تاثیر مهاجرت افغان بر امنیت ملی ایران با تاکید بر مساله اشتغال

اشتغال مهاجران افغانستانی در ایران,تاثیر اشتغال افغانستانی بر امنیت ملی ایران,تاثیر اشتغال مهاجران بر امنیت ملی,تاثیر مهاجرت افغان بر امنیت ملی ایران,تاثیر مهاجرت افغان بر امنیت ملی ایران با تاکید بر مساله اشتغال,دانلود پایان نامه امنیت ملی,دانلود پایان نامه رشته حقوق
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام تاثیر مهاجرت افغان بر امنیت ملی ایران با تاکید بر مساله اشتغال هستید.

دانلود فایل

دانلود پایان نامه رشته حقوق تاثیر مهاجرت افغان بر امنیت ملی ایران با تاکید بر مساله اشتغال چکیده  امنیت مهمترین نیاز هر جامعه است. امنیت ملی عبارت است از: حفظ جان مردم، فرهنگ تمامیت ارضی، سیستم سیاسی، اقتصادی و حفظ استقلال و حاکمیت کشور از تهدیدات. تهدیداتی که امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را به خطر می اندازد دارای سه داخلی، خارجی و بدون مرز است.در این تحقیق به جنبه داخلی تهدیدات توجه شده و اب توجه با توجه به فرضیه یکی از مسائلی که امنیت داخلی کشور را مورد چالش قرار می دهد بیکاری است و یکی از عواملی که در حال حاضر می تواند بیکاری را تشدید کند، حضور بیش از 2 میلیون و 350 هزار مهاجر افغانی و تصاحب کی میلیون و 600 هزار فرصت شغلی از سوی آنها است. هر چند که 91 درصد این تعداد فاقد تخصص می باشند اما 64 درصد جمعیت بیکار ایرانی هم فاقد تخصص می باشند.  بنابراین با توجه به شرایط مشابه دو گروه از لحاظ تخصص، اشتغال مهاجران افغانی تهدیدی برای اشتغال اتباع بومی محسوب می شود. ادامه این روند می تواند پیامدهایی به شرح ذیل داشته باشد: افزایش بیکاری، پایین آمدن سطح زندگی، جایگزینی کارگران افغانی به جای افراد بومی، استفاده از یارانه ها، افزایش جمعیت، خروج ارز از کشور، بروز بیکاری پنهان و مشاغل کاذب و نپرداختن مالیات از طرف مهاجران افغانی به دولت و همه اینها ضریب امنیت ملی را کاهش و دامنه تهدیدات متوجه آن را افزایش داده باعث ایجاد نارضایتی در سطح کلان جامعه خواهد شد. کلید واژه ها: تهدیدات امنیت ملی مهاجران خارجی بیان مسئله امنیت ملی امنیت از جمله مهمترین اهداف و خواستهای انسانی است و با فطرت انسان پیوند ناگسستنی دارد. مهمترین نیاز هر جامعه، کشور، خانواده و حتی (پس از نیازهای فیزیولوژیک،) امنیت است. امنیت ملی مهمترین اولویت در سیاست داخلی و خارجی تمام دولتها به شمار می رود. لذا رهبران و نخبگان هر جامعه با اخذ تدابیر لازم در مورد ایجاد و کنترل کشورشان تلاش می کنند تا از تهدیدات داخلی و خارجی مصون باشند.  تأمین امنیت مل در کشورهای در حال توسعه مستلزم توجه بیشتر به تهدیدات داخلی است تا تهدایدات خارجی. رهبران و نخبگان این کشورها سعی در منحرف کردن اذهان عمومی از مسائل و مشکلات داخلی به مسائل و مشکلات خارجی کشور دارند. چرا که احساس تهدیدات خارجی تا حدودی منجر به رضایت از وضعیت داخلی جامعۀ خودی می شود. ولی تهدیدات داخلی باعث به وجود آمدن یک سری تحولات می شود و حتی ممکن است زمینه ساز تهدیدهای خارجی گردد. با نگاهی اجمالی به تاریخ معاصر ایران به کثرت تجاوزات خارجی و بحرانهای داخلی که امنیت ملی را به خطر انداخته است پی می بریم. و گاه بین ناآرامیهای داخلی و تجاوزات خارجی پیوند نزدیکی وجود داشته است.  به طور کلی عوامل تهدید کننده امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را می توان به دو دستۀ عوامل خارجی و داخلی تقسیم کرد.امروزه عوامل داخلی از جمله نابسامانی اقتصادی و معضلاتی چون بیکاری از مهمترین خطرها برای امنیت ملی به حساب می آید. یکی از مسائلی که ممکن است درحال حاضر به نابسامانی های اقتصادی خصوصاً بیکاری در کشور دامن بزند از 5/2 میلیون نفر مهاجر افغانی است به ویژه مهاجرینی که متخصص نیستند و فقط نیروی کار ساده باشند. لذا این پژوهش درصدد است با استفاده از داده ها و یافته های علمی و رهنمودهای استادان و صاحب نظران، اثرات حضور مهاجران افغانی بر اشتغال و بیکاری و تأثیر این امر در امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بررسی کند.  فهرست مطالب چکیده 1 کلید واژه ها: 2 کلیات 3 بیان مسئله 3 سؤال اصلی 4 فرضیه تحقیق: 4 اهمیت موضوع: 5 پیشینه و ادبیات تحقیق: 6 روش تحقیق: 6 موانع و مشکلات تحقیق: 6 امنیت ملی و اشتغال مهاجران خارجی 8 تعریف مفهوم امنیت ملی 8 ویژگی های امنیت ملی 10 2-1- نسبی بودن 10 2-2- ذهنی بودن 12 رهیافت خودکفایی: 17 رهیافت مقابله با تک محصولی بودن: 17 رهیافت وابستگی متقابل: 18 4-5- امنیت اجتماعی 19 4-5-1- انفجار جمعیت و عدم کنترل آن 20 4-5-2- مواد مخدر و قاچاق آن 22 4-5-3- مهاجرت 23 4-5-3-1- انواع مهاجرت 26 مهاجرت گروهی 26 مهاجرت فردی 26 مهاجرت اجباری 26 مهاجرت اختیاری 27 مهاجرت قانونی 27 مهاجرت غیرقانونی 28 نکات و عوارض ناشی از پدیده مشکوک تابعین 29 تبعات امنیتی 29 تبعات فرهنگی 29 تبعات اجتماعی 29 تبعات اقصادی 30 یادداشت های فصل دوم 36 امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و اشتغال 39 امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران 39 ارتباط اهداف ملی با قدرت ملی در تأمین امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران 40 تهدیدات امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران 42 3-2- عوامل تهدیدگر داخلی 44 اشتغال وبیکاری و رابطۀ آن با امنیت ملی 46 جدول شماره 7- وضعیت بازار کار کشور در طی دوره 81/1375   (هزار نفر) 48 جدول (8) توزیع نسبی جمعیت بیکار (جویای کار) 10 ساله و بیشتر برحسب وضع سواد و تحصیلات (درصد) 50 2-5- پایین بودن اشتغال زنان 51 2-7- توزیع نامتعادل شاتغال و بیکاری در مناطق شهری و روستایی 52 4-1- عوامل مؤثر در پیدایش بیکاری 59 4-2- اثرات منفی ناشی از اشتغال نیروی کار خارجی 60 پی آمدهای بیکاری و عدم اشتغال 63 4-4- رابطه اشتغال و توزیع درآمد 64 4-5- فقر و توزیع درآمد 64 یادداشت های فصل سوم 66 یادداشت های فصل چهارم 70 نتیجه گیری 73 پیشنهادات و راهکارها 80 منابع 82

 • بررسی تعاریف خلاقیت از دیدگاه های مختلف و نحوه آموزش و پرورش آن

  بررسی تعاریف خلاقیت از دیدگاه های مختلف و نحوه آموزش و پرورش آن,پیشینه آموزش خلاقیت در ایران,خلاقیت از دیدگاههای مختلف,دانلود پایان نامه خلاقیت,دانلود پایان نامه روانشناسی,نحوه آموزش و پرورش خلاقیت بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی…

 • پایان نامه مهندسی کشاورزی با عنوان ماشینهای کشاورزی

  پایان نامه مهندسی کشاورزی با عنوان ماشینهای کشاورزی,تعمیر و نگهداری ماشینهای کشاورزی,دانلود مقاله ماشینهای کشاورزی,دو نوع تراکتور مسی فرگوسن 285جاندیر 3140,رگرسیون داده های تراکتور,ماشینهای کشاورزی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام پایان نامه مهندسی کشاورزی با عنوان…

 • بررسی سیستم سوخت رسانی CNG و نحوه کارکرد خودروهای گاز طبیعی

  بررسی سیستم سوخت رسانی CNG و نحوه کارکرد خودروهای گاز طبیعی,دانلود پایان نامه رشته مکانیک خودرو,دانلود پایان نامه سیستم سوخت رسانی CNG,دانلود پایان نامه مکانیک خودرو,سیستم سوخت رسانی گاز طبیعی فشرده,گاز طبیعی فشرده,نحوه کارکرد خودروهای گاز طبیعی بازدید کننده عزیز…

 • میزان استقرار مدیریت دانش در آموزش و پرورش منطقه مرند

  اجرای مدیریت دانش در آموزش و پرورش,استقرار مؤلفه‌های مدیریت دانش در آموزش و پرورش,استقرار مدیریت دانش در آموزش و پرورش,امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در آموزش و پرورش,پیاده سازی مدیریت دانش در آموزش و پرورش,طراحی سیستم مدیریت دانش در سازمانهای…

 • بررسی کارایی سیستم حذف نویز تک کاناله و مدلسازی مسیر ثانویه بصورت آفلاین

  بررسی کارایی سیستم حذف نویز تک کاناله و مدلسازی مسیر ثانویه بصورت آفلاین,دانلود پایان نامه برق,دانلود پایان نامه حذف نویز آكوستیكی,سیستم ANC,فیلترهای وفقی,کارایی سیستم حذف نویز تک کاناله,مدلسازی مسیر ثانویه بصورت آفلاین بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق امکان سنجی استقرار مدیریت دانش

  ادبیات نظری امکان سنجی استقرار مدیریت دانش,پیشینه تحقیق امکان سنجی استقرار مدیریت دانش,دانلود مبانی نظری امکان سنجی استقرار مدیریت دانش,فصل دوم پایان نامه امکان سنجی استقرار مدیریت دانش,مبانی نظری امکان سنجی اجرا مدیریت دانش,مبانی نظری امکان سنجی استقرار مدیریت دانش,مبانی…