بررسی عوامل موثر بر قابلیت مدیریت دانش در شرکت‌های تولیدی استان گیلان

بررسی عوامل موثر بر قابلیت مدیریت دانش در شرکت‌های تولیدی استان گیلان,عوامل موثر بر قابلیت مدیریت دانش,عوامل موثر بر قابلیت مدیریت دانش در شرکتهای تولیدی,قابلیت مدیریت دانش,مدیریت دانش,مدیریت دانش در شرکتهای تولیدی,مقاله عوامل موثر بر قابلیت مدیریت دانش,مقاله قابلیت مدیریت دانش در شرکتهای تولیدی
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی عوامل موثر بر قابلیت مدیریت دانش در شرکت‌های تولیدی استان گیلان هستید.

دانلود فایل

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته‌ مدیریت بررسی عوامل موثر بر قابلیت مدیریت دانش در شرکت‌های تولیدی استان گیلان چکیده:  پیچیدگی، تنوع و تغییرات سریع و روزافزون که از خصوصیات بارز محیط امروز سازمان‌هاست، شرایطی را به وجود آورده که غفلت، سستی و عدم توجه به آن، هر سازمانی را از گردونه رقابت و حتی حیات حذف خواهد کرد. امروزه سازمان‌ها دریافته‌اند که هیچ چیز به اندازه دانش و نوآوری نمی‌تواند آنها را در دنیای رقابتی مطلوب قرار دهد. از این رو این پژوهش با هدف تبیین عملکرد شرکت با استفاده از مدیریت دانش و نوآوری در بین شرکت‌های تولیدی استان گیلان که دارای واحد تحقیق و توسعه می‌باشند، صورت گرفته است.  این پژوهش از نوع توصیفی، تحلیلی با تاکید بر شاخه همبستگی بوده است. جامعه مورد پژوهش از کلیه شرکت‌های تولیدی استان گیلان که دارای واحد تحقیق و توسعه می‌باشند، 57 شرکت انتخاب شد. در این تحقیق برای جمع‌آوری داده‌ها از نمونه‌گیری احتمالی ساده استفاده شد و از بین 57 شرکت، 39 شرکت مورد بررسی قرار گرفت. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه بوده که پایایی و روایی آن مورد تایید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی، استنباطی به کمک نرم‌افزار SPSS19 و Visual PLS1.04 استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که بین میزان قابلیت مدیریت دانش و سرعت، مقدار نوآوری و همچنین سرعت، مقدار نوآوری و عملکرد شرکت با کمک روش تحلیل مسیر رابطه معنی‌داری وجود دارد.

 • تحلیل آثار نقاشان معاصر با توجه به منظره پردازی و درک فضای معاصر نقاشی ایران

  تحلیل آثار نقاشان معاصر با توجه به منظره پردازی و درک فضای معاصر نقاشی ایران,دانلود پایان نامه رشته نقاشی,دانلود پایان نامه نقاشی,مفهوم طبیعت در آثار نقاشی,نقاشان معاصر ایران,نقاشی معاصر ایران,نقد تخیلی,نقد تخیلی نقاشی معاصر ایران بازدید کننده عزیز در حال…

 • بررسی وضعیت اجتماعی،اقتصادی و مذهبی زمان عباسی

  اوضاع اجتماعی، اقتصادی و مذهبی عصر عباسیان,بررسی وضعیت اجتماعی زمان عباسی,بررسی وضعیت اجتماعی،اقتصادی و مذهبی زمان عباسی,بررسی وضعیت اقتصادی زمان عباسی,بررسی وضعیت مذهبی زمان عباسی,دانلود پایان نامه رشته معارف اسلامی,دانلود پایان نامه معارف اسلامی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده…

 • اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر بهبود کیفیت زندگی زنان متاهل قمی

  آموزش مهارتهای ارتباطی,اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی,اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر بهبود کیفیت زندگی زنان متاهل قمی,بهبود کیفیت زندگی زنان متاهل,تاثیر آموزش مهارتهای ارتباطی بر ارتقا کیفیت زندگی,دانلود مقالات کارشناسی ارشد روانشناسی,کیفیت زندگی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با…

 • موضع یابی استراتژیك بازار /محصول زعفران در ایمیل مارکتینگ

  استراتژیک,ایمیل مارکتینگ,بازار,بازاریابی,زعفران,مدیریت بازرگانی,موضع یابی استراتژیك بازار /محصول زعفران در ایمیل مارکتینگ بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام موضع یابی استراتژیك بازار /محصول زعفران در ایمیل مارکتینگ هستید. دانلود فایل موضع یابی استراتژیك بازار /محصول زعفران در ایمیل…

 • قواعد حقوق بین الملل و روش تعیین مرزهای رودخانه ای

  fileina,انجام پروژه و پایان نامه,خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی الكترونیك,دانلود مقاله حقوق با عنوان قواعد حقوق بین الملل و روش تعیین مرزهای رودخانه ای,سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا,فروش فایل,قواعد حقوق بین الملل,قواعد حقوق بین الملل…

 • پاورپوینت و ارائه کامل هزینه یابی بر مبنای فعالیت (Activity Based Costing)

  بودجه بندی بر مبنای فعالیت,پاورپوینت و ارائه کامل هزینه یابی بر مبنای فعالیت (Activity Based Costing),دانلود پاورپوینت کامل هزینه یابی بر مبنای فعالیت,مدیریت بر مبنای فعالیت,هزینه یابی بر مبنای فعالیت بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام پاورپوینت…