تجزیه و تحلیل و پیاده سازی وب سایت مدرسه

پیاده سازی وب سایت مدرسه با ASPNET,تجزیه و تحلیل و پیاده سازی وب سایت مدرسه,دانلود پروژه برنامه نویسی,دانلود پروژه پیاده سازی وب سایت مدرسه,دانلود پروژه تجزیه و تحلیل وب سایت مدرسه,دانلود پروژه وب سایت مدرسه
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام تجزیه و تحلیل و پیاده سازی وب سایت مدرسه هستید.

دانلود فایل

دانلود پروژه برنامه نویسی تجزیه و تحلیل و پیاده سازی وب سایت مدرسه *تمام جداول،ارتباط آنها،نمودارهای Activity Diagram , Class Diagram , Use case،Use Case Diagram ضمیمه شده اند. مقـدمه     پیشرفت روزافزون علم كامپیوتر در دنیای امروزی تمایل بشری رابرای مكانیزه نمودن سیستمهای مختلف افزایش می دهد و این امر باعث می شود كه سیستم های مختلف از دید افراد گوناگون مورد بررسی قرار گرفته و بعد از تجزیه و تحلیل سیستم ، با استفاده از نرم افزارهای مناسب مكانیزم بهینه ای ارائه گردد كه مزایای آن سیستم بر معایب دستی غلبه كند و معایبش را پوشش دهد . اینترنت دنیایی لایتناهی از اطلاعات است که هر کس می تواند در آن سهمی داشته باشد.با توجه به رشد روزافزون اینترنت در کشور ما و تبدیل شدن آن به بازار مناسب جهت تبلیغات و جلب مشتری برای بنگاههای اقتصادی و بازرگانان و یا معرفی خدمات برای ارگانها یا نهادهای دولتی و مدارس داشتن وب سایت اینترنتی لازمه هر فعالیت اقتصادی و اجتماعی یا فرهنگی محسوب می شود. برای موفقیت در این عرصه به نکات زیر توجه کنید. یکی از نیازهای اساسی مدارس نیاز به اطلاع رسانی از طریق وب سایت مدرسه میباشد . بسیاری از مدارس تهران و شهرستانها هم اکنون دارای وب سایت اختصاصی میباشند و هر ساله بابت نگهداری آن هزینه هایی را متحمل میشوند. آیا تا کنون به فکر این موضوع که چه کارهایی را میتوانید بر روی اینترنت انجام دهید , افتاده اید ؟ شما میتوانید سایت مدرسه خود را به ابزاری قدرتمند مجهز سازید و با آن از اینترنت و فضای سایت خود به نحو مطلوبی برای اطلاع رسانی به والدین و بهبود و ارتقا سطح مدرسه خود استفاده نمایید. فهرست مطالب                                                                                    مقدمه 5 1) فصل اول : آشنایی باASP.NET, VB.NET ,  SQL SERVER 16 1-1) آشنائی با ASP.NET 17 2-1) ویژگیهای ASP.NET 17 3-1) زبانهای برنامه نویسی در ASP.NET 18 4-1) ابزارهای ASP.NET 18 5-1) مقایسه ASP.NET و ASP کلاسیک 19 6-1) چرا به .NET  احتیاج داریم؟ 19 7-1) معرفی اولیه  VB.NET 20 8-1) نصبVB.NET 22 9-1) چگونگی نصب IIS 25 10-1) جزئیات IIS   26 11-1) مدیریتIIS   28 2-1) معرفی   SQL SERVER 29 1-2-1) Relation Database 29 2-2-1)Replication Services 29 3-2-1) Analysis Services 29 4-2-1)Reporting Service 29 5-2-1) Management Tools 29 6-2-1) بررسی امكانات و كارایی SQL SERVER 30 7-2-1)ADO.NET 31 8-2-1) سرویس اعلان (Notification) 32 9-2-1) سرویس گزارش‌ گیری 33 10-2-1) بهبودهای ایجاد شده در زبان 33 11-2-1) تكنولوژی XML 34 12-2-1) Isolation Level 35 13-2-1)   باز هم .NET 36 2) فصل دوم 1-2) تجزیه و تحلیل سیستم (  SDLC‌) 39 2-2) فاز اول :  Planning 39 1-2-2) Project Initiation 39 2-2-2) Identifying Business Values 39 3-2-2) System Requests 39 4-2-2)  Feasibility Analysis 40 5-2-2) Approral Comittlee 40 6-2-2) Project Management 41 3-2) فاز دوم : Analysis 41 1-3-2)  Analysing Strategy 41 2-3-2) System Requriment gathering 41 3-3-2) System Proposal 41 4-2) فاز سوم :Design   42 1-4-2 )Design strategy 42 2-4-2 ) Design Architecture 42 3-4-2) Database 42 4-4-2 )System Specification 48 5-2) فاز چهارم : Emplementation 48 1-5-2)System Contruction and Test 48  2-5-2) System instakation 48  3-5-2) Support and maintannce Plan 48 6-2) ارتباطات جداول(Relationship) 49 1-6-2) نمودارهای Activity Diagram , Class Diagram , Use case 51 2-6-2) Class Diagram  مدرسه 51 3-6-2) Use Case Diagram ثبت نام عضو یا دانش آموز 52 4-6-2) Use Case Diagram جستجو دانش آموز 53 5-6-2) Activity Diagram ثبت نام عضو جدید 54 6-6-2) Activity Diagram جستجو عضو جدید 55 7-2) دلایل داشتن وب سایت برای مدرسه 56 1-7-2) معرفی خود به همه جا بدون وجود محدودیت جغرافیایی 56 2-7-2) اطلاع رسانی 24 ساعته به مخاطبین 56 3-7-2)استفاده از وب سایت به عنوان یك راه تبلیغاتی 57 4-7-2) از قافله عقب نمانیم 57 5-7-2) معرفی خود به عنوان یك سازمان پاسخگو 58 6-7-2)آگاهی از نظرات مخاطبان 58 3) فصل سوم پیاده سازی (سورس پروژه) 59 1-1-3) کد مربوط به فرم کلاس های مدرسه ( (Class 60 2-1-3) کد مربوط به فرم سطح دسترسی کاربران(composit  ( 66 3-1-3) کد مربوط به فرم ورود( (login 69 4-1-3) کد مربوط به فرم اصلی ( (Main 73 5-1-3) کد مربوط به فرم دبیران (Teacher   ( 75 6-1-3) کد مربوط به فرم تماس با مدرسه ((Tamas 79 7-1-3) کد مربوط به فرم برنامه کلاسی ( (Programclass 80 8-1-3) کد مربوط به فرم اطلاعات دبیران ( (Pictureteacher 81 9-1-3) کد مربوط به فرم تصاویر سایت ( (Picture 82 10-1-3) کد مربوط به فرم اپراتور سایت ( (Operator 83 11-1-3) کد مربوط به فرم نظر سنجی ((Nazarat 86 12-1-3) کد مربوط به فرم دانش آموزان ((Student 89 13-1-3) کد مربوط به فرم درباره ما  (( Aboutme 92 94 Stoder Procedure-2-3)    2-2-3) مزیت استفاده از   Stored procedureها در برنامه ها 94 3-2-3) نحوه ایجاد Stored procedure در بانک اطلا عاتی SQL 94 4-2-3) استور پروسیجر تعیین سطح دسترسی به صفحات سایت (accesspage) 96 5-2-3) استور پروسیجر پاک کردن رکوردهای جدول کلاس (deleteclass ) 97 6-2-3) استور پروسیجر پاک کردن سطح دسترسی (deletecomposit) 97 7-2-3) استور پروسیجر برای حذف کردن نظرات از جدول نظرات (deletenazarat) 98 8-2-3) استور پروسیجر برای حذف کردن سخن از جدول سخن (deletesokhan ) 98 9-2-3) استور پروسیجر برای حذف کردن   اطلاعات دانش آموزان از جدول  دانش آموز (deletestydent ) 99 10-2-3) استور پروسیجر برای حذف کردن اطلاعات دبیران از جدول دبیر (deleteteacher ) 99 11-2-3) استور پروسیجر برای حذف کردن اطلاعات کاربر سایت از جدول کاربرانUSER)) ( deleteusers) 100 12-2-3) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات به جدول کلاس (  insertclass) 101 13-2-3) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات به جدول سطح دسترسی (insertcomposit) 102 14-2-3) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات به جدول نظرات (insertnazarat ) 103 15-2-3) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات به جدول سخن (insertsokhan ) 103 16-2-3) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات دانش آموزان به جدول دانش آموز (insertstudent) 104 17-2-3) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات دبیران به جدول دبیر (insertteacher) 105 18-2-3) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات کاربران به جدول کاربران (insertusers ) 106 19-2-3) استور پروسیجر برای چک کردن نام کاربری و کلمه عبور در صفحه لاگین (loginchekh ) 108 20-2-3)  استور پروسیجر برای اعمال تغییرات بر روی جدول کلاس (updateclass ) 109 4) فصل چهارم: اجرای پروژه و آموزش کاربری پروژه 110 5)نتیجه گیری 126 1-5) معایب سیستم دستی 126  2-5) مزایای سیستم مكانیزه 126 منابع و مأ خذ   128      فهرست اشکال شکل 1-1 (نصب IIS ) 26 شکل 2-1 ( جزئیات IIS ) 27 شکل 3-1 (مدیریت IIS ( 28 شکل 4-2 (لیست جداول بانک اطلاعاتی) 43 شکل 5-2 (Relationship 1  ) 49 شکل 6-2 (  Relationship 2) 50 شکل 7-2 ((Class Diagram 51 شکل 8-2 Use Case Diagram)) 52 شکل 9-2 (Use Case Diagram) 53 شکل 10-2 Activity Diagram)) 54 شکل 11-2 Activity Diagram)) 55 شکل 12-3 (چگونگی ایجاد (Stored Procedure 94 شکل 13-3 (ایجاد Stored Procedure) 95 شکل 14-3 (نوشتن کد در Stored Procedure ) 95 شکل 15-4 (چگونگی اجرای پروژه) 111 شکل 16-4 (صفحه اجرای پروژه) 112 شکل 17-4 (صفحه ورود به سایت) 113 شکل 18-4 (صفحه اصلی سایت) 114 شکل 19-4 (صفحه مدیریت سایت) 115 شکل 20-4 (صفحه اطلاعات دانش آموزان) 116 شکل 21-4 (صفحه اطلاعات دبیران) 117 شکل 22-4 (صفحه اطلاعات کاربران) 118 شکل 23-4 (صفحه سطح دسترسی) 119 شکل 24-4 (صفحه اطلاعات کلاسها) 120 شکل 25-4 (صفحه امکانات دیگر سایت) 121 شکل 26-4 (صفحه نظرات و پیشنهادات سایت) 122 شکل 27-4 (صفحه ارتباط با مدرسه) 122 شکل 28-4 (صفحه برنامه هفتگی کلاسها) 123 شکل 29-4 (صفحه تاریخچه مدرسه) 124 شکل 30-4 (صفحه تصاویر مدرسه) 125 فهرست جداول جدول 1- 2 (تحلیل فاز سوم ) 42 جدول 2-2 ( Student) 43 جدول 3- 2 (Teacher) 44 جدول 4-2 (User) 44 جدول 5-2 (Page) 45 جدول 6-2 (Group) 45 جدول 7-2 ((Job 46 جدول 8-2 (Composit) 46 جدول 9-2 (Class) 47     جدول 10-2 (Nazarat) 47 جدول 11-2 (Sokhan) 47

 • بررسی افزایش مطالبات معوق انواع بانکها و ارائه راه حلهای مناسب

  بررسی افزایش مطالبات معوق انواع بانکها و ارائه راه حلهای مناسب,پایان نامه عوامل ایجاد مطالبات معوق بانکی,پایان نامه مطالبات معوق,پایان نامه مطالبات معوق بانک,راهکارهای مناسب برای وصول مطالبات بانکی,علل ایجاد مطالبات معوق بانکی,عوامل موثر در ایجاد مطالبات معوق,مطالبات معوق بانکی,مطالبات…

 • مبانی نظری علل موثر بر ارزش ویژه برند از دیدگاه خریداران

  ارزش ویژه برند,علل موثر بر ارزش ویژه برند از دیدگاه خریداران,عوامل تاثیر گذار بر ارزش ویژه برند,عوامل تاثیر گذار بر ارزش ویژه برند از نگاه مشتریان,مبانی نظری ارزش ویژه برند,مبانی نظری علل موثر بر ارزش ویژه برند از دیدگاه خریداران,مبانی…

 • کاربرد سیستم ABC در محاسبه بها تمام شده فعالیتهای موسسات آموزش عالی كشور

  بها تمام شده فعالیتهای موسسات آموزش عالی,دانلود مقالات ارشد حسابداری,دانلود مقالات کارشناسی ارشد رشته حسابداری,کاربرد سیستم ABC در محاسبه بها تمام شده فعالیتهای موسسات آموزش عالی كشور,کاربرد سیستم ABC در موسسات آموزش عالی,هزینه یابی بر مبنا فعالیت بازدید کننده عزیز…

 • گزارش کارآموزی با عنوان تصفیه آبهای صنعتی

  fileina,آزمایشات كنترل آب صنعتی,اثرات زیانبخش آب خام,انجام گزارش کارآموزی,پارامترهای مهم آب,تصفیه آبهای صنعتی,خرید گزارش کارآموزی,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود گزارش کارآموزی با عنوان تصفیه آبهای صنعتی,سیستم همکاری در فروش فایل,فروشگاه فایل,كیفیت آب بویلر,گزارش کارآموزی با عنوان تصفیه آبهای صنعتی,ناخالصی های آب,همکاری در…

 • پروپوزال ابهام و لزوم رفع آن از مورد معامله

  ابهام در معامله,ابهام در مورد معامله,ابهام در مورد معامله و لزوم رفع آن,اصل لزوم رفع ابهام,پروپوزال ابهام در مورد معامله و لزوم رفع آن,پروپوزال ابهام و لزوم رفع آن از مورد معامله,جلوه‌های ابهام در مورد معامله,رفع ابهام از مورد معامله…

 • بررسی اشتغال و بیکاری در ایران

  اشتغال در ایران,بررسی اشتغال و بیکاری در ایران,بیکاری در ایران,دانلود مقالات علوم اجتماعی,دانلود مقاله اشتغال,دانلود مقاله بررسی اشتغال و بیکاری در ایران,دانلود مقاله بیکاری,نرخ بیکاری بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی اشتغال و بیکاری در ایران…

 • پرسشنامه ارزیابی اثرات توانمندسازی منابع انسانی بر کارکرد بانک

  اثرات توانمندسازی منابع انسانی بر کارکرد بانک,پرسشنامه ارزیابی اثرات توانمندسازی منابع انسانی بر کارکرد بانک,پرسشنامه تاثیر توانمندسازی بر عملکرد کارکنان,تاثیر توانمندسازی بر عملکرد کارکنان,تاثیر توانمندسازی منابع انسانی بر عملکرد سازمان,توانمندسازی منابع انسانی,دانلود پرسشنامه توانمندسازی منابع انسانی بازدید کننده عزیز در…

 • بررسی چالشها و راهکارهای امر به حجاب و نهی از بدحجابی

  ارائه راهکارهای امر به معروف و نهی از منکر در مورد حجاب,امر به معروف و نهی از منکر در مساله بی حجابی,امر به معروف و نهی از منکر در مساله حجاب,بررسی چالشها و راهکارهای امر به حجاب و نهی از…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق رابطه آمیخته ترفیع و ارزش ویژه برند

  پیشینه پژوهش آمیخته ترفیع,پیشینه پژوهش ارزش ویژه برند,پیشینه تحقیق آمیخته ترفیع,پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند,دانلود مبانی نظری آمیخته ترفیع,دانلود مبانی نظری ارزش ویژه برند,فصل دوم پایان نامه آمیخته ترفیع,فصل دوم پایان نامه ارزش ویژه برند,مبانی نظری آمیخته ترفیع,مبانی نظری ارزش…

 • پاورپوینت جزوه علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی

  پاورپوینت جزوه علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام پاورپوینت جزوه علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی هستید. دانلود فایل پاورپوینت جزوه علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی 181 اسلاید پاورپوینت پیام…

 • سرقت تعزیری در حقوق کیفری

  پایان نامه سرقت,دانلود پایان نامه سرقت,سرقت تعزیری,سرقت تعزیری در حقوق کیفری,واکنش کیفری ناظر به سرقت تعزیری بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام سرقت تعزیری در حقوق کیفری هستید. دانلود فایل دانلود تحقیق رشته حقوق سرقت تعزیری در حقوق…

 • بررسی رابطه کاربری زمین و میزان آسیب پذیری شهر تهران در برابر زلزله و روشهای کاهش آن

  آسیب پذیری خطرات زلزله,آسیب پذیری شهر تهران در برابر خطرات زلزله,بررسی رابطه کاربری زمین و میزان آسیب پذیری شهر تهران در برابر زلزله و روشهای کاهش آن,دانلود پایان نامه رشته برنامه ریزی شهری,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا,روش های…

 • مجموعه آزمایشات آزمایشگاه فیزیک پیشرفته

  fileina,خرید گزارش کار آزمایشگاه فیزیک پیشرفته,دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک پیشرفته,دانلود مجموعه آزمایشات آزمایشگاه فیزیک پایه 2,سیستم همکاری در فروش فایل,فروش فایل,فروش گزارش کار آزمایشگاه فیزیک پیشرفته,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,گزارش کار آزمایشگاه فیزیک پیشرفته,مجموعه آزمایشات آزمایشگاه فیزیک پیشرفته,همکاری در فروش,همکاری…

 • تعیین رابطه بین عقاید دینی و سلامت عمومی و خودکار آمدی دانشجویان

  تعیین رابطه بین عقاید دینی و سلامت عمومی و خودکار آمدی دانشجویان,خودکار آمدی,دانلود پایان نامه رشته روانشناسی,رابطه بین عقاید دینی و خودکار آمدی دانشجویان,رابطه بین عقاید دینی و سلامت عمومی دانشجویان,سلامت روانی,عقاید و باورهای دینی بازدید کننده عزیز در حال…

 • انواع صندوق های سرمایه گذاری و بررسی مزایا و معایب صندوق های سرمایه گذاری مشترک

  انواع صندوق های سرمایه گذاری,انواع صندوق های سرمایه گذاری و بررسی مزایا و معایب صندوق های سرمایه گذاری مشترک,پایان نامه صندوق های سرمایه گذاری,پایان نامه صندوق های سرمایه گذاری مشترک,رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری,صندوق های سرمایه گذاری,صندوق های سرمایه…

 • امکان سنجی استقرار نظام مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسلامی

  استقرار مدیریت دانش,استقرار نظام مدیریت دانش در دانشگاه,امکان سنجی استقرار مدیریت دانش,امکان سنجی استقرار نظام مدیریت دانش در دانشگاه,بستر سازی استقرار مدیریت دانش در دانشگاه,مدیریت دانش,مراحل پیاده سازی مدیریت دانش در دانشگاه,وضعیت دانشگاه آزاد جهت استقرار مدیریت دانش بازدید کننده…

 • تشریح نظریه های مراحل رشد روانی اجتماعی

  تشریح نظریه های مراحل رشد روانی اجتماعی,مقاله نظریه رشد اریکسون,مقاله نظریه رشد بزرگسالی اریکسون,نظریه رشد اجتماعی اریکسون,نظریه رشد اریکسون,نظریه رشد بزرگسالی اریکسون,نظریه رشد روانی اریکسون,نظریه رشد روانیاجتماعی اریکسون,نظریه رشد کودک تا بزرگسالی اریکسون بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی…

 • ارزیابی عوامل موثر سازگاری زناشویی دانشجویان

  ارزیابی عوامل موثر سازگاری زناشویی دانشجویان,بررسی رابطه بین عوامل مختلف با سازگاری زناشویی دانشجویان متاهل,دانلود پایان نامه رشته روانشناسی,دانلود پایان نامه سازگاری زناشویی,رابطه بین عوامل مختلف با سازگاری زناشویی,سازگاری زناشویی دانشجویان متاهل,عوامل موثر سازگاری زناشویی دانشجویان بازدید کننده عزیز در…

 • راهنمای انتشار و ثبت اوراق‌بهادار،ثبت شرکت‌ها و نهادهای مالی نزد سازمان بورس و اوراق‌بهادار

  fileina,اوراق بهادار,بورس,ثبت شرکت‌ها و نهادهای مالی,خرید مقاله و تحقیق اقتصاد,راهنمای انتشار و ثبت اوراق‌بهادار،ثبت شرکت‌ها و نهادهای مالی نزد سازمان بورس و اوراق‌بهادار,سازمان بورس و اوراق‌بهادار,سیستم همکاری در فروش فایل,فروش فایل,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,همکاری در فروش,همکاری در فروش فایل بازدید…

 • استفاده از سبک های تفکر در دانش آموزان برای پیش بینی میزان خلاقیت

  استفاده از سبک های تفکر در دانش آموزان برای پیش بینی میزان خلاقیت,پیش بینی میزان خلاقیت,خلاقیت,دانلود مقالات رشته روانشناسی,دانلود مقالات روانشناسی,سبک های تفکر,نظام های آموزشی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام استفاده از سبک های تفکر در…

 • مشخصات عمومی و کلی انواع زئولیت با بررسی کاربردهای مختلف آنها

  انواع زئولیت,بررسی کاربرد زئولیت در کشاورزی,بررسی کاربرد زئولیت در محیط زیست,پتانسیل زئولیتهای ایران,دانلود تحقیق زئولیت,کاربردهای مختلف انواع زئولیت,مشخصات عمومی و کلی انواع زئولیت,مشخصات عمومی و کلی انواع زئولیت با بررسی کاربردهای مختلف آنها,مقایسه ویژگی های زئولیت های طبیعی و مصنوعی…

 • بررسی رابطه بین سبك رهبری مدیران با نحوه استفاده از مهارت سازمانی مدیریت زمان در دستگاههای دولتی استان كرمان

  fileina,بررسی رابطه بین سبك رهبری مدیران با نحوه استفاده از مهارت سازمانی مدیریت زمان در دستگاههای دولتی استان كرمان,پایان نامه,خرید مقاله و تحقیق رشته مدیریت,خریدپایان نامه رشته مدیریت,سبك رهبری,سیستم همکاری در فروش فایل,فروش فایل,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,مدیر,مدیریت زمان,مهارت سازمانی مدیریت…

 • پاورپوینت نگرش اسلامی یا الگوی قرآنی به فساد

  پاورپوینت نگرش اسلامی یا الگوی قرآنی به فساد,پروژه نگرش اسلامی یا الگوی قرآنی به فساد,پژوهش نگرش اسلامی یا الگوی قرآنی به فساد,تحقیق نگرش اسلامی یا الگوی قرآنی به فساد,مقاله نگرش اسلامی یا الگوی قرآنی به فساد,نگرش اسلامی یا الگوی قرآنی…

 • اصول اخلاقی معاصر در روزنامه نگاری و بررسی نمونه های جهانی آیین نامه های اخلاقی

  اخلاق رسانه ای,اصول اخلاقی روزنامه نگاری,اصول اخلاقی معاصر در روزنامه نگاری,اصول اخلاقی معاصر در روزنامه نگاری و بررسی نمونه های جهانی آیین نامه های اخلاقی,جرایم مطبوعاتی و رسانه ای,دانلود پایان نامه ارشد رسانه و علوم ارتباطات,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد…

 • پاورپوینت مالیات بر درآمد درحسابداری مالی( ویژه ارائه کلاسی درس تئوری حسابداری)

  اشخاص مشمول مالیات,انواع مالیات,پاورپوینت مالیات بر درآمد,پاورپوینت مالیات بر درآمد درحسابداری مالی( ویژه ارائه کلاسی درس تئوری حسابداری),تعریف مالیات,دانلود پاورپوینت مالیات بر درآمد درحسابداری مالی,مالیات بر دارایی ( حق تمبر),مالیات بر دارایی ( مالیات بر ارث),مالیات بر درآمد ( م,مالیات…

 • پلیمر مهندسی PET و افزودنی U1

  افزودنی U1,پلیمر PET,پلیمر مهندسی PET و افزودنی U1,خرید مقاله و تحقیق صنایع,دانلود مقالات صنایع,سیستم همکاری در فروش فایل,فروش فایل,فروشگاه فایل,محصولات پلیمری,مزایای استفاده از افزودنی U1 در PET,همکاری در فروش فایل بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام پلیمر…

 • مبانی نظری سرقت

  ادبیات نظری سرقت,ادبیات و مبانی نظری سرقت,پیشینه تحقیق سرقت,دانلود مبانی نظری سرقت,فصل دوم پایان نامه سرقت,مبانی نظری سرقت,مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرقت بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام مبانی نظری سرقت هستید. دانلود فایل دانلود مبانی…

 • انزوا ، عزلت و تنهایی در دیوان شهریار

  انزوا ، عزلت و تنهایی در دیوان شهریار,تنهایی و انزوا طلبی شهریار,جایگاه تنهایی در عرفان,دانلود پایان نامه انزوا ، عزلت و تنهایی در دیوان شهریار,دانلود پایان نامه زبان و ادبیات فارسی,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی,دانلود…

 • مبانی نظری تدلیس در ازدواج و نحوه ضمانت اجرای کیفری آن

  آثار جرم فریب در ازدواج,ارکان جرم فریب در ازدواج,جرم فریب در ازدواج,مبانی جرم فریب در ازدواج,مبانی نظری تدلیس در ازدواج,مبانی نظری تدلیس در ازدواج و نحوه ضمانت اجرای کیفری آن,مبانی نظری ضمانت اجرای کیفری تدلیس در ازدواج,مبانی نظری فریب در…

 • پایان نامه رشته الکترونیک با عنوان انواع نویز

  fileina,پایان نامه رشته الکترونیک با عنوان انواع نویز,خرید پایان نامه الکترونیک,سیستم همکاری در فروش فایل,فروش فایل,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,قطعات الکترونیکی,کنسل سازی نویز,منابع نویز,نویز,همکاری در فروش فایل بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام پایان نامه رشته الکترونیک با…