داده کاوی پویا با استفاده از عامل هوشمند

fileina,خرید پایان نامه کارشناسی ارشد نرم افزار,خرید مقاله و تحقیق رشته مهندسی نرم افزار,داده کاوی پویا با استفاده از عامل هوشمند,داده کاوی جریان داده ها,دانلود داده کاوی پویا با استفاده از عامل هوشمند,رفتار پیش فعال,رفتار واکنشی,سیستم همکاری در فروش فایل,طبقه بندی,عامل,فروش فایل,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,همکاری در فروش فایل
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام داده کاوی پویا با استفاده از عامل هوشمند هستید.

دانلود فایل

داده کاوی پویا با استفاده از عامل هوشمند حسین مرشدلو  : احمد عبدالله زاده بارفروش  چکیده امروزه بدلیل حجم بسیار بالای داده ها و نیاز به پردازش و استخراج پویای دانش موجود در داده ها، داده کاوی جریان داده-ها اهمیت بسزایی یافته است. طبقه بندی جریان داده ها نیز یکی از مهمترین شاخه های داده کاوی است که تاکنون روشهای مختلفی برای آن ارائه گردیده است. اکثر این روشها واکنشی عمل کرده و پس از وقوع تغییر مفهوم در جریان داده ها، مدل داده خود را با مفهوم جدید وفق می دهند. از آنجائیکه در دنیای واقعی بسیاری از رخدادها تکرار می شوند بنظر می رسدکه بتوان با استفاده از روشهای یادگیری، تغییرات احتمالی در جریان داده-ها را پیش بینی کرد.  البته بدلیل غیرقابل پیش بینی بودن برخی رخدادها لازم است که روش ارائه شده، قابلیت واکنشی نیز داشته باشد. بنابراین روشی که بتواند بطور هوشمندانه تناسب خوبی بین رفتارهای واکنشی و پیش فعال برقرار نماید، قادر خواهد بود قابلیت انطباق خوبی با محیط داشته و موفق عمل نماید. از طرفی با توجه به خصوصیات عاملها همچون خودمختاری، واکنشی، پیش  فعالی، یادگیری و قابلیت استدلال، بطور قطع مساله طبقه بندی جریان داده ها بستر مناسبی برای استفاده از قابلیت های عامل ها می باشد. در این مقاله روشی برای طبقه بندی جریان داده ها با استفاده از عامل ارائه گردیده است که در آن از خصوصیات عاملها استفاده شده است.  در این روش عاملها قبل از وقوع تغییرات در جریان داده، بکمک استدلال و دانشی که از محیط بدست آورده اند، تغییرات را پیش بینی کرده و بر اساس آن برنامه ریزی می کنند. در صورتیکه رخدادهای پیش بینی شده اتفاق نیفتند، عامل متناسب با وضعیت فعلی از خود رفتار واکنشی نشان می دهد. این ویژگیها عامل را قادر می سازد که در محیط، یک رفتار هوشمند از خود نشان دهد. روش مورد نظر بر روی مجموعه داده های استاندارد که در اکثر کارهای انجام گرفته برای طبقه بندی جریان داده ها مورد استفاده قرار گرفته-اند، تست گردیده و نتایج حاصل از انجام آزمایشات نشان دهنده برتری استفاده از یک رفتار هوشمند پیش فعال نسبت به یک رفتار واکنشی می باشد. کلمات کلیدی: عامل طبقه بندی رفتار واکنشی رفتار پیش فعال داده کاوی جریان داده ها مقدمه امروزه بدلیل حجم گسترده و بسیار زیاد داده های موجود و همچنین عدم امکان ذخیره سازی آنها و نیاز به پردازش و استخراج پویای اطلاعات و دانش نهفته در داده ها، بحث داده کاوی جریان داده ها (Data Stream Mining) طی سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. از جمله کاربردهای داده کاوی جریان داده ها می توان به استفاده در بحث تشخیص تقلب در کارتهای اعتباری، بحث پردازش ترافیک شبکه و … اشاره کرد. در این میان بحث طبقه بندی جریان داده ها از اهمیت بسزایی برخوردار است و کارهای متعددی در این زمینه انجام گرفته است که از آن جمله می توان به موارد ]4،7،10،11،12[ اشاره کرد.  یکی از مهمترین مباحثی که در بحث طبقه بندی و داده کاوی جریان داده ها وجود دارد ، بحث مربوط به تغییر مفهوم (concept drift) می باشد که بمعنی تغییر مدل یا مفهوم نهفته در پس داده های یک جریان داده می باشد، به این معنی که مدلهایی که از یک جریان داده در یک زمان خاص ساخته می شوند ، با گذشت زمان دقت خود را از دست داده و قادر به طبقه بندی صحیح داده ها با دقت لازم نیستند. اکثر روشهایی که تاکنون برای مدیریت تغییر مفهوم در داده ها ارائه گردیده اند، بصورت واکنشی عمل کرده و سعی می کنند، همواره مدل داده خود را با مفهوم های جدید در داده ها وفق دهند. بررسی و مرور جامعی بر این روشها را می توان در [9] مشاهده کرد.  از آنجایی که این روشها تنها از یک مدل داده استفاده می کنند، بحث دقیق نگه داشتن این مدل داده هنگامی که تغییر مفهوم در جریان داده وجود دارد، امری دشوار و مشکل می-باشد، لذا بنظر می رسد در صورت وجود تغییر مفهوم در داده استفاده از چند مدل داده مختلف متناسب با مفاهیم مختلف بر استفاده از یک مدل داده واحد برتری داشته باشد، اما مشکلی که وجود دارد تصمیم گیری درست در مورد استفاده از مدل داده مناسب در هر لحظه است. برخی روشها یا الگوریتمها همانند [7] که از چند مدل داده استفاده می کنند، برای بالا بردن دقت خود در طبقه بندی از روشهای Ensemble کردن چندین طبقه بند مختلف بهره می گیرند. برای مثال در ][7] طبقه بندهایی در بازه های زمانی مختلف بر روی داده هایی از جریان داده ایجاد می گردند. الگوریتم این طبقه بندها را بر روی اخیرترین داده ها اعمال می-کند و بسته به دقت این طبقه بندها به هر کدام وزنی تخصیص می-یابد تا برای جریان داده های فعلی بکار گرفته شوند. در واقع اشکالی که روشهای Ensemble کردن دارند این است که نحوه انتخاب درست طبقه بندها برای Ensemble کردن نیز ساده تر از مشکل قبلی (انتخاب درست طبقه بند مناسب با مفهوم جاری موجود در جریان داده ) نمی باشد. رویکردهایی همانند رویکرد [7] اگر چه قادر به ارائه عملکرد قابل قبولی بر روی جریان داده هایی که در آنها تغییر تدریجی مفهوم وجود دارد می باشد، اما در مواردی که جریان داده دارای تغییر مفهوم ناگهانی (Concept shift) باشد، خطای این روشها زیاد می باشد. فهرست مطالب داده کاوی پویا با استفاده از عامل هوشمند 1 چکیده 1 کلمات کلیدی 2 ABSTRACT 3 1- مقدمه 4 2- مفاهیم پایه 6 شکل (1) پنجره نظاره بر روی جریان دادهها 7 2-2- عامل و ویژگیهای آن 8 3- رویکرد پیشنهادی 9 3-1-1- روش مقایسه طبقهبند ایجاد شده با طبقهبندهای موجود در حافظه 10 شکل (2) نسبت واریانس به حاصاضرب 50 متغیر دارای مجموع ثابت 11 شکل (3) وزندهی چند داده مختلف 12 3-2- رفتار پیشفعال 12 3-2-1- نحوه پیشبینی مفهوم آتی 14 3-3- ترکیب رفتارهای واکنشی و پیشفعال 15 شکل (5) شبه کد برای تعیین مقدار k 18 4- آزمایشات انجام شده 18 شکل (6) شبیه سازی تغییر مفهوم تدریجی در مجموعه داده استاندارد Hyperplane 19 4-2- نتایج 20 شکل (7) نتایج حاصل از انجام آزمایش بر روی Stagger 20 شکل (8) نتایج حاصل از انجام آزمایش بر روی Hyperplane با تغییر مفهوم تدریجی 21 5- جمع بندی 21 6- مراجع 22

 • ارزیابی ارتباط زمین ریخت شناسی با اشکال فرسایشی در حوضه آبخیز رودخانه سقز با سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

  ارزیابی ارتباط زمین ریخت شناسی با اشکال فرسایشی در حوضه آبخیز رودخانه سقز با سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی,اشکال فرسایشی,حوضه آبخیز رودخانه سقز,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری,رابطه بین واحدهای ژئومورفولوژی و اشکال فرسایشی,زمین…

 • پیدایش انسان از نظر علم و قرآن

  fileina,انجام پایان نامه الهیات و معارف اسلامی,پیدایش انسان,پیدایش انسان از نظر علم,پیدایش انسان از نظر علم و قرآن,پیدایش انسان از نظر قرآن,خرید پایان نامه الهیات و معارف اسلامی,دانلود مقاله پیدایش انسان از نظر علم و قرآن,فروش فایل,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,همکاری…

 • مقاله رشته مدیریت با عنوان اهمیت ارزش در نظام بازاریابی

  fileina,ارزش,انجام پروژه و پایان نامه رشته مدیریت,بازاریابی,بنگاه های اقتصادی,خرید مقاله رشته مدیریت,دانلود مقاله رشته مدیریت با عنوان اهمیت ارزش در نظام بازاریابی,سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا,فروش فایل,فروشگاه ساز فایلینا,فروشگاه فایل,مقالات ترجمه شده رشته مدیریت,مقاله رشته مدیریت با عنوان اهمیت…

 • مشخصه های کالبدی شهر ری

  بافت و عناصر كالبدی شهر ری,بررسی تحقق طرحهای شهری در شهر ری,تقسیمات شهرداری شهر ری,طرح های مورد نیاز توسعه شهر ری,كلیات كاربری ارضی در شهر ری,محدودیتها و موانع توسعه شهر ری,مشخصه های کالبدی شهر ری,ویژگیهای كالبدی شهر ری بازدید کننده…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق نگارش برنامه بازاریابی

  ادبیات نظری نگارش برنامه بازاریابی,ادبیات و مبانی نظری نگارش برنامه بازاریابی,پیشینه تحقیق نگارش برنامه بازاریابی,دانلود مبانی نظری نگارش برنامه بازاریابی,فصل دوم پایان نامه نگارش برنامه بازاریابی,مبانی نظری نگارش برنامه بازاریابی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق نگارش برنامه بازاریابی بازدید کننده عزیز…

 • خصوصی سازی صنعت بیمه و بررسی آثار آن بر اقتصاد،عملکرد و ساختار داراییها (142 صفحه)

  آثار خصوصی سازی صنعت بیمه,آثارخصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار دارایی ها و سرمایه گذاری های شركت های بیمه,خصوصی سازی صنعت بیمه,خصوصی سازی صنعت بیمه و بررسی آثار آن بر اقتصاد،عملکرد و ساختار داراییها,دانلود پایان نامه بیمه,دانلود پایان نامه رشته…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق غنی سازی زندگی زناشویی

  ادبیات نظری غنی سازی زندگی زناشویی,ادبیات و مبانی نظری غنی سازی زندگی زناشویی,پیشینه تحقیق غنی سازی زندگی زناشویی,دانلود مبانی نظری غنی سازی زندگی زناشویی,فصل دوم پایان نامه غنی سازی زندگی زناشویی,مبانی نظری غنی سازی زندگی زناشویی,مبانی نظری غنی سازی زندگی…

 • مبانی و ماهیت QFD

  استفاده از QFD در سازمان,جایگاه QFD در صنایع,دانلود تحقیق QFD,دانلود تحقیق گسترش كاركرد كیفی,دانلود تحقیق ماهیت QFD,دانلود تحقیق مبانی QFD,روشهای مهندسی كیفیت,گسترش كاركرد كیفی,مبانی و ماهیت QFD,مزایای استفاده از QFD بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام مبانی…

 • بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال 92

  ارکان جرم محاربه,بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال 92,تعریف محاربه,جرم محاربه,جرم محاربه در قانون جدید,دانلود پایان نامه محاربه,مجازات محاربه چیست,محاربه از دیدگاه فقها شیعه و سنی,محاربه در قانون جدید,محاربه در قانون مجازات اسلامی 1392,محاربه در قانون…

 • تجزیه و تحلیل و پیاده سازی نرم افزار حقوق و دستمزد

  آموزش برنامه نویسی,پیاده سازی نرم افزار حقوق و دستمزد,تجزیه و تحلیل سیستم حقوق و دستمزد,تجزیه و تحلیل و پیاده سازی نرم افزار حقوق و دستمزد,دانلود پروژه برنامه نویسی,دانلود پروژه برنامه نویسی کامپیوتر,دانلود پروژه طراحی سیستم حقوق و دستمزد,شی گرایی بازدید…

 • دانلود پایان نامه اقاله

  آثار اقاله در عقد تملیكی,اقاله در قانون مدنی,اقاله عقد است یا ایقاع؟,دانلود پایان نامه اقاله,شرایط صحت اقاله,ماهیت حقوقی اقاله,مبنای اقاله,مقایسه اقاله و حقّ فسخ بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام دانلود پایان نامه اقاله هستید. دانلود فایل…

 • بررسی و شناسایی مولکولی تعدادی از ارقام و پایه های سیب باغ کمال آباد کرج توسط مارکر SSR

  بررسی تنوع ژنتیکی سیب,بررسی و شناسایی مولکولی تعدادی از ارقام و پایه های سیب باغ کمال آباد کرج توسط مارکر SSR,تنوع ژنتیکی سیب با نشانگر SSR,روابط ژنتیکی ارقام و پایه های سیب,ژنوم ارقام سیب,سطح مولكول DNA,شناسایی مولکولی ارقام و پایه…

 • پروپوزال ارزیابی ارتباط توسعه منابع انسانی و رضایت شغلی کارمندان شرکت مخابرات

  ارتباط توسعه منابع انسانی و رضایت شغلی کارمندان,پروپوزال ارتباط توسعه منابع انسانی و رضایت شغلی کارمندان,پروپوزال ارزیابی ارتباط توسعه منابع انسانی و رضایت شغلی کارمندان شرکت مخابرات,توسعه منابع انسانی,دانلود نمونه پروپوزال مدیریت بازرگانی,رابطه توسعه منابع انسانی و رضایت شغلی کارکنان,رضایت…

 • بررسی رابطه میان میزان نقش دولت و حدود مسوولیت آن با تاکید بر مسوولیت مدنی

  بررسی رابطه میان میزان نقش دولت و حدود مسوولیت آن با تاکید بر مسوولیت مدنی,دانلود پایان نامه جبران خسارت,دانلود پایان نامه رشته حقوق,دانلود پایان نامه مسوولیت مدنی دولت,غایت دولت,نظریه های مکاتب سیاسی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق شاخص های عملکردی بیمارستان

  ادبیات نظری شاخص های عملکردی بیمارستان,ادبیات و مبانی نظری شاخص های عملکردی بیمارستان,پیشینه تحقیق شاخص های عملکردی بیمارستان,دانلود مبانی نظری شاخص های عملکردی بیمارستان,فصل دوم پایان نامه شاخص های عملکردی بیمارستان,مبانی نظری شاخص های عملکردی بیمارستان,مبانی نظری و پیشینه تحقیق…

 • مولفه ها و مدلهای مدیریت دانش و منشا و چگونگی شکلگیری آن

  پایان نامه درباره مدیریت دانش,پایان نامه مدیریت دانش,چگونگی شکلگیری مدیریت دانش,مدلهای مدیریت دانش,منشا مدیریت دانش,مولفه ها و مدلهای مدیریت دانش,مولفه ها و مدلهای مدیریت دانش و منشا و چگونگی شکلگیری آن,مولفه های مدیریت دانش بازدید کننده عزیز در حال مشاهده…

 • انتخاب سرمته های الماسه مغزه گیر و پیش بینی سرعت حفاری و میزان مصرف آنها در برخی ساختگاه های ژئوتکنیکی کشور

  fileina,انتخاب سرمته های الماسه مغزه گیر در ساختگاه های ایران,انتخاب سرمته های الماسه مغزه گیر و پیش بینی سرعت حفاری و میزان مصرف آنها در برخی ساختگاه های ژئوتکنیکی کشور,حفاری ژئوتکنیکی,خرید پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی معدن,روشهای اندازه گیری سایش سنگ,سرمته…

 • ارزیابی رویکرد چهار مرحله ای QFD

  ارزیابی رویکرد چهار مرحله ای QFD,تشریح دیدگاه چهار مرحله ای QFD,دانلود تحقیق گسترش عملکرد كیفی,دانلود تحقیق مراحل QFD,رویكرد چهار مرحله ای QFD,گسترش عملکرد كیفی,ماتریس خانه کیفیت qfd,مقاله qfd بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام ارزیابی رویکرد چهار…

 • بررسی تاثیر دستگاه های کارت خوان فروشگاهی(POS) در جذب منابع بانک رفاه

  بازار رقابتی,بررسی تاثیر دستگاه های کارت خوان فروشگاهی(POS) در جذب منابع بانک رفاه,تاثیر دستگاه های کارت خوان فروشگاهی(POS) در جذب منابع بانک رفاه,تجهیز منابع بانکی,توان بانک رفاه,جذب منابع بانک,دانلود مقالات ترجمه شده مدیریت,دانلود مقاله MBA,دانلود مقاله ترجمه شده رشته مدیریت…

 • مبانی نظری بررسی اولویت بندی استراتژیهای مدیریت دانش در سازمان

  استراتژی های مدیریت دانش,اولویت بندی استراتژیهای مدیریت دانش در شهرداری تهران,پروپوزال اولویت‌بندی استراتژی های مدیریت دانش,پیاده سازی مدیریت دانش در شهرداری تهران,تکنیک دیماتل,تکنیک فرآیند تحلیل شبکه ای,مبانی نظری بررسی اولویت بندی استراتژیهای مدیریت دانش در سازمان,مبانی نظری رتبه بندی استراتژی…

 • مقاله درخت كاكائو

  fileina,انجام پروژه و پایان نامه رشته کشاورزی,تئوبروما (Theobroma),خرید پایان نامه,خرید تحقیق,دانلود مقاله درخت كاكائو,رابطه میان خوردن شكلات و كاهش فشار خون,سیستم همکاری در فروش فایل,شکلات,فرایند رشد میوه درخت کاکائو,فروش فایل,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,مقاله درخت كاكائو,همکاری در فروش,همکاری در فروش فایل…

 • دانلود پاورپوینت رشته عمران با عنوان ریز شمع

  بهسازی خاک,خاكهای مسئله دار,دانلود پاورپوینت رشته عمران با عنوان ریز شمع,دانلود پاورپوینت ریز شمع,دانلود پاورپوینت عمران,دانلود پاورپوینت مهندسی عمران,دانلود پاورپوینت میکرو شمع,دانلود پاورپوینت میکروپایل,روش اجرای میكروپایل,روشهای بهسازی خاك بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام دانلود پاورپوینت رشته…

 • طرح تفصیلی پایان نامه تدلیس در ازدواج و نحوه ضمانت اجرای کیفری آن

  پروپوزال تدلیس در ازدواج,پروپوزال ضمانت اجرای كیفری تدلیس در ازدواج,پروپوزال نحوه ضمانت اجرای کیفری تدلیس در ازدواج,تدلیس در ازدواج,دانلود پروپوزال تدلیس در ازدواج,ضمانت اجرای کیفری فریب در ازدواج,طرح تفصیلی پایان نامه تدلیس در ازدواج و نحوه ضمانت اجرای کیفری آن,فریب…

 • سبک رهبری توانمندساز مدیریت دانش در سازمان

  پایان نامه با موضوع مدیریت دانش,پایان نامه مدیریت دانش doc,پیاده سازی موفق مدیریت دانش,دانلود پایان نامه مدیریت دانش,رابطه بین مدیریت دانش و سبک رهبری,سبک رهبری توانمندساز,سبک رهبری توانمندساز مدیریت دانش,سبک رهبری توانمندساز مدیریت دانش در سازمان,مدیریت دانش,موضوع پایان نامه مدیریت…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق یادگیری مادام العمر

  ادبیات نظری یادگیری مادام العمر,ادبیات و مبانی نظری یادگیری مادام العمر,پیشینه تحقیق یادگیری مادام العمر,دانلود مبانی نظری یادگیری مادام العمر,فصل دوم پایان نامه یادگیری مادام العمر,مبانی نظری و پیشینه تحقیق یادگیری مادام العمر,مبانی نظری یادگیری مادام العمر بازدید کننده عزیز…

 • ارائه روشی بهینه برای زمانبندی کار در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم های ژنتیک و حریصانه

  ارائه روشی بهینه برای زمانبندی کار در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم های ژنتیک و حریصانه,الگوریتمی بهینه برای زمانبندی کارها در رایانش ابری,پایان نامه ارشد رایانش ابری,پایان نامه کارشناسی ارشد رایانش ابری,پایان نامه محاسبات ابری doc,زمانبندی در ابر,زمانبندی در…

 • ارزیابی گزارشگری مالی شهرداری به منظور رضایت مشتریان

  ارزیابی قابلیت گزارشگری مطلوب سامانه اطلاعات حسابداری شهرداری های استان اردبیل,ارزیابی گزارشگری مالی شهرداری,ارزیابی گزارشگری مالی شهرداری به منظور رضایت مشتریان,دانلود پایان نامه ارشد حسابداری,دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد حسابداری,سیستم اطلاعات حسابداری,قابلیت گزارشگری مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری بازدید کننده عزیز…

 • مقاله رشته معماری و جغرافیا با عنوان روستای قوهه

  fileina,انجام پایان نامه رشته جغرافیا,بررسی ویژگیهای جمعیتی روستای قوهه,خرید پایان نامه رشته جغرافیا,دانلود مقاله رشته معماری و جغرافیا با عنوان روستای قوهه,سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا,فروش فایل,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,معرفی روستای قوهه به لحاظ موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی,مقاله…

 • نکات مهم نقشه برداری کارگاهی

  نقشه برداری,نقشه برداری کارگاهی,نکات مهم نقشه برداری کارگاهی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام نکات مهم نقشه برداری کارگاهی هستید. دانلود فایل نقشه برداری از جمله کارهای است که تجربه  نقش مهمی در موفقیت نقشه برداران دارد…

 • داوری تجاری بین المللی

  دانلود مقاله داوری تجاری,دانلود مقاله داوری تجاری بین المللی,داوری بین المللی,داوری تجاری,داوری تجاری بین المللی,مقاله داوری تجاری,مقاله داوری تجاری بین المللی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام داوری تجاری بین المللی هستید. دانلود فایل دانلود مقاله رشته حقوق…