تاثیر عزت نفس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر

پیشرفت تحصیلی,تاثیر عزت نفس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر,دانلود پایان نامه تاثیر عزت نفس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر,دانلود پایان نامه رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی‎ دختران,دانلود پایان نامه رشته روانشناسی,دانلود پایان نامه روانشناسی,عزت نفس
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام تاثیر عزت نفس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر هستید.

دانلود فایل

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی تاثیر عزت نفس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقدّمه عزّت نفس یکی از عوامل اساسی در سازندگی هیجانی اجتماعی مطلوب است. اغلب روانشناسان بر تأثیر عزّت نفس در کارکردهای روزمره افراد تأکید کرده اند، به عبارت دیگر، فرد با عزّت نفس بالا،   خوشحال تر و موفق تر خواهد بود.تا چندی پیش نظریه پردازان و محققان عزّت نفس را قضاوت کلی شخص درباره ی خودش می دانستند اما اخیراً این نکته آشکار شده است که کودکان و بزرگسالان خودشان را از جهات و زوایای مختلف مورد ارزیابی قرار می دهند. برای مثال خود را در مهارتهای بدنی، شناختی و اجتماعی خوب یا بد می دانند.  به علاوه علاقمندی به جنبه های مسلط عزّت نفس به بروز معیارهای تازه درباره این مفهوم منجر شده است. «گرین والد» و « برکلی» عزّت نفس را شامل احساس خوب داشتن درباره ی خود دوست داشتن خود و دوست داشته شدن و رفتار خوب دیگران با او، احساس موفقیت و احساس تواناییها در رهبری وتأثیر گذاشتن بر دیگران می دانند (نوده فراهانی- فاطمه، 1384). عزّت نفس با حس اتّکا به نفس، احساس ارزشمندی و تصور فرد از خود ارتباط معنی داری دارد و هرگونه نقصان و کاهش در عوامل مذکور موجب تغییراتی در کل رفتار فرد می گردد. در اهمیت عزّت نفس همین بس که رضایت فرد از زندگی شدیداً به احساسات او در مورد ارزش خویشتن بستگی دارد. ویلیام جیمز (1880) عقیده داشت که حرمت نفس با سطوح خود ارزشمندی مترادف است.در برخورد با کودک میزان محبت، لطف و تحسین افراد مؤثر، مثل والدین، معلمان و همسالان و غیره تعیین کننده ی سطوح حرمت نفس کودک می باشد. همچنین عزّت نفس را می توان چنین تعریف کرد: عزّت نفس به عنوان یک نیاز شامل احساساتی است که انسان به داشتن آن سیستم متقابل اجتماعی محتاج است. بدین معنی که ما نیاز داریم تا مشترکات احساسی خود را با دیگران رد و بدل کنیم و در درون خود احساس کنیم که با ارزشیم، همچنین احساس کنیم که دیگران ما را با ارزش می پندارند و معتقد باشیم که آنان هم با ارزشند (همان منبع) اریکسون اعتقاد دارد که بهترین اعتماد در سن تولد تا یک سالگی است، زیرا اعتماد اساس و پایه در این سن تولد تا یک سالگی شکل می گیرد و اولین مرحله را اعتماد در برابر عدم اعتماد نامیده است. مراقبت کافی و محبت واقعی باعث می شود که کودک جهان را امن و قابل اعتماد بداند. مراقبت ناکافی و طرد کودک سبب ترس و دو دلی او نسبت به جهان می شود. به نظر اریکسون درک کودک از خویشتن و از فرهنگی که در آن تربیت شده است به اندازه سایقهای مورد تاکید فروید اهمیت دارد (همان منبع).بک معتقد است که نیاز به عزّت نفس فقط از آنِ انسان است و وجود آن بدان دلیل است که انسان دارای استعداد نماد سازی و تفکر است و این نیاز از بدو تولّد تا هنگام مرگ در انسان وجود دارد (همان منبع). کلمات کلیدی: عزت نفس پیشرفت تحصیلی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی فهرست مطالب مقدّمه 3 بیان مسأله 5 اهمّیّت و ضرورت تحقیق 6 هدف تحقیق: 7 فرضیه تحقیق: 7 طرح سؤال: 7 متغیّرها: 8 تعاریف علمی مفاهیم : 9 تعاریف عملیاتی مفاهیم: 9 مقدّمه 10 الف:مبانی نظری تحقیق 11 (1عزّت نفس 11 تعاریف عزّت نفس 11 تعریف انجمن ملی برای عزّت نفس (NASE): 12 طبقه بندی عزّت نفس: 12 اهمیت عزّت نفس 15 ب) شک و تردید درباره خود: 17 ج) تأیید خود: 18 ابعاد عزّت نفس: 18 بُعد اجتماعی: 19 بُعد جسمانی (تصور بدنی): 19 بُعد کلی: 20 دیدگاههاونظریّات روان شناختی در مورد عزّت نفس 21 دیدگاه کوپر اسمیت: 21 دیدگاه آلیس: 21 دیدگاه آدلر: 21 دیدگاه آلپورت: 22 دیدگاه بک: 22 دیدگاه فروم: 22 دیدگاه راجرز: 23 دیدگاه مازلو: 24 دیدگاه جرج کلی: 24 دیدگاه ویلیام جیمز: 24 دیدگاه ما سن: 25 دیدگاه گرین و پرکلر: 25 دیدگاه شاملو از عزّت نفس: 27 عزّت نفس از دیدگاه اسلام 28 شرایط عزّت نفس 30 عوامل موثّر بر عزّت نفس: 31 زندگی آگاهانه نخستین رکن عزّت نفس 41 پیش فرض های موجود در مطالعه روان شناسی عزّت نفس : 43 تکامل عزّت نفس 44 ارتباط عزّت نفس با خودپنداره و خود ایده آل: 46 الف- خودپنداره فردی: 46 ب- خودپنداره اجتماعی: 46 ج- خود آرمانی با توجه به خودپنداره شخصی فرد: 46 معیارهای ارزیابی شخصی عزّت نفس: 48 تفاوت عزّت نفس با اعتماد به نفس: 49 تفاوت عزّت نفس با خویشتن پذیری: 49 1ـ برنامه درسی 73 2ـ كتاب های درسی و مواد آموزشی 76 3ـ معلم، روش تدریس و تربیت معلم 77 5ـ مدت زمان تحصیل در مدرسه و منزل 80 6ـ سازمان و تسهیلات مدرسه 81 8ـ آموزش از راه دور 84 روشهای سنجش پیشرفت تحصیلی : 86 3)رابطه بین عزّت نفس و پیشرفت تحصیلی: 88 مدل علّی عمومی بین عزّت نفس وپیشرفت تحصیلی 89 منابع 90

 • عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی

  آموزش و پرورش,توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی نیشابور براساس نظریه هرزبرگ,دانلود پایان نامه انگیزش شغلی,دانلود پایان نامه رشته روانشناسی,دانلود پایان نامه روانشناسی,عوامل انگیزش شغلی,عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی,معلمان تربیت بدنی,نظریه هرزبرگ بازدید کننده عزیز…

 • ضایعات و زباله های شهری و مدیریت و بازیافت آنها (آپدیت شده)

  جمع آوری زباله,دانلود پایان نامه رشته محیط زیست,دانلود پایان نامه محیط زیست,سوزاندن زباله,ضایعات و زباله های شهری و مدیریت و بازیافت آنها (آپدیت شده),محاسن و معایب سوزاندن زباله,مدیریت منابع ضایعات شهری,مفهوم دفع زباله بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی…

 • بررسی مراحل نقاشی کودک و ارزیابی تصویرگری کودکان کار از آن

  بررسی مراحل نقاشی کودک و ارزیابی تصویرگری کودکان کار از آن,دانلود پایان نامه تصویرگری کودکان کار,دانلود پایان نامه رشته نقاشی,دانلود پایان نامه نقاشی کودک,فرآیند نقاشی کودک,نقاشی کودکان کار بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی مراحل نقاشی…

 • عوامل اصلی ساختار برای سازمانها و تاثیر ساختار سازمانی بر عملکرد کارکنان

  تاثیر ساختار سازمانی بر عملکرد کارکنان,دانلود مقالات ارشد مدیریت,دانلود مقالات کارشناسی ارشد مدیریت,دانلود مقالات مدیریت,ساختار سازمانی,ساختار های متداول سازمانی,عملکرد کارکنان,عوامل اصلی ساختار برای سازمانها و تاثیر ساختار سازمانی بر عملکرد کارکنان,مدیریت عملکرد بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با…

 • بررسی پیوستن به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان

  الحاق به کنوانسیون CEDAW,بررسی پیوستن به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان,حقوق زنان,دانلود مقالات حقوق,دانلود مقالات رشته حقوق,کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی پیوستن به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه…

 • تئوری ها، مدل ها و رویکردهای مختلف مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع

  ابعاد مدیریت کیفیت جامع,پایان نامه مدیریت دانش,پایان نامه مدیریت کیفیت جامع,تئوری ها، مدل ها و رویکردهای مختلف مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع,تئوری های مدیریت دانش,تئوری های مدیریت کیفیت جامع,رویکردهای مختلف مدیریت دانش,رویکردهای مختلف مدیریت کیفیت جامع,مدل های مختلف مدیریت…

 • تحقیق دفاتر اسناد رسمی و وظایف آنان

  انتخاب سر دفتر و وظایف سردفتر,برابر با اصل نمودن در دفاتر اسناد رسمی,تحقیق دفاتر اسناد رسمی و وظایف آنان,تعریف دفتر اسناد رسمی,چگونگی انجام گواهی امضاء در دفترخانه,حق التحریر و حق الثبت گواهی امضاء,دانلود تحقیق دفاتر اسناد رسمی و وظایف آنان,نحوه…

 • معماری و محیط و بررسی معماری سبز

  fileina,ارتباط معماری و محیط,خرید مقاله و تحقیق معماری,دانلود مقاله معماری و محیط و بررسی معماری سبز,سیستم همکاری در فروش فایل,فروش فایل,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,معماری پایدار,معماری سبز,معماری و محیط و بررسی معماری سبز,همکاری در فروش,همکاری در فروش فایل بازدید کننده عزیز…

 • انقلاب اسلامی ایران و تحولات بعد از پیروزی انقلاب

  انقلاب اسلامی ایران,انقلاب اسلامی ایران و تحولات بعد از پیروزی انقلاب,بهمن ماه 1357,تحولات بعد از پیروزی انقلاب,خرید پایان نامه تاریخ,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه تاریخ,دانلود پایان نامه رشته تاریخ,سیستم همکاری در فروش فایل بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی…

 • نقش بازار سرمایه در برابر با بازار پول

  بازار پول,بازار سرمایه,دانلود مقالات اقتصاد,دانلود مقالات رشته اقتصاد,معماری سیستم مالی,نقش بازار سرمایه در برابر با بازار پول,همكنشی بازارهای پول و سرمایه بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام نقش بازار سرمایه در برابر با بازار پول هستید. دانلود…

 • ارزیابی پخش بار بهینه UPFC با شبیه سازی نرم افزاری

  ادوات FACTS,ارزیابی پخش بار بهینه UPFC,ارزیابی پخش بار بهینه UPFC با شبیه سازی نرم افزاری,بررسی پخش بار كنترل كننده یكپارچه توان,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد برق کنترل,كاربردهای UPFC در محیطهای تجدید ساختار,كنترل کننده یكپارچه توان,کنترل کننده یکپارچه,محیطهای تجدید ساختار بازدید…

 • پرسشنامه ارزیابی اثرات توانمندسازی منابع انسانی بر کارکرد بانک

  اثرات توانمندسازی منابع انسانی بر کارکرد بانک,پرسشنامه ارزیابی اثرات توانمندسازی منابع انسانی بر کارکرد بانک,پرسشنامه تاثیر توانمندسازی بر عملکرد کارکنان,تاثیر توانمندسازی بر عملکرد کارکنان,تاثیر توانمندسازی منابع انسانی بر عملکرد سازمان,توانمندسازی منابع انسانی,دانلود پرسشنامه توانمندسازی منابع انسانی بازدید کننده عزیز در…

 • انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی توسط داوران

  اعمال حقوق فراملی بازرگانی,انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی,انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی توسط داوران,پایان نامه داوری تجاری بین المللی,حقوق فراملی بازرگانی,داوری تجاری بین المللی,قانون حاکم بر ماهیت دعوی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام انتخاب…

 • ضرورت جرم انگاری و علل پیدایش پدیده قاچاق انسان

  ارکان قاچاق زنان,بررسی قاچاق انسان به قصد فحشا,پایان نامه قاچاق,پایان نامه قاچاق زنان,تحقیق قاچاق زنان,دانلود تحقیق قاچاق زنان,ضرورت جرم انگاری پدیده قاچاق انسان,ضرورت جرم انگاری و علل پیدایش پدیده قاچاق انسان,علل پیدایش پدیده قاچاق انسان بازدید کننده عزیز در حال…

 • بیومکانیک در ورزش

  fileina,بیومکانیک,بیومکانیک در ورزش,خرید مقاله و تحقیق تربیت بدنی,راه رفتن بیومكانیك,سیستم تحلیل حركت,سیستم همکاری در فروش فایل,فروش فایل,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,همکاری در فروش فایل بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بیومکانیک در ورزش هستید. دانلود فایل بیومکانیک در…

 • تاثیر دیوار برشی فولادی در مقاوم سازی ساختمانهای فلزی

  تاثیر دیوار برشی فولادی در مقاوم سازی ساختمانهای فلزی,تحلیل استاتیكی غیر خطی,دانلود مقالات عمرانی,دانلود مقاله تاثیر دیوار برشی فولادی در مقاوم سازی ساختمانهای فلزی,دانلود مقاله مقاوم سازی با دیوار برشی فولادی,دانلود مقاله مقاوم سازی ساختمانهای فلزی,دیوار برشی فولادی بازدید کننده…

 • بررسی نحوه رفع ابهام از اوصاف و مقدار از مورد معامله

  ابهام در معامله,ابهام در مورد معامله,بررسی نحوه رفع ابهام از اوصاف و مقدار از مورد معامله,پروژه ابهام در مورد معامله,چگونگی رفع ابهام از مورد معامله,دانلود پایان نامه ابهام در معامله,رفع ابهام از مورد معامله,روشهای رفع ابهام از مورد معامله,نحوه رفع…

 • ویژگی و مضامین شعر اندلسی

  دانلود مقاله ارشد ادبیات,دانلود مقاله کارشناسی ارشد ادبیات,شعراندلسی,مراحل شعر اندلسی,مضامین شعری در اندلس,ویژگی و مضامین شعر اندلسی,ویژگیهای شعر اندلسی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام ویژگی و مضامین شعر اندلسی هستید. دانلود فایل دانلود مقاله کارشناسی ارشد…

 • امکان سنجی استقرار هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان و مقایسه آن با روش سنتی محاسبه بهای تمام شده

  اجرا هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان,امکان سنجی استقرار ABC,امکان سنجی استقرار هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان و مقایسه آن با روش سنتی محاسبه بهای تمام شده,بهای تمام شده خدمات در بخش بیمارستان,پایان نامه امکان سنجی استقرار…

 • مبانی نظری تاثیر وقف در نظام آموزشی با تاکید بر توسعه پایدار اقتصادی

  آثار وقف در توسعه پایدار اقتصادی,آثار وقف در شهرک های دانشجویی,بررسی محوریت وقف در توسعه پایدار اقتصادی,طراحی معماری شهرک های دانشجویی,مبانی نظری تاثیر وقف در نظام آموزشی,مبانی نظری تاثیر وقف در نظام آموزشی با تاکید بر توسعه پایدار اقتصادی,مبانی نظری…

 • مبانی و ارکان قاعده عسر و حرج و مصادیق آن در ماده 1130 قانون مدنی

  پایان نامه عسر و حرج,پایان نامه عسر و حرج در طلاق,پایان نامه قاعده نفی عسر و حرج,مبانی و ارکان قاعده عسر و حرج,مبانی و ارکان قاعده عسر و حرج و مصادیق آن در ماده 1130 قانون مدنی,مصادیق عسر و حرج…

 • سیستم حسابداری

  اطلاعات مالی,بورس اوراق بهادار,دانلود پایان نامه رشته حسابداری,دانلود پایان نامه سیستم حسابداری,سیستم حسابداری,صورتهای مالی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام سیستم حسابداری هستید. دانلود فایل دانلود پایان نامه رشته حسابداری با عنوان سیستم حسابداری چكیده :  …

 • بررسی عملکرد صندوق های سرمایه در بورس بر مبنا مولفه های متفاوت

  ارزیابی عملکرد و رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری,بررسی عملکرد صندوق های سرمایه در بورس,بررسی عملکرد صندوق های سرمایه در بورس بر مبنا مولفه های متفاوت,رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری,رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری در بورس تهران,عملکرد صندوق…

 • ابعاد و پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی کارکنان و چارچوبها و تاثیر مفاهیم دیگر مرتبط با آن

  ابعاد رفتار شهروندی سازمانی,ابعاد و پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی کارکنان و چارچوبها و تاثیر مفاهیم دیگر مرتبط با آن,اهمیت رفتار شهروندی سازمانی,پایان نامه رفتار شهروندی سازمانی,پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی,تاثیر ویژگی های کاری بر رفتار شهروندی سازمانی,رفتار شهروندی سازمانی,رفتار شهروندی سازمانی…

 • جزوه بیولوژی سلولی و مولکولی - پرمخاطب ترین کتاب بیولوژی

  پرمخاطب ترین کتاب بیولوژی,جزوه بیولوژی سلولی و مولکولی,جزوه بیولوژی سلولی و مولکولی - پرمخاطب ترین کتاب بیولوژی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام جزوه بیولوژی سلولی و مولکولی - پرمخاطب ترین کتاب بیولوژی هستید. دانلود فایل جزوه…

 • مقاله رشته معماری و جغرافیا با عنوان روستای قوهه

  fileina,انجام پایان نامه رشته جغرافیا,بررسی ویژگیهای جمعیتی روستای قوهه,خرید پایان نامه رشته جغرافیا,دانلود مقاله رشته معماری و جغرافیا با عنوان روستای قوهه,سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا,فروش فایل,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,معرفی روستای قوهه به لحاظ موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی,مقاله…

 • کاربرد فناوری نانو در تولید و استخراج نفت و گاز

  تولید و استخراج از مخازن نفت و گازی,تولید و استخراج گاز با نانو,تولید و استخراج نفت با نانو,کاربرد فناوری نانو در تولید و استخراج نفت و گاز,کاربرد نانو در صنایع نفت و گاز,کاربرد نانوفناوری در تولید و استخراج نفت و…

 • پرسشنامه میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش

  پرسشنامه استاندارد ساختار سازمانی,پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش,پرسشنامه استقرار مدیریت دانش در شرکتها,پرسشنامه تاثیر ساختار سازمانی بر مدیریت دانش,پرسشنامه رابطه ساختار سازمانی بر مدیریت دانش,پرسشنامه ساختار سازمانی,پرسشنامه مدیریت دانش,پرسشنامه میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش بازدید کننده عزیز در…

 • مقاله با عنوان خاتمیت و ارکان آن

  fileina,انجام پایان نامه الهیات و معارف اسلامی,خاتمیت در قرآن,خرید پایان نامه الهیات و معارف اسلامی,دانلود مقاله خاتمیت و ارکان آن,ركن اول خاتمیت انسان و اجتماع,ركن دوم خاتمیت وضع خاص قانونگذاری اسلام,ركن سوم خاتمیت علم و اجتهاد,فروش فایل,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,معنی…

 • تاثیر روش تامین مالی از راه قرض و تامین افزایش سرمایه بر روی ارزش شرکتها

  ارزش شرکتها,بورس اوراق بهادار,تاثیر روش تامین مالی از راه قرض و تامین افزایش سرمایه بر روی ارزش شرکتها,تاثیر روش تامین مالی از راه وام و تامین افزایش سرمایه بر روی ارزش شرکتها,تاثیر روشهای تامین مالی بر ارزش شرکتها,تامین مالی از…