بررسی نتایج مطلوب و نامطلوب سطوح مختلف تعهد سازمانی و ارائه مفهوم جدید برای آن

بررسی نتایج مطلوب و نامطلوب سطوح مختلف تعهد سازمانی و ارائه مفهوم جدید برای آن,دانلود پایان نامه تعهد سازمانی,دانلود پایان نامه رشته مدیریت,دانلود پایان نامه مدیریت,سطوح مختلف تعهد سازمانی,مفهوم جدید برای تعهد سازمانی,نتایج مطلوب و نامطلوب سطوح مختلف تعهد سازمانی و ارائه مفهوم جدید برای آن
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی نتایج مطلوب و نامطلوب سطوح مختلف تعهد سازمانی و ارائه مفهوم جدید برای آن هستید.

دانلود فایل

دانلود پایان نامه رشته مدیریت بررسی نتایج مطلوب و نامطلوب سطوح مختلف تعهد سازمانی و ارائه مفهوم جدید برای آن      مقدمه      كارآیی و توسعه (Development) هر سازمان تا حد زیادی به كاربرد صحیح نیروی انسانی بستگی دارد. هر قدر كه شركت‌ها و سازمان‌ها، بزرگتر می‌شوند بالطبع به مشكلات این نیروی عظیم نیز اضافه می‌شود. مدیران در ارتباط با مسائل گوناگون سعی در كنترل مداوم كاركنان خود دارند. تصور مدیران این است كه وقتی شخصی در یك محل استخدام می‌شود باید تمام شرایط آن سازمان را بپذیرد. بعضی از مدیران بر روی این مسئله كه رضایت كاركنان را می‌توان از طریق پاداش و ترغیب به انجام کار افزایش داد پافشاری می‌كنند.  شاید تصور مدیران این است كه كاركنان، زیردستان آنها هستند و باید فرامین آنها را بپذیرند. اگرچه امروزه به دلیل اینكه كاركنان در زیر فشار مالی زیادی به سر می‌برند بیشتر توجه و تمایل آنها به مسائل اقتصادی كار است، ولی به تدریج كاركنان علاقه‌مند به انجام كارهای با مفهوم و خواهان استقلال شغلی بیشتری در كار خود هستند، تا بدین طریق احساس ارزشمندی به آنها دست دهد. تعهد سازمانی یك نگرش مهم شغلی و سازمانی است. تحولات اخیر در حیطه كیفیت و كاربرد اهمیت تعهد سازمانی و تأثیر آن عملكرد بر ترك شغل و غیبت افزوده است.از طرف دیگر، علاقه‌مندی به داشتن نگرش‌هایی كه با كار و سازمان ارتباط دارد، اهمیت یافته است. از جمله این نگر‌شها عبارتند از: رضایت شغلی، وابستگی شغلی و تعهد سازمانی. این پایان نامه شامل دو بخش می باشد. بخش اول، تعهد سازمانی است که در این بخش به تعریف تعهد سازمانی پرداخته و ابعاد آن را ذکر نموده ایم، عوامل موثر برابعاد سه گانه تعهد و انواع تعهد را عنوان کرده و به توضیح دیدگاه های نوین تعهد سازمانی پرداخته ایم. سپس راه کارهایی برای افزایش تعهد سازمانی ارائه نموده و نتایج مطلوب و نامطلوب سطوح مختلف تعهد سازمانی را بررسی کرده ایم. و در نهایت مفهومی جدید در تعهد سازمانی ارائه شده کرده ایم. بخش دوم، مدل ویژگی های شغلی است که در این بخش نظریه های مرتبط با ویژگی های شغلی را عنوان کرده، مشخصه ها یا ابعاد مختلف شغلی را به تفصیل توضیح داده ایم، سپس توان انگیزشی شغل را مورد بررسی قرار داده و در آخر اقدامات موثر جهت ارتقا ابعاد پنج گانه شغلی را عنوان کرده ایم. کلمات کلیدی: تعهد سازمانی سطوح مختلف تعهد سازمانی مفهوم جدید برای تعهد سازمانی فهرست مطالب فصل اول : معرفی مقدمه  1 بیان موضوع  2 اهمیت و ضرورت تحقیق7 فرضیه ها یا سوالهای تحقیق8 هدف اصلی تحقیق10 روش تحقیق10 جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه11 قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی تحقیق11 منابع گرد آوری اطلاعات12 سوابق مربوط12 روش تجزیه و تحلیل داده ها13 مشکلات و تنگناهای احتمالی تحقیق14 تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح14 منابع تحقیق16 فصل دوم:  مقدمه  18 تعهد سازمانی: ابعاد و تعاریف تعهد سازمانی 19      تعهد عاطفی  19                                                   تعهد مستمر   21      تعهد هنجاری 22 عوامل موثر بر تعهد سازمانی 25      عوامل موثر بر تعهد عاطفی 26      عوامل موثر بر تعهد مستمر 29        عوامل موثر بر تعهد هنجاری  33 انواع تعهد 35 دیدگاه های نوین درباره تعهد سازمانی 38      دیدگاههایی در مورد کانون های تعهد سازمانی 39      تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چند بعدی 40      الگوهای چند بعدی 41      سایر دیدگاهها درباره تعهد سازمانی 41 راه کارهایی برای افزایش تعهد سازمانی 46 رابطه میان تعهد حرفه ای و سازمانی 47      مفهوم تعهد حرفه ای 49      دیدگاههای ناظر بر تعارض تعهد حرفه ای و سازمانی 49      دیدگاهای ناظر بر سازگاری تعهد حرفه ای و سازمانی 51 فرایند ایجاد تعهد سازمانی 52 نتایج مطلوب سطوح مختلف تعهد سازمانی 53      تعهد سازمانی و عملکرد شغلی 56      تعهد سازمانی و رفتارهای مبتنی بر تابعیت سازمانی 57          تعهد سازمانی و ماهیت شغل 58      تعهد سازمانی و تاخیر کارکنان 58      تعهد سازمانی و غیبت کارکنان 60      تعهد سازمانی و ترک خدمت 60 نتایج نا مطلوب سطوح مختلف تعهد سازمانی 63 ارائه مفهومی جدید در تعهد سازمانی 66 تعهد به عنوان یک مفهوم دوبعدی: زمان و طبیعت 68      زمان و تعهد: تعهد قبل از ورود در مقابل تعهد بعد از ورود به سازمان 68      طبیعت تعهد: تعهد ابزاری در مقابل تعهد عاطفی 69 شکلهای تعهد70       تمایل به تعهد: تمایلات ابزاری و هنجاری 70      تعهد عاطفی و ابزاری 72 مدل مطرح شده از توسعه تعهد سازمانی 73 فرایند قبل از ورود (به سازمان) تعهد73  توسعه تعهد سازمانی منتج شده 75 دلایل نظری وعملی مدل 78 استنتاج عملی 78 ویژگی های شغلی: نظریه های مرتبط با ویژگی های شغلی 80      مدل خصوصیات ویژه شغل 80      تئوری ویژگی های شغل 81      نظریه ویژگی های ضروری شغل 82      الگوی ویژگی های شغلی 83 طراحی مجدد مشخصه های شغل 84 ایجاد شرایط لازم جهت انگیزش درونی 85 مشخصه ها یا ابعاد مختلف شغلی 85      با معنی تلقی نمودن کار 86       احساس مسئولیت 89      آگاهی از نتایج انجام کار 89 توان انگیزشی شغل یا  MPS 90 عوامل و عناصر تعدیل کننده91      دانش و مهارت 92      شدت نیاز به رشد 93      رضایت ناشی از عوامل مربوط به زمینه شغل95 نتایج وپیامدهای طراحی مجدد شغل 98      اثر بخشی کار 100      کاهش نسبت غیبت و ترک خدمت 100 اقدامات موثر جهت ارتقا ابعاد پنج گانه شغلی 101  ترکیب وظایف102      تشکیل واحد های طبیعی کار102      برقراری ارتباط با ارباب رجوع یا مشتری103      گسترش عمودی مشاغل103      باز نمودن کانالهای بازخورد104 منابع تحقیق107

 • مدیریت استراتژیک و داشتن تفکر استراتژیک در سازمان

  ارزیابی متوازن,استراتژی سازمان و مدیریت عملكرد,تفکر استراتژیک,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه رشته مدیریت,دانلود پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت,دانلود پایان نامه مدیریت,سازمان,مدیریت استراتژی,مدیریت استراتژیک و داشتن تفکر استراتژیک در سازمان بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام مدیریت استراتژیک…

 • جزوه بیولوژی سلولی و مولکولی - پرمخاطب ترین کتاب بیولوژی

  پرمخاطب ترین کتاب بیولوژی,جزوه بیولوژی سلولی و مولکولی,جزوه بیولوژی سلولی و مولکولی - پرمخاطب ترین کتاب بیولوژی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام جزوه بیولوژی سلولی و مولکولی - پرمخاطب ترین کتاب بیولوژی هستید. دانلود فایل جزوه…

 • پایان نامه مهندسی عمران با عنوان شمع (بصورت جامع و کامل)

  پایان نامه مهندسی عمران با عنوان شمع (بصورت جامع و کامل),پایل,تاثیر شمع برخاک,دانلود پایان نامه پایل,دانلود پایان نامه شمع,شمع در عمران,طبقه بندی شمعها با توجه به نوع مصالح,طراحی پی های شمعی,ویژگی سازه ای شمع بازدید کننده عزیز در حال مشاهده…

 • ارزیابی آسیب های زیست محیطی احداث سد البرز در استان مازندران با استفاده از روش آزمون انتخاب

  آسیب های زیست محیطی احداث سد,ارزیابی آسیب های زیست محیطی احداث سد,ارزیابی آسیب های زیست محیطی احداث سد البرز در استان مازندران با استفاده از روش آزمون انتخاب,ارزیابی اثرات زیست محیطی سدهاpdf,بررسی اثرات زیست محیطی سدها,روش آزمون انتخاب برای ارزیابی…

 • مبانی نظری تولید ناب و عملکرد بازرگانی

  دانلود مبانی نظری تولید ناب,مبانی نظری تولید ناب,مبانی نظری تولید ناب و عملکرد بازرگانی,مبانی نظری رابطه بین تولید ناب و عملکرد بازرگانی شرکت ها,مبانی نظری رابطه تولید ناب و عملکرد بازرگانی,مبانی نظری عملکرد بازرگانی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده…

 • ارزیابی معایب و محاسن روشهای تامین مالی از طریق بدهی های عملیاتی و مالی

  ارزیابی معایب و محاسن روشهای تامین مالی از طریق بدهی های عملیاتی و مالی,بدهی های عملیاتی,بدهی های مالی,دانلود پایان نامه حسابداری,دانلود پایان نامه رشته حسابداری,دانلود پایان نامه روشهای تامین مالی,روشهای تامین مالی,منابع مالی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی…

 • شغل روزنامه نگاری

  fileina,انجام پروژه و پایان نامه,پیچیدگى هاى نظام آگهى در ایران,حقوق و‎ ‎امتیازهای روزنامه نگار,خرید پایان نامه,دانلود مقاله شغل روزنامه نگاری,روزنامه,روزنامه نگاران و مشكلات معیشتى,روزنامه نگاری,شغل روزنامه نگاری,فروش فایل,فروشگاه ساز فایل,نظام آگهى در ایران,همکاری در فروش,همکاری در فروش فایل بازدید کننده…

 • تغذیه در دوران بارداری و شیردهی

  انجام پایان نامه,بارداری,تعادل رژیم غذایی زن باردار,تغذیه در دوران بارداری و شیردهی,جیره غذایی روزانه در سنین مختلف و در دوران بارداری,خرید پایان نامه,دانلود مقاله تغذیه در دوران بارداری و شیردهی,رژیم غذایی در زمان عفونت های ادراری,رژیم غذایی در زمان ناراحتی…

 • ارزیابی جنگ نرم و عملیات روانی بر ضد جوانان ایرانی و ارائه راهبردهای مقابله با آنها

  ارزیابی جنگ نرم و عملیات روانی بر ضد جوانان ایرانی و ارائه راهبردهای مقابله با آنها,جنگ رسانه‌ای علیه ایران,دانلود پایان نامه رشته علوم اجتماعی,دانلود پایان نامه عملیات روانی,راهبردهای مقابله با عملیات روانی,عملیات روانی بر ضد جوانان ایرانی,عملیات روانی دشمن علیه…

 • جهانی شدن و آموزش و پرورش از نگاه بخش آموزش کمیسیون ملی جهانی یونسکو

  آموزش و پرورش,بخش آموزش کمیسیون ملی جهانی یونسکو,جهانی شدن,جهانی شدن آموزش و پرورش,جهانی شدن و آموزش و پرورش از نگاه بخش آموزش کمیسیون ملی جهانی یونسکو بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام جهانی شدن و آموزش و…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازگاری اجتماعی

  ادبیات نظری سازگاری اجتماعی,ادبیات و مبانی نظری سازگاری اجتماعی,پیشینه تحقیق سازگاری اجتماعی,دانلود مبانی نظری سازگاری اجتماعی,فصل دوم پایان نامه سازگاری اجتماعی,مبانی نظری سازگاری اجتماعی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازگاری اجتماعی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام مبانی…

 • گزارش كارآموزی سازمان میراث فرهنگی،واحد زبان و گویش

  fileina,انجام پروژه و پایان نامه,انجام كارآموزی,خرید كارآموزی,دانلود كارآموزی,دانلود گزارش كارآموزی,دانلود گزارش كارآموزی سازمان میراث فرهنگی،واحد زبان و گویش,سیستم همکاری در فروش فایل,فروش فایل,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,گزارش كارآموزی سازمان میراث فرهنگی،واحد زبان و گویش,همکاری در فروش,همکاری در فروش فایل بازدید کننده…

 • تأثیر بازخورد استنباطی بر روی دقت و روانی بیان زبان آموزان ایرانی سطح متوسط

  accuracy,elicitation,feedback,fluency,آموزش زبان,بازخورد,پایان نامه,تأثیر بازخورد استنباطی بر روی دقت و روانی بیان زبان آموزان ایرانی سطح متوسط,دقت و روانی بیان,رشته ی زبانهای خارجه,زبان آموزان ایرانی,زبان آموزان ایرانی سطح متوسط,کارشناسی ارشد بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام تأثیر بازخورد…

 • بررسی اثربخشی سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در بانکها

  استقرار مدیریت دانش در بانک,بررسی اثربخشی سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در بانکها,پایان نامه با موضوع مدیریت دانش,پایان نامه تاثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش,پایان نامه مدیریت دانش doc,دانلود پایان نامه مدیریت دانش,رابطه سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش,سنجش تاثیر سرمایه…

 • ارزیابی تنشهای پسماند در تنش گیری به روشهای حرارتی و فراصوت با استفاده از سوراخکاری مرکزی

  ارزیابی تنشهای پسماند در تنش گیری به روشهای حرارتی و فراصوت با استفاده از سوراخکاری مرکزی,بررسی تنش های پسماند به روش حرارتی,بررسی تنش های پسماند به روش لتراسونیک,بررسی تنش های پسماند در نمونه های تنش زدایی,تنش زدایی با ضربات آلتراسونیک,دانلود…

 • طبیعت در پسادریافتگری با تاکید بر کارهای ونسان ون گوگ

  بررسی طبیعت در كارهای ون گوگ,دانلود پایان نامه رشته نقاشی,دانلود پایان نامه نقاشی,طبیعت در پسادریافتگری,طبیعت در پسادریافتگری با تاکید بر کارهای ونسان ون گوگ,طبیعت در پست امپرسیونیسم,طبیعت در پست امپرسیونیسم با تاکید بر کارهای ون گوگ,کارهای ونسان ون گوگ بازدید…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق یادگیری الکترونیکی

  ادبیات نظری یادگیری الکترونیکی,ادبیات و مبانی نظری یادگیری الکترونیکی,پیشینه تحقیق یادگیری الکترونیکی,دانلود مبانی نظری یادگیری الکترونیکی,فصل دوم پایان نامه یادگیری الکترونیکی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق یادگیری الکترونیکی,مبانی نظری یادگیری الکترونیکی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام مبانی…

 • مطالعه ساختار و نظام‌های مدیریت منابع انسانی شهرداری ممفیس

  ساختار مدیریت منابع انسانی شهرداری,شاخص‌های ارزیابی,شهرداری ممفیس,مدیریت عملكرد,مدیریت منابع انسانی,مطالعه ساختار و نظام‌های مدیریت منابع انسانی شهرداری توکیو,مطالعه ساختار و نظامهای مدیریت منابع انسانی شهرداری ممفیس,منابع انسانی,نظامهای مدیریت منابع انسانی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام مطالعه…

 • نظریه های رهبری و رضایت شغلی و بررسی رابطه آنها

  انواع سبک های رهبری در مدیریت,انواع نظریه های رهبری,پایان نامه نظریه های رضایت شغلی,پایان نامه نظریه های رهبری,تئوری های رهبری,سیری در نظریات و سبک های رهبری,نظریه سبک رهبری,نظریه های رضایت شغلی,نظریه های رهبری و رضایت شغلی و بررسی رابطه آنها,نظریه…

 • بهسازی زمین به روش تزریق با فشار بالا

  بهبود زمین,بهسازی زمین به روش تزریق با فشار بالا,تزریق با فشار بالا,دانلود مقاله کارشناسی ارشد مهندسی عمران,ستون خاک سیمان,سد شهریار میانه بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بهسازی زمین به روش تزریق با فشار بالا هستید. دانلود…

 • مدل ریسک اعتباری و رتبه بندی مشتریان حقـوقی بانک کشاورزی

  اعتبارسنجی,دانلود مقالات كارشناسی ارشد رشته مدیریت,دانلود مقالات كارشناسی ارشد مدیریت,دانلود مقالات مدیریتی,رتبه بندی مشتریان,ریسک اعتباری,ریسک های نظام بانکی,مدل ریسک اعتباری و رتبه بندی مشتریان حقـوقی بانک کشاورزی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام مدل ریسک اعتباری و…

 • پاورپوینت دهیدراتاسیون و رهیدراتاسیون در ورزش

  اثرات اب در ورزش,پاورپوینت اثرات اب در ورزش,پاورپوینت دهیدراتاسیون و رهیدراتاسیون در ورزش,پاورپوینت کمبود اب در ورزش,دهیدراتاسیون و رهیدراتاسیون در ورزش,کمبود اب در ورزش بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام پاورپوینت دهیدراتاسیون و رهیدراتاسیون در ورزش هستید.…

 • مقاله رشته اقتصاد با عنوان مدل كلاسیك تورم در ایران ، روش همگرایی

  fileina,انجام پروژه و پایان نامه رشته اقتصاد,تورم,تورم در ایران,خرید مقالات رشته اقتصاد,دانلود مقاله رشته اقتصاد با عنوان مدل كلاسیك تورم در ایران ، روش همگرایی,سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا,شاخص‌های مهم اقتصادی,فروش فایل,فروشگاه ساز فایلینا,فروشگاه فایل,مدل كلاسیك تورم,مقاله رشته اقتصاد…

 • رابطه سبک های فرزندپروری و بهزیستی روانشناختی

  انواع سبک های فرزندپروری,بهزیستی روانشناختی,پایان نامه بهزیستی روانشناختی,پایان نامه سبک های فرزندپروری,رابطه سبک های فرزندپروری و بهزیستی روانشناختی,سبک های فرزندپروری,عوامل مؤثر بر بهزیستی روان شناختی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام رابطه سبک های فرزندپروری و بهزیستی…

 • اتصالات سازه های فولادی

  اتصالات,اتصالات سازه های فولادی,دانلود مقالات رشته عمران,دانلود مقالات عمران,دانلود مقالات مهندسی عمران,دانلود مقاله اتصالات سازه های فولادی,سازه,سازه های فولادی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام اتصالات سازه های فولادی هستید. دانلود فایل دانلود مقاله رشته عمران اتصالات…

 • پیمایش،آمارگیری و پرسشنامه الکترونیکی داده های پایان نامه

  آمارگیری الکترونیکی,پرسشنامه الکترونیک و آمارگیری الکترونیکی داده های پایان نامه,پرسشنامه های الکترونیکی,پیمایش,پیمایش الکترونیکی,پیمایش،آمارگیری و پرسشنامه الکترونیکی داده های پایان نامه,دانلود مقالات آمار,دانلود مقالات رشته آمار بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام پیمایش،آمارگیری و پرسشنامه الکترونیکی داده های…

 • پروتکل ارتباطی CAN و کاربرد آن در خودرو

  ارتباطات RS,پروتکل ارتباطی CAN,پروتکل ارتباطی CAN و کاربرد آن در خودرو,پروتکل های Auto bus,کاربرد پروتکل CAN در خودرو,کنترل الکترونیکی,کنترلرها و پروسسورها بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام پروتکل ارتباطی CAN و کاربرد آن در خودرو هستید. دانلود…

 • پایان نامه کارشناسی رشته الهیات و معارف اسلامی با عنوان اسارت در خود

  انجام پایان نامه کارشناسی رشته الهیات و معارف اسلامی,پایان نامه کارشناسی رشته الهیات و معارف اسلامی با عنوان حضرت محمد (ص),خرید پایان نامه کارشناسی رشته الهیات و معارف اسلامی,خواهش های نفسانی,دانلود پایان نامه کارشناسی رشته الهیات و معارف اسلامی با…

 • تمایز محاربه از موارد مشابه و مبانی فقهی و عرفی آن

  بررسی محاربه از موارد مشابه,تعریف محاربه,تمایز محاربه از موارد مشابه و مبانی فقهی و عرفی آن,جرم محاربه,مبانی عرفی محاربه,مبانی فقهی محاربه,مبانی فقهی و عرفی محاربه,مبنای شرعی محاربه,محاربه در قانون مجازات اسلامی 1392,محاربه در قانون مجازات اسلامی جدید,مقاله در مورد محاربه…

 • بررسی ارتباط کیفیت زندگی کاری با راندمان مدیران

  ارتباط کیفیت زندگی کاری با راندمان مدیران,بررسی ارتباط کیفیت زندگی کاری با راندمان مدیران,پایان نامه عملکرد مدیران,پایان نامه کیفیت زندگی کاری,رابطه کیفیت زندگی کاری با عملکرد مدیران,کیفیت زندگی کاری doc,کیفیت زندگی کاری مدیران بیمه ایران بازدید کننده عزیز در حال…