رابطه برنامه ریزی منابع سازمان و زنجیره تامین

ارتباط برنامه ریزی منابع سازمان و زنجیره تامین,اهمیت یکپارچه سازی زنجیره تأمین,پایان نامه برنامه ریزی منابع سازمان,پایان نامه زنجیره تامین,پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان,رابطه برنامه ریزی منابع سازمان و زنجیره تامین
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام رابطه برنامه ریزی منابع سازمان و زنجیره تامین هستید.

دانلود فایل

دانلود پایان نامه رشته مدیریت رابطه برنامه ریزی منابع سازمان و زنجیره تامین مقدمه امروزه سازمان های  تجاری با یک محیط پیچیده و رقابتی نسبت به گذشته مواجه اند ، زیرا موفقیت تجاری فقط تجزیه و تحلیل شرکت ها به طور اختصاصی نیست و تا اندازه ای زنجیره تأمین و تحویل سازمان ها را هم شامل می شود . مدیریت همکاری چند جانبه در زنجیره تأمین یک وظیفه بسیار دشوار است زیرا شرکای زیادی در عملیات زنجیره تأمین درگیر هستند . هر کدام با منافع و اهداف خودشان، اعضای سازمان ها در زنجیره تأمین به منظور مواجه با نیاز های مشتریان و حداکثر کردن سودشان نیازمند همکاری با شرکای تجاریشان هستند.   در بین اعضای زنجیره تأمین یک قدرت مطلق وجود ندارد و همکاری از طریق مذاکره به جای کنترل و مدیریت متمرکز، انجام می پذیرد. وابستگی فرآیند های چند مرحله ای نیازمند همکاری سریع در تصمیم گیری برای وظایف مختلف ، مناطق عملکردی و حدود سازمانی به منظور رسیدگی به مشکلات و عدم قطعیت هاست. (جین، 2008 و وایت 2005 و همکاران )  به عنوان نتیجه برای اینکه موفق باقی بمانید و رقابت پذیر باشید، مدیران سازمان ها باید از تکنولوژی برای بهبود سازمان و عملکرد زنجیره تأمین استفاده کنند. تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات مهمترین مولد استراتژی رقابت در بسیاری از کسب و کارها شده است. این تاکید استراتژیکی، مدیران را قادر می سازد تا تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات را از طریق سازمان و ارتباط همه واحدهای کاری با یکدیگر یکپارچه سازی کنند. در حال حاضر یک رویکرد معروف برای پیشرفت سیستم گسترده یکپارچه سازمانی، پذیرش برنامه ریزی منابع سازمان، بصورت فراگیر در صنایع می باشد. (آکرمنز و همکاران 2003)  با وجود این، سیستم های اولیه برنامه ریزی منابع سازمان، پیشرفتی در اهداف مدیریت زنجیره تأمین نشان نداشتند. تمرکز اولیه آن ها اجرا و یکپارچه سازی در خواست های داخلی بود که بخش های مالی، حسابداری، تولید، سفارشات وارده و منابع انسانی را پشتیبانی می کرد. واضح است که یکپارچگی اطلاعات تنها برای رضایت از نیازمندی های داخلی و برای راه حل هایی که کیفیت مدیریت زنجیره تأمین را بهبود می بخشند، کافی نیست و بدیهی است شرکت ها و مشتریان، برای تسهیم مناسب اطلاعات به موقع و برای برقراری رابطه عالی با شرکای زنجیره تأمین خود را دارند. متعاقبا بسیاری از سازمان ها برای اجرای یک نمونه یکپارچه شده داخلی، نتایج زنجیره تأمین را باسیستم برنامه ریزی منابع سازمانشان مورد بررسی قرار داده اند.( دانوپ و بروکس و همکاران، 2008) اجرای موفقیت آمیز برنامه ریزی منابع سازمان  به وسیله نرم افزار هایی مثل SAP, BAAN, ORACLE, J.D Edward  مرسوم شده است. برنامه ریزی منابع سازمان همیشه به عنوان یک مولفه جدایی ناپذیر از مدیریت زنجیره تأمین فرض شده است. اگرچه یک سیستم برنامه ریزی منابع سازمان گران و همراه با ریسک است، مدیران فناوری اطلاعات باید تصمیم بگیریند که چگونه از منابع محدودشان در تولید مناسب استفاده و سرمایه گذاری کنند. اگرچه کاربران از صرفه جویی هزینه های عمده لذت می برند. در واقع خیلی مشکل است که همه مزایای محسوس و نامحسوس در اجرای سیستم منابع سازمانی را تعیین کنند. (هوو 2007)   بسیاری از محققان بیان می کنند که اگرچه کسب و کارها مبالغ هنگفتی در فناوری اطلاعات سرمایه گذاری کرده اند، هنوز نتایج مثبتی ملاحظه نشده است و دریافتن بازده های مثبت از سرمایه گذاری در مطالعات فناوری اطلاعات، شکست خورده اند (تمیستوکلیوس 2001 ، اوسیمیتز 2006 ، سودهی 2001 و همکاران )  شواهد اخیر بر خلاف این، مزایای بزرگ و بهره وری آشکار و مشخص را از سرمایه گذاری های فناوری اطلاعات نشان می دهد.(کامادی 2008 و پارک 2003 ) در دهه گذشته، تقریباً همه مکتوبات از برنامه ریزی منابع سازمان، روی دلایل اجرا و بر روی چالش های اجرای پروژه، متمرکز بوده است. اخیرا چندین جریان تحقیق متمایز بر روی برنامه ریزی منابع سازمان در ادبیات مشاهده شده است. بعضی از تحقیقات روی تأثیرات سیستم برنامه ریزی منابع سازمان بر عملکرد مالی، شواهدی را یافته اند که درخواست سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان را پشتیبانی می کند که شرکت ها را قادر به کسب سریعتر بازگشت سرمایه می سازد ( Poston and Grabski 2001) و ویژگی مالی را قبل و بعد از پذیرش برنامه ریزی منابع سازمان تجزیه و تحلیل می کنند. نتایج آن ها نشان می دهد که پذیرش برنامه ریزی منابع سازمان منجر به افزایش کارایی در ضوابط تقلیل تعداد کارکنان و در نرخ درآمدهای کارکنان، به دنبال اجرای برنامه-ریزی منابع سازمان  برای هر سال است. Nicolauu etal (2003) داده های مالی شرکت هایی که سیستم های گسترده اقتصادی را نپذیرفته اند را با یک گروه کنترل از شرکت های مشابه، مقایسه می کند. نتایج از تجزیه و تحلیل عملکرد در دوره های زمانی متفاوت نشان می دهد که شرکت های پذیرنده سیستم های سازمانی بطور معنا-داری، عملکرد بالای متفاوتی در سال دوم بعد از اجرای سیستم، نسبت به گروه کنترل داشته اند. اخیرا بعضی از محققان به همکاری سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان برای همکاری زنجیره تأمین، توجه کرده اند و این که زنجیره تأمین مرکب از نهادهای قانونی مختلف است. مثل یک سازمان مجازی یا یک نهاد بین المللی. Wade and Hulland (2004) چشم اندازی از ادبیات وابسته فناوری اطلاعات و تأثیر آن روی استراتژی و عملکرد شرکت را تهیه کرده است.  Akkermans etal (2003)  تأثیر  آینده سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان روی مدیریت زنجیره تأمین را بررسی کرده است. یکی از مهمترین دستاوردهای آن اینست که متخصصین پانل، نقص نسبتا کمی برای برنامه ریزی منابع سازمان در بهبود اثر بخش زنجیره تأمین در نظر گرفته است و در واقع ریسک آشکار برنامه ریزی منابع سازمان، پیشرفت در مدیریت زنجیره تامین را محدود کرده است. علاوه بر این، آن ها محدودیت های اساسی سیستم های جاری برنامه ریزی منابع سازمان، در تهیه پشتیبانی مدیریت زنجیره تامین موثر را شناسایی کرده اند. سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان، کمک به اتوماسیون و یکپارچگی واحدهای عملکرد مثل کنترل موجودی، خرید، توزیع، مالی و مدیریت پروژه می کنند. در سال های اخیر شرکت های زیادی شروع به یافتن راه هایی برای جایگزین کارکردهای موجود، ولی در چارچوب اصلی کرده اند که نیاز های روبه رشد سازمان را در زمانی کوتاه تر برآورده سازد. سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان برای فراهم کردن یکپارچگی فرآیند های کسب وکار در عوض عملکرد های کسب وکار تعیین شده است.( ماپرت و همکاران 2000)در چند سال گذشته، شرکت ها با نرخ بی سابقه ای کارکردهای استراتژیکی را یکپارچه ساخته اند. ابتکارات جدید در برنامه ریزی منابع، تجارت الکترونیک و زنجیره تأمین گسترده، تمایل شرکت ها نسبت به یکپارچگی کارکردهای استراتژیک کسب و کار را برانگیخته است. فهرست مطالب: مقدمه 7 بخش اول : برنامه ریزی منابع سازمان 7 2-1 تعریف سیستمهای ERP 7 2-2 سیر تکاملی برنامه ریزی منابع سازمان 10 2-2-1 برنامه ریزی مواد 12 2-2-2  برنامه ریزی منابع ساخت 13 2-3 سیستمهای تشکیل دهنده برنامه ریزی منابع سازمان 14 2-4 چرخه عمر سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمان 16 2-5 ساختار و اجزای سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان 18 2-5-1 اطلاعات پایه سازمان 18 2-5-2 برنامهریزی تولید 19 2-5-3 بازاریابی 19 2-5-4 توزیع و فروش 19 2-5-5 مدیریت کیفیت جامع 20 2-5-6 مدیریت مواد 20 2-5-7 کنترل 20 2-5-8 منابع انسانی 21 2-5-9 مدیریت پروژه 21 2-5-10 امور مالی 22 2-5-11 نگهداری و تعمیرات کارخانه 22 2-6 عوامل كلیدی موفقیت در سیستمهای  برنامه ریزی منابع سازمان 23 2-7 مزایا و معایب سیستم برنامهریزی منابع سازمان 29 2-7-1 مزایا 29 2-7-2 معایب 30 2-8 گزینه های پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان 32 2-9 معیارهای ارزیابی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان 35 بخش دوم: مدیریت زنجیره تأمین 37 2-10 مقدمه ای بر مدیریت زنجیره تأمین 37 2-11 پیشینه و سیر تحول مدیریت زنجیره تأمین 38 2-12 تعریف مدیریت زنجیره تأمین 42 2-13 یکپارچگی زنجیره تأمین 44 2-14 اهمیت یکپارچه سازی زنجیره تأمین 46 2-15 عملکرد زنجیره تأمین 47 2-16 افزایش کارایی و اثربخشی زنجیره تأمین 48 2-17 عملکرد های مدیریت در مقابله با چالش های زنجیره تأمین 53 2-18  ارزیابی عملکرد زنجیره تامین 56 بخش سوم ارتباط و تأثیر برنامه ریزی منابع سازمان بر عملکرد زنجیره تأمین 63 2-19 کشف استدلالهایی برای برنامه ریزی منابع سازمان و یکپارچگی مدیریت زنجیره تامین 63 2-20 یکپارچگی برنامهریزی منابع سازمان ومدیریت زنجیره تامین 67 منابع 70

 • بررسی نظارت بر اجرای اصل 44 از طریق موسسات غیر دولتی

  اصل 44 قانون اساسی,بررسی نظارت بر اجرای اصل 44 از طریق تشکلهای غیر دولتی,بررسی نظارت بر اجرای اصل 44 از طریق موسسات غیر دولتی,جایگاه نهادهای مدنی در نظارت بر اجرای اصل 44,دانلود مقالات رشته مدیریت,دانلود مقالات مدیریتی,نظارت بر اجرای اصل…

 • ابعاد رفتار شهروندی سازمان و عوامل مختلف مثبت و منفی موثر بر آن

  ابعاد رفتار شهروندی سازمان,ابعاد رفتار شهروندی سازمان و عوامل مختلف مثبت و منفی موثر بر آن,پایان نامه رفتار شهروندی سازمانی,جنبه‌های منفی رفتار شهروندی,دانلود پایان نامه رفتار شهروندی سازمانی,رفتار شهروندی سازمانی,رفتارهای ضد شهروندی,عوامل ارتقا شهروندی كاركنان,عوامل موثر بر رفتارهای ضد شهروندی…

 • بررسی موانع عدم شفّافیت بازار سرمایه ایران و ارائه راهکارها

  بازار سرمایه,بررسی موانع عدم شفّافیت بازار سرمایه ایران و ارائه راهکارها,دانلود مقالات کارشناسی ارشد رشته مدیریت,دانلود مقالات کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی,دانلود مقالات مدیریتی,راهکارهایی برای عدم شفّافیت بازار سرمایه ایران,شفافیت بازار,كارایی بازار بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام…

 • پایان نامه بررسی وضعیت قاچاق کالا در ایران و چین(از نظر قوانین و عملکرد دستگاه‌ها)

  fileina,انجام پایان نامه حقوق,پایان نامه بررسی وضعیت قاچاق کالا در ایران و چین(از نظر قوانین و عملکرد دستگاه‌ها),تخلفات گمرکی,خرید پایان نامه,دانلود پایان نامه بررسی وضعیت قاچاق کالا در ایران و چین(از نظر قوانین و عملکرد دستگاه‌ها),سیستم همکاری در فروش فایل,فروش…

 • پاورپوینت نقش مدیریت دانش بر تعالی سازمان

  ارزش های بنیادین,اهمیت اطلاعات و دانش در ارزشهای مدل تعالی((EFQM,پاورپوینت نقش مدیریت دانش بر تعالی سازمان,تعاریف مدیریت دانش,تعالی سازمانی (EFQM),توجه به مسئولیتهای اجتماعی,توسعه شراکتهای خارجی,توسعه و مشارکت کارکنان,دانلود پاورپوینت نقش مدیریت دانش بر تعالی سازمان,رهبری و ثبات در مقاصد,مدل اهدای…

 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته محیط زیست با عنوان پیشینه تکاملی خرس

  پایان نامه کارشناسی ارشد رشته محیط زیست با عنوان پیشینه تکاملی خرس,پیشینه تکاملی خرس,تهدیدهای جمعیت و زیستگاه حیوانات,حفاظت از خرسها,خرس سیاه آسیایی,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت,روش اجرایی حفاظت از خرس سیاه آسیایی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده…