بررسی ساختار پوسته از نظر سرعت و عمق لایه ها با استفاده از وارون سازی داده های لرزه ای ثبت شده

امواج طولی زلزله,بررسی ساختار پوسته از نظر سرعت و عمق لایه ها با استفاده از وارون سازی داده های لرزه ای ثبت شده,پوسته فلات ایران,دانلود پایان نامه ارشد زلزله,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد زلزله,ساختار سرعتی و عمقی پوسته فلات ایران,ساختمان سرعتی پوسته در اصفهان,وارون سازی داده های لرزه ای ثبت شده,وارون سازی زمانهای رسید امواج طولی زلزله
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی ساختار پوسته از نظر سرعت و عمق لایه ها با استفاده از وارون سازی داده های لرزه ای ثبت شده هستید.

دانلود فایل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی زلزله بررسی ساختار پوسته از نظر سرعت و عمق لایه ها با استفاده از وارون سازی داده های لرزه ای ثبت شده (مطالعه موردی:پوسته فلات ایران) چکیده: بررسی ویژگیهای لرزه زمین ساخت ،لرزه خیزی و تعیین سرعت انتشار موج لرزه ای در پوسته زمین ، نقش مهمی در شناسایی توانمندی گسله ها و تعیین محل دقیق زمین لرزه ها دارد. بر اساس داده های موجود در شبکه زلزله نگاری اصفهان از تاریخ 01/09/2000 تا پایان 30/12/2002 توسط 4 ایستگاه تعداد 3968 زلزله ثبت شده است. با استفاده از وارون سازی داده های لرزه ای ثبت شده ، 15 پروفیل شامل دو ایستگاه و یک زلزله ، زمانهای رسید امواج به ایستگاههای مورد نظر محاسبه شده و سپس با انتخاب یک مدل اولیه سه لایه پارامترهای عمق و سرعت مربوط به  هر لایه بهینه گردیده است که عمق فصل مشترک لایه اول و دوم از 5 تا 17 کیلومتر و عمق فصل مشترک لایه دوم و سوم از 24 تا 46 کیلومتر متغیر است.  تغییرات سرعت در لایه دوم از 5.2 تا 6.1 کیلومتر بر ثانیه و ضخامت این لایه از 3.8 تا 16.9 کیلومتر متفاوت است. تغییرات سرعت در لایه سوم از 4.2 تا 6.7 کیلومتر بر ثانیه بوده و ضخامت این لایه نیز در موقعیت های مختلف از 20 تا 33.4 کیلومتر متغیر می باشد که نتایج بهینه سازی شده با انجام درون یابی برای رسم نقشه های پربندی سرعت با عمق به کار برده شده اند. با بررسی دقیق نقشه ها ، نا پیوستگی سرعتی یا تغییرات ناگهانی در عمق فصل مشترک لایه ها به گسل های موجود در منطقه نسبت داده شده اند. کلمات کلیدی: امواج طولی زلزله پوسته فلات ایران ساختار سرعتی و عمقی پوسته فلات ایران وارون سازی زمانهای رسید امواج طولی زلزله مقدمه  در ترسیم نقشه های تکتونیک دنیا، قسمت اعظم فلات ایران را به صورت یک صفحه (plate) کوچک مثلثی در نظر می گیرند که به وسیله دو سیستم گسل تراستی (البرز در شمال و زاگرس در جنوب غرب) محدود می شود و از نظر موقعیت جغرافیائی در حاشیه جنوبی صفحه اوراسیا و در طول بین  ، و عرض بین  قرار دارد. همچنین مجموعه حوادث زمین شناسی رخ داده شده ، نشانه ناآرامی پوسته در نواحی مختلف ایران می باشد که نتیجه آن زمین لرزه است وقتی مطالعه زمین شناسی یک سرزمین مورد نظر است، منظور مطالعه پوسته زمین آن و بالاخص بخش سطحی همین پوسته و تغییرات تحولاتی است که در طی دوران های زمین شناسی بر اثر عملکرد فازهای مختلف کوهزائی و خشک زائی، پسرویها و پیشرویهای دریایی، هوازدگی و فرسایش، در سطح آن پدید آمده و مطالعه همین عوارض به خصوص در کشور ما می تواند کمک بسیار زیادی به شناخت دقیق تر مکان وقوع زلزله ها و گسل ها نماید. علاوه بر این ها دلایل عمده در خطای تعیین موقعیت زلزله های ایران، پراکنده بودن دستگاه ها در ایران و عدم وجود مدلهای پوسته ای و سرعتی می باشد.به همین دلیل مکان یابی مجدد زلزله، حتی پس از بازخوانی مجدد همه زمانهای رسید ممکن است موقعیت های کانونی را اصلاح نکند،بنابراین در صورتی این کار معنا پیدا می کند که یک مدل پوسته ای صحیح در دسترس باشد.یکی از اهداف علم ژئوفیزیک، مطالعه ساختمان پوسته زمین است. از مهمترین موارد کاربرد نتایج پوسته زمین، مطالعات زمین ساختی و لرزه خیزی است.زمین لرزه ها چشمه های انرژی امواج کشسان هستند که از تمامی درون کره زمین عبور کرده و اطلاعات در مورد ساختار کشسانی درون زمین را در بر دارند. فهرست مطالب چكیده فارسی 1 مقدمه  2 فصل اول : زمین لرزه های تاریخی و قرن جاری منطقه مورد مطالعه  1-1 زمین لرزه های تاریخی  7 1-2 زمین لرزه های به وقوع پیوسته در منطقه  11 1-3 دقت رو مرکز دستگاهی زمین لرزه ها  22 فصل دوم : بررسی زمین ساخت ولرزه زمین ساخت گستره مورد مطالعه  2-1 گسل آوج  30 2-2 گسل بیابانک 32 2-3 گسل رفسنجان  32 2-4 گسل دورونه ( گسل کویر بزرگ )  33 2-5 گسل ترود 34 2-6 گسل کلمرد  38 2-7 گسل پشت بادام  39 2-8 گسل قم – زفره  41 2-9 گسل کاشان  41 2-10 گسل دهشیر ( نائین- بافت )  45 2-11 گسل زاگرس  46 فصل سوم :مطالعات انجام شده بر روی پوسته ی فلات ایران  3-1 مطالعات انجام شده بر روی پوسته فلات ایران  50 3-2 پوسته زمین  61 3-2-1 پوسته قاره ای زمین  61 3-2-2 پوسته اقیانوسی زمین  62 3-2-3 وضعیت پوسته زمین در ایران  63 3-2-4 پوسته قاره ای در ایران  63 3-2-5 پوسته اقیانوسی در ایران  63 3-3 حرکات پوسته زمین  64 3-4 گسل های مهم ایران  65 3-5 تکتونیک و لرزه زمین ساخت ایران مرکزی  66 فصل چهارم : روش‌های مورد استفاده برای مطالعه پوسته  مقدمه  70 4-1 روش یک ایستگاه  71 4-2 روش دوایستگاه  73 4-2-1 مقدمه‌ای بر روش دو ایستگاه  73 4-2-2 محاسبه فرمول و خطاها در روش دو ایستگاه  74 4-2-3 روش کار در روش دو ایستگاه  78 4-3 مطالعه پوسته با استفاده از ترموگرافی لرزه ای  79 4-4 روش وارون سازی زلت  83 4-4-1 پارامتر سازی مدل  83 4-4-2 ردیابی پرتو  86 4-4-3 وارون سازی  88 فصل پنجم : معرفی شبکه لرزه نگاری استان اصفهان و انتخاب مدل اولیه  5-1 شبکه لرزه نگاری اصفهان  94 5-2 جمع آوری و انتخاب داده ها برای وارون سازی  99 5-3 انتخاب مدل اولیه  100 5-4 تغییرات سرعت با عمق در پروفایلها  103 5-5 پربندهای سرعت در عمقهای مختلف  106 5-6 پربندهای عمق فصل مشترک لایه ها  111 5-7 نتیجه گیری  114 5-8 پیشنهادات  115 منابع فارسی  116 منابع لاتین  119 چكیده لاتین 120

 • بررسی تطبیقی تصویرگری خورشید در اشعار شاعران قرن ششم

  بررسی تطبیقی تصویرگری خورشید در اشعار شاعران قرن ششم,تصویرسازی با خورشید در اشعار,تصویرسازی با خورشید در اشعار انوری,تصویرسازی با خورشید در اشعار خاقانی,تصویرسازی با خورشید در اشعار نظامی,تفاوتهای تصویرسازی با خورشید در اشعار انوری، خاقانی و نظامی,شباهتهای تصویرسازی با خورشید…

 • بررسی نانوساختارهای متخلخل

  آئروژل‌,بررسی نانوساختارهای متخلخل,دانلود پایان نامه بررسی نانوساختارهای متخلخل,دانلود پایان نامه رشته شیمی,دانلود پایان نامه شیمی,دانلود پایان نامه مواد نانو متخلخل,دانلود پایان نامه نانوساختارهای متخلخل,نانوحفره‌های اکسید آلومینیوم بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی نانوساختارهای متخلخل هستید. دانلود…

 • کنترل کیفیت چند متغیره در شرکت توربو کمپرسور نفت

  fileina,توربو کمپرسور,دانلود پایان نامه تکنولوژی صنعتی,دانلود پایان نامه صنایع,سیستم همکاری در فروش فایل,شرکت توربو کمپرسور نفت,فروش فایل,کنترل کیفیت,کنترل کیفیت چند متغیره,کنترل کیفیت چند متغیره در شرکت توربو کمپرسور نفت,همکاری در فروش فایل بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با…

 • رنگ در معماری

  fileina,تأثیر متقابل رنگ ها,خرید مقاله و تحقیق معماری,دانلود مقاله رنگ در معماری,رنگ در معماری,سیستم همکاری در فروش فایل,فروش فایل,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,کاربرد هنری رنگ,ملاحظات روانشناختی رنگ,همکاری در فروش,همکاری در فروش فایل بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام…

 • طراحی میكروكنترلر AVR جهت اسكن (آپدیت شده)

  اسكن,دانلود پایان نامه الكترونیک,دانلود پایان نامه رشته لكترونیك,دانلود پروژه طراحی میكروكنترلر AVR جهت اسكن,طراحی میكروكنترلر AVR,طراحی میكروكنترلر AVR جهت اسكن,طراحی میكروكنترلر AVR جهت اسكن (آپدیت شده),میكروكنترلر,میكروكنترلر AVR بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام طراحی میكروكنترلر AVR جهت…

 • طلاق بر مبنای عسر و حرج زن

  رابطه قاعده عسر وحرج با سایر احكام شرعی,طلاق بر مبنای عسر و حرج زن,عسر و حرج,قاعده عسر و حرج,ماده 1130 قانون مدنی,مصادیق عسرو حرج,مقاله قاعده عسر و حرج,مقاله ماده 1130 قانون مدنی,موجبات طلاق بر اساس قانون مدنی بازدید کننده عزیز…

 • ارزیابی زیست محیطی نیروگاه های برقابی كوچك ضرورت یا عدم ضرورت

  آلودگی زیست محیطی,ارزیابی زیست محیطی نیروگاه,ارزیابی زیست محیطی نیروگاه های برقابی كوچك ضرورت یا عدم ضرورت,دانلود مقالات برق,دانلود مقالات رشته برق,نیروگاه های برقابی كوچك بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام ارزیابی زیست محیطی نیروگاه های برقابی كوچك…

 • نتایج نظرسنجی ارزیابی پیاده سازی موفق ERP در سازمان های دولتی

  نتایج نظرسنجی ارزیابی آمادگی سازمان برای پیاده سازی ERP,نتایج نظرسنجی ارزیابی پیاده سازی erp در سازمان های دولتی,نتایج نظرسنجی ارزیابی پیاده سازی موفق ERP در سازمان های دولتی,نتایج نظرسنجی پیاده سازی موفق erp در سازمان,نتایج نظرسنجی پیاده سازی موفق سیستم…

 • پایان نامه کارشناسی رشته ایمنی با عنوان سیستم‌های اعلام حریق

  fileina,انواع سیستم‌های اعلام حریق,پایان نامه کارشناسی رشته ایمنی با عنوان سیستم‌های اعلام حریق,حریق,خرید پایان نامه کارشناسی رشته ایمنی,رعایت اصول ایمنی,سیستم اعلام حریق,سیستم همکاری در فروش فایل,فروش پایان نامه کارشناسی رشته ایمنی,فروش فایل,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,همکاری در فروش فایل بازدید کننده…

 • مولفه ها و نظریه های هوش هیجانی و بررسی ارتباط آن با مفاهیم دیگر

  بررسی ارتباط هوش هیجانی با مفاهیم دیگر,پایان نامه هوش هیجانی,رابطه هوش هیجانی و سلامت,رابطه هوش هیجانی و موفقیت شغلی,كاربردهای هوش هیجانی در محیط كار,مولفه ها و نظریه های هوش هیجانی و بررسی ارتباط آن با مفاهیم دیگر,مولفه های هوش هیجانی,نظریه…

 • معماری و اجزای گرید شرح معماری لایه ای گرید

  fileina,انجام پروژه و پایان نامه,خرید مقاله و تحقیق,دانلود مقاله معماری و اجزای گرید شرح معماری لایه ای گرید,سیستم همکاری در فروش فایل,فروش فایل,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,مدیریت گرید به صورت توزیع شده,معماری و اجزای گرید,معماری و اجزای گرید شرح معماری لایه…

 • نقش موثر آموزش‌های علمی‌کاربردی در توسعه‌ اشتغال و کارآفرینی

  آموزش‌های علمی کاربردی,اشتغال,دانلود مقالات علوم اجتماعی,دانلود مقاله اشتغال,دانلود مقاله توسعه‌ اشتغال و کارآفرینی,دانلود مقاله کارآفرینی,کارآفرینی,نقش موثر آموزش‌های علمی‌کاربردی در توسعه‌ اشتغال و کارآفرینی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام نقش موثر آموزش‌های علمی‌کاربردی در توسعه‌ اشتغال و…

 • گزارش كارآموزی رشته کامپیوتر و آی تی با عنوان آشنایی با روتر و نقش آن درشبكه

  fileina,انجام گزارش كارآموزی رشته کامپیوتر,پیكربندی روتر,خرید تحقیق,خرید گزارش كارآموزی رشته کامپیوتر,دانلود گزارش كارآموزی رشته کامپیوتر و آی تی با عنوان آشنایی با روتر و نقش آن درشبكه,روتر,سیستم همکاری در فروش فایل,فروش فایل,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,گزارش كارآموزی رشته کامپیوتر و آی…

 • آلودگی هوای شهری ، آب و هوا و تاثیر آن بر ابتلا به آسم

  آلودگی هوای شهری ، آب و هوا و تاثیر آن بر ابتلا به آسم بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام آلودگی هوای شهری ، آب و هوا و تاثیر آن بر ابتلا به آسم هستید. دانلود فایل…

 • طراحی، ارزیابی و اجرای دورۀ آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر

  fileina,انجام پروژه و پایان نامه رشته علوم تربیتی,پایان نامه,خرید پایان نامه,دانلود مقاله طراحی، ارزیابی و اجرای دورۀ آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر,سوء مصرف مواد مخدر,سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا,طراحی، ارزیابی و اجرای دورۀ آموزش پیشگیری از سوء…

 • بررسی حق اشتغال زنان با نگاهی بر قوانین ایران و اسناد بین المللی

  بررسی حق اشتغال زنان با نگاهی بر قوانین ایران و اسناد بین المللی,حق اشتغال زنان,حق اشتغال زنان در اسناد بین المللی,حق اشتغال زنان در قوانین موضوعه ایران,دانلود پایان نامه حق اشتغال زنان,کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان بازدید کننده عزیز…

 • تأثیر مکمل یاری کلسیم بر پروفایل لیپید زنان مبتلا به اضافه وزن یاچاقی: کارازمایی بالینی تصادفی شده دو سوکور

  اضافه وزن,پروفایل لیپید,تأثیر مکمل یاری کلسیم بر پروفایل لیپید زنان مبتلا به اضافه وزن یاچاقی: کارازمایی بالینی تصادفی شده دو سوکور,چاقی,دانلود مقالات رشته علوم تغذیه,غدد درون‌ریز,مکمل یاری کلسیم بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام تأثیر مکمل یاری…

 • بررسی تصفیه روغن ترانسفورماتور با رویکرد اقتصادی

  احیای شیمیایی روغن,بررسی تصفیه روغن ترانسفورماتور با رویکرد اقتصادی,بررسی ویژگیهای روغن ترانسفورماتور,تصفیه رو غن,روغن ترانسفورماتور,روغن در ترانسفورماتورها,نحوه تصفیه روغن ترانسفورماتور بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی تصفیه روغن ترانسفورماتور با رویکرد اقتصادی هستید. دانلود فایل دانلود…

 • رفتار آشوبگونه مدل شبکه عصبی و هماهنگ سازی نمایی آن

  الگوریتمهای ژنتیک در تجارت,دانلود پایان نامه رشته هوش مصنوعی,دانلود پایان نامه هوش مصنوعی,رفتار آشوبگونه مدل شبکه عصبی,رفتار آشوبگونه مدل شبکه عصبی و هماهنگ سازی نمایی آن,شبکه عصبی,شبکه عصبی مصنوعی,شبکه های عصبی مصنوعی,هماهنگ سازی نمایی شبكه های عصبی آشوبگونه بازدید کننده…

 • بررسی ارتباط دو مضمون ترکیب و تخریب در آثار دیوید هاکنی

  بررسی ارتباط دو مضمون ترکیب و تخریب در آثار دیوید هاکنی,تحلیل آثار دیوید هاکنی,دانلود پایان نامه تحلیل آثار دیوید هاکنی,دانلود پایان نامه دیوید هاکنی,ویژگیهای آثار دیوید هاکنی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی ارتباط دو مضمون…

 • منابع بین المللی و داخلی حقوق مالکیت فکری

  پایان نامه حقوق مالکیت فکری,حقوق مالکیت فکری,سازمان جهانی مالکیت فکری,کنوانسیون ها و مقررات بین المللی حقوق مالکیت فکری,منابع بین المللی حقوق مالکیت فکری,منابع بین المللی و داخلی حقوق مالکیت فکری,منابع حقوق مالکیت فکری در ایران,منابع داخلی حقوق مالکیت فکری بازدید…

 • ارزیابی اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی احداث سد بار نیشابور

  ارزیابی اثرات اجتماعی احداث سد,ارزیابی اثرات اقتصادی احداث سد,ارزیابی اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی احداث سد بار نیشابور,ارزیابی اثرات زیست محیطی سدهاpdf,ارزیابی زیست‌محیطی احداث سد,بررسی اثرات زیست محیطی سدها,سد و اثرات مخرب آن بر محیط زیست,ضرر زیست محیطی سدها,مزایا و…

 • مصادیق گستره کاربرد قاعده عسر و حرج در نظام حقوقی خانواده

  بررسی حقوقی قاعده عسر و حرج,بررسی فقهی قاعده عسر و حرج,پایان نامه قاعده عسر و حرج,پایان نامه ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی,تعارض قاعدۀ نفى عسر و حرج,قاعده عسر و حرج,قاعده عسر و حرج در حقوق,قاعده عسر و حرج در فقه,مصادیق کاربرد…

 • اسناد مسئولیت غار در فقه شیعه و حقوق ایران

  اسناد مسئولیت غار در فقه شیعه و حقوق ایران,دانلود پایان نامه حقوق,دانلود پایان نامه رشته حقوق,دانلود پایان نامه مسئولیت غار,مسئولیت غار,مسئولیت غار در حقوق ایران,مسئولیت غار در فقه شیعه,منابع غرور در قانون مدنی ایران بازدید کننده عزیز در حال مشاهده…

 • انواع ترانزیستورها

  انواع ترانزیستورها,ترانزیستور,چگونه کار ترانزیستور,دانلود مقالات برق,دانلود مقالات مهندسی برق,دانلود مقاله انواع ترانزیستورها بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام انواع ترانزیستورها هستید. دانلود فایل دانلود مقاله رشته برق با عنوان انواع ترانزیستورها مقدمه: اعمال ولتاژ با پلاریته موافق…

 • مقاله رشته اقتصاد با عنوان درآمدهای متحمل شده و رشد عایدی كیفیت درآمدها و ضرایب واكنش درآمدها

  fileina,انجام پروژه و پایان نامه رشته اقتصاد,خرید مقالات اقتصاد,دانلود مقاله رشته اقتصاد با عنوان درآمدهای متحمل شده و رشد عایدی كیفیت درآمدها و ضرایب واكنش درآمدها,رشد درآمدها,رشد عایدات,سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا,ضرایب واكنش درآمدها,طبقه بندی JEL G12 M41,فروش فایل,فروشگا,فروشگاه…

 • الگوریتم و برنامه نویسی ژنتیك

  fileina,الگوریتم های ژنتیک عمومی,الگوریتم و برنامه نویسی ژنتیك,انجام پروژه و پایان نامه,برنامه نویسی ژنتیك,خرید مقاله و تحقیق هوش مصنوعی,دانلود مقاله الگوریتم و برنامه نویسی ژنتیك,سیستم همکاری در فروش فایل,فروش فایل,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,همکاری در فروش,همکاری در فروش فایل,یادگیری ماشین بازدید…

 • روشها و مدلهای سنجش رضایت مشتری با نگاهی به شاخصهای کشورهای مختلف

  تعریف رضایتمندی مشتری,تعریف عملیاتی رضایت مشتری,روشها و مدلهای سنجش رضایت مشتری با نگاهی به شاخصهای کشورهای مختلف,روشهای اندازه گیری رضایت مشتری,شاخص رضایت مشتری,شاخص رضایت مشتری csi,شاخص های ملی رضایت مشتری,مدل های رضایت مشتری,مقاله رضایت مشتری بازدید کننده عزیز در حال…

 • مبانی نظری بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با مدیریت دانش در بانک

  استقرار مدیریت دانش در بانک,تاثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش,رابطه سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش,سرمایه اجتماعی,مبانی نظری بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با مدیریت دانش در بانک,مبانی نظری تاثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در بانک,مبانی نظری سنجش…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی

  پیشینه پژوهش ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی,مبانی نظری ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی,مبانی نظری و پیشینه پژوهش ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام مبانی نظری و پیشینه پژوهش ساختار…