بررسی ماهیت و اجزای رضایت شغلی و توسعه منابع انسانی

اجزای توسعه منابع انسانی,بررسی ماهیت و اجزای رضایت شغلی و توسعه منابع انسانی,توسعه منابع انسانی,دانلود پایان نامه رشته مدیریت,رابطه رضایت شغلی و توسعه منابع انسانی,رضایت شغلی,ماهیت رضایت شغلی
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی ماهیت و اجزای رضایت شغلی و توسعه منابع انسانی هستید.

دانلود فایل

دانلود پایان نامه رشته مدیریت بررسی ماهیت و اجزای رضایت شغلی و توسعه منابع انسانی  مقدمه در عصر جهانی شدن و پیشرفت سریع فن آوری، سرمایه انسانی به عنوان مهم ترین سرمایه ی سازمان ها قلمداد شده است. سرمایه انسانی مجموعه ای از مهارت ها، دانش و ویژگی های عمومی افراد در سازمان است و می تواند نشان دهنده ظرفیت انجام كار امروز و پتانسیل كار فردا باشد (هیت و دیگران( 2006 . به منظور استفاده و مدیریت بهینه ی سرمایه انسانی در سازما ن ها، از نخستین ربع سده بیستم، حوزه ی ادره امور كاركنان به عنوان مدیریت منابع انسانی متحول گردید (بامبرگر و مشولم، 1384: 43). منابع انسانی و دانش مدیریت، امروزه به عنوان سرمایه های مهم و رقابتی سازمان ظهور پیدا كرده اند، و مدیران منابع انسانی آگاه به اهمیت منابع انسانی، قادر به ایجاد مزیت رقابتی برای آینده سازمان خواهند بود. این تغییر جایگاه، برای منابع انسانی باعث توجه بیش تر نسبت به ارزش منابع انسانی در جهت توسعه ی نقش های استراتژیك شده است.  نیروی انسانی شایسته و با انگیزه شرایطی را ایجاد می کند که تحت آن شرایط سازمانها می تواند به اهداف خود برسند. بنابراین سازمانها باید همواره مطمئن باشند که پویایی، کارآیی، شایستگی و اانگیزش نیروی انسانی در سطح بالایی است(Milkovich,2001).  تلاش برای توسعه عملكردی و فكری منابع انسانی و كوشش در راستای افزایش سطح  بهره وری فعالیتی ارزشمند در ایجاد  زندگی بهتر افراد و جامعه است. امروزه در راستای بهبود زندگی اجتماعی و اقتصادی تلاش همه جانبه ای به منظور تحقق  توسعه منابع انسانی   به شكلی پویا و  مستمر،  استراتژی و دیدگاه كلان برنامه ریزان جوامع بشری  بوده و این امر تداوم حیات و قدرتمندی این جوامع را رقم زده است (مصلح ،مصلح وکاویانی،1385). درحـــال حاضر از واحد منابع انسانی انتظار می رود كه ارزشی را به سازمان بیفزاید نه اینكه صرفاً هزینه ای را برای سازمان ایجاد كند. منابع انسانی کارامد و پرانگیزه در افزایش اثربخشی هر سازمانی نقشی مهم و اساسی ایفا می کند. شناخت میزان رضایت شغلی کارکنان به مدیران در پیشرفت و بهبود بهره وری منابع انسانی یاری می رساند.  نقش نیروی انسانی کارامد و پرانگیزه مستقیم در وظایف خطیر و پراهمیت منابع انسانی اثر می گذارد. منابع انسانی عمده ترین سرمایه و عامل راهبردی هر سازمان به حساب می آید. منابع انسانی راضی و پر انگیزه در پیشبرد سیاستها و برنامه های تنظیمی نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند. شناخت میزان رضایت شغلی کارکنان می تواند مدیران را در پیشرفت و بهبود بهره وری منابع انسانی یاری رساند. عوامل رضایت شغلی در هر سازمانی می تواند به اقتضای شرایط آن سازمان متفاوت باشد. کلمات کلیدی: رضایت شغلی توسعه منابع انسانی ماهیت رضایت شغلی اجزای توسعه منابع انسانی رابطه رضایت شغلی و توسعه منابع انسانی فهرست مطالب بخش اول:ادبیات تحقیق  مقدمه  مفهوم توسعه منابع انسانی  پیشنه تاریخی توسعه منابع انسانی  تعاریف و مفاهیم توسعه منابع انسانی  سطوح تجزیه و تحلیل در توسعه منابع انسانی  مدل های توسعه منابع انسانی  مدل های عقلایی توسعه ی منابع انسانی  مدل های طبیعی توسعه ی منابع انسانی توسعه ی منابع انسانی براساس نقاط مرجع استراتژیك  رویکرد باز و بسته به توسعه منابع انسانی  توسعه ی منابع انسانی مشتق شده از نیاز  توسعه ی منابع انسانی مشتق شده از فرصت  توسعه ی منابع انسانی مشتق شده از قابلیت ها  مدل IA توسعه منابع انسانی  هم آهنگ سازی  موفقیت  انطباق   فلسفه توسعه منابع انسانی  اجزاء توسعه منابع انسانی  تعریف و پیشینه تاریخی آموزش  آموزش کارکنان و توسعه منابع انسانی  فلسفه آموزش منابع انسانی  اصول عام آموزش منابع انسانی  اصول حاکم بر نطام آموزش منابع انسانی در سازمانها  نقش آموزش کارکنان در بهبود عملکرد آنها  شاخص های مؤثر در آموزش کارکنان  توسعه شایستگی های کارکنان  تعریف شایستگی  پیشینه تاریخی شایستگی ها  ابعاد و شاخص های شایستگی کارکنان  الگوهای شایستگی  انواع الگوهای شایستگی  تبادل و تسهیم اطلاعات با کارکنان  توسعه همکاری  فراهم آوردن اطلاعات لازم  مشارکت همگان در اطلاعات  توانمند سازی کارکنان  تعریف توانمند سازی کارکنان  پیشینه تاریخی توانمند سازی  رویکردهای توانمند سازی کارکنان  رویکرد مکانیکی  رویکرد ارگانیکی  شاخص های توانمندسازی کارکنان  مزایای توانمند سازی  مفهوم رضایت شغلی کارکنان  رضایت شغلی  تعاریف و مفاهیم رضایت شغلی  رویکردهای اساسی به رضایت شغلی   الگوی سنتی  الگوی روابط انسانی  الگوی منابع انسانی  رویکرد انگیزش در رضایت شغلی  تئوری های محتوایی انگیزش    تئوری دو عاملی هرز برگ    تئوری سلسله ‏مراتب نیازهای مازلو  تئوری نیازهای مک کللند  تئوری ای . آر. جی  تئوری مك گریگور  تئوری های فرآیندی انگیزش    تئوری انتظار ارزش  تئوری تقویت  تئوری برابری   تئوری های معاصر   تئوری هدفگذاری   تئوری اسناد    رویکرد عوامل اثرگذار بر رضایت شغلی    عوامل سازمانی  حقوق و دستمزد  ترفیعات   خط مشی‏های سازمانی    عوامل محیطی   سبك سرپرستی گروه كاری  شرایط کاری    ماهیت کار  عوامل فردی   کاربرد مهارت    سابقه خدمت  سطح تحصیلات  پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی  پیامدهای رضایت شغلی  افزایش بهره وری فرد  افزایش روحیه فرد  تعهد سازمانی فرد   تضمین سلامت فیزیكی و ذهنی فرد   افزایش رضایت از زندگی   افزایش سرعت آموزش مهارت های جدید شغلی  پیامدهای عدم رضایت شغلی  تشویش   غیبت كاری   تاخیر در كار   ترك خدمت  فعالیت اتحادیه  بازنشستگی زودرس  بخش دوم : پیشینه تاریخی تحقیق  تاریخچه مطالعات و تحقیقات انجام‏گرفته پیرامون رضایت شغلی  سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته در زمینه رضایت شغلی  مروری بر مطالعات مربوط در خارج از ایران   مروری بر مطالعات مربوط در داخل ایران   جمع بندی ادبیات پژوهش  آموزش و رضایت شغلی  شایستگی کارکنان و اعتماد  تبادل و تسهیم اطلاعات و رضایت شغلی  توانمند سازی و رضایت شغلی   نتیجه گیری منابع

 • ارائه نرم افزاری برای مدیریت دانش کارمندان سازمان با BI

  ارائه نرم افزاری برای مدیریت دانش کارمندان سازمان با BI,پایان نامه با موضوع مدیریت دانش,پایان نامه مدیریت دانش doc,پایان نامه هوش تجاری,دانلود پایان نامه مدیریت دانش,طراحی سیستم مدیریت دانش,طراحی سیستم مدیریت دانش با هوش تجاری,کاربرد متن کاوی در سیستم مدیریت…

 • پروژه درس شبكه‌های كامپیوتری با عنوان پروتكل‌های مسیریابی

  fileina,Routing,الگوریتم‌های Routing,پروتكل‌های مسیریاب,پروژه درس شبكه‌های كامپیوتری با عنوان پروتكل‌های مسیریابی,خرید مقاله و تحقیق شبکه,سیستم همکاری در فروش فایل,فروش فایل,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,متریك‌های Routing,مسیریابی,همکاری در فروش فایل بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام پروژه درس شبكه‌های كامپیوتری با…

 • بررسی تاثیر فرآیندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی

  استقرار مدیریت دانش در سازمان بازرسی,بررسی تاثیر فرآیندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی,پایان نامه تاثیر مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی,پایان نامه مدیریت دانش,پایان نامه یادگیری الکترونیکی,پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان بازرسی,تاثیر فرآیندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی,رابطه مدیریت دانش…

 • الگو ارتباطی و تعارض در ترویج کشاورزی

  الگو ارتباطی و تعارض در ترویج کشاورزی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام الگو ارتباطی و تعارض در ترویج کشاورزی هستید. دانلود فایل نمونه ترجمه چکیده این مقاله با الگوهای ارتباطی و تعارض در ترویج کشاورزی سرو…

 • بررسی اثربخشی سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در بانکها

  استقرار مدیریت دانش در بانک,بررسی اثربخشی سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در بانکها,پایان نامه با موضوع مدیریت دانش,پایان نامه تاثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش,پایان نامه مدیریت دانش doc,دانلود پایان نامه مدیریت دانش,رابطه سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش,سنجش تاثیر سرمایه…

 • بررسی رابطه دو زبانه بودن و پیشرفت تحصیلی کودکان پسر سال اول دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهرستان ساوجبلاغ

  انجام پروژه و پایان نامه ک,بررسی رابطه دو زبانه بودن و پیشرفت تحصیلی کودکان پسر سال اول دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهرستان ساوجبلاغ,پیشرفت تحصیلی,دانلود پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت,روان شناسی زبان,سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا,فروش فایل,مدیریت برنامه ریزی…