بررسی مهارت های اساتید در چرخه یاددهی یادگیری

الگوی تدریس,بررسی مهارت های اساتید در چرخه یاددهی یادگیری,پایان نامه یاددهی یادگیری,رویكردهای یاد دهی یادگیری,فرایند یاددهی یادگیری,مهارت اعضای هیات علمی در چرخه یادگیری,مهارت های اساتید در چرخه یاددهی یادگیری
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی مهارت های اساتید در چرخه یاددهی یادگیری هستید.

دانلود فایل

دانلود پایان نامه  رشته مدیریت آموزشی بررسی مهارت های اساتید در چرخه یاددهی یادگیری فرایند یاددهی – یادگیری  در عصر انفجار اطلاعات تأكید بر فرایند یاد دهی – یادگیری در تمام حیطه ها ضروری است.  (شواخی و همکاران ، 1386)یادگیری و جریان آن،  یكی از اركان اصلی برنامه تربیتی است.  یادگیری اساس رفتار افراد را تشكیل می دهد.  از طریق یادگیری،  فرد با محیط خود آشنا می شود.  در گذشته تدریس از دیدگاه عده ای از متخصصان تعلیم و تربیت به معنی انتقال معلومات بود.  حال آن كه صاحب نظران جدید تعلیم و تربیت بر این باورند كه معلم باید راه و روش دانستن را به دانش آموزان بیاموزد و به انتقال فرمول ها و معلومات اكتفا نكند.  امروزه نمی توان گفت روشی را كه روز نخست معلم انتخاب می كند باید همواره ثابت بماند زیرا گذشت زمان ایجاد تغییراتی را در این روش الزام آور می سازد.  هم چنین نمی توان گفت:  صرف مطالعه كتبی برای معلم خوب شدن كافی است زیرا تجربه بزرگترین آموزگار و پشتیبان انسان است اما در هر صورت چون هدف معلم ارایه هر چه بهتر و بیش تر مطلب به شاگردان است لذا تقریباً همه معلمان تلاش می كنند فضایی در كلاس ایجاد كنند كه برای تمام اعضای آن دوستانه و آموزنده باشد.  جان دیویی،  تأكید بسیاری بر تجربه فرا گیرنده در جریان یادگیری دارد و می گوید: دانش آموز موجودی فعال و كنش گر است كه در محیط خود دخالت می كند و با آن عمل متقابل انجام می دهد.  دانش آموز از طریق فعالیت های خود می آموزد و ذهن خود را از طریق رفتاری كه در آن مشاركت دارد می سازد.  به نظر دیویی وظیفه معلم راهنمایی فكری است و معلم باید عادت كند تفكر را در دانش آموزان پدید آورد.  ژان پیاژه از جمله كسانی است كه بیش از همه به اهمیت روش های فعال پی برد و به كار گیری آنها را توصیه كرد.  او در نوشته های خود همواره بر فعالیت فرا گیرنده در جریان یادگیری تأكید دارد و می گوید:  وقتی دانش آموز فعال نباشد،  یعنی در وضعیت كنش پذیر قرار داشته باشد،  به صرف شنیدن سخن دیگران چیزی یاد نمی گیرد؛ شناخت هایی كه فرد بدان ها نایل می شود،  حاصل درون سازی فعال اشیاء است  .  جروم برونر (1996) ابداع كننده روش آموزش اكتشافی است.  معتقد است: “قرار دادن پاسخ مستقیم در اختیار دانش آموزان آنان را به كتاب و متن فعلی متكی می كند و موجب می شود ازخود كوشش نشان ندهند.  در نتیجه آنان از یادگیری رضایت خاطر به دست نمی آورند و انگیزه های یادگیری در آنها ضعیف می شود” البته باید خاطر نشان كرد كه هیچ یك از روشهای تدریس به خودی خود خوب یا بد نیستند.  بلكه نحوه و شرایط استفاده از آنها موجب قوت یا ضعف شان می شود.  بروس جویس (2004) در این باره می گوید: دانش آموزان بخش مهمی از محیط یادگیری را شامل می شوند و واكنش های متفاوت نسبت به مدل های گوناگون از خود نشان می دهند.  ساختار شخصیت،  استعداد،  توانایی های ذاتی و آموخته های پیشین دانش آموزان ،  موجب شكل گیری سبك های مختلف یادگیری می شود.  (حسن زاده و همکاران ، 1391) همچنین اتكینسون و فلیر  رویكردهای یاد دهی – یادگیری را در چهار نوع رویكرد اكتشافی،  رویكرد انتقالی،  رویكرد فرایندی و رویكرد تعاملی قرار داده اند كه به اختصار بیان می شوند.   رویكرد یاد دهی – یادگیری اكتشافی: در این رویكرد به فراگیران اجازه داده می شود كه خودشان جواب پرسش ها را كشف كنند و بر به كارگیری جدی مواد و وسائل توسط فراگیران تأكید می كند.   رویكرد یاد دهی – یادگیری انتقالی: این رویكرد بدون درگیر كردن جدی فراگیران در فرایند یادگیری،  پاسخ بیش تر پرسش ها به آنان گفته می شود و دانش آموزان پذیرای اطلاعاتی هستند كه توسط معلم به آنان ارائه می شود. رویكرد یاد دهی – یادگیری فرایندی: در این رویكرد فراگیر در یادگیری فعالانه شركت دارد.  رویكرد فرایندی به طور عمده بر مهارت هایی مانند مشاهده،  برقراری ارتباط و طبقه بندی تأكید دارد.  رویكرد یاد دهی – یادگیری تعاملی: این رویكرد به عنوان تركیبی از اجزاء هر یك از رویكردهای قبل در یك چهارچوب است.  در این رویكرد معلم فعالانه در جهت آگاهی یافتن از آنچه كه فراگیران قبلاً فهمیده اند تلاش می كند و آنگاه آنان را به پرسیدن پرسش های علمی تشویق می كند.  (شواخی و همکاران ،  1386) فهرست مطالب 2- 1- مقدمه 26 2-2-2- مهارت اعضای هیئت  علمی در فرایند یاددهی – یادگیری 60 2-2-2-1- -فرایند یاددهی – یادگیری 60 2-2-2-2-تعریف تدریس 62 2-2-2-3- الگوی تدریس 63 2-2-2-4-مهارت های تدریس 66 2-2-2-5-  طبقه بندی تدریس 68 2-2-2-6- رویکردهای تدریس 72 2-2-2-7-کیفیت تدریس 76 2-2-2-8- چرخه یادگیری 80 2-2-2-9- مهارت اعضای هیات  علمی در چرخه یادگیری 81 2-2-2-9-1- چرخه یادگیری سه گانه 81 2-2-2-9-2-چرخه یادگیری چهارگانه 81 2-2-2-9-3- چرخه یادگیری پنج گانه 82 2-2-2-9-4-چرخه یادگیری هفت گانه 83 مهارت اعضای هیئت علمی در فرایند یاددهی یادگیری 125 2-4-2-1-پژوهش های خارجی 123 2-4-2-2-:پژوهش های داخلی 124 منابع

 • زیبایی شناسی و بررسی تزیینات معماری بناهای ایران

  تزئینات دوره قاجار,تزئینات معماری دوره قاجار,تزیینات معماری مسکونی پهلوی,خانه های دوره قاجار,زیبایی شناسی معماری بناهای ایران,زیبایی شناسی معماری بناهای دوره قاجار,زیبایی شناسی و بررسی تزیینات معماری بناهای ایران,معماری دوره پهلوی,معماری قاجار,ویژگی معماری خانه های دوره پهلوی بازدید کننده عزیز در…

 • آیین نامه ایمنی تأسیسات الكتریكی با اتصال به زمین و اهداف آن

  آیین نامه ایمنی تأسیسات الكتریكی با اتصال به زمین و اهداف آن,آیین نامه ایمنی تاسیسات الكتریكی با اتصال به زمین و اهداف آن,ایمنی,ایمنی تاسیسات الكتریكی,تاسیسات الكتریكی,دانلود پایان نامه برق,دانلود پایان نامه مهندسی برق,زمین كننده ها,زمین کردن تاسیسات الكتریكی بازدید کننده…

 • معرفی شهرستان فسا

  جغرافیای توریست,دانلود پایان نامه رشته گردشگری و توریسم,دانلود پایان نامه گردشگری و توریسم,دانلود پایان نامه معرفی شهرستان فسا,دانلود پروژه معرفی شهرستان فسا,صنعت گردشگری,معرفی شهرستان فسا بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام معرفی شهرستان فسا هستید. دانلود فایل…

 • پروپوزال بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با مدیریت دانش در بانک

  استقرار مدیریت دانش در بانک,پروپوزال بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با مدیریت دانش در بانک,پروپوزال تاثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در بانک,پروپوزال سرمایه اجتماعی,پروپوزال مدیریت دانش,تاثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش,رابطه سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش,سنجش تاثیر…

 • تشخیص نفوذ با تکنیکهای داده کاوی

  پایان نامه سیستم های تشخیص نفوذ,تشخیص نفوذ با الگوریتمهای داده کاوی,تشخیص نفوذ با تکنیکهای داده کاوی,تشخیص نفوذ با داده کاوی,تشخیص نفوذ در شبکه با استفاده از داده کاوی,دانلود پایان نامه ارشدداده کاوی,دانلود پایان نامه داده کاوی,سیستم های تشخیص نفوذ بر…

 • نوسان ساز های سینوسی

  تامین منبع حامل فرستنده,تعیین کننده فرکانس,تغذیه انرژی به مدار تشدید تغذیه,دانلود مقالات الکترونیک,دانلود مقالات مهندسی الکترونیک,گیرنده های سوپر هتروداین,نوسان ساز های سینوسی,نوسان سازهای سینوسی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام نوسان ساز های سینوسی هستید. دانلود فایل…