بررسی عوامل گسترش پدیده قاچاق كالا و پیامدهای آن در كشور

استغال,اقتصاد پنهان,بررسی عوامل گسترش پدیده قاچاق كالا,بررسی عوامل گسترش پدیده قاچاق كالا و پیامدهای آن در كشور,پیامدهای قاچاق كالا در كشور,دانلود مقالات رشته علوم اجتماعی,دانلود مقالات علوم اجتماعی,دانلود مقاله پیامدهای قاچاق كالا در كشور,دانلود مقاله قاچاق,سرمایه های ملی,قاچاق
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی عوامل گسترش پدیده قاچاق كالا و پیامدهای آن در كشور هستید.

دانلود فایل

دانلود مقاله رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل گسترش پدیده قاچاق كالا و پیامدهای آن در كشور چکیده  قاچاق، پدیده شوم و مخربی است که صدمات فراوانی بر پیکر اقتصاد ملی کشور وارد و فعالیت اقتصاد رسمی و برنامه ها و سیاستهای کشور ما را تحت الشعاع قرار داده و دچار اختلال نموده لذا در این راستا متاسفانه مشکلاتی همانند کاهش تولید داخلی و افزایش بیکاری و کاهش سرمایه گذاری مولد و تقلیل کارآفرینی و همچنین کاهش درآمدهای عمومی دولت را به همراه داشته معهذا عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی مختلفی در پدیده بروز قاچاق کالا و ارز نقش داشته که با توجه به ضرورت امر مطالعه دقیق در جهت مهار این پدیده خطرناک به عنوان یک نیاز علمی الزامی بنظر میرسد.  قاچاق کالا و بویژه فرآورده های نفتی پس از هدفمند نمودن یارانه ها متاسفانه کماکان استمرار دارد که در بخشی از این مقاله سعی شده به ارائه راهکارهای مناسب و کارآمد جهت مبارزه با این پدیده مخرب پرداخته شود .امروزه قاچاق منحصر به کالای خاصی نبوده و طیف بسیار گسترده ای را در بر میگیرد، قاچاق انسان ، مواد مخدر ، فراورده های نفتی ، اسلحه و مشروبات الکلی و سیگار و امثال آن از مصادیق بارز ضربات مهلک قاچاقچیان به اقتصاد ملی بوده كه صدمات بسیار شدیدی راوارد نموده است .  از آنجا که همواره قاچاقچیان در محاسبه میزان سود و هزینه ها و خطرات قاچاق فراتر از انتظار اقدام می نمایند لذا با افزایش ریسک قاچاق ، قاچاقچیان تمایل کمتری بانجام آن خواهند داشت. بنابراین ضرورت دارد دولت در جهت مهارقاچاق تمهیدات لازم اتخاذ تا مشكل بیكاری و اشتغال افرادرفع و اقتصاد ملی نیز شكوفا شود.. کلمات کلیدی :  قاچاق استغال اقتصاد پنهان سرمایه های ملی مقدمه قاچاق کالا معلول عوامل مختلفی بوده که مبارزه با آن نیازمند عزم ملی و توجه دقیق به شاخص های علمی دارد. تجارب قبلی نشان داده که در مبارزه با قاچاق کالا برخورد قضائی چندان مثمرثمر نبوده و در صورت توجه به راهکارهای فرهنگی و پیشگیرانه و ایجاد شغل نقش موثری در کاهش قاچاق خواهد داشت بدیهی است که تدوین قوانین و حمایت از تجارت و تولید داخلی و توجه به ارزشهای انسانی و اخلاقی موجب تامین امنیت عمومی بویزه در مناطق مرزی خواهد گردید .  متاسفانه موضوع واردات کالاهای تقلبی و غیر استاندارد و همچنین عدم توجه به مسدود کردن مرزها معضلات زیادی را برای کشور به بار آورده که فرآیند آن ناامنی در مرزها ؛ قاچاق کالاهای مصرفی و مواد مخدر و همچنین ورود اسلحه و مهمات و خروج کالاهای استراتژیک من جمله گندم ، پیاز زعفران و فرآورده های نفتی وغیره میباشداخیراً موضوع قاچاق نوشابه های الکلی ، انواع لوحهای فشرده ، تجهیزات پزشکی ، ابزارهای ارتباط از راه دور و ماهواره در دستور کار قاچاق فروشان حرفه ای قرار گرفته که در صورت استمرار شرایط فعلی بطور قطع امنیت ملی کشور نیز به خطر می افتد لذا مبارزه با این پدیده شوم نیز بصورت گسترده امری اجتناب ناپذیر خواهد بود .  هم اکنون قاچاق کالا و ارز با روشهای غیرقانونی توسط باندها و شبکه های قاچاق عمده به صورت یک جریان انحرافی انجام میگیرد که شناسایی این باندها نیز امری ضروری و حیاتی خواهد بود .خوشبختانه هوشیاری نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در جهت مبارزه با این امر خطیرتا حدودی موفقیت آمیز بوده که انشاء ا.. استمرار آن توسعه اقتصاد ملی كشور راتضمین مینماید. .  فهرست مطالب بررسی عوامل گسترش پدیده قاچاق كالا و پیامدهای اقتصادی ، اجتماعی و امنیتی آن در كشور 1 چکیده 1 کلمات کلیدی : 2 مقدمه 2 مفهوم قاچاق 3 تعریف قاچاق 4 چگونگی انجام قاچاق 5 علل انجام قاچاق 5 قاچاق ، اقتصاد پنهان 6 قاچاق فرآورده های نفتی 7 چالشهای آینده هدفمندسازی یارانه ها و نقش آن در قاچاق 8 تعریف اقتصاد زیرزمینی 8 عوامل موثر بر قاچاق كالا 9 آثار و پیامدهای قاچاق کالا بر اقتصاد کشور 11 قاچاق و فرار سرمایه های ملی 12 دامپینگ و قاچاق کالا 13 قاچاق کالا علیه اقتصاد ملی 13 گسترش اقتصاد زیرزمینی 15 موقعیت ایران در زمینه مبارزه با قاچاق كالا 16 اولویتهای مبارزه با قاچاق کالا 17 سیاستهای مبارزه با قاچاق کالا 18 قاچاق کالا و امنیت مناطق مرزی 19 امنیت اقتصادی مبارزه با قاچاق کالا و ارز 20 نقش فناوری اطلاعات در میزان قاچاق کالا و مصرف کالای خارجی 22 پیشنهادات و راه حلها 23 منابع و ماخذ 29

 • مبانی نظری ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی

  استقرار مدیریت دانش در گمرک کیش,بررسی وضعیت اثربخشی سازمانی در گمرک,بررسی وضعیت مدیریت دانش در گمرک,پیاده سازی مدیریت دانش در گمرک کیش,رابطه بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی را در گمرک کیش,مبانی نظری اثربخشی سازمانی,مبانی نظری ارتباط بین مدیریت دانش…

 • مقاله مهندسی مواد با عنوان آزمون جریان های گردابی

  Eddy Current Testing,fileina,آزمون جریان های گردابی (ET),اصول القای الكترومغناطیس,امپدانس,تست جریان های گردابی,خرید مقاله و تحقیق مهندسی مواد,دانلود مقاله مهندسی مواد با عنوان آزمون جریان های گردابی,سیستم همکاری در فروش فایل,فروش فایل,مقاله مهندسی مواد با عنوان آزمون جریان های گردابی,همکاری در…

 • تحقیق و ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺪارﻫﺎی ﺗﻤﺎم ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻨﺪه (Full Adder) ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮرﻫﺎی ﺗﻚ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ (SET)

  ابزارهای ﺗﻚ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ,بافر,تحقیق و ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺪارﻫﺎی ﺗﻤﺎم ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻨﺪه (Full Adder) ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮرﻫﺎی ﺗﻚ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ (SET),ﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮرﻫﺎی ﺗﻚ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ (SET),دانلود ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴ ﻮﺗﺮ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﻌﻤﺎری ﻛﺎﻣﭙﻴ ﻮﺗﺮ با عنوان تحقیق و ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺪارﻫﺎی ﺗﻤﺎم…

 • تامین مالی شرکتها و راههای آن و تاثیر این راهها بر ارزش شرکت

  تاثیر روشهای تامین مالی بر ارزش شرکتها,تامین مالی شرکتها,تامین مالی شرکتها و راههای آن و تاثیر این راهها بر ارزش شرکت,دانلود پایان نامه رشته حسابداری,راههای تامین مالی شرکتها,هزینه های تامین مالی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام…

 • طراحی و پیاده سازی سیستم جامع اطلاع رسانی صنایع دستی و هنر سنتی ایران

  fileina,اتوماسیون سیستم صنایع دستی,انجام پروژه مهندسی کامپیوتر,تجزیه و تحلیل سیستم صنایع دستی,دانلود پروژه مهندسی کامپیوتر با عنوان طراحی و پیاده سازی سیستم جامع اطلاع رسانی صنایع دستی و هنر سنتی ایران,دیاگرامهای سیستم صنایع دستی,سیستم همکاری در فروش فایل,طراحی و پیاده…

 • استقرار برنامه های کاربردی مبتنی بر مولفه در محیط های توزیع شده

  استقرار برنامه های کاربردی مبتنی بر مولفه در محیط های توزیع شده,برنامه های کاربردی,برنامه های کاربردی مبتنی بر مولفه,دانلود پاورپوینت کارشناسی ارشد رشته نرم افزار,گذاشتن برنامه های کاربردی مبتنی در محیط های توزیع شده,مبتنی بر مولفه,محیط های توزیع شده بازدید…