بررسی سازمانهای یادگیرنده،رهبری در آنها و نحوه جهانی شدن

بررسی سازمانهای یادگیرنده،رهبری در آنها و نحوه جهانی شدن,تاثیرعوامل مختلف بر سازمان های یادگیرنده,جهانی شدن سازمان یادگیرنده,دانلود پایان نامه ارشد مدیریت,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی,رهبری در سازمان یادگیرنده,سازمانهای یادگیرنده,یادگیری در سازمانها
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی سازمانهای یادگیرنده،رهبری در آنها و نحوه جهانی شدن هستید.

دانلود فایل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بررسی سازمانهای یادگیرنده،رهبری در آنها و نحوه جهانی شدن چکیده: سازمان یادگیرنده، ( learning organization) سازمانی است، که با ایجاد ساختارها و استراتژی‌ها، به ارتقای یادگیری سازمانی کمک می‌کند. این سازمان دارای مهارت و توانایی ایجاد، کسب و انتقال دانش است و رفتار خودش را طوری تعدیل می‌کند، که منعکس کننده دانش و دیدگاه‌های جدید باشد.[۱]در تعریف سیستماتیک، یک سازمان یادگیرنده سازمانی است، که با قدرت و به صورت جمعی، یاد می‌گیرد و دائماً خودش را به‌نحوی تغییر می‌دهد، که بتواند با هدف موفقیت مجموعه سازمانی، به نحو بهتری اطلاعات را جمع‌آوری، مدیریت و استفاده کند. سازمان یادگیرنده گروهی است، که در آن یادگیری، نیاز همیشگی کلیه کارکنان تلقی می‌شود و در آن، ضمن تاکید بر آموختن، چگونه آموختن، جذب و توزیع دانش نو، به خلق، تولید اطلاعات و دانش جدید و مورد نیاز پرداخته می‌شود و تمامی این دانش‌ها در رفتار و عملکرد کارکنان آن سازمان، متجلی می‌گردند.نظریه پرداز اصلی سازمان یادگیرنده، پیتر سنگه می‌باشد.[۲] سازمان یادگیرنده از نظر پیتر سنگه، سازمانی است، که با استفاده از افراد، ارزش‌ها و سایر خرده‌سیستم‌ها، با تکیه بر درس‌ها و تجربه‌هایی که به دست می‌آورد، به‌طور پیوسته، عملکرد خود را تغییر می‌دهد و آن را بهبود می‌بخشد. در این پایان نامه که از 7 فصل تشکیل شده به بررسی کامل سازمانهای یادگیرنده،رهبری در آنها و نحوه جهانی شدنشان پرداخته ایم. کلمات کلیدی: یادگیری در سازمانها سازمانهای یادگیرنده رهبری در سازمان یادگیرنده جهانی شدن سازمان یادگیرنده مقدمه: یادگیری به معنای تقویت توانایی به كمك تجربه ای است كه از پیگیری امور بدست می آید. یادگیری همیشه در طی زمان و در مسیر زندگی واقعی روی می دهد. كنترل این نوع یادگیری بسیار دشوار است. اما دانشی پایدار تولید می كند و به فرد یادگیرنده این توانایی را می دهد كه هنگام برخورد با موقعیتهای مختلف، رفتاری اثربخش داشته باشد. سازمان‌های یادگیرنده پدیده‌ای هستند كه با شروع دهه 90 میلادی مطرح شدند. علت پدیدار شدن چنین سازمان‌هایی، شرایط، نظریه‌ها و تغییر و تحول در محیط‌های سازمانی قبل از دهه مذكور بوده است به گونه‌ای كه تمام سازمان‌ها تلاش گسترده‌ای را برای بقای خود آغاز كرده بودند و برای آنكه بتوانند خود را در محیط پرتلاطم اطراف خود حفظ كنند، می‌بایست از قالب‌های غیرپویا خارج و به سمت سازمان یادگیرنده متحول شوند. یعنی در ساختار و اساس خود تغییرات عمیقی ایجاد كنند.     سازمان‌ها قبلاً در محیطی پایدار به سر می‌بردند و وقایع آینده تقریباً قابل پیش‌بینی بودند، به طوری كه مدیران می‌توانستند در شرایط مطمئن برنامه‌ریزی كنند. اما امروز محیط به شدت در حال تغییر است و تغییرات تكنولوژیك، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی به سرعت سازمان را تحت تأثیر قرار می‌دهند.صاحبنظران‌ برای‌ مفهوم‌ سازمان‌ یادگیرنده‌ تعاریف‌ متعددی‌ ارائه ‌كرده‌اند: به‌ نظر «داجسون» سازمان‌ یادگیرنده‌ سازمانی‌ است‌ كه‌ با ایجادساختارها و استراتژی‌ها به‌ ارتقای‌ یادگیری‌ سازمانی‌ كمك‌ می‌كند. از نظر «گاروین» سازمان یادگیرنده سازمانی‌ است‌ كه‌ دارای‌ مهارت و توانایی‌ ایجاد، كسب‌ و انتقال‌ دانش‌ است‌ و رفتار خودش‌ را طوری‌ تعدیل‌ می‌كند كه‌ منعكس‌ كننده ‌دانش‌ و دیدگاههای‌ جدید باشد.  فهرست مطالب پیشگفتار                                                             1 فصل اول: کلیات                                                   3 فصل دوم : مفهوم یادگیری در سازمان ها                                      12 1  مقدمه                                                             13 2  یادگیری چیست؟                                                   13 3  نظریه های یادگیری                                                  15 1  نظریه رفتاری                                                  15  1  3 2  نظریه شناختی                                                  16  1  3 1  نظریه شرطی كردن عامل                                         16  2  3 2  نظریه یادگیری اجتماعی                                         17  2  3 4  اندازه گیری یادگیری                                                18 5  تفاوت آموزش و یادگیری                                            22 6  یادگیری در سازمان ها                                               23 1  كسب دانش                                                     25  6 2  توزیع اطلاعات                                                   26  6 3  تفسیر اطلاعات                                                    28  6 4  حافظه سازمانی                                                    30  6 7  تحلیل وضعیت یادگیری در سازمان                                      32 1  ممیزی یادگیری                                                  34  7 1  استفاده از ممیزی یادگیری در یك كارتل خدمات بهداشتی                  35  1  7 2  پرسشنامه جو یادگیری                                               37  7 8  انواع یادگیری سازمانی                                               42 9  سطوح یادگیری سازمانی                                              48 1  یادگیری فردی                                                   48  9 2   یادگیری تیمی و گروهی                                             49  9 3   یادگیری فرابخشی                                                 50  9 4  یادگیری سازمانی                                                 50  9 10   مدل های سازمانی به عنوان یك سیستم یادگیری                            51 1  هفت جهت یابی آموزش                                           51  10 2  ده فاكتور تسهیلاتی برای یادگیری                                   52  10 11   برنامه های یادگیری در سازمان ها                                       53 12   تشكیل گروه های یادگیری                                           55 13   ابعاد زیر سیستم سازمانی برای یادگیری                                   56 14   استراتژی های برتر برای سیستم های یادگیری                              57 15   نتیجه گیری                                                       59 فصل سوم: سازمان یادگیرنده                                               60 1  مقدمه                                                             61 2  سازمان یادگیرنده چیست؟                                               62 3  توسعه مدل های سازمانی برای تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده                      65 4  زمینه های شكل گیری نظریه سازمان یادگیرنده                               71 5  اجرای تئوری سازمان یادگیرنده                                           73 6  مدل چرخه یادگیری در سازمان یادگیرنده                                   75 7  مراحل تبدیل شدن به یك سازمان یادگیرنده                                  77 8  چگونگی تبدیل سازمان های دولتی به سازمان های یادگیرنده                       83 9  موانع یادگیری سازمان های یادگیرنده                                        91 10   چیره شدن بر موانع یادگیری در سازمان های یادگیرنده                          93 11   عوامل تقویت كننده و بازدارنده سازمان یادگیرنده                             94 12   یادگیری سازمانی در مقابل سازمان یادگیرنده                                98 13   تفاوت سازمان های سنتی با سازمان های یادگیرنده                            99 14   فعالیت های سازمان یادگیرنده                                          103 15   ویژگی های سازمان های یادگیرنده                                       105 16   ارزیابی سازمان یادگیرنده                                              120 1  الگوی دو بعدی                                                   120  16 2  الگوی شش عاملی                                                  122  16 17   تداوم و حفظ سازمان یادگیرنده                                          135 18   ایجادقدرت و توانایی در كاركنان                                        136 19   نتیجه گیری                                                         138 فصل چهارم: رهبری سازمان های یادگیرنده                                     140 1  مقدمه                                                              141 2  رهبری در سازمان های یادگیرنده                                          141 1  رهبر به عنوان طرّاح                                                  143  2 2  رهبر به عنوان مربی                                                   144  2 3  رهبر به عنوان خدمتگزار                                              147  2 3  مهارت های رهبری در سازمان های یادگیرنده                                148 1  ساختن دیدگاه یا آرمان مشترك                                        149  3 2  نمایان ساختن و آزمون مدل های ذهنی                                   153  3 3  تفكّر سیستمی                                                      158  3 4  تسلّط و یا توانایی شخصی                                             160  3 5  یادگیری تیمی                                                      163  3 4  حوزه های شناختی یادگیری در سازمان یادگیرنده                              164 5  ابزارهای جدید برای توسعه مهارت های رهبری                                 171 1  الگوهای سیستمی پایه                                                  171  5 2  گفتگو و سازمان های یادگیرنده                                         175  5 6  نقش مدیریت در سازمان های یادگیرنده                                      177 7  نقش مدیریت دانش در سازمان های یادگیرنده                                  183 8  مدیریت تنوع و سازمان های یادگیرنده                                       185 9  مدیریت زمان برای یادگیری سازمانی                                        189 10   بررسی مسائل و مشكلات پیتر سنگه                                         191 1  ضروریات سازمانی                                                  192  10 2  سئوالی از پیچیدگی و نظم و ترتیب                                      194  10 3  سیاست ها و تصورات                                                194  10 11   نتیچه گیری                                                          195 فصل پنجم: تأثیرعوامل مختلف بر سازمان های یادگیرنده                             197 1  مقدمه                                                                198 2  عوامل تأثیر گذار بر سازمان های یادگیرنده                                    198 3  تأثیر ساختار ، محیط و فن آوری روی یادگیری سازمانی                          201 در سازمان های یادگیرنده                         208 (IS) 4  نقش سیستم های اطلاعاتی 5  تئوری سیستم ها و سازمان یادگیرنده                                        209 6  رابطه استراتژی باسازمان یادگیرنده                                         210 7  مراحل اجرای استراتژی در سازمان یادگیرنده                                 215 8  عناصر استراتژی سازمان یادگیرنده                                          219 9  ترسیم شقوق متعارض استراتژیك در سازمان ها                                221 10   نتیجه گیری                                                           223 فصل ششم: جهانی شدن سازمان یادگیرنده                                          225 1  مقدمه                                                                 226 2  سازمان یادگیرنده جهانی                                                  226 3  مدل فرآیند سازمان یادگیرنده جهانی                                         228 4  فرهنگ سازمان یادگیرنده جهانی                                           230 5  چگونگی تبدیل سازمان ها به سازمان یادگیرنده جهانی                             231 6  نتیجه گیری                                                            234 فصل هفتم : نتیجه گیری و پیشنهادات                                          235 فهرست منابع                                                             242 پیوست                                                                248 نمایه موضوعی                                                            255 نمایه اسامی                                                                  262 واژه نامه                                                                    265

 • مبانی نظری ارزیابی ارتباط توسعه منابع انسانی و رضایت شغلی کارمندان شرکت مخابرات

  ارتباط توسعه منابع انسانی و رضایت شغلی کارمندان,توسعه منابع انسانی,دانلود فصل دوم پایان نامه مدیریت,رابطه توسعه منابع انسانی و رضایت شغلی کارکنان,رضایت شغلی,رضایت شغلی کارکنان,مبانی نظری ارتباط توسعه منابع انسانی و رضایت شغلی,مبانی نظری ارزیابی ارتباط توسعه منابع انسانی و…

 • ارزیابی عملکرد روشهای شبه توابع دینامیک در درشت نمایی مخازن کربناته با استفاده از مدل تخلخل دوگانه

  ارزیابی عملکرد روشهای شبه توابع دینامیک در درشت نمایی مخازن کربناته با استفاده از مدل تخلخل دوگانه,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شیلات,درشت نمایی مخازن کربناته,شبه توابع دینامیک,شبیه سازهای مخازن نفتی,عملکرد روشهای شبه توابع دینامیک در درشت نمایی مخازن کربناته,فشار…

 • تبیین تصویری جامع از اصول سازماندهی و ساختاربندی سازمانها

  تئوریهای سازمان,تبیین تصویر از اصول سازماندهی سازمانها,تبیین تصویری جامع از اصول سازماندهی و ساختاربندی سازمانها,تبیین تصویری ساختاربندی سازمانها,سازمان و ساختار سازمانی,سازماندهی و ساختاربندی سازمانها,مسائل ساختاری سازمان بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام تبیین تصویری جامع از اصول…

 • خلاصه کتاب تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران (دکتر ولایتی)

  خلاصه کتاب تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران (دکتر ولایتی),دکتر ولایتی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام خلاصه کتاب تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران (دکتر ولایتی) هستید. دانلود فایل خلاصه کتاب تاریخ فرهنگ و…

 • بررسی سیستم حسابداری دولتی در بیمارستان لقمان حکیم

  بررسی سیستم حسابداری دولتی در بیمارستان لقمان حکیم,دانلود پایان نامه رشته حسابداری,سیستم حسابداری,سیستم حسابداری دولتی,سیستم حسابداری دولتی در بیمارستان بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی سیستم حسابداری دولتی در بیمارستان لقمان حکیم هستید. دانلود فایل دانلود…

 • نکات مهم نقشه برداری کارگاهی

  نقشه برداری,نقشه برداری کارگاهی,نکات مهم نقشه برداری کارگاهی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام نکات مهم نقشه برداری کارگاهی هستید. دانلود فایل نقشه برداری از جمله کارهای است که تجربه  نقش مهمی در موفقیت نقشه برداران دارد…