تجزیه و تحلیل صورتهای مالی دانشگاه

آموزش تجزیه و تحلیل صورتهای مالی,پروژه تجزیه و تحلیل صورتهای مالی,تجزیه و تحلیل صورتهای مالی,تجزیه و تحلیل صورتهای مالی دانشگاه,دانلود مقاله تجزیه و تحلیل صورتهای مالی,دانلود مقاله تحلیل صورتهای مالی دانشگاه
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام تجزیه و تحلیل صورتهای مالی دانشگاه هستید.

دانلود فایل

دانلود مقاله رشته مدیریت تجزیه و تحلیل صورتهای مالی دانشگاه های علوم پزشکی کشور چکیده:  مقدمه: ارزیابی عملكرد سازمان از نظر مالی به عنوان یكی از اصلی ترین وظایف مالی مدیر بسیار حائز اهمیت می باشد، چرا كه زمینه تصمیم گیری و برنامه ریزی منطقی جهت افزایش بهره وری و بررسی تاثیر تصمیم های اتخاذ شده بر عملكرد سازمان را فراهم می كند. هدف پژوهش حاضر بررسی عملكرد مالی دانشگاه های علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی كشور از طریق تحلیل نسبت های مالی بود. روش كار: مطالعه حاضر توصیفی و از لحاظ زمانی مقطعی و از نظر اهداف آن كاربردی بود. این پژوهش به لحاظ شناخت نظام و نسبت های مالی در دانشگاه های علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی كشور از نوع كیفی بود كه به طریق مرور اسنادی و كارگروهی (22 نفر) انجام پذیرفت و همچنین به لحاظ استفاده از پرسشنامه و بررسی صورت ها و نسبت های مالی دانشگاه های علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی كشور (38 دانشگاه) از نوع كمی بود. روش نمونه گیری به صورت هدفمند بوده و برای تحلیل داده ها از شاخص های فراوانی و مركزی میانگین و پراكندگی انحرف معیار استفاده گردید. یافته ها: 12 نسبت مالی در دو گروه نسبت های نقدینگی و بازده فعالیت و بهره وری منابع شناسایی گردید كه نتایج اهم نسبت های مالی عبارتند است از: نسبت آنی (میانگین=2.53)، نسبت جاری (میانگین=3.58)، نسبت دوره وصول مطالبات (میانگین=114)، نسبت درآمد عملیاتی به كل منابع (میانگین=0.44)، نسبت بازده بودجه (0.79) و نسبت بازده دارایی (میانگین=0.48). بحث: یافته ها نشان داد میانگین نسبت های نقدینگی دانشگاه نسبت به دیگر صنایع بالا بود كه این به دلیل زمان تخصیص نامناسب منابع مالی در پایان سال از سوی دولت می باشد. از سوی دیگر نتایج نسبت های بازده فعالیت و جریان نقدی عملیاتی نشان می دهد كه مدیریت منابع مالی از نظر تبدیل دارایها و یا تركیب منابع و سرمایه در دانشگاه به خوبی صورت نپذیرفته است، این مساله بیانگر آن است كه از اختیارات قانون هیات امنایی به خوبی استفاده نمی گردد. به منظور تجزیه و تحلیل توسط نسبت های مالی بیشتر، طراحی و استانداری سازی گزارشات مالی دانشگاه متناسب با نوع خدمات و منابع قابل تصرف از نظر آیین نامه مالی و معاملاتی پیشنهاد می گردد. كلید واژه: نسبت های مالی دانشگاه های علوم پزشكی تجزیه و تحلیل صورت های مالی

 • مبانی ابهام در معامله و نحوه رفع آن در مورد معامله

  ابهام در مورد معامله,ابهام و لزوم رفع آن از مورد معامله,جهل به مورد معامله,رفع ابهام در مورد معامله,غرر در معامله,مبانی ابهام در معامله و نحوه رفع آن در مورد معامله,مبانی لزوم رفع ابهام از مورد معامله,مجهول بودن مورد معامله,معاملات غرری,نحوه…

 • پروپوزال شناسایی عوامل کلیدی توفیق در پیاده سازی EIS

  بررسی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی مدیریت دانش سازمان جهاد کشاورزی,پروپوزال شناسایی عوامل کلیدی توفیق در پیاده سازی EIS,پیاده سازی EIS,دانلود پروپوزال كارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی,سیستم اطلاعات اجرایی,سیستم های اطلاعاتی مدیران ارشد,شركت صنایع تجهیزاتی نفت,شناسایی عوامل کلیدی توفیق…

 • پروپوزال عوامل انگیزشی کارکنان ستادی دانشگاه

  پروپوزال انگیزش,پروپوزال انگیزش کارکنان,پروپوزال عوامل انگیزشی کارکنان ستادی دانشگاه,پروپوزال عوامل موثر بر انگیزش کارکنان,عوامل انگیزشی کارکنان,عوامل فرایندی موثر بر انگیزش کارکنان,عوامل محتوایی موثر بر انگیزش کارکنان,عوامل موثر در انگیزش کارکنان,نظریه های فرآیندی انگیزش,نظریه های محتوایی انگیزش بازدید کننده عزیز در…

 • بررسی فقهی و عرفی محاربه و ارکان جرم آن

  ارکان جرم محاربه,بررسی فقهی و عرفی محاربه و ارکان جرم آن,دانلود پایان نامه محاربه,عناصر تشکیل دهنده جرم محاربه,مجازات محاربه چیست,محاربه در عرف,محاربه در فقه,محاربه در قانون جدید,محاربه در قانون مجازات اسلامی 1392,محاربه در قانون مجازات اسلامی جدید,مصادیق محاربه در قانون…

 • ماهیت لیزر و ساختمان و نحوه کار آن

  دانلود مقالات برق,دانلود مقالات مهندسی برق,دانلود مقاله انواع لیزر,دانلود مقاله ساختمان لیزر,دانلود مقاله لیزر,دانلود مقاله نحوه کار لیزر,ماهیت لیزر و ساختمان و نحوه کار آن بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام ماهیت لیزر و ساختمان و نحوه…

 • بررسی و کاوش نمونه طرحهای ساختاری و استراتژیک در جهان

  ارزیابی طرح ساختاری راهبردی شهری,بررسی و کاوش نمونه طرحهای ساختاری و استراتژیک در جهان,دانلود تحقیق رشته برنامه ریزی شهری,طرح های جامع شهری در جهان,طرحهای ساختاری – راهبردی,طرحهای ساختاری و استراتژیک در جهان,نمونه طرحهای ساختاری و استراتژیک در جهان بازدید کننده…