بررسی عوامل بزهکاری افراد 13 تا 19 ساله

بررسی عوامل بزهکاری افراد 13 تا 19 ساله,دانلود پایان نامه بزهکاری,دانلود پایان نامه عوامل بزهکاری نوجوانان,علل بزهكاری در پسران,علل بزهكاری در دختران,علل بزهكاری در نوجوانان,علل بزهكاری در نوجوانان دختر و پسر
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی عوامل بزهکاری افراد 13 تا 19 ساله هستید.

دانلود فایل

دانلود پایان نامه رشته حقوق بررسی عوامل بزهکاری افراد 13 تا 19 ساله *قابل استفاده برای گروه روانشناسی ، علوم تربیتی و علوم اجتماعی چکیده: امروزه در اكثر كشورهای پیشرفته دنیا ، طرق و وسایل خاصی برای این مسئله حاد اجتماعی درنظر گرفته اند كه یكی از آنها تربیت مجدد اطفال و نوجوانان در كانونهای اصلاح و  تربیت است . ولی باید توجه داشت برای اینكه بتوانیم ؟ جوانی را ، كه در داخل خانواده خود به خوبی تربیت نشده  و بر اثر عدم هماهنگی جامعه خویش به صورت  یك فرد بزهكار قانون شكن و ضد اجتماع در آمده است مجدّدا  تربیت نموده و با اصول و موازین حاكم بر اجتماع تطبیق دهیم می بایستی علاوه بر وجود وسایل و تجهیزات لازم ، وقت و فرصت كافی نیز برای این كار در اختیار داشته باشیم كه خود دلیلی بر ارائه خدمات آموزشی در محله های بزهكار خیز است .امروزه این مطلب مسلّم است كه جوان یا نوجوانی كه به سرقت و جیب بری و قاچاق مواد مخدّر و نظایر این گونه اعمال ضد اجتماعی عادت كرده است به صرف توقف سه ماه یا شش ماهه در كانون اصلاح و تربیت تغییر روش نخواهد داد و هر گاه از زندان و یا كانون اصلاح و تربیت آزاد شود مجددا چون حرفه  و كار شرافتمندانه نمی داند و ترك عادات قدیمی برایش مشكل است به محیط سابق و زندگی فساد آمیز خود مراجعت خواهد كرد .  بنابراین متفكرین و متخصّصین اجتماعات غربی با ابداع و استقرار سیستم صدور حكم محكومیت به مدت نا معیّن مسئله اصلاح و تربیت و نوجوانان را به نحو مطلوب حل كرده و به موازات آن با تشكیل سازمانهای اختصاصی وابسته به داد گاههای اطفال برای استقرار یك نظم نوین در زندگی بی بند و بار نوجوانان بزهكار و ناسازگار راه حل های جدیدی یافته و بدین گونه از فشار بار دادگاه های اطفال نیز به نحو محسوسی كاسته وتعداد پرونده های ناشی از ارتكاب جرم جوانان بزهكار را بطور چشمگیر تقلیل داده اند . جامعه شناسی كیفری با اندیشه های نو ، افكار جدید و ارزنده ای كه مربوط به اعاده حیثیت افراد است ، می كوشد تا واقعیت را بصورتی كه باید جلوه گر سازد و بی عدالتیهایی را كه تاكنون رواج داشته است و باز هم ادامه دارد به وجهی شایسته آشكار نماید .  امروزه به خوبی به ثبوت رسیده است كه خشونت و اجرای مكافات باعث ستیزه گری بیشتر بزهكاران می شود و هیچگاه و در هیچ زمانی و مكانی خشونت وسیله ارشاد و اصلاح نیست ، بلكه با آموزش و آگاهی انسانی به اعضای جامعه می توان پیشگیری یا علاج واقعه قبل از وقوع را انجام داد . سوالات پروژه حاضر  عبارتند از اینكه آیا بین ویژگی های فردی نوجوانان و بزهكاری رابطه معنی داری وجود دارد ؟ آیا بین ویژگی های اخلاقی نوجوانان و بزهكاری رابطه معنی داری وجود دارد ؟ آیا بین ویژگیهای  خانوادگی نوجوانان و بزهكاری رابطه معنی داری وجود دارد ؟ آیا بین ویژگی های  مذهبی نوجوانان و بزهكاری رابطه معنی داری وجود دارد ؟ آیا بین ویژگیهای  اقتصادی نوجوانان و بزهكاری رابطه معنی داری وجود دارد ؟ آیا بین ویژگی های فرهنگی نوجوانان و بزهكاری رابطه معنی داری وجود دارد ؟ آیا بین ویژ گی های اجتماعی نوجوانان و بزهكاری رابطه معنی داری وجود دارد ؟  کلمات کلیدی: بزه بزهکاری عوامل بزهکاری افراد 13 تا 19 ساله مقدمه بزهكاری و علل و انگیزه های آن ، از جمله مشكلات اجتماعی است كه از دیرباز چشم تیزبین و ذهن روشن محققین و دانشمندان از آن به دور نبوده است . مطالعة پژوهشهای متخصصان علوم انسانی در طی دو سه قرن گذشته نشان می دهد كه عده زیادی از آنان همواره وقت خود را مصروف این مهم كرده اند ،تا شاید كشف علل بزهكاری و از میان برداشت عوامل موثردر پیدایش آن راه گشایی در جهت رفع این آفت اجتماعی باشند. افزایش میزان تبهكاری و بزهكاری از نیم قرن پیش یعنی از اواخر قرن نوزدهم وپس از دو جنگ بین الملل اول و دوم ،كه منجر به متلاشی شدن خانواده ها وسرگردانی كودكان گردید، مورد بحث محافل بین الملل قرار گرفت. در سال 1984 در اعلامیه حقوق بشر و اعلامیه های سایر سازمانهای بین المللی لزوم توجه به حقوق اساسی و ارزشهای بشری و حفظ حقوق اساسی و ارزشهای بشری وحفظ حقوق حقه كودكان منظور گردید و به رسمیت شناخته شد. بزهكاری نوجوانان یكی از انواع ناسازگاری زیستی روانی اجتماعی است و چنانكه لاوری میگوید،سلوك رفتاری كه خود شخص را ارضاء نماید ولی مورد پسند جامعه نباشد سلوك دشوار یا بزهكاری و حتی در برخی موارد جنایت نامیده می شود . صرف نظر از قوانین تدوین شده برای این پدیده، بزهكار دیگر به عنوان یك فرد ضد اجتماعی كه برای مصالح اجتماع باید مجازات شود شناخته نمی شود، بلكه جوانی است مبتلا به اختلال در رشد شخصیت كه بزه وی نیز با توجه به الگوی شخصیتی و تاثیرات خانواده و رفتار و موازین آنها و شرایتی كه جرم اتفاق افتاده است ارزشیابی می شود. بطور كلی، عقاید گوناگونی در مورد افزایش بزهكاری ذكر شده است. كانگر (1983) ازدیاد جرم و جنایت و تشكیل باندهای بزهكاری را توسط نوجوانان از اختصاصات جوامع كنونی دانسته و معتقد است كه تحرك جامعه امروزی از قبیل صنعتی شدن كشورها، ازدیاد مهاجرت، نفوذ فرهنگهای مختلف در یكدیگر ،ازدیاد مشكلات اجتماعی، اختلاف طبقاتی و فقر، فقدان اعتقادات مذهبی و اخلاقیات، منازعات خانوادگی، وغیره انگیزهای برونی و درونی نوجوانان را در ارتكاب بزه تشكیل می دهد. فهرست مطالب 1ـ مقدمه 3 2ـ بیان مساله : 6 سوالات پروژه حاضر عبارتند از : 9 3ـ اهمیت مسأله : 10 هدفهای مطالعه : 14 (فرضیه )پیش فرض های تحقیق عبارتند از : 16 تعریف بزهكاری: 17 آغاز تحقیقات علمی : 20 طبقه بندی بزه كاران از نظر تیپ بدنی و قیافه : 21 تاریخچه بزهكاری : 24 علل و عوامل مؤثر در بزهكاری : 28 عوامل ذاتی غیر ارثی: 34 الفـ ـ عوامل مربوط به دوران حاملگی: 34 الف ـ نقش خانواده در رابطه با دروغگویی: 40 ب ـ اثرات احساس حقارت  در  ایجاد اعمال بزهكارانه: 42 ج ـ محبت والدین: 42 جو عاطفی خانواده : 43 2- وظیفه مدرسه از نظر بهداشت روانی : 44 3- تاُثیر عامل اقتصاذی در بوجود آمدن بزهكاران : 45 الف ) رابطه جنگ و جرم : 46 ب)رابطه فقر و جرم : 46 3ـ رابطه سینما و مطبوعات با جرم: 47 4ـ بیكاری و بی ثمر بودن: 47 5ـ تأثیر عوامل طبیعی وجغرافیایی در بزهكاری: 48 6 ـ  تأثیر عوامل مربوط به محیط خارجی: 49 7ـ عوامل مربوط به محیط انتخاب: 49 8ـ عوامل مربوط به سازمانهای كیفری و زندانها: 50 9 ـ عامل پس افتادگی فرهنگی وپیشرفت تكنولوژی: 50 10ـ شهر نشینی: 50 10ـ  تراكم و افزایش جمعیت: 50 عوامل زیستی: 52 1- تعریف وراثت: 52 الف- عوامل مؤثر فیزیولوژی: 52 ب- سلامت جسم و اثر آن در بزهكاری: 53 2- جنس و نژاد: 53 3-سرنوشت و اغتشاشات روانی: 53 4-تأثیر عامل زیست شناسی در بزهكاری: 54 5-محركات و علل روانی و جسمی و تأثیر آن در رفتار مجرمانه: 54 6- كیفیت ساختمان طبیعی بدن در رفتار بزهكارانه: 56 7- آثار حمل و ولادت: 57 8- تأثیر الكل و مواد مخدر در بزهكاری: 57 9- تأثیر روان پزشكی: 58 نقش بیماری ها و اختلالات روانی در رابطه با بزه كاری: 65 نقش روان شناسی در شناسایی بزهكاران: 68 شیوه های تبیین روانی: 72 نقش شخصیت در شناسایی مجرمین: 73 اختصاصات بزهكاریهای اطفال و نوجوانان: 79 بزه های گروهی: 81 بزه های پنهان: 81 نظریاتی چند راجع به بزهكاری: 83 موروثی بودن ( نارسائی كروموزومی): 83 2- ارضاء نشدن آرزوهای منطقی فرد: 84 3- احساس گناه: 84 4- نیاز به محبت: 84 5-جستجو برای هویت: 86 6-تضاد فرهنگی و دورشدن از ارزشهای فرهنگی سنتی: 88 7-یاد گیری اجتماعی: 88 8-جامعه شناسی: 88 9-اضطرابهای بلوغ: 89 10-عوامل مربوط به شخصیت و منش: 90 11-عوامل مربوط به عدم رشد عاطفی: 90 12-روابط مادر و فرزند: 90 13-چند عاملی بودن: 90 14-دنیای بیرون: 91 15-الگوی قدرت مردانگی: 91 16-وراثت: 92 17-مادران شاغل: 92 18-متاركه: 93 پیشینه های تحقیق : 94 ارائه داده ها و تحلیل آنها  1- محل تولد جدول شماره 1- توزیع فراوانی نوجوانان بزهكار بر حسب محل تولد  2- وضع تاهل والدین جدول شماره 2- توزیع فراوانی وضعیت تاهل والدین نوجوانان بزهكار  3- سن برادر بزرگتر بزهكار و مجرم  جدول شماره 3- توزیع فراوانی سن برادر بزرگتر بزهكار و مجرم نوجوانان بزهكار 4- داشتن پدر معتاد جدول شماره 4- توزیع فراوانی داشتن پدر معتاد 5- داشتن پدر بیكار  جدول شماره 5- توزیع فراوانی داشتن  پدر – نوجوانان بزهكار 6- نحوه زندگی خانواده جدول شماره 6- توزیع فراوانی نحوه زندگی خانواده نوجوانان بزهكار  جدول شماره 7- توزیع فراوانی مشكلات روانی ( سابقه بستری )  جدول شماره 8- توزیع فراوانی موقعیت زن از نظر طرد شدن از خانواده یا ترك كردن خانه خود  جدول شماره 9 – توزیع فراوانی وابستگی نوجوانان بزهكار به خانواده   جدول شماره 9- توزیع فراوانی وابستگی نوجوان بزهكار به خانواده را به اعضاء خانواده جدول شماره 10 –  توزیع فراوانی فرزند چندم خانواده جدول شماره 11- توزیع فراوانی تعداد افراد خانواده را در نوجوانان بزهكار جدول شماره 12- اجتماعی یا غیر اجتماعی بودن پدران نوجوانان بزهكار  جدول شماره 13 – توزیع فراوانی اخ جدول شماره 14 – توزیع فراوانی جدایی از خانواده جدول شماره 15 – توزیع فراوانی اختلال در سازگاری ،  نوجوانان بزهكار  علت تناقض فرهنگی  جدول شماره 16- توزیع فراوانی علت تناقض فرهنگی  از لحاظ مشكلات مالی  جدول شماره 17 ـ مشكلات مالی نوجوانان بزهكار  از لحاظ اقتصادی خانواده  جدول شماره 18 ـ توزیع فراوانی نحوه چگونگی وضع اقتصادی خانواده فرد نزد چه كسی بسر برده است  جدول شماره 19 ـ توزیع فراوانی نحوه چگونگی فرد نزد افراد را بیان می دهد  شغل مادر  جدول شماره 20 ـ شغل مادر نوجوانان بزهكار ناراحتی های عصبی و روحی در والدین  جدول شماره 21 ـ توزیع فراوانی ناراحتی عصبی و روحی در والدین زنان  سواد فرد  جدول شماره 23 توزیع فراوانی داشتن سواد و بی سوادی نوجوانان بزهكار داشتن مشكلات جنسی  جدول شماره 24 ـ توزیع فراوانی داشتن مشكلات جنسی ضعف بنیادهای دینی و مذهبی  جدول شماره 25- توزیع فراوانی ضعف بنیادهای دینی و مذهبی دلیل اقدام به جدایی  والدین  جدول شماره 26 ـ  توزیع فراوانی دلیل اقدام به جدایی والدین نوجوانان بزهكار  اعتراض پدر به وضع رفتاری  و اخلاقی مادر  جدول شماره 27ـ  توزیع فراوانی اعتراض پدر به وضع رفتاری و اخلاقی مادر  سرپوش گذاشتن بر مسائل شخصی  جدول شماره 28  ـ توزیع فراوانی سرپوش گذاشتن بر مسائل شخصی . پوچی زندگی  جدول شماره 29  ـ توزیع فراوانی پوچی زندگی نقش مدارس : 110 نقش كار : 116 نقش پلیس : 117 1 – روش تحقیق : 122 2- منابع داده ها : 122 3-روشهای جمع آوری داده ها : 123 4- توصیف ابزارها و وسایل جمع آوری داده ها : 123 1- محل تولد: 125 2- وضع تاهل والدین : 125 3- سن برادر بزرگتر بزهكار و مجرم : 126 داشتن پدر معتاد : 127 1ـ بیان مجدد مسئله : 144 2 ـ توضیح روشهای بكار برده شده : 146 3- یافته های اصلی نتیجه ها: 148 4-توصیه برای پژوهشهای بعدی 156 فهرست منابع 156

 • پروپوزال بررسی تطبیقی اثرات سطوح مختلف زئولیت و اسید هیومیک در رشد و جذب کادمیم به وسیله گندم

  اثر اسید هیومیک و زئولیت بر جذب کادمیم,پروپوزال اثر اسید هیومیک و زئولیت بر جذب کادمیم,پروپوزال اسید هیومیک,پروپوزال بررسی تطبیقی اثرات سطوح مختلف زئولیت و اسید هیومیک در رشد و جذب کادمیم به وسیله گندم,تاثیر سطوح مختلف اسید هیومیک در…

 • انواع روشهای تنش زدایی و اندازه گیری تنشهای پسماند

  انواع روشهای اندازه گیری تنشهای پسماند,انواع روشهای تنش زدایی,انواع روشهای تنش زدایی و اندازه گیری تنشهای پسماند,تشریح تنش پسماند در جوش,تنش زدایی,تنشهای پسماند,دانلود پایان نامه تنش پسماند,دانلود پایان نامه تنش زدایی,طبقه بندی روش های تنش زدایی,نحوه تشكیل تنش های پسماند…

 • پروپوزال ارزیابی علل ایجاد مطالبات سررسید گذشته و معوق انواع بانکها و راه حلهای مناسب وصول

  ارزیابی علل ایجاد مطالبات معوق انواع بانکها,پروپوزال ارزیابی علل ایجاد مطالبات سررسید گذشته و معوق انواع بانکها,پروپوزال عوامل ایجاد مطالبات معوق بانکی,پروپوزال مطالبات معوق بانک,خرید پروپوزال حسابداری,راه حل های مناسب برای وصول مطالبات بانکی,علل ایجاد مطالبات معوق بانکی,عوامل موثر در…

 • بررسی محاسبات سبز و سیر تحولات در فناوری سبز

  اثرات زیست محیطی پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی,بررسی روند پیشرفت تکنولوژی سبز,بررسی محاسبات سبز و سیر تحولات در فناوری سبز,پایان نامه رایانش سبز,پایان نامه فناوری سبز,پایان نامه محاسبات سبز,توسعه پایدار فناوری های سبز,فناوری های سبز پایدار,نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در…

 • تـأثیـر عوامل خانوادگی بر میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

  fileina,انجام پروژه و پایان نامه رشته علوم اجتماعی,انگیزه پیشرفت چیست؟,تـأثیـر عوامل خانوادگی بر میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان,تاثیر انگیزش در پیشرفت تحصیلی,دانلود مقاله تـأثیـر عوامل خانوادگی بر میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان,سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا,فروش فایل,فروشگاه فایل,همکاری در…

 • پرسشنامه بررسی رابطه مدیریت دانش و کارآفرینی مدیران

  پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش,پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش شرون لاوسون,پرسشنامه بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی,پرسشنامه بررسی رابطه مدیریت دانش و کارآفرینی مدیران,پرسشنامه سنجش میزان کارآفرینی,پرسشنامه سنجش میزان کارآفرینی اسکاربوروف و زیمرر,پرسشنامه کارآفرینی,پرسشنامه مدیریت دانش,پرسشنامه مدیریت دانش شرون لاوسون بازدید کننده…