تابعیت رأی داوری

آثار تابعیت رأی داوری,انواع آرای داوری براساس تابعیت آنها,پایان نامه تابعیت رأی داوری,تابعیت رأی داوری,تعارض تابعیت‌های رأی داوری,مهم‌ترین معیارهای تابعیت آرای داوری,ویژگی آرای داوری براساس تابعیت آنها
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام تابعیت رأی داوری هستید.

دانلود فایل

دانلود پژوهش رشته حقوق تابعیت رأی داوری چکیده این یک قاعده مسلم بین‌المللی است که آرای داوری واجد تابعیت هستند، اگرچه تحقق عملی آن‌ها بدون تابعیت نیز، در صورت فراهم شدن شرایط، ممکن و متصور است. تابعیت آرای داوری با معیارهایی مشخص می شود که مقبول‌ترین آن‏ها معیار مقر داوری و معیار قانون شکلی حاکم بر داوری است. تبعیت وضعیت رأی داوری در صحنه جهانی از وضعیت آن در کشور مبدأ، به‌ویژه از حیث اعتبار و قابلیت اجرایی رأی، و نیز تعیین دادگاه صالح جهت حمایت قضایی از جریان داوری و اعمال نظارت قضایی بر این جریان و رأی داوری، و همچنین مشخص شدن قانون متبوع داوری، از مهم‏ترین آثار تابعیت رأی داوری هستند. کلید واژگان: کشور مبدأ مقر داوری نظارت قضایی تابعیت رأی داوری قانون حاکم بر داوری مقدمه تابعیت رأی داوری از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین مسائل داوری‌های تجاری بین‌المللی است. قاعده سنتی تابعیت آرای داوری، ولو بین‌المللی، از چنان قدرتی برخوردار است که حتی می‌توان در این خصوص ادعای وجود اجماع کرد. شاهد این ادعا تمامی اسناد و منابع ملی و بین‌المللی است.درخصوص آرای داوری، از یک‏سو، کشورها با وضع قانون و اعمال آن از طریق دادگاه‌های خویش، آرای داوری بین‌المللی صادر در کشور خود و یا به ‌موجب قانون خویش را داخلی قلمداد کرده، احکام و آثار رأی داوری داخلی را در مورد آن اعمال می‌کنند. البته بسیاری از کشورها در این خصوص، به وضعیت خاص داوری‌های بین‌المللی نیز توجه کرده، از بعضی جهات، بین داوری‌های داخلی واجد وصف بین‌المللی و داوری‌های داخلی فاقد این وصف، تمایز قائل می‌شوند که در این خصوص می‌توان برای مثال از کشورهای تابع قانون نمونه و فرانسه نام برد. اما برخی کشورها نیز تفکیک و تمایز عمده‌ای بین این نوع داوری‌ها با سایر داوری‌های داخلی قائل نیستند که از جمله مهم‌ترین آن‌ها کشورهای تابع نظام حقوقی کامن‌لا، نظیر ایالات متحده امریکا و انگلستان، هستند. از سوی دیگر، اراده جمعی کشورها نیز هماهنگ با رفتار فردی آن‌ها، نشان از وجود انکارناپذیر این قاعده سنتی در سطح بین‌المللی دارد که در قالب معاهدات بین‌المللی نیز خودنمایی می‌کند. کنوانسیون ۱۹۲۷ ژنو تابعیت رأی داوری نسبت به کشور مقر را مورد حمایت قرار می‌داد. امروزه مقررات مختلف کنوانسیون نیویورک، به‌عنوان یک معاهده همه‏جانبه، همچون سلف خود، مؤید وجود قاعده مذکور در حقوق بین‌الملل است. تأکید بر این قاعده توسط کنوانسیون نیویورک تا حدی است که معیارهای تابعیت آرای داوری در مواد مختلف این سند جهان‌شمول، که امروزه تمام کشورهای تأثیرگذار عمده در تجارت بین‌الملل، متعاهد آن محسوب می‌شوند، مورد اشاره قرارگرفته و بر تبعیت وضعیت رأی داوری در عرصه بین‌المللی از وضعیت آن در کشور مبدأ، تأکید می‌شود. در این نوشتار، ویژگی و انواع آرای داوری براساس تابعیت آن‌ها و معیارهای مربوط، مهم‌ترین معیارهای تابعیت آرای داوری، تعارض تابعیت‌های رأی داوری، و آثار تابعیت رأی داوری به‏ تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند. فهرست مطالب تابعیت رأی داوری 1 چکیده 3 مقدمه 3 مبحث اول) انواع و جایگاه آرای داوری براساس تابعیت 4 بند اول) انواع آرای داوری براساس تابعیت 4 بند دوم) جایگاه آرای داوری تجاری «بین‌المللی» 5 عناصر تعریف قانون مذکور از این قرار است: 7 مبحث دوم) معیار‌های تابعیت رأی داوری 8 بند اول) معیار مقر داوری 8 الف) مبنای معیار 9 ب‌ ) مفهوم مقر داوری 10 د) معیار مقر در منابع 14 ۱٫ معیار مقر در منابع داخلی 14 ۲٫ معیار مقر در منابع بین‌المللی 19 بند دوم) معیار قانون حاکم 20 الف) مفهوم قانون حاکم 20 ب‌) مبنای معیار قانون حاکم 21 ج) نظریه برتری بلامنازع معیار قانون حاکم 22 د) همزیستی معیارها 24 هـ) معیارقانون حاکم در منابع 25 اول) در منابع بین‌المللی 25 مبحث سوم) تعارض تابعیت‌های رأی داوری 27 اول) تعارض مثبت تابعیت (تابعیت مضاعف) 28 دوم) تعارض منفی تابعیت (بی‌‌تابعیتی) 30 مبحث چهارم) آثار تابعیت رأی داوری 30 الف) حکومت قواعد انتظامی قانون کشور متبوع و ممانعت از اعمال قوانین و قواعد منتخب معارض 30 با عنایت به مراتب مذکور، اشکال مختلف اعمال قانون مقر داوری را به شرح زیر می‌توان ترسیم کرد: 33 اول) نظارت غالب (به‌عنوان قانون متبوع داوری) 33 دوم) به‌عنوان قانون منتخب 34 سوم) نقش اصیل 34 ب‌) صلاحیت قضایی انحصاری کشور متبوع رأی و عدم صلاحیت قضایی کشورهای غیرمتبوع رأی داوری برای حمایت از جریان داوری و نیز اعمال نظارت قضایی اولیه بر رأی داوری 37 بند اول) منابع بین‌المللی 39 الف) قاعده شبه حقوقی «نزاکت بین‌المللی» 39 ب) معاهدات بین‌المللی 41 بند دوم) منابع داخلی 44 نتیجه‌گیری 49 فهرست منابع 50

 • بررسی کیفی کار عملی ماشینهای حفاری

  ارزیابی كیفیت اجرایی ماشین های حفاری,بررسی کیفی کار عملی ماشینهای حفاری,دانلود پایان نامه مکانیک,دانلود پایان نامه مهندسی مکانیک,عملکرد دستگاه حفاری TBM,عملکرد دستگاه حفاری رودهدر,كیفیت اجرایی ماشین های حفاری,ماشین های حفاری بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی…

 • مواضع و جهت گیریهای امام خمینی در قبال دولت آموزگار با نگاهی به کناره گیری از منصب دولت

  آموزگار پس از استعفا,چالش دولت آموزگار با انقلابیون,عوامل کناره گیری آموزگار از نخست وزیری,مواضع و جهت گیریهای امام خمینی در قبال دولت آموزگار با نگاهی به کناره گیری از منصب دولت,مواضع و جهت گیریهای خمینی در قبال دولت آموزگار,نقش اعلامیه…

 • بررسی اثر زاویه ریز شمع بر نتایج حاصل از تحلیل خاک مسلح شده توسط سیستم ریزشمع و ژئوگرید

  اثر زاویه ریز شمع,بررسی اثر زاویه ریز شمع بر نتایج حاصل از تحلیل خاک مسلح شده توسط سیستم ریزشمع و ژئوگرید,تحلیل خاک مسلح شده,خاکهای سست,ریزشمع,سیستم ریزشمع و ژئوگرید,میکروپایل,میکروشمع بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی اثر زاویه…

 • مدیریت استعداد بر عملکرد کارکنان شعب بانک رفاه کارگران

  استراتژی های بهسازی عملكرد,انگیزش,بانک رفاه,جذب استعداد,عملکرد,عملکرد کارکنان,کارکنان,کارگران,مدیریت,مدیریت استعداد,مدیریت استعداد بر عملکرد کارکنان شعب بانک رفاه کارگران بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام مدیریت استعداد بر عملکرد کارکنان شعب بانک رفاه کارگران هستید. دانلود فایل مدیریت استعداد بر…

 • بررسی درخت صنوبر و آفات آن

  آفات مهم درختان بید,بررسی درخت صنوبر و آفات آن,تشخیص بیماری‌های گیاهپزشكی,دانلود کارآموزی رشته گیاهپزشکی,دانلود گزارش کارآموزی رشته گیاهپزشکی,دانلود گزارش کارآموزی گیاهپزشکی,درخت صنوبر بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی درخت صنوبر و آفات آن هستید. دانلود فایل…

 • مبانی نظری ارزیابی محدودیت ها و موانع در پیاده سازی برنامه های بهبود کیفیت صنایع

  بررسی محدودیت ها و موانع در پیاده سازی برنامه های بهبود کیفیت صنایع,برنامه های بهبود کیفیت,بهبود کیفیت,بهبود کیفیت صنایع,پروپوزال بررسی محدودیت ها و موانع در پیاده سازی برنامه های بهبود کیفیت صنایع,صنایع کوچک ارومیه,مبانی نظری ارزیابی محدودیت ها و موانع…

 • پاورپوینت ماهیت تئوری حسابداری و تحقیقات بازار سرمایه ( فصل اول و دوم کتاب تئوری حسابداری تألیف دکتر نیکومرام و دکتر بنی مهد)

  پاورپوینت ماهیت تئوری حسابداری و تحقیقات بازار سرمایه ( فصل اول و دوم کتاب تئوری حسابداری تألیف دکتر نیکومرام و دکتر بنی مهد),تئوری های حسابداری مالی,تحقیقات بازار سرمایه,تعریف تئوری,دانلود پاورپوینت فصل اول و دوم کتاب تئوری حسابداری تالیف دکتر نیکومرام…

 • بررسی عوامل مؤثر بر ثبت نام هنرجویان در رشته صنایع چوب و كاغذ

  استقبال,بررسی عوامل مؤثر بر ثبت نام هنرجویان,بررسی عوامل مؤثر بر ثبت نام هنرجویان در رشته صنایع چوب و كاغذ,دانلود مقالات ترجمه شده رشته مدیریت آموزشی,دانلود مقالات ترجمه شده مدیریت,دانلود مقاله مدیریت,دانلود مقاله مدیریت آموزشی,رشته,شناخت دانش آموزان,شناخت هنرجویان,صنایع چوب و كاغذ,فنی…

 • یک قرن با صنعت نفت در ایران (از 5 خرداد 1287- اکتشاف نفت در ایران تا اسفندماه 87-افتتاح فازهای 9 و 10 پارس جنوبی)

  fileina,اکتشاف نفت,خرید پایان نامه,خرید مقاله و تحقیق رشته نفت,دانلود مقاله یک قرن با صنعت نفت در ایران,ذخایر نفتی,سیستم همکاری در فروش فایل,صنعت نفت در ایران,فروش فایل,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,منابع نفتی,همکاری در فروش,همکاری در فروش فایل,یک قرن با صنعت نفت در…

 • مبانی ساختار سازمانی و تاثیر آی تی بر شکل گیری سازمان های الکترونیک

  دانلود پایان نامه تاثیر فناوری اطلاعات بر سازمان,دانلود پایان نامه رشته مدیریت,دانلود پایان نامه مدیریت,دولت الکترونیک,مبانی ساختار سازمانی,مبانی ساختار سازمانی و تاثیر آی تی بر شکل گیری سازمان های الکترونیک بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام مبانی…

 • تعیین عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش در شرکتهای تولیدی

  استقرار مدیریت دانش,پایان نامه استقرار مدیریت دانش در شرکتهای تولیدی,پایان نامه با موضوع مدیریت دانش,پایان نامه عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش,پایان نامه مدیریت دانش doc,تعیین عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش در شرکتهای تولیدی,دانلود پایان نامه مدیریت دانش,عوامل…

 • پایان نامه کارشناسی معارف اسلامی با عنوان پیشینه حجاب در اسلام و ادیان الهی

  انجام پایان نامه کارشناسی معارف اسلامی,پایان نامه کارشناسی معارف اسلامی با عنوان پیشینه حجاب در اسلام و ادیان الهی,حجاب در ادیان الهى,حجاب در ادیان الهی,حجاب در شریعت اسلام,حجاب در شریعت زرتشت,حجاب در شریعت یهود,حجاب در قرآن كریم,حجاب در مسیحیت,دانلود پایان…

 • پروپوزال پیدا کردن بهترین مدل برای پیش بینی تقاضای دارو با دیتا ماینینگ

  استفاده از روشهای داده کاوی در پیش بینی تقاضای دارو,افزایش بهره وری مالی داروخانه با داده کاوی,بهینه سازی خرید دارو با داده کاوی,پروپوزال پیدا کردن بهترین مدل برای پیش بینی تقاضای دارو با دیتا ماینینگ,پروپوزال پیش بینی تقاضای دارو,پروپوزال پیش…

 • ادبیات و مبانی نظری تغییرپذیری بازده سهام

  ادبیات نظری تغییرپذیری بازده سهام,ادبیات و مبانی نظری تغییرپذیری بازده سهام,بازده سهام,تغییرپذیری بازده سهام,حداکثر شدن سود هر سهم به عنوان یک معیار,حداکثر شدن قیمت هر سهم به عنوان یک معیار,روش های محاسبه بازده سهام,مبانی نظری تغییرپذیری بازده سهام بازدید کننده…

 • پاورپوینت توسعه ساختار تشکیلاتی حسابداری مالی

  ارزیابی FASB,اعضای FASB,بحران مسئولیت در حسابرسی,پاورپوینت توسعه ساختار تشکیلاتی حسابداری مالی,تلاش درجهت تضعیف قدرت FASB,توسعه ساختار تشکیلاتی حسابداری مالی,ساختار و روابط تشکیلاتی FASB,قانونساربینز–اکسلی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام پاورپوینت توسعه ساختار تشکیلاتی حسابداری مالی هستید. دانلود…

 • بررسی کالبدی باغ ایرانی

  باغهای ایرانی,بررسی کالبدی باغ ایرانی,دانلود پایان نامه رشته هنر,دانلود پایان نامه هنر,عناصر باغ ایرانی,معماری باغ ایرانی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی کالبدی باغ ایرانی هستید. دانلود فایل دانلود پایان نامه رشته هنر بررسی کالبدی باغ…

 • مبانی نظری و پیشینه رضایت شغلی و ابهام و تعارض نقش

  ابهام نقش,پیشینه رضایت شغلی و ابهام و تعارض نقش,تعارض نقش,دانلود فصل دوم پایان نامه مدیریت,رضایت شغلی,مبانی نظری ابهام نقش,مبانی نظری تعارض نقش,مبانی نظری رضایت شغلی,مبانی نظری رضایت شغلی و ابهام و تعارض نقش,مبانی نظری و پیشینه رضایت شغلی و ابهام…

 • مبانی نظری تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری

  بررسی علل و انگیزه سرقت,تحقیق در مورد سرقت,جرم شناسی سرقت,راههای پیشگیری از سرقت,علل و انگیزه سرقت,عوامل موثر بر سرقت,مبانی نظری تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری,مبانی نظری جرم شناسی سرقت,مبانی نظری سرقت,مبانی نظری عوامل موثر بر سرقت بازدید کننده…

 • سرگذشت هنر و معماری در ایران

  تاریخچه معمارى ایران,تاریخچه معماری و هنر در ایران,تاریخچه هنر ایران,دانلود پایان نامه رشته هنر,دانلود پایان نامه هنر,سرگذشت هنر و معماری در ایران,هنر معمارى,هنر و معماری در ایران بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام سرگذشت هنر و معماری…

 • پایان نامه کارشناسی رشته شیمی با عنوان روش های نوین جداسازی مواد شیمیایی

  fileina,انجام پروژه و پایان نامه کارشناسی رشته شیمی,پایان نامه کارشناسی رشته شیمی با عنوان روش های نوین جداسازی مواد شیمیایی,جداسازی مواد شیمیایی,دانلود پایان نامه کارشناسی رشته شیمی با عنوان روش های نوین جداسازی مواد شیمیایی,سیستم همکاری در فروش فایل,عوامل موثر…

 • ارزیابی اشتغال زنان از نگاه های متفاوت

  ارزیابی اشتغال زنان از نگاه های متفاوت,اشتغال زنان,اشتغال زنان در اسلام,اشتغال زنان در اسناد بین المللی,اشتغال زنان در ایران,بررسی اشتغال زنان از دیدگاه‌های مختلف,تاثیر اشتغال زنان بر روابط خانوادگی,تاثیر اشتغال زنان در خانواده,دانلود پایان نامه اشتغال زنان بازدید کننده عزیز…

 • مقاله تعریف و بررسی لغوی و حقوقی خانواده در حقوق ایران و اسناد و مدارک بین الملل

  بزهکاری اطفال,بزهکاری اطفال و نوجوانان,بزهکاری نوجوانان,تعریف و بررسی لغوی و حقوقی خانواده در حقوق ایران و اسناد و مدارک بین الملل,دانلود مقاله رشته حقوق,عوامل بزهکاری,مفهوم خانواده,مقاله تعریف و بررسی لغوی و حقوقی خانواده در حقوق ایران و اسناد و مدارک…

 • بررسی حمایتهای اسلام از زنان با تاکید بر حقوق مدنی

  بررسی حمایتهای اسلام از زنان با تاکید بر حقوق مدنی,حقوق زن,حقوق مدنی زنان,دانلود پایان نامه حقوق زن,دانلود پایان نامه رشته حقوق,مقام زن در اسلام,نگرشی حمایتی اسلام از زن بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی حمایتهای اسلام…

 • مبانی تئوریک و نظری سیر تحولات مقررات کیفری شکلی ایران از مشروطیت تاکنون

  تاریخ تحولات حقوق کیفری,دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق,قوانین کیفری شکلی بعد از انقلاب اسلامی,مبانی تئوریک و نظری سیر تحولات مقررات کیفری شکلی ایران از مشروطیت تاکنون,مقررات کیفری شکلی ایران بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام مبانی…

 • مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان بررسی جنبه های کیفری و منع تغییر کاربری اراضی

  fileina,انجام پروژه و پایان نامه حقوق,جنبه های کیفری کاربری اراضی,حفظ کاربری اراضی,حقوق مدنی,خرید مقالات حقوقی,دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل با عنوان اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها از دیدگاه حقوق بین الملل,سیستم همکاری در فروش فایل…

 • بررسی تطبیقی پروسه آماده سازی طرحهای ساختار و استراتژیک شهری در ایران و جهان

  ارزیابی فرآیند تهیه طرح های ساختاری راهبردی,الگو و طراحی برنامه ریزی شهری در جهان,بررسی تطبیقی پروسه آماده سازی طرحهای ساختار و استراتژیک شهری در ایران و جهان,برنامه ریزی استراتژیک شهری,دانلود پایان نامه طرح های ساختاری راهبردی,طرح های راهبردی شهری,طرح های…

 • پیشینه فعالیت حزبی و زمینه های فعالیت احزاب در ایران

  پیشینه فعالیت حزبی در ایران,پیشینه فعالیت حزبی و زمینه های فعالیت احزاب در ایران,چالشهای پیدایش احزاب سیاسی,دانلود پایان نامه احزاب سیاسی,دانلود پایان نامه پیشینه فعالیت حزبی در ایران,دانلود پایان نامه زمینه های فعالیت احزاب در ایران,زمینه های فعالیت احزاب در…

 • مضامین فمینیستی در فیلم های سینماگر زن ایرانی

  دانلود پایان نامه رشته هنر و علوم ارتباطات,گرایشهای فمینیستی در زنان بازیگر ایرانی,مصادیق فمینیسم در فیلمهای ایرانی,مضامین فمینیستی,مضامین فمینیستی در فیلم های سینماگر زن ایرانی,موارد فمینیسم در زنان بازیگر,نمادهای فمینیستی در فیلم های زنان ایرانی بازدید کننده عزیز در حال…

 • بازیافت گاز CO2 از خروجی نیروگاههای بخاری و استفاده از آن در فرایندهای صنعتی

  بازیافت گاز CO2 از خروجی نیروگاههای بخاری و استفاده از آن در فرایندهای صنعتی,دانلود مقالات شیمی,دانلود مقالات مهندسی شیمی,دانلود مقاله استفاده از بازیافت گاز CO2 در فرایندهای صنعتی,دانلود مقاله بازیافت گاز CO2,دانلود مقاله بازیافت گاز CO2 از خروجی نیروگاههای بخاری,فرایندهای…

 • تحلیل پوششی داده ها و ارائه مدل ورودی-خروجی برای آن

  ارزیابی عملكرد,تحلیل پوششی داده ها و ارائه مدل ورودی-خروجی برای آن,دانلود پایان نامه تحلیل پوششی داده ها,دانلود پایان نامه تحلیل پوششی داده ها و ارائه مدل ورودیخروجی برای آن,دانلود پایان نامه رشته مدیریت,دانلود پایان نامه مدیریت بازدید کننده عزیز در…