بررسی موانع و عوامل تاثیرگذار یادگیری سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی

بررسی موانع و عوامل تاثیرگذار یادگیری سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی,دانلود پایان نامه رشته مدیریت,دانلود پایان نامه رفتار شهروندی سازمانی,دانلود پایان نامه یادگیری سازمانی,موانع و عوامل تاثیرگذار
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی موانع و عوامل تاثیرگذار یادگیری سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی هستید.

دانلود فایل

دانلود پایان نامه رشته مدیریت بررسی موانع و عوامل تاثیرگذار یادگیری سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی چکیده: شروع یادگیری سازمانی مرهون توسعه تجمعی در تئوری های مختلف مدیریت مانند آدام اسمیت، تیلور، منحنی یادگیری و غیره است (Templeton et al., 2002). مفهوم یادگیری سازمانی به سال 1900 میلادی هنگامی که فردریک تیلور  موضوع انتقال یادگیری به دیگر کارکنان را برای افزایش کارایی و بهبود سازمان مطرح کرد، برمی گردد (Yeung et al., 1992: 21). اما ریچارد سیرت  و جیمز مارچ  اولین کسانی بودند که در سال 1963 دو واژه یادگیری و سازمان را به هم متصل نموده و یادگیری را به عنوان یک پدیده سازمانی در ادبیات معرفی کردند (Templeton et al., 2002). درطی 40 سال گذشته جریانهای متعدد تحقیقاتی برای شفاف سازی مفهوم یادگیری سازمانی به وجود آمده است. این تحقیقات عمدتا متمرکز برمفهومی کردن، مدیریت، توسعه و به کارگیری یادگیری سازمانی بوده است(Templeton et al., 2002). اما با این وجود هنوز یک توافق کلی درباره مفهوم، تعریف و تئوری های یادگیری سازمانی به وجود نیامده و دانش در این حوزه نیاز یه گسترش دارد (Yeung et al., 1999).  رسیدن به یک توافق مشترک و واحد درباره تعریف یادگیری سازمانی مشکل است، زیرا اولا یادگیری سازمانی یک مفهوم چند دیسیپلینی است و از دیسیپلین های مختلفی مانند جامعه شناسی، اقتصاد صنعتی، کسب و کار، مدیریت و نوآوری تاثیر پذیرفته است (Templeton et al., 2002). ثانیا به کارگیری یادگیری سازمانی در حوزه های مختلف مانند پردازش اطلاعات، نوآوری محصول، تحول سازمانی، فرهنگ، پیاده سازی استراتژی، کیفیت و مواردی ازاین قبیل باعث شده است تا هر یک از محققان، یادگیری سازمانی را از زاویه دید خود تعریف و تفسیر نمایند(Crossan et al., 1999; Yeung et al., 1999). ثالثا در حوزه یادگیری سازمانی درباره سطح تحلیل توافق وجود ندارد (Templeton et al., 2002) و هنوز یکی از موضوعهای مهم و بحث انگیز اختلاف نظر درباره نقش افراد دریادگیری سازمانی است (Lahteenmaki et al., 2001; Bent et hal., 1999). کلمات کلیدی: یادگیری سازمانی رفتار شهروندی سازمانی موانع و عوامل تاثیرگذار مقدمه: یادگیری سازمانی درطی 401 سال حیات علمی خویش دستخوش جریانهای مختلف تحقیق بوده است و مکاتب مختلف مدیریت براساس دیدگاههای خود یادگیری سازمانی را از زاویه خاصی توسعه داده اند. با این وجود به نظر می رسد تحقیقات متعددی که برای مفهوم سازی یادگیری سازمانی انجام شده است در قالب سه جریان اصلی تحقیق قرار گیرند. این سه جریان عبارتتند از: 1)توسعه مفهوم یادگیری فردی 2) توسعه مفهوم یادگیری در سطح سازمان 3) شرایط و ویژگی هایی که باعث تسهیل یادگیری و یا مانع از یادگیری در سطح فرد و سازمان می شود. نظریه پایه در جریان اول دیسیپلین روانشناختی است. در این جریان محققان براساس مبانی و مفاهیم روانشناختی فرایند یادگیری فردی را تبیین نموده اند(Lahteenmaki et al., 2001). از مهم ترین مدل های این گروه می توان به مدل یادگیری تجربی  کلب ، مدل یادگیری حلقه اول و دوم  آرجریس  ومدل نردبان استنتاج سنگه  اشاره کرد. جریان دوم تحقیق به دنبال شناسایی فرایند یادگیری درسطح سازمان است. سوال های اصلی در این گروه شناسایی فرایند تبدیل یادگیری فردی به یادگیری سازمانی و هم چنین فرایند نهادینه کردن یادگیری درسازمان می باشد(Lahteenmaki et al., 2001). از مهم ترین مدل های ارائه شده در جریان دوم مدل تبدیل یادگیری فردی به یادگیری سازمانی کیم(Kim, 1993) و تئوری هدبرگ است. جریان سوم تحقیق مربوط به شرایط و ویژگی هایی است که باعث تسریع یا مانع یادگیری می شوند. کلیه تحقیقات که شرایط و موانع یادگیری در سازمان ها را بررسی می کنند حول مفهوم سازمان یادگیرنده قرار می گیرند. یکی از سوالات مهم در این جریان تحقیق شیوه تبدیل سازمان به یک سازمان یادگیرنده است. برای این منظور ابزارها و تئوری های یادگیری ارائه شده اند که معروفترین آنها پنج فرمان سنگه (Senge et al., 1990)، مدل هفت مرحله ای گاروین  (Garvin, 2000 cited by Paton and McCalman, 2000: 213) و مدل خلق دانش نوناکا (Nonaka, 1995) است. فهرست مطالب   مقدمه        بیان مسئله   اهمیت موضوع تحقیق   ضرورت انجام تحقیق   اهداف پژوهش  فرضیه های پژوهش  روش انجام پژوهش  قلمرو تحقیق  جامعه آماری تحقیق  نمونه آماری   روشهای نمونه گیری  روش تجزیه و تحلیل داده ها  روشهای مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها  متغیرهای تحقیق  تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق  زمان بندی پروژه  یادگیری سازمانی   توپولوژی رویكردهای مطالعه در حوزه یادگیری سازمانی  یادگیری فردی  یادگیری سازمانی  مهارت های یادگیری                              تفكر سیستمی                                 مدلهای ذهنی                               شایستگی شخصی                                یادگیری خود هدایتی                                گفتمان  سازمان یادگیرنده  قابلیت یادگیری  معماری سازمان یادگیرنده  ابزارها؛ تئوری ها و مدل های سازمان یادگیرنده موانع یادگیری                  اطلاعات اریب                   خطا در تفسیر                   ناتوانی در اقدام                   ناتوانی كوری                    ناتوانی حل سرانگشتی مسائل                     ناتوانی فقدان تنوع                    ناتوانی همبستگی قوی                   ناتوانی معلولیت                     ناتوانی یادگیری خرافی                    ناتوانی انتشار ناكارامد سبكهای یادگیری  مولفه های یادگیری سازمانی تشریح مولفه های یادگیری سازمانی مورد استفاده درتحقیق براساس مدل دیانی  جمع بندی یادگیری سازمانی رفتار شهروندی سازمانی   مقدمه (تعاریف و تاریخچه   انواع رفتار شهروندی  ابعاد رفتار شهروندی سازمانی                      فداكاری                     توجه و  احترام                     وظیفه‌شناسی                    پایداری یا تحمل پذیری                     مشاركت مدنی   عوامل تاثیرگذار بر رفتارشهروندی سازمانی  چگونه رفتار شهروندی بر عمکرد سازمان تاثیر می گذارد؟  سرمایه اجتماعی به عنوان مزیت رقابتی                ابعاد سرمایه اجتماعی                                  بعد ساختاری سرمایه اجتماعی                                 بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی                                 بعد شناختی سرمایه اجتماعی                 الگوی ارتباط رفتارشهروندی و توسعه سرمایه اجتماعی و تاثیر آن در عملکرد سازمانی  عواملی كه شهروندی كاركنان را ارتقاء و پرورش می‌‌دهند:                       رضایت شغلی                      رهبری تحول آفرین                       درگیری شغلی و شغل‌ها و مأموریتهای جذاب                        حمایت سازمانی                       عدالت سازمانی                       خصوصیات و خصلت‌های شخصی كاركنان  سیاست و اقدامات سازمانی كه رفتار شهروندی را تشویق و ترغیب می‌كنند                    استخدام و جذب                   آموزش و توسعه                   ارزیابی عملكرد و جبران پرداخت                    سیستم‌های غیر رسمی رفتار شهروندی را تشویق و ترغیب می‌كنند                   پیوند و روابط بین فردگرایی, جمع‌گرایی و رفتار شهروندی سازمانی  رفتارهای ضد شهروندی  و عوامل موثر بر آن                    رفتارهای ضد شهروندی                   عوامل تاثیر گذار بر رفتار ضد شهروندی در محیط های فروش                                    عدالت سازمانی                                   رقابت های درون موسسه                                   استرس شغلی                                   تناسب سازمانی                                   حیطه كنترل                                   درون گرائی                                    خودكنترلی  جنبه‌های منفی رفتار شهروندی (كنترل و مهار برخی از دامهای بالقوه رفتار شهروندی سازمانی                    شهروندی و مدیریت تسخیر احساسات                   هزینه‌های بالقوه رفتار شهروندی                   شهروندی افزاینده (روز افزون  روابط بین شهروندی عادی و رفتار شهروندی  آیا شهروندان خوب عادی, شهروندان خوب سازمانی را بناء می‌كنند؟   بررسی ارتباط میان یادگیری سازمانی و رفتار شهروند سازمانی    پیشینه تحقیق منابع

 • آثار تغییر در نرخ ارز

  آثار تغییر در نرخ ارز,ارز,ارزش منصفانه,اقلام پولی,پول عملیاتی,تغییر در نرخ ارز,دانلود پایان نامه حسابداری,دانلود پایان نامه رشته حسابداری,نرخ تسعیر بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام آثار تغییر در نرخ ارز هستید. دانلود فایل دانلود پایان نامه رشته…

 • بررسی عوامل موثر بر ایجاد مطالبات معوق بانکی و ارایه راهکارهایی جهت پیشگیری از آن در بانک سپه

  انواع تورم بر حسب علل ایجاد آن,بانک سپه,بررسی عوامل موثر بر ایجاد مطالبات معوق بانکی و ارایه راهکارهایی جهت پیشگیری از آن در بانک سپه,پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی,دانلود پایان نامه مدیریت مالی دولتی,سابقه بانکداری در ایران,شرایط پولی و…

 • پروپوزال بررسی ارتباط میان تولید ناب و کارکرد بازرگانی شرکتهای تولیدی

  اصول تولید ناب,پروپوزال بررسی ارتباط میان تولید ناب و کارکرد بازرگانی شرکتهای تولیدی,پروپوزال تولید ناب,پروپوزال رابطه بین تولید ناب و عملکرد,پروپوزال رابطه بین تولید ناب و عملکرد بازرگانی شرکت ها,توسعه تفكر ناب,رابطه بین تولید ناب و عملکرد,مدل های تولید ناب,مكانیزم…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی

  پیشینه پژوهش ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی,مبانی نظری ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی,مبانی نظری و پیشینه پژوهش ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام مبانی نظری و پیشینه پژوهش ساختار…

 • تشریح نظریه های مراحل رشد روانی اجتماعی

  تشریح نظریه های مراحل رشد روانی اجتماعی,مقاله نظریه رشد اریکسون,مقاله نظریه رشد بزرگسالی اریکسون,نظریه رشد اجتماعی اریکسون,نظریه رشد اریکسون,نظریه رشد بزرگسالی اریکسون,نظریه رشد روانی اریکسون,نظریه رشد روانیاجتماعی اریکسون,نظریه رشد کودک تا بزرگسالی اریکسون بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی…

 • مکانیک خاک

  خاک,خرید مقاله و تحقیق عمران,خواص فیزیکی و مکانیکی خاکها,دانلود مقالات رشته عمران,دانه بندی خاک,سیستم همکاری در فروش فایل,فروش فایل,فروشگاه فایل,مقاومت خاک,مکانیک خاک,همکاری در فروش فایل بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام مکانیک خاک هستید. دانلود فایل مکانیک…