تحلیل ماهیت جرم فریب در ازدواج و قواعد شکلی ناظر بر فرآیند دادرسی کیفری

ادلة اثبات جرم فریب در ازدواج,اناطه در فریب در ازدواج,تحلیل ماهیت جرم فریب در ازدواج,تحلیل ماهیت جرم فریب در ازدواج و قواعد شکلی ناظر بر فرآیند دادرسی کیفری,تدلیس در ازدواج,دانلود مقاله تدلیس در ازدواج,دانلود مقاله فریب در ازدواج,فرآیند رسیدگی به جرم فریب در ازدواج,فریب در ازدواج
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام تحلیل ماهیت جرم فریب در ازدواج و قواعد شکلی ناظر بر فرآیند دادرسی کیفری هستید.

دانلود فایل

دانلود تحقیق کارشناسی ارشد رشته حقوق تحلیل ماهیت جرم فریب در ازدواج و قواعد شکلی ناظر بر فرآیند دادرسی کیفری چکیده: ایجاد امنیت و آرامش در جامعه از طریق به کیفر رسانیدن بزهکاران یا اعمال تدابیر تأمینی و تربیتی دربارة آنان، بر عهدة قدرت عمومی که از آن به دولت تعبیر می‌شود نهاده شده است. از طرفی نه فقط مجازاتها، بلکه اعمال مجازاتها نیز باید مفید، موثر، و متناسب با جرم باشند(آشوری،1379، ص10). به همین دلیل اقامة دلیل علیه بزهکار رعایت قواعد و ضوابط خاصی را به منظور رعایت اصل برائت می‌طلبد که همان قواعد شکلی یا آیین دارسی کیفری می‌باشد که در رسیدگی های کیفری کمک شایانی به قضات و نیز متهم جرم و حفظ حقوق وی می‌نماید. تعیین ارکان وعناصر تشکیل دهندة جرم و چگونگی تعیین مجازات ( ادلة اثباتی جرم ) از موضوعات شکلی هستند(حبیب زاده،1389، ص375). اینکه چه دادگاهی صالح به رسیدگی می‌باشد، چه از لحاظ صلاحیت ذاتی و چه از لحاظ صلاحیت محلی از قواعد شکلی ناظر بر فرایند دادرسی می‌باشند. اینک به بررسی مباحث مربوط به امور شکلی در راستای فرآیند رسیدگی به جرم فریب در ازدواج خواهیم پرداخت. کلمات کلیدی: فریب در ازدواج تحلیل ماهیت جرم فریب در ازدواج فرآیند رسیدگی به جرم فریب در ازدواج  مقدمه: در اینجا به بررسی ماهیت جرم فریب در ازدواج خواهیم پرداخت. بررسی جنبة عمومی یا خصوصی جرم، قابل گذشت بودن یا غیر قابل گذشت بودن آن و نیز ساده یا مرکب و آنی یا مستمر بودن از جمله مباحثی است که در تحلیل ماهیت آن مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد.در جوامع وجود جرائم است که همیشه موجب اخلال در نظم عمومی می شود و هدف از اعمال کیفر نیز حفظ و صیانت از حقوق افراد و جلوگیری از زیان وارده بر آن ها است. مطابق مادة 3 ق.آ.د.د.ع.ا. تعقیب متهم و مجرم از جهت حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی برابر ضوابط قانونی به عهدة رئیس حوزة قضایی آن شهرستان است و قانونگذار در مادة 2 این قانون در تقسیم جرائم، دسته‌ای از جرائم را مبیّن تعدی و تجاوز در نظم همگانی دانسته و رد مادة 4 در تقسیم بندی جرائم از جهت اقامه و تعقیب دعوا، انها را به سه دسته تقسیم نموده است(ماده2 ق.آ.د.ع.ا). در گذشته در قانون مجازات عمومی به طور نسبی در این باره نظمی را برقرار کرده بود اما با تغییر نظام دادرسی کیفری و تصویب مقررات جدید نظم نسبی مذکور دچار اختلال شد(حبیب زاده،1389،ص375). در آن زمان جرائم را به سه دسته جنایت، جنحه و خلاف تقسیم می‌کردند. اما در حال حاضر این تقسیم بندی متفاوت است و آنچه ملاک قانونگذار قرار گرفته است، در مادة 4 ق. آ. د. د. ع. ا در امور کیفری آمده است. فهرست مطالب تحلیل ماهیت جرم فریب در ازدواج و قواعد شکلی ناظر بر فرآیند دادرسی کیفری  تحلیل ماهیت جرم فریب در ازدواج    مرکب و آنی بودن جرم  دادگاه صالح  صلاحیت ذاتی  صلاحیت محلی  صلاحیت شخصی  ادلة اثبات جرم  اناطه در فریب در ازدواج  مرور زمان نتایج و پیشنهادها نتیجه گیری پیشنهادها منابع

 • ارزیابی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی برای مقابله با استرس در محیط کار

  آموزش مهارتهای زندگی,اثر بخشی آموزش مهارتهای زندگی بر افزایش کنترل استرس,ارزیابی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی برای مقابله با استرس در محیط کار,بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای زندگی در محیط کار بر افزایش کنترل استرس کارکنان کارخانه ماشین‌سازی تبریز,دانلود مقالات کارشناسی…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظام مدیریت دانش

  ادبیات نظری نظام مدیریت دانش,ادبیات و مبانی نظری نظام مدیریت دانش,پیشینه تحقیق نظام مدیریت دانش,دانلود مبانی نظری نظام مدیریت دانش,فصل دوم پایان نامه نظام مدیریت دانش,مبانی نظری نظام مدیریت دانش,مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظام مدیریت دانش بازدید کننده عزیز…

 • طرح تفصیلی پایان نامه بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران

  پروپوزال تدلیس در ازدواج,پروپوزال فریب در ازدواج,پروپوزال فریب در ازدواج در حقوق کیفری ایران,خیار تدلیس در ازدواج,ضمانت اجرای كیفری تدلیس در ازدواج,ضمانت اجرای كیفری فریب در ازدواج,طرح تفصیلی پایان نامه بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران,فریب…

 • بررسی تاثیر واحد كنترل كیفیت در سازمان حسابرسی بر اجرای اثر بخش حسابرسی صورتهای مالی از دیدگاه حسابرسان شاغل

  اجرای كار و نظارت,اجزای سیستم كنترل كیفیت,استاندارد كنترل كیفیت,استاندارد کنترل کیفیت,الزامات اخلاقی,بررسی تاثیر واحد كنترل كیفیت در سازمان حسابرسی بر اجرای اثر بخش حسابرسی صورتهای مالی از دیدگاه حسابرسان شاغل,پذیرش وادامه كار,سازمان حسابرسی,مسئولیت‌های مدیریت,منابع انسانی بازدید کننده عزیز در حال…

 • زیبا‌شناسی از نگاه ارسطو

  خرید تحقیق رشته هنر,دانلود مقالات رشته هنر,زیبا‌شناسی از نگاه ارسطو,زیبایی‌شناسی,زیبایی‌شناسی ارسطو,مفهوم تقلید در هنر,مفهوم زیبایی,مفهوم هنر,نوشته‌های ارسطو درباره زیبایی‌شناسی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام زیبا‌شناسی از نگاه ارسطو هستید. دانلود فایل دانلود مقاله رشته هنر زیبا‌شناسی…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق استقرار مدیریت دانش

  ادبیات نظری استقرار مدیریت دانش,ادبیات و مبانی نظری استقرار مدیریت دانش,پیشینه تحقیق استقرار مدیریت دانش,دانلود مبانی نظری استقرار مدیریت دانش,فصل دوم پایان نامه استقرار مدیریت دانش,مبانی نظری استقرار مدیریت دانش,مبانی نظری و پیشینه تحقیق استقرار مدیریت دانش بازدید کننده عزیز…