمادگی سازمان برای پیاده سازی ERP,متدولوژی های پیاده سازی erp,مراحل پیاده سازی…

 • مبانی نظری ارتباط رضایت شغلی کارمندان شرکت بیمه با رضایت مشتری

  دانلود فصل دوم پایان نامه رشته بیمه,رابطه رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان,رضایت شغلی,رضایت شغلی کارکنان بیمه,رضایت مشتریان,رضایت مشتریان از شرکتهای بیمه,مبانی نظری ارتباط رضایت شغلی کارمندان شرکت بیمه با رضایت مشتری,نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازدید…

 • اهمیت ریسك و انواع آن در امور بانكی و سرمایه‌گذاری

  fileina,انجام پروژه و پایان نامه,اهمیت ریسك و انواع آن در امور بانكی و سرمایه‌گذاری,ریسك,ریسك اعتباری,ریسك و بانكداری اسلامی,سیستم همکاری در فروش فایل,فروش تحقیق و مقاله,فروش فایل,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,مدیریت ریسك,همکاری در فروش,همکاری در فروش فایل بازدید کننده عزیز در حال…

 • یک قرن با صنعت نفت در ایران (از 5 خرداد 1287- اکتشاف نفت در ایران تا اسفندماه 87-افتتاح فازهای 9 و 10 پارس جنوبی)

  fileina,اکتشاف نفت,خرید پایان نامه,خرید مقاله و تحقیق رشته نفت,دانلود مقاله یک قرن با صنعت نفت در ایران,ذخایر نفتی,سیستم همکاری در فروش فایل,صنعت نفت در ایران,فروش فایل,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,منابع نفتی,همکاری در فروش,همکاری در فروش فایل,یک قرن با صنعت نفت در…

 • بررسی علم ژنتیک،الگوریتم ژنتیک و روش‌های ترکیب

  الگوریتم ژنتیک,بررسی علم ژنتیک،الگوریتم ژنتیک و روش‌های ترکیب,دانلود پایان نامه رشته کامپیوتر,معمای هشت وزیر بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی علم ژنتیک،الگوریتم ژنتیک و روش‌های ترکیب هستید. دانلود فایل دانلود پایان نامه رشته کامپیوتر بررسی علم…

 • دانلود پاورپوینت نقش فیبرهای پلیمری تقویت شده در سازه ها

  استفاده از کامپوزیت های FRP در ساخت،بهسازی و تقویت سازه ها,بهسازی و تقویت سازه ها,دانلود پاورپوینت نقش فیبرهای پلیمری تقویت شده در سازه ها,دانلود پاورپوینت نقش کامپوزیت های FRP در سازه ها,فیبرهای پلیمری تقویت شده,کامپوزیت های FRP,نقش فیبرهای پلیمری تقویت…

 • مقاله كارشناسی ارشد رشته باستان شناسی بررسی هنرهای تزیینی در كاخهای ایران و آسیای مركزی در دوره اسلامی

  fileina,انجام پروژه و پایان نامه كارشناسی ارشد رشته روانشناسی,باستان شناسی,خرید مقالات رشته باستان شناسی,دانلود مقاله كارشناسی ارشد رشته باستان شناسی بررسی هنرهای تزیینی در كاخهای ایران و آسیای مركزی در دوره اسلامی,سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا,فروش فایل,كاخهای ایران و…

 • استفاده ساختار كنترلی عامل هوشمند در سیستم GLITS

  استفاده ساختار كنترلی عامل هوشمند در سیستم GLITS,سیستم GLITS,سیستم آموزش دهنده هوشمند,عاملهای هوشمند,مدلسازی شناختی,مدلسازی شناختی یك سیستم آموزش دهنده هوشمند به منظور توان‌بخشی علاقه به یادگیری و خلاقیت دانشجو بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام استفاده ساختار…

 • گزارش کار آموزی رشته مکانیک خودرو با عنوان انتقال قدرت

  fileina,استانداردهای روغن ماشین,انجام گزارش کار آموزی رشته مکانیک خودرو,خرید تحقیق,خرید گزارش کار آموزی رشته مکانیک خودرو,دانلود گزارش کار آموزی رشته مکانیک خودرو با عنوان انتقال قدرت,سرسیلندر,سیستم همکاری در فروش فایل,فروش تحقیق,فروش فایل,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,کولیس,گزارش کار آموزی رشته مکانیک خودرو…

 • دولت الکترونیک گامی در جهت پیاده سازی سیاست های اصل 44

  ارتباطات,اصل44,توسعه دولت الکترونیک,دولت الکترونیک,دولت الکترونیک گامی در جهت پیاده سازی سیاست های اصل 44,فرایند استقرار دولت الکترونیک,مراحل دولت الکترونیک بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام دولت الکترونیک گامی در جهت پیاده سازی سیاست های اصل 44 هستید.…

 • نتایج نظرسنجی پیاده سازی موفق ERP با ارائه چارچوبی از مدیریت دانش

  مراحل پیاده سازی erp,نتایج نظرسنجی برنامه ریزی منابع سازمان,نتایج نظرسنجی پیاده سازی erp,نتایج نظرسنجی پیاده سازی erp در سازمان,نتایج نظرسنجی پیاده سازی موفق ERP با ارائه چارچوبی از مدیریت دانش,نتایج نظرسنجی پیاده سازی موفقیت آمیز ERP با مدیریت دانش,نتایج نظرسنجی…

 • پروپوزال ارزیابی ارتباط سبک رهبری مدیران با رضایت شغلی معلمین خانم

  پروپوزال ارتباط سبک رهبری مدیران با رضایت شغلی,پروپوزال ارزیابی ارتباط سبک رهبری مدیران با رضایت شغلی معلمین خانم,رابطه سبک رهبری مدیران با رضایت شغلی معلمین,رضایت شغلی,رضایت شغلی معلمین,رضایت شغلی معلمین خانم در تهران,سبک رهبری مدیران,سبک رهبری مدیران مدرسه,سنجش میزان رضایت…

 • تحقیق انواع سند، قدرت اجرایی و اعتباری آنها

  انواع,تحقیق انواع سند، قدرت اجرایی و اعتباری آنها,دانلود تحقیق انواع سند، قدرت اجرایی و اعتباری آنها,رعایت حدود صلاحیت مامور رسمی,رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند,سند رسمی,سند رسمی از دیدگاه مقررات ثبتی,سند عادی,سند لازم الاجرا بازدید کننده عزیز در حال مشاهده…

 • نصب بهینه تجهیزات اندازه گیری جهت تخمین هارمونیكی در شبكه های قدرت برمبنای الگوریتم ژنتیك

  fileina,الگوریتم ژنتیك,تخمین استاتیكی,تخمین هارمونیكی,خرید مقاله و تحقیق مهندسی برق,شبكه های قدرت,فروش فایل,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,نصب بهینه تجهیزات اندازه گیری,نصب بهینه تجهیزات اندازه گیری جهت تخمین هارمونیكی در شبكه های قدرت برمبنای الگوریتم ژنتیك,همکاری در فروش فایل بازدید کننده عزیز در…

 • رفتار سازمانی

  fileina,بهبود کارایی سازمان‌ها,خرید مقاله و تحقیق رشته مدیریت,رفتار سازمانی,سیستم همکاری در فروش فایل,عناصر رفتار سازمانی,غنی سازی شغلی,فروش فایل,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,مدل های رفتار سازمانی,همکاری در فروش,همکاری در فروش فایل بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام رفتار سازمانی…

 • پایان نامه کارشناسی رشته شیمی با عنوان محاسبات تحقیقی رفتار لختگی در مایع سازی گاز بسترها

  fileina,انجام پروژه و پایان نامه رشته شیمی,پایان نامه کارشناسی رشته شیمی با عنوان روش های نوین جداسازی مواد شیمیایی,دانلود پایان نامه کارشناسی رشته شیمی با عنوان روش های نوین جداسازی مواد شیمیایی,روشهای کنترل لختگی، مدل و تنظیمات,سیستم همکاری در فروش…

 • پاورپوینت پاورپوینت انگور فرنگی خاردار

  پاورپوینت انگور فرنگی خاردار,پاورپوینت پاورپوینت انگور فرنگی خاردار بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام پاورپوینت پاورپوینت انگور فرنگی خاردار هستید. دانلود فایل پاورپوینت انگور فرنگی خاردار به تعداد 23 اسلاید قابل ویرایش مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان…

 • پایان نامه کارشناسی رشته الهیات و معارف اسلامی با عنوان حضرت محمد (ص)

  fileina,انبیاى الهى,انجام پایان نامه کارشناسی رشته الهیات و معارف اسلامی,پایان نامه کارشناسی رشته الهیات و معارف اسلامی با عنوان حضرت محمد (ص),حضرت محمد (ص),خرید پایان نامه کارشناسی رشته الهیات و معارف اسلامی,دانلود پایان نامه کارشناسی رشته الهیات و معارف اسلامی…

 • تعاریف خسارت و ضرر در حقوق ایران ، کنوانسیون و انگلستان

  تعاریف خسارت در حقوق ایران ، کنوانسیون و انگلستان,تعاریف خسارت و ضرر در حقوق ایران ، کنوانسیون و انگلستان,دانلود مقالات ارشد حقوق,دانلود مقالات حقوقی,دانلود مقالات کارشناسی ارشد حقوق,دانلود مقالات کارشناسی ارشد رشته حقوق,ضرر و خسارت در حقوق انگلستان,ضرر و خسارت…

 • دانلود پایان نامه مفاهیم حسابرسی

  انواع حسابرسی,دانلود پایان نامه حسابداری,دانلود پایان نامه حسابرسی,دانلود پایان نامه رشته حسابداری,دانلود پایان نامه رشته حسابداری با عنوان مفاهیم حسابرسی,دانلود پایان نامه مفاهیم حسابرسی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام دانلود پایان نامه مفاهیم حسابرسی هستید. دانلود…

 • پروپوزال پیش بینی تراوش در سد خاکی با مدل شبکه عصبی

  بررسی فشار پیزومتریک در بدنه سد,بکارگیری داده کاوی در پیش بینی تراوش از بدنه سد خاکی,پروپوزال پیش بینی تراوش از بدنه سد خاکی,پروپوزال پیش بینی تراوش در سد خاکی با مدل شبکه عصبی,پیش بینی تراوش از بدنه سد خاکی,پیش بینی…

 • استرداد مجرمین

  استرداد مجرمین,حقوق مجرمین,دانلود مقاله استرداد مجرمین,شرایط استرداد مجرمین,مراحل جستجوی گمشدگان بین‌المللی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام استرداد مجرمین هستید. دانلود فایل استرداد مجرمین استرداد مجرمین: مفهوم لغوی استرداد عبارت است از: بازگرداندن، تسلیم شدن و باز…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد بازرگانی

  ادبیات نظری عملکرد بازرگانی,ادبیات و مبانی نظری عملکرد بازرگانی,پیشینه تحقیق عملکرد بازرگانی,دانلود مبانی نظری عملکرد بازرگانی,فصل دوم پایان نامه عملکرد بازرگانی,مبانی نظری عملکرد بازرگانی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد بازرگانی شرکت بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام…

 • بررسی پیوستن به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان

  الحاق به کنوانسیون CEDAW,بررسی پیوستن به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان,حقوق زنان,دانلود مقالات حقوق,دانلود مقالات رشته حقوق,کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی پیوستن به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه…

 • تشخیص و بررسی مقایسه ای دو گونه متفاوت تحلیل دینامیکی به روش انتگرال گیری ویلسون تتا

  اتصالات در سازه‌های فولادی,اثر بارهای رفت و برگشتی بر عملکرد سازه,بررسی رفتار اتصالات تیر به ستون,تشخیص و بررسی مقایسه ای دو گونه متفاوت تحلیل دینامیکی به روش انتگرال گیری ویلسون تتا,دانلود پایان نامه تحلیل دینامیکی سازه,دانلود پایان نامه رفتار و…

 • مقاله تحقیقی در مورد حدیث ثقلین

  fileina,انجام پروژه و پایان نامه رشته فقه و معارف اسلامی,پایان نامه,تلازم قطعی قرآن و حدیث,خرید پروژه و پایان نامه رشته فقه و معارف اسلامی,دانلود مقاله تحقیقی در مورد حدیث ثقلین,سیستم همکاری در فروش فایل,فروش فایل,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,مقاله تحقیقی در…

 • ارزیابی اندازه اختلال شخصیت و مشکلات روانشناختی در مدیران دبیرستانها

  آزمون MMPI,ارزیابی اندازه اختلال شخصیت و مشکلات روانشناختی در مدیران دبیرستانها,بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه,دانلود پایان نامه روانشناسی,دانلود پایان نامه روانشناسی عمومی,روانشناسی عمومی مدیران دبیرستانهای دخترانه,زنان مدیر در آموزش و پرورش,شیوع اختلالات روانی بازدید کننده عزیز…

 • بررسی کیفیت زندگی کاری و بهره وری پرستاران بالین و ارتباط آنها با یكدیگر

  بررسی کیفیت زندگی کاری و بهره وری پرستاران بالین و ارتباط آنها با یكدیگر,بهره وری,پرستاران بالین,دانلود پایان نامه ارشد پرستاری,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته پرستاری,كیفیت زندگی كاری بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی…

 • پروپوزال بررسی تحولات امنیتی منطقه خلیج فارس متاثر از قدرتهای خارجی

  بررسی تحولات امنیتی منطقه خلیج فارس متاثر از قدرتهای خارجی,پروپوزال بررسی تحولات امنیتی منطقه خلیج فارس متاثر از قدرتهای خارجی,پروپوزال تحولات امنیتی خلیج فارس,پروپوزال تحولات امنیتی منطقه خلیج فارس,تاثیر قدرتهای خارجی بر تحولات امنیتی منطقه خلیج فارس,تحولات امنیتی خلیج فارس,تحولات…