راهکاری برای کاهش ریسک زنجیره تامین

دانلود مقالات رشته مدیریت,دانلود مقالات مدیریت,دانلود مقاله کاهش ریسک زنجیره تامین,راهکاری برای کاهش ریسک زنجیره تامین,ریسک زنجیره تامین,زنجیره تأمین صنعت خودرو,مدل ریاضی استوار,منبع‌یابی و انتخاب تأمین‌كننده
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام راهکاری برای کاهش ریسک زنجیره تامین هستید.

دانلود فایل

دانلود مقاله رشته مدیریت راهکاری برای کاهش ریسک زنجیره تامین (مورد مطالعه: زنجیره تأمین ایران خودرو) چكیده:      منبع‌یابی و تخصیص سفارش به تأمین‌کنندگانمناسب، هزینه‌های تأمین را به شکل قابل ملاحظه‌ای کاهش و قابلیت رقابت‌پذیری سازمان را افزایش می‌دهد. از طرفی در محیط پررقابت امروزی، سرعت بالای تغییرات، بر عدم اطمینان حاکم بر تصمیم‌گیری‌ها افزوده است. با توجه به این دو مهم، به منظور افزایش اطمینان در این تحقیق، از رویکرد بهینه‌سازی استوار در برنامه‌ریزی تأمین قطعات دو محصول شركت ایران خودرو استفاده می‌شود. با توجه به تعداد بالای قطعات هر خودرو، قطعات ارزشمند برای بررسی انتخاب گردید و مدل تأمین این قطعات، در قالب یك مدل برنامه‌ریزی خطی چند‌هدفه چند‌دوره‌ای طراحی شد.با توجه به عدم اطمینان حاکم بر برخی پارامترهای مدل، این نوع پارامترها به صورت متغیری تصادفی در نظر گرفته شدند. برای رفع نگرانی در مورد این نوع پارامترها، به کمک تکنیک‌های موجود، مدل ما به مدلی استوار تبدیل شد تا پاسخ‌های آن قابل‌اتکا باشد. در پایان، برای ارزیابی صحت عملکرد مدل و بررسی کیفیت جواب‌ها از تکنیک شبیه‌سازی استفاده شد. كلید واژه‌ها: منبع‌یابی و انتخاب تأمین‌كننده زنجیره تأمین صنعت خودرو مدل ریاضی استوار ریسک مقدمه      با افزایش اهمیت فعالیت خرید و تداركات، تصمیمات خرید مهم‌تر شده است و از آنجا كه امروزه سازمان‌ها وابستگی بیشتری به تأمینكنندگان پیدا کرده‌اند، پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم تصمیمگیری ضعیف، وخیمتر خودنمایی می‌کند]7[. در بیشتر صنایع، هزینه مواد خام و اجزای تشکیل‌دهنده محصول، بخش بزرگی از بهای تمام شده محصول را در برمیگیرد ]9[. در چنین شرایطی، بخش تدارکات میتواند نقشی کلیدی در کارایی و اثربخشی سازمان ایفا نماید و تأثیر مستقیمی بر کاهش هزینهها، افزایش سودآوری و انعطاف‌پذیری یک شرکت داشته باشد]10[.      در حقیقت، انتخاب مجموعه مناسبی از تأمین‌کنندگان برای کار با آن‌ها، امری بسیار مهم و حیاتی برای موفقیت یک شرکت است]20[. اخیراً با ظهور مفهوم مدیریت زنجیره تأمین، بیشتر محققین، دانشمندان و مدیران پی بردهاند که انتخاب تأمین‌کننده مناسب و مدیریت آن، ابزاری است که از آن میتوان برای افزایش رقابت‌پذیری زنجیره تأمین استفاده کرد]15[. لذا انتخاب تأمین‌کننده، تصمیمی مهم و استراتژیک در زنجیره تأمین می‌باشد]16[. فهرست مطالب راهکاری برای کاهش ریسک زنجیره تأمین ایران خودرو 1 كلید واژه‌ها: 3 مقدمه 3 پیشینه ارزیابی، انتخاب و تخصیص سفارش به تأمینکننده 5 مبانی نظری استواری و بهینهسازی استوار 7 مورد مطالعه: زنجیره تأمین ایران خودرو 11 رویه کلی تحقیق (مراحل تحقیق) 13 شكل1. رویه کلی تحقیق 14 فرمولهكردن مدل 14 جدول 1. ویژگی‌های مدل، تعریف اندیسها، متغیرها و پارامتر‌های مدل 15 مدلسازی توابع هدف 17 کمینه کردن قطعات معیوب تأمین کنندگان (PPM) (آرمان سوم) 19 بیشینهکردن تحویل به موقع (آرمان چهارم) 20 هزینه کل تأمین قطعات (آرمان پنجم) 20 مدلسازی محدودیتهای اصلی عبارتند از: 22 تعیین ضرایب اهمیت آرمانها 26 پارامترهای مدل 28 حل مدل، شبیه سازی و نتایج 29 شكل2. مقایسه نمودارهای روند تابع هدف و روند ریسک 35 بحث و نتیجهگیری 35 منابع 39

 • ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﻱ ﺩﻱ ﻣﺪﻭﻻﺳﻴﻮﻥ ﺁﻧﺎﻟﻮﮒ ﻭ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﺑﺎﻳﻨﺮﻱ ﻫﺎﻱ ( ﺩﻣﺪﻭﻻﺗﻮﺭ ﺭﺍﺩﻳﻮ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﻱ )

  FPGA,ﺁﻧﺎﻟﻮﮒ,ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ,ﭘﺮﻭﺳﺴﻮﺭ,پیاده سازی نرم افزاری روشهای دی مدولاسیون,ﺩﻱ ﻣﺪﻭﻻﺳـﻴﻮن,ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ,رادیوی نرم افزاری,ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﻱ ﺩﻱ ﻣﺪﻭﻻﺳﻴﻮﻥ ﺁﻧﺎﻟﻮﮒ ﻭ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﺑﺎﻳﻨﺮﻱ ﻫﺎﻱ ( ﺩﻣﺪﻭﻻﺗﻮﺭ ﺭﺍﺩﻳﻮ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﻱ ),شبیه سازی نرم افزاری دی مدولاسون آنالوگ و دیجیتال,ﻃﻴﻒ ﻓﺮﻛﺎﻧﺴﻲ,مؤلفه همفاز…

 • شخصیت حقوقی وقف

  اشخاص حقوقی در وقف,دانلود مقالات ارشد حقوق,دانلود مقالات حقوقی,دانلود مقالات کارشناسی ارشد حقوق,دانلود مقالات کارشناسی ارشد رشته حقوق,شخصیت حقوقی وقف,مالکیت موقوف,وقف,وقف اشخاص حقوقی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام شخصیت حقوقی وقف هستید. دانلود فایل دانلود مقاله…

 • نظریه های مدیریتی رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن

  پایان نامه بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان,پایان نامه رضایت شغلی,عوامل موثر بر رضایت شغلی در سازمان,عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان,عوامل موثر بر رضایت شغلی کارمندان,نظریه های رضایت شغلی,نظریه های مدیریتی رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن…

 • مقاله رشته حقوق با عنوان تهاتر

  fileina,انجام پایان نامه,انجام پایان نامه رشته حقوق,انواع تهاتر,تهاتر,تهاتر در فقه,خرید انجام پایان نامه رشته حقوق,دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان تهاتر,شرایط موجد تهاتر,فرق دعوای متقابل با تهاتر,فروش فایل,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,قانون مدنی ایران,مقاله رشته حقوق با عنوان تهاتر,همکاری در فروش,همکاری…

 • ارائه یک مدل برنامه‌ریزی خطی چندهدفه برای تخصیص بهینه منابع انرژی ایران

  fileina,ارائه یک مدل برنامه‌ریزی خطی چندهدفه برای تخصیص بهینه منابع انرژی ایران,برنامه‌ریزی چند‌هدفه,برنامه‌ریزی خطی,پیش‌بینی,تخصیص منابع انرژی,خرید مقاله و تحقیق مدیریت صنعتی,سیستم همکاری در فروش فایل,فروش فایل,فروشگاه فایل,گازهای گلخانه‌ای,هدفمند‌کردن یارانه‌ها,همکاری در فروش فایل بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با…

 • بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت مشارکتی در منطقه 3 شرکت مخابرات ایران

  استقرار مدیریت مشاركتی در سازمان,بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی و مدیریت مشاركتی,بررسی استقرار مدیریت مشاركتی در شرکت مخابرات,بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت مشارکتی,پایان نامه فرهنگ سازمانی,پایان نامه مدیریت مشارکتی,رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت مشارکتی,فرهنگ سازمانی در شرکت مخابرات,مدیریت…