تغییر كارفرما و آثار آن در رابطه كارگری و كارفرمایی

fileina,انجام پروژه و پایان نامه رشته حقوق,تغییر كارفرما و آثار آن در رابطه كارگری و كارفرمایی,خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی الكترونیك,دانلود مقاله حقوق با عنوان تغییر كارفرما و آثار آن در رابطه كارگری و كارفرمایی,سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا,فروش فایل,كار,كارفرما,كارگر,كارگری,مقالات ترجمه شده رشته حقوق,همکاری در فروش,همکاری در فروش فایل
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام تغییر كارفرما و آثار آن در رابطه كارگری و كارفرمایی هستید.

دانلود فایل

تغییر كارفرما و آثار آن در رابطه كارگری و كارفرمایی مقدمه  با لازم الاجراء شدن قانون جدید كار،پرسشهای گوناگونی مطرح می شود و یاقابل طرح است كه برخی از آنها به مبانی قانون كارو چگونگی تصویب آن مربوط می شود و پاره ای به مقایسه قانون تازه و قانون پیشین نظر دارد. از جمله پرسش های دست اول می توان موارد زیر را برشمرد: ضرورت تغییر قانون كار در پی انقلاب احساس شد یا در دوران نظام پیشین هم مطرح بود؟ با آنكه لزوم تغییر قانون كار از سال 1358، به طور جدی ، عنوان شد چرا بیش از پنج سال طول كشید(1364) تا لایحه آن از سوی دولت تقدیم مجلس شد؟ ایرادهای شورای نگهبان به مصوبه مجلس (آبانماه 1366) متضمن چه اموری بود و اگر مصوبه براساس آنها تغییر داده می شد قانون كار به چه صورتی در می آمد؟ چرا تغییرهای انجام شده در مصوبه مجلس (مهرماه 68) كه در جهت تامین برخی از نظرهای شورای نگهبان صورت گرفته بود از سوی این شورا كافی تشخیص داده نشد و موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد؟ مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه بین مصوبه مجلس و نظرهای شورای نگهبان داوری كرد؟ آیا مجمع به این داوری بسنده كرد یا خود نیز تغییرهائی در مصوبه مجلس داد، در صورت اخیر آیاچنین اقدامی با اختیارات مجمع سازگاری دارد؟  پرسش های دسته دوم بیشتر به صورت كلی مطرح می شوند ماننداینكه قانون جدید كار بهتر است یا قانون پیشین ؟ كدامیك از لحاظ تامین حقوق كارگران مناسبتر است ؟ قانون جدید سبب بالارفتن هزینه تولید نخواهد شد؟  هر چند طبیعی است كه اینگونه پرسشها عنوان شده وموردبررسی قرار گیرند اما اكنون كه قانون ، به هر صورت ، تصویب و لازم الاجراء شده است بنظر می رسد تحلیل پرسش های دسته اول در واقع بیشتر به بررسی تحول حقوق كار ایران و مبانی آن مربوط می شود و جای چنین مطالعه ای كتابها و نوشته های مفصل مربوط به حقوق كار است. در مورد پرسش های دسته دوم نیز با اینكه مقایسه اجمالی دو قانون می تواند به روشن شدن برخی جنبه های قانونی جدید كمك كند اما با روش نشریه دانكشده حقوق و علوم سیاسی هخوانی ندارد. بنابراین با در نظر گرفتن شیوه كارنشریه ، بر آن شدیم كه به تدریج نوآوری های قانون جدید را، مورد به مورد، با توجه به مبانی آن تحلیل كنیم و از آنجا كه راه حلهای نو از لحاظ حقوق ما و در مقایسه با قوانین پیشین كشورمان ، تازه به شمار می آیند وگرنه از جهت تحول حقوق كار در كشورهای دیگر گاه از سابقه ای طولانی برخوردارند، در این بررسی ها از مطالبعه تطبیقی كمك می گیریم.در این نوشته مبانی حكم مندرج در ماده 12 قانون جدید كار درباره تغییر كارفرما را مطالعه می كنیم امید آنكه حق توفیقی عنایت فرماید و مباحث دیگر قانون نیز كه متضمن نوآوری هائی است به همین روش بررسی ومطالعه شود.  کلمات کلیدی: كار كارفرما كارگری كارگر طرح موضوع  رابطه كارگری وكارفرمائی كه به موجب آن كارگر نیروی بدنی یا قكری خود را در برابر دریافت مزد در اختیار كارفرما می گذارد و می پذیرد كه زر نظر و به دستور او كار كند هرچند از جهاتی با قراردادهای معوض بی شباهت نیست اما با آنها تفاوتهای بسیاردارد. وجود قوانین امری و ضرورت رعایت آنها از سوی طرفین قراردادسبب شده است تا نقش قراردادكار، به عنوان قرارداد، كاهش یابد، از این رو برخی ترجیح می دهند به جای قرارداد كار از عنوان رابطه كار استفاده كنند. در بحث كنونی این نكات مورد توجه نیست ،آنچه در نوشته حاضر مورد بررسی قرار می گیرد آثار متفاوتی است كه تغییر وضعیت یكی از دو طرف یعنی كارگر و كارفرما بر قرارداد و رابطه كار می گذارد.  روشن است كه هرگاه كارگر بمیرد و یا ازكار افتاده شود( از كار افتادگی كلی ) قرارداد كار پایان می پذیرد و رابطه دو طرف قطع می شود. در مورد یهم كه به فرض فرزند كارگر متوفی به كاری گمارده شود كه مثلا” پدرش قبل از مرگ بدان اشتغال داشته است این رابطه ، رابطه ای جداگانه وتازه به شمار می آید و سابقه خدمت كارگر متوفی برای فرزندش ایجاد حقی نمی نماید، زیرا تعهدكارگر جنبه شخصی دارد وو كار هر انسان جزئی از خود اوست. اماهنگامی كه تغییری در وضع كارفرماپدید آید: مثلا” به صبب فوت اواموالش به روثه منتقل شود و موسه محل خدمت كارگر هم بدین طریق به آنان انتقال یابد و یا هرگاه كارفرما كارخانه یا موسسه ای راكه كارگر در آن كار می كند به دیگری بفروشد یا به طریق دیگری منتقل كند یا آنكه كارخانه یا موسسه مورد بحث به سبب ملی شدن یا مصادره شدن از سوی مراجع قانونی یا قضائی از ملكیت كارفرما خارج شود آیا بازهم می توان گفت كه در همه این موارد رابطه كارگری و كارفرمائی پایان می پذیرد و كارفرمای جدید در برابر كارگران مسئولیتی ندارد؟ یا بعكس باید پذیرفت كه رابطه كارگری و كارفرمائی می تواند استمرار داشته باشد و كسانی كه جانشین كارفرمای پیشین می شوند(وراث ،انتقال گیرندگان ، نهادیاموسسه ای كه كارخانه یا واحد تولیدی یا خدماتی مصادره شده یا ملی شده را در اختیار می گیرد) در برابركارگران مسئولند؟ در فرض اخیرپرسش دیگری پیش می آید: حدود مسئولیت آنان چه اندازه است ؟ پاسخ این پرسشها بر حسب آنكه از چه زاویه ای به رابطه كارگر وكارفرما بنگیریم متفاوت خواهد بود، اما پیش از آنكه نظریه های مختلف را در این باره بررسی كنیم لازم است ببینیم حقوق كشورمان (پیش از تصویب قانون جدید) در این زمینه چه حكمی مقرر می داشت ؟  فهرست مطالب تغییر كارفرما و آثار آن در رابطه كارگری و كارفرمایی 1 مقدمه 2 طرح موضوع 3 پیشینه موضوع در حقوق ایران 4 گفتار یكم – مبانی نظری 5 الف – نظریه قراردادی 5 ب – نظریه قدیمی كارگاه 6 پ – نظریه جدید كارگاه 6 ت – مبنیا ماده 12 قانون كار 7 گتفار دوم – رویه قضائی ( بررسی تطبیقی ( 8 نكات مهم را بشرح زیر تقسیم بیندی و بررسی می نمائیم . 9 الف – مفهوم تعلق به كارگاه ( یا همان كارگاه ( 9 ب – تغییر حقوقی و وضع مالكیت دادگاه 10 ب – تغییر حقوقی در وضع مالكیت كارگاه 11 پ – حفظ رابطه قراردادی 13 ث – حقوق و تعهدات كارفرمای سابق و جدید 15 نتیجه بحث 18 منابع: 19

 • SSL ، امنیت دیجیتالی

  SSL ، امنیت دیجیتالی,امضای دیجیتال,امنیت,امنیت دیجیتالی,پروتکل SSL,دانلود پایان نامه کامپیوتر,دانلود پروژه پایانی مهندسی نرم افزار,رمزنگاری بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام SSL ، امنیت دیجیتالی هستید. دانلود فایل دانلود پروژه پایانی مهندسی نرم افزار و آی تی…

 • پروپوزال بررسی عوامل موثر بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در سازمان

  پروپوزال بررسی عوامل موثر بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در سازمان,دانلود پروپوزال پروپوزال بررسی عوامل موثر بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در سازمان,سرمایه اجتماعی,سرمایه ارتباطی,سرمایه ساختاری,سرمایه شناختی,عوامل موثر بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش,مدیریت دانش بازدید کننده عزیز…

 • بهبود عملکرد مدولاسیون فضایی تعمیم یافته در کانال های با محوشدگی چندمسیری

  اطلاعات حالت کانال,بهبود عملکرد مدولاسیون فضایی تعمیم یافته در کانال های با محوشدگی چندمسیری,دانلود مقالات کارشناسی ارشد مخابرات,سیستم های چندورودی چندخروجی,کانال های با محوشدگی چندمسیری,کدگذاری کانال,محوشدگی چندمسیری,مدولاسیون فضایی تعمیم یافته بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بهبود…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های فرزندپروری

  ادبیات نظری نظریه های فرزندپروری,ادبیات و مبانی نظری نظریه های فرزندپروری,پیشینه تحقیق نظریه های فرزندپروری,دانلود مبانی نظری نظریه های فرزندپروری,فصل دوم پایان نامه نظریه های فرزندپروری,مبانی نظری نظریه های فرزندپروری,مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های فرزندپروری بازدید کننده عزیز…

 • سیستمهای خنک کننده با تاکید بر توربین گازی و ارائه راهکارهای بهینه سازی

  دانلود پایان نامه توربین گازی,دانلود پایان نامه رشته مکانیک,دانلود پایان نامه سیستمهای خنک کننده,دانلود پایان نامه مکانیک,راه حل های توربین بهینه سازی شده,سیستم خنک سازی توربین گازی,سیستمهای خنک کننده با تاکید بر توربین گازی و ارائه راهکارهای بهینه سازی بازدید…

 • ارزیابی بهره مندی از مدیریت دانش در تصمیم گیران مدیران

  ارزیابی بهره مندی از مدیریت دانش در تصمیم گیران مدیران,پایان نامه با موضوع مدیریت دانش,پایان نامه مدیریت دانش doc,پیاده سازی مدیریت دانش در سازمانها,دانلود پایان نامه مدیریت دانش,رابطه مدیریت دانش و تصمیم‌گیریهای مدیران مدارس,موضوع پایان نامه مدیریت دانش,نقش مدیریت دانش…

 • ارزیابی براورد سود و بازده سهام شركتها در دوره اول

  ارزیابی براورد سود و بازده سهام شركتها در دوره اول,پیش بینی بازده سهام,پیش بینی سود سهام,پیش‌بینی سود و بازده سهام,دانلود پروپوزال آماده حسابداری,محاسبه بازده اولیه سهام جدید,محاسبه بازده غیرعادی سهام جدید,نخستین عرضه عمومی سهام,نمونه پروپوزال آماده حسابداری بازدید کننده عزیز…

 • دانلود گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر با عنوان طراحی وبسایت

  پیاده سازی یک وبسایت,دانلود کارآموزی کامپیوتر,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر,دانلود گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر با عنوان طراحی وبسایت,دانلود گزارش کارآموزی کامپیوتر,راه اندازی سایت,صفحات وب,طراحی وبسایت بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام دانلود گزارش کارآموزی رشته…

 • طرح تفصیلی پایان نامه تدلیس در ازدواج و نحوه ضمانت اجرای کیفری آن

  پروپوزال تدلیس در ازدواج,پروپوزال ضمانت اجرای كیفری تدلیس در ازدواج,پروپوزال نحوه ضمانت اجرای کیفری تدلیس در ازدواج,تدلیس در ازدواج,دانلود پروپوزال تدلیس در ازدواج,ضمانت اجرای کیفری فریب در ازدواج,طرح تفصیلی پایان نامه تدلیس در ازدواج و نحوه ضمانت اجرای کیفری آن,فریب…

 • ممنوعیت ازدواج با زن شوهردار و در عده

  fileina,حرمت ابدی,خرید مقاله و تحقیق حقوق,زن شوهردار,سیستم همکاری در فروش فایل,طلاق,عده,عقد,فروش فایل,فروشگاه فایل,مجازات,ممنوعیت ازدواج با زن شوهردار و در عده,همکاری در فروش فایل بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام ممنوعیت ازدواج با زن شوهردار و در عده…

 • اعتراض به آراء داوری و ابطال و اثر آن در حقوق ایران و اسناد بین المللی

  آثار ابطال رای داوری خارجی در حقوق ایران,اعتراض به آراء داوری,اعتراض به آراء داوری بینالمللی,اعتراض به آراء داوری خارجی,اعتراض به آراء داوری و ابطال و اثر آن در حقوق ایران و اسناد بین المللی,بررسی موارد ابطال رای داوری خارجی,پایان نامه…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق عزت نفس

  ادبیات نظری عزت نفس,ادبیات و مبانی نظری عزت نفس,پیشینه تحقیق عزت نفس,دانلود مبانی نظری عزت نفس,فصل دوم پایان نامه عزت نفس,مبانی نظری عزت نفس,مبانی نظری و پیشینه تحقیق عزت نفس بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام مبانی…

 • کاربرد نانو تکنولوژی در ازدیاد برداشت نفت و گاز

  ازدیاد برداشت مخازن,ازدیاد برداشت نفت و گاز,دانلود مقاله ازدیاد برداشت نفت,روشهای ازدیاد برداشت,روشهای ازدیاد برداشت از مخازن نفتی,روشهای ازدیاد برداشت نفت,کاربرد نانو تکنولوژی در ازدیاد برداشت نفت و گاز,کاربرد نانوفناوری در ازدیاد برداشت نفت و گاز بازدید کننده عزیز در…

 • نقوش و معماری مساجد قدیمی ایران و مقایسه آنها با هم

  بررسی نقوش مسجد شیخ لطف الله اصفهان,بررسی نقوش مسجد کبود تبریز,طراحی معماری مسجد شیخ لطف الله اصفهان,طراحی معماری مسجد کبود تبریز,معماری مسجد شیخ لطف الله اصفهان,معماری مسجد کبود تبریز,مقایسه معماری مسجد کبود و مسجد شیخ لطف الله,مقایسه نقوش مسجد کبود…

 • بررسی و تجزیه و تحلیل میزان اثربخش بودن تبلیغات تلویزیونی بانك صادرات در فروش خدمات نوین آن

  آسیب شناسی تبلیغات بازرگانی درایران,اثربخشی تبلیغات تلویزیونی بانک,بررسی و تجزیه و تحلیل میزان اثربخش بودن تبلیغات تلویزیونی بانك صادرات در فروش خدمات نوین آن,تبلیغات تلویزیونی,تبلیغات تلویزیونی خدمات نوین بانك صادرات,میزان اثربخش بودن تبلیغات تلویزیونی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده…

 • پروژه و پایان نامه امورمالی در صنعت برق (بصورت کامل و آپدیت شده)

  امورمالی در صنعت برق,پروژه و پایان نامه امورمالی در صنعت برق (بصورت کامل و آپدیت شده),دانلود پایان نامه امورمالی در صنعت برق,دانلود پایان نامه حسابداری,دانلود پایان نامه رشته حسابداری,دانلود پروژه مالی امورمالی در صنعت برق,دانلود پروژه مالی حسابداری,دانلود پروژه مالی…

 • فرصتها و تهدیدهای جهانی شدن آموزش و پرورش

  آموزش و پرورش,تاثیر جهانی شدن بر آموزش و پرورش,جهانی شدن,دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی,رسالت آموزش و پرورش در برابر جهانی شدن,فرصتها و تهدیدهای جهانی شدن آموزش و پرورش بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی و مولفه های آن

  ادبیات نظری هوش هیجانی,ادبیات و مبانی نظری هوش هیجانی,پیشینه تحقیق هوش هیجانی,دانلود مبانی نظری هوش هیجانی,فصل دوم پایان نامه هوش هیجانی,مبانی نظری هوش هیجانی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی و مولفه های آن…

 • مقاله ترجمه شده رشته مدیریت با عنوان ارزیابی تاثیر مدیریت ارتباط با مشری‎(CRM)‎‏ برابعاد عملکرد سازکانی :مطالعه موردی در صنعت هتل ‏مالزی

  انجام ترجمه مقاله,دانلود مقاله ترجمه شده,سازمان ‏CRM,عملکرد هتل,فروشگاه ساز فایل,فناوری مبتنی بر ‏CRM,مدیریت دانش,مشتری مداری,مقالات ترجمه شده,مقاله ترجمه شده,مقاله ترجمه شده رشته مدیریت,مقاله ترجمه شده رشته مدیریت با عنوان ارتباطات‎ ‎بیشترهمیشه بهترنیست؟ فعل و انفعال‎ ‎بین‎ ‎ارتباطات موثر وتعارض‎ ‎بین…

 • بکارگیری سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی در سازمان برق

  بکارگیری سیستم ERP در سازمان برق,بکارگیری سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی در سازمان برق,پایان‌نامه erp,پایان‌نامه برنامه ریزی منابع سازمانی,پایان‌نامه پیاده سازی erp در سازمان,پیاده سازی ERP در صنعت تولید برق,پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی در سازمان,روش پیاده سازی ERP…

 • مقاله کامل پسته

  fileina,اثر شور ی بر جذب و انتقال عناصر غذایی در پسته,پسته,خرید پایان نامه,خرید مقاله و تحقیق,دانلود مقاله کامل پسته,سیستم همکاری در فروش فایل,فروش فایل,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,كشت و تولید پسته,مقاله کامل پسته,مناطق پسته خیز,نیازهای اكولوژیكی درخت پسته,همکاری در فروش,همکاری در…

 • پایان نامه كارشناسی رشته روان شناسی با عنوان بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری و سلامت عمومی در بین نوجوانان 14 ساله شهر ابهر

  fileina,اختلال اجتماعی,اختلال رفتاری,انجام پروژه و پایان نامه كارشناسی رشته روان شناسی,پایان نامه كارشناسی رشته روان شناسی با عنوان بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری و سلامت عمومی در بین نوجوانان 14 ساله شهر ابهر,دانلود پایان نامه كارشناسی رشته روان…

 • بررسی رفتار و عملکرد اعضا و اتصالات سازه های فولادی تحت اثر بارهای رفت و برگشت

  بارهای رفت و برگشت در سازه,بررسی رفتار و عملکرد اعضا و اتصالات سازه های فولادی تحت اثر بارهای رفت و برگشت,دانلود پایان نامه ارشد عمران,دانلود پایان نامه ارشد عمران سازه,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد عمران سازه,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد…

 • زبان عربی ، زبان وحی و متون اسلامی

  fileina,اصطلاحات حدیث,اصول اربعهاء,انجام پایان نامه,انواع تفسیرو کتب تفسیر,انواع حدیث,تاریخ تدوین حدیث,دانلود مقاله زبان عربی ، زبان وحی و متون اسلامی,رابطه قرآن و سنت,زبان عربی ، زبان وحی و متون اسلامی,سنت چیست؟,سیستم همکاری در فروش فایل,فروش فایل,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,معروفترین کتب…

 • تاثیر تلاش در موفقیت

  تاثیر تلاش در موفقیت بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام تاثیر تلاش در موفقیت هستید. دانلود فایل یكی از مهمترین سوالات این است كه برای موفقیت در آزمون چه عواملی موثرند ؟شاید اگر سوال را كلی تر…

 • تشریح الگوها و دیدگاه های صاحبنظران در زمینه فرهنگ سازمانی

  الگوهای شناخت فرهنگ سازمانی,پایان نامه فرهنگ سازمانی,تشریح الگوها و دیدگاه های صاحبنظران در زمینه فرهنگ سازمانی,دانلود پایان نامه فرهنگ سازمانی,دیدگاه های صاحبنظران در زمینه فرهنگ سازمانی,شکل گیری فرهنگ سازمان,ویژگیهای فرهنگ سازمانی,ویژگیهای فرهنگ سازمانی ازدیدگاه نظریه پردازان مدیریت بازدید کننده عزیز…

 • گزارش كار آزمایشگاه شیمی

  fileina,اسپکتروفوتومتری,انجام گزارش كار آزمایشگاه شیمی,جامدات,جامدات محلول,خرید گزارش كار آزمایشگاه شیمی,دانلود گزارش كار آزمایشگاه شیمی,سیستم همکاری در فروش فایل,فروش فایل,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,گزارش كار آزمایشگاه شیمی,همکاری در فروش,همکاری در فروش فایل,وزن سنجی یا گراویمتری,وینكلر یا آزاید مودیفیكشن بازدید کننده عزیز در…

 • گزارش حوزه فناوری اطلاعات سلامت در نقشه نظام سلامت 1404 جمهوری اسلامی

  fileina,خرید مقاله و تحقیق علوم پزشکی,دانلود گزارش حوزه فناوری اطلاعات سلامت در نقشه نظام سلامت 1404 جمهوری اسلامی,سند چشم‌انداز بیست‌ساله,سیستم همکاری در فروش فایل,فروش فایل,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,فناوری اطلاعات سلامت,گزارش حوزه فناوری اطلاعات سلامت در نقشه نظام سلامت 1404 جمهوری…

 • مبانی نظری ارزیابی ارتباط سرمایه فکری با عملکرد مالی در بانک

  رابطه سرمایه فکری با عملکرد مالی در بانک پارسیان,رابطه مدیریت سرمایه فکری با عملکرد مالی,عملکرد مالی در بانک پارسیان,مبانی نظری ارزیابی ارتباط سرمایه فکری با عملکرد مالی در بانک,مبانی نظری تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی,مبانی نظری مدیریت دانش,مبانی نظری…

 • بررسی به آرمان رساندن رهبران سازمان برنامه و بودجه

  بررسی به آرمان رساندن رهبران سازمان برنامه و بودجه,بررسی رابطه و همبستگی بین سبكهای رهبری و رضایت شغلی كاركنان,دانلود پایان نامه رشته مدیریت,رضایت شغلی کارکنان,سازمان برنامه و بودجه,سبکهای رهبری بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی به…