حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک و نقش آن در مدیریت ریسک بنگاه

حسابرسی داخلی,حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک,حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک و نقش آن در مدیریت ریسک بنگاه,خرید مقالات حسابداری,دانلود مقالات حسابداری,دانلود مقالات رشته حسابداری,سیستم همکاری در فروش فایل,فروش فایل,فروشگاه فایل,مدیریت ریسک,مدیریت ریسک بنگاه,همکاری در فروش فایل
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک و نقش آن در مدیریت ریسک بنگاه هستید.

دانلود فایل

دانلود مقاله رشته حسابداری حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک و نقش آن در مدیریت ریسک بنگاه چکیده حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک بر ارزیابی فرآیند تجاری و پردازش استراتژیک و ارزیابی اهداف، ریسک ها و کنترل های سازمان، متمرکز است. حسابرسی داخلی با شناسایی، ارزیابی و نظارت بر ریسک شرکت، به کسب اطمینان از کفایت منابع و اینکه آنها بر اولویت ها متمرکز هستند، کمک می کند. به طور کلی، حسابرسی مبتنی بر ریسک، نواحی پرخطر را ارزیابی می نماید و مهمتر اینکه، ارزیابی مستمر ریسک را اجرا می کند. هدف این پژوهش عبارتست از پردازش عوامل شرکتی خاص مرتبط با به کارگیری حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک. همچنین در این مطالعه، نقش حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک بنگاه نیز، بررسی می گردد. نمونه نهایی این پژوهش دربرگیرنده 52 شرکت است. همچنین به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است.نتایج پژوهش نشان می دهد تعداد شرکت هایی که روش های مبتنی بر ریسک را برای طرح ریزی برنامه سالانه حسابرسی بکار می برند در صنعت مالی نسبت به بخش های غیر مالی، بیشتر است، تعداد شرکت های که روش های مبتنی بر ریسک را برای طرح ریزی هر کار حسابرسی بکار می برند در صنعت مالی نسبت به بخش های غیر مالی، بیشتر است و ارتباطی معنادار بین نقش فعال حسابرسی داخلی در پیاده سازی مدیریت ریسک بنگاه و عضویت شرکت ها در صنعت مالی، وجود دارد. واژگان کلیدی: مدیریت ریسک حسابرسی داخلی مدیریت ریسک بنگاه حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک مقدمه پیچیدگی سازمانی و گسترش معاملات تجاری در اغلب کشورها موجب شده است که مدیران بنگاه های انتفاعی و غیرانتفاعی با توجه به مسئولیت خود و در راستای دستیابی به اهداف سازمانی و به منظور کسب اطمینان از هدایت بهینه کلیه منابع، واحدی به نام حسابرسی داخلی تشکیل دهند. دامنه فعالیت های حسابرسی داخلی به مراتب بیش از پیش گسترش یافته است. از مهمترین ساز و کارهای ایفای مسئولیت پاسخگویی، کنترل های داخلی و به تبع آن حسابرسی داخلی است. حسابرسی داخلی در تدوین روش های کنترل داخلی اعم از مالی و غیرمالی، استقرار سیستم کنترل داخلی، بررسی و ارزیابی سیستم کنترل داخلی، ارائه پیشنهادهای سازنده برای بهبود این سیستم و ارزیابی اثربخشی و کارایی استفاده از منابع بنگاه، نقشی اساسی و کلیدی دارد و در این راستا، سیستم های مالی، مدیریتی و عملیاتی و همچنین رسیدگی های ویژه را در دامنه کار خود دارد. محدوده فعالیت ها، روش ها و وظایف حسابرسی داخلی در سازمان و چگونگی گزارشگری آن باید به روشنی مشخص بوده و افراد و گروه های ذیصلاح دائماً عملکرد حسابرسی داخلی را ارزیابی نمایند. مدیران نیز باید از نتایج فعالیت های حسابرسی داخلی در جهت بهبود سازمان و اصلاح عملکردها استفاده کنند.  فهرست مطالب عوامل مرتبط با به کارگیری حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک 1 چکیده 1 واژگان کلیدی: 2 پیشگفتار 2 مبانی نظری و پیشینه پژوهش 4 1) حسابرسی داخلی 4 2) حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک 5 3) مدیریت ریسک بنگاه و نقش حسابرسی داخلی در پیاده سازی آن 6 فرضیه های پژوهش 8 روش شناسی پژوهش 11 جامعه و نمونه آماری 12 یافته های پژوهش 12 نتیجه گیری 21 پیشنهادهای پژوهش 23 کتابنامه 25

 • عسر و حرج از منظر قانون و رویه قضایی

  الحاکم ولی الممتنع,شرایط و محدوده اعمال ماده 1130,عسر و حرج از منظر قانون و رویه قضایی,قاعده نفی عسروحرج,قاعده نفی عسروحرج در امور خانوادگی در قانون ایران,گامهای نظام قضایی در نجات ماده 1130 قم,مبانی عسر و حرج,محدوده قاعده عسروحرج,مقاله عسر و…

 • برش لیزری اجسام

  برش لیزری اجسام,برش مواد با اشعه لیزر,دانلود مقالات رشته برق,دانلود مقاله اشعه لیزر,دانلود مقاله برش لیزری اجسام,دانلود مقاله پرتو لیزری بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام برش لیزری اجسام هستید. دانلود فایل دانلود مقاله رشته برق برش لیزری…

 • بررسی موارد ابطال رای داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران

  ابطال رای داوری,ابطال رای داوری تجاری,ابطال رای داوری در حقوق ایران,ابطال رای داوری در قانون نمونه آنسیترال,بررسی موارد ابطال رای داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران,پایان نامه ابطال رای داوری تجاری,موارد ابطال رأی داوری,موارد ابطال رای داوری در…

 • وب نامریی و قسمتهای مختلف آن و ارائه راهکارهایی برای اطلاع و جستجو در آن

  ابزارهای مفید برای جستجو در وب نامرئی,دانلود پاورپوینت جستجو در وب نامرئی,دانلود پاورپوینت راه حل های اطلاع یابی در وب نامریی,دانلود پاورپوینت وب پنهان,دانلود پاورپوینت وب مرئی,راهکارهای اطلاع یابی در وب نامریی,مفهوم وب مرئی,مفهوم وب نامرئی,وب نامریی و قسمتهای مختلف…

 • بررسی اثرات سامانه خودکارسازی اداری بر مدیران

  اثرات خودکارسازی اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران,اثرات خودکارسازی اداری بر بهبود فرآیند تصمیم گیری مدیران,بررسی اثرات سامانه خودکارسازی اداری بر مدیران,بهبود تصمیم گیری مدیران با خودکارسازی اداری,بهبود عملکرد سیستم اتوماسیون جهت بهر,تاثیر خودکارسازی اداری بر تصمیم گیری,تاثیر خودکارسازی اداری…

 • مقاله دکتری حقوق بین الملل عمومی با عنوان حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات در نظام حقوقی دریاها

  اختلافات بین المللی,حقوق بین الملل,حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات در نظام حقوقی دریاها,دانلود مقالات حقوق بین الملل عمومی,کنوانسیون 1982,مقاله دکتری حقوق بین الملل عمومی با عنوان حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات در نظام حقوقی دریاها,نظام حقوقی دریاها بازدید…