بررسی گردشگری پایدار و اصول اساسی آن

اصول گردشگری,اهداف صنعت گردشگری,بررسی گردشگری پایدار و اصول اساسی آن,بررسی ماهیت صنعت گردشگری,برنامه ریزی گردشگری با تاکید بر توسعه پایدار,توسعه پایدار گردشگری,دانلود پایان نامه اصول گردشگری پایدار,دانلود پایان نامه گردشگری پایدار,مبانی گردشگری,نظریه های گردشگری
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی گردشگری پایدار و اصول اساسی آن هستید.

دانلود فایل

دانلود پایان نامه رشته گردشگری بررسی گردشگری پایدار و اصول اساسی آن مقدمه واژه توریسم از نظر اتیمولوژی از کلمه tour  مشتق شده است به معنای سیرو سفر از یک نقطه به نقطه دیگر می‌باشد. توریسم در زبان فرانسه هم به معنی مسافرت به اطراف و اکناف و مشتق از کلمه tour است.(قره نژاد،1374 :42 ).درکتاب   گردشگری(ماهیت و مفاهیم)   درباره ریشه  لغت گردشگری tourism  این گونه بیان شده است این کلمه از کلمه tour  به معنای گشتن اخذ شده است که ریشه در لغت لاتین turns به معنای دور زدن، رفت و برگشت بین مبدأ و مقصد و چرخش داردکه از یو نا نی به اسپانیایی و فرانسه راه یافته است. در فرهنگ وبستر گردشگری به سفری  که در آن مسافرتی به مقصدی انجام می‌گیردوسپس بازگشتی به محل سکونت را در بر دارداطلاق می‌گردد. در فرهنگ لانگمن گردشگری به معنای مسافرت وتفریح برای سرگرمی‌معنا شده است در فرهنگ لاروس گردشگری به معنای برای تفریح (لذت یا رضایت ) آمده است.(پاپلی یزدی، سقایی،1385 :18-19). توریسم براساس تعریف سازمان جهانی توریسم، به كلیة فعالیت‌های افرادی اطلاق می‌شود كه به مكان‌هایی خارج از محیط عادی خود به منظور گذراندن ایام فراغت، انجام كار و سایر هدف‌ها، برای مدت كمتر از یك سال می‌روند. به این ترتیب، محور توریسم از مسافرت‌هایی كه صرفاً به منظور گذراندن تعطیلات و سپری كردن چند روز برای دیدار دوستان و آشنایان و بازدید از مناطق جذاب انجام می‌گیرد، بسی فراتر می‌رود (زاهدی، 1385: 4). توریسم مجموع پدیده‌ها و ارتباطات ناشی از کنش متقابل میان گردشگردان، سرمایه، دولت‌ها و جوامع میزبان، دانشگاه‌ها و سازمان‌های غیردولتی، در فرایند جذب، حمل و نقل، پذیرایی و کنترل گردشگران و دیگر بازدیدکنندگان است ( Weaver,2000: 3).         گردشگری مجموعه مسافرت‌هایی را دربرمی‌گیرد که به منظور استراحت وتفریح یا دیگرفعالیت‌های شغلی ویا اینکه به منظور شرکت در مراسم خاص انجام می‌گیرد وغیبت شخص گردشگر از محل سکونت دائم خود درطی این مدت موقتی وگذرا می‌باشد. بدیهی است کسانی که اقدام به مسافرت‌های شغلی منظمی‌بین محل کار و زندگی خود می‌کنند مشمول این تعریف نمی‌شود    (  Inskeep.2002  ) مفهوم توریسم و گردشگری با مفاهیمی‌همچون سیرو سفر، گذران اوقات فرافت،از شهری به شهر دیگررفتن و یا زیاد سفر کردن در آمیخته می‌با شد که معمولا این حر کت و جابجایی  به منظور آشنایی باملل دیگر وشناخت و کسب آگاهی ویا امور تجاری و مذ هبی انجام می‌گرفته است البته مفهوم جهانگردی در دنیای قدیم و جدید تغییراتی  یافته است زیرا در دنیای قدیم جهانگردی شامل فعالیت‌های خاصی همچون زیارت، سفرهای تجاری وبا زرگانی، سفر‌های ما جرا جو یانه سیا سی و اقتصادی بوده که در مقیاس اندک انجام می‌شده است.اما امروزه جهانگردی بعنوان یک مسئله مهم فرهنگی،اقتصادی،سیاسی،اجتماعی درسطوح ملی، جهانی مد نظر می‌باشد که  دارای اثرات مثبت و منفی می‌باشد. واژگان كلیدی: مبانی گردشگری اصول گردشگری نظریه های گردشگری اهداف صنعت گردشگری توسعه پایدار گردشگری به عنوان یکی از مهمترین راهبردها در برنامه ریزی توسعه است. توسعه پایدار شرط اساسی تأمین زندگی امن و پایدار است که به منظور به حداقل رساندن اتلاف منابع، تخریب محیط، و بی ثباتی اجتماعی تلاش می کند این مفهوم بهدنبال حل مشکلات اساسی در خصوص عدالت، نیازهای اقتصادی جمعیت زاغه نشین و محدودیت های اجتماعی و تکنولوژی توان محیطی در رفع نیازهای نسل کنونی و آینده میباشد. توسعه پایدار، توسعهای است که نیازهای نسل کنونی را بدون به مخاطره انداختن توانایی های نسل های آینده در بر طرف کردن نیازهای شان تأمین کند. توسعه پایدار گردشگری نیازمند صبر، تلاش وتعهد دراز مدت است. صنعت گردشگری به ویژه اکوتوریسم فعالیتی است که امروزه مورد توجه بسیاری از دولت ها قرار گرفته است و در حال حاضر یکی از پر درآمدترین بخش های اقتصاد جهانی است. همچنین در سطح ملی، اقتصاددانان آنرا سومین پدیده اقتصادی پویا و رو به رشد پس از صنعت نفت و خودروسازی می دانند که به عنوان نیاز اساسی کشور مطرح می شود. از این روبررسی جوانب توسعه پایدار این صنعت در مناطق مختلف کشور ضرورت دارد. توسعه پایدار گردشگری، یک جابجایی از رویکردهای سنتی اقتصاد نئوکلاسیک در زمینه توسعه گردشگری، به یک رویکرد کلی نگرتر را نشان می دهد که در آن نه تنها نیازهای بازار مورد توجه است، بلکه نیازهای جامعه و محیط زیست طبیعی نیز مورد توجه و تاکید قرار میگیرد. فهرست مطالب  اصول و مبانی گردشگری 2-1- واژه شناسی توریسم 9 2-2- مفهوم توریسم 10 2-3-تعریف جهانگردی  10 2-4- مهم¬ترین دیدگاه‌های ارائه شده درزمینه گردشگری 11 2-4-1- جهانی شدن 11 2-4-2- فرهنگ پذیری  12 2-4-3- نوسازی  12 2-4-4- سلسله مراتب نیازها وتوریسم  12 2-4-5-  انگیزش 13 2-4-6- نظریه عطایای الهی 13 2-4-7- نظریه هزینه نسبی 13 2-4-8- نظریه مزیت مطلق و دانش فنی 13 2-4-9- نظریه شرایط تقاضا  13   2-5-  اصطلاحات گردشگری در متون علمی‌و سازمان جهانی گردشگری 17 2-6-  انواع گردشگری 18 2-6-1-توریسم معمولی 18 2-6-2-توریسم بر مبنای طبیعت 19 2-6-3- توریسم ماجراجویانه  19 2-6-4-توریسم محصور 19 2- 6- 5- توریسم سلامتی 19 2- 6-6- توریسم مصرفی 19 2- 6-7- اكوتوریسم  20 2-6-8- جهانگردی بر مبنای هدف از مسافرت جهانگردان 20 2-6-9- جهانگردی برمبنای مبدأ جهانگردان 20 2-6-10- جهانگردی بر مبنای سطح درآمد جهانگردان 20 2-6-11- توریسم تفریحی  21 2-6-12-توریسم شهری  21 2-6-13- توریسم طبیعت گرا  22  2-7- اهداف گردشگران 23 2-8- شهر و توریسم  23 2-9-  ویژگی‌های بارز صنعت توریسم  24 2-10- برنامه  24 2-10-1- پیشینه برنامه ریزی  24 2- 10- 2- تعریف برنامه ریزی 25 2- 10-3- سطوح برنامه ریزی توریسم 26 2-11- توریسم پایدار 27 2- 11-1- پیشینه مفهوم توسعه پایدار 27 2- 11-2- تعاریف توسعه پایدار 28 2- 11-3- ابعاد توسعه پایدار 29 2- 11-4- ارتباط گردشگری پایدارو توسعه پایدار 31 2- 11-5- اصول توریسم پایدار 31 2-11-5 -1 -مشارکت  31 2-11- 5-2-حضور ذینفع‌ها 32 2-11-5-3 –  اشتغال برای افراد محلی 32 2-11-5-4- ارتباطات بازر گانی  32 2-11-5-5 – پایداری منابع 32 2-11-5-6 – هماهنگی در هدف‌ها 32 2-11-5-7 – همکاری  33 2-11-5-8 – ظرفیت پذیرش  33 2-11-5-9 – نظارت و ارزشیابی  33 2-11-5-10 -پاسخگویی  34 2-11-5-11- آموزش  34 2-11-5-12- حفظ هویت  34 2- 11- 6 – اصول اساسی توسعه پایدارگردشگری 34 2-12- نقش گردشگری در اقتصاد وایجاد اشتغال 36 2-13- پیامد‌های اجتماعی – فرهنگی توریسم 39 2-14- ملاحظات اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی – فرهنگی 41 2-15- آینده صنعت توریسم       45 2- 16- درآمد حاصل از صنعت گردشگری در مناطق مختلف جهان 48 منابع 

 • شیوه مدیریت مدیران و روسای بیمارستانها و پیشنهاد شیوه رهبری مناسب

  ارائه پیشنهاد شیوه رهبری مناسب در بیمارستانها,رابطه سبک رهبری مدیران با شاخص های عملکردی,رابطه شیوه اداره بیمارستانها با شاخص های عملکرد آن,سبک رهبری,شاخص های عملکرد بیمارستانی,شاخصهای عملکردی,شیوه اداره بیمارستانها,شیوه مدیریت مدیران و روسای بیمارستانها و پیشنهاد شیوه رهبری مناسب بازدید…

 • نظام حقوقی و مدنی زنان در ایران باستان

  حقوق زنان,دانلود مقاله رشته حقوق و علوم اجتماعی,زنان در ایران باستان,سیستم همکاری در فروش فایل,فروش فایل حقوق,فروش مقالات حقوقی,نظام حقوقی و مدنی زنان,نظام حقوقی و مدنی زنان در ایران باستان بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام نظام…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعلامیه های سود نقدی

  ادبیات نظری تحقیق اعلامیه های سود نقدی,پیشینه پژوهش اعلامیه های سود نقدی,پیشینه تحقیق اعلامیه های سود نقدی,دانلود پیشینه تحقیق اعلامیه های سود نقدی,دانلود مبانی نظری اعلامیه های سود نقدی,فصل دوم پایان نامه اعلامیه های سود نقدی,مبانی نظری اعلامیه های سود…

 • پروپوزال ارزیابی میزان رضایت زناشویی و عوامل همراه آن در پرستاران

  ارزیابی میزان رضایت زناشویی و عوامل همراه آن در پرستاران,بررسی میزان رضایت زناشویی در پرستاران,پروپوزال ارزیابی میزان رضایت زناشویی و عوامل همراه آن در پرستاران,پروپوزال رضایت زناشویی در پرستاران,دانلود پروپوزال رضایت زناشویی,دانلود پروپوزال رضایت زناشویی در پرستاران,دانلود نمونه پروپوزال روانشناسی,رضایت…

 • مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان حقوق پناهندگان در اسناد بین المللى

  fileina,انجام پروژه و پایان نامه,تعریف پناهنده در منابع بین الملل,حقوق آوارگان جنگى,حقوق بین الملل,حقوق پناهندگان,خرید مقالات حقوقی,دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل,سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا,فروش فایل,فروشگاه ساز فایلینا,مقالات ترجمه شده,مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان…

 • حل و فصل اختلافات بین المللی و نهاد داوری

  اختلافات بین المللى,تحقیق حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللى,جایگاه داوری در حل و فصل اختلافات بین المللی,حل و فصل اختلافات بین المللی و نهاد داوری,حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللى,روش هاى سیاسى حل و فصل اختلافات…