روشهای ازدیاد برداشت از مخازن نفتی

دانلود پایان نامه ازدیاد برداشت نفت,دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد مهندسی شیمی,روشهای ازدیاد برداشت,روشهای ازدیاد برداشت از مخازن نفتی,روشهای ازدیاد برداشت در مخازن شکافدار,روشهای ازدیاد برداشت نفت,روشهای حرارتی ازدیاد برداشت نفت
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام روشهای ازدیاد برداشت از مخازن نفتی هستید.

دانلود فایل

دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد مهندسی نفت (بهره برداری از منابع نفت) با عنوان روشهای ازدیاد برداشت از مخازن نفتی مقدمه: استفاده صحیح از منابع نفتی كشور، به منظور افزایش طول عمر آنها و برخورداری نسل های آینده از این ذخایر خدادادی، ایجاب می‌كند تا با مدیریت صحیح این منابع آشنا شویم.. از نكات قابل توجه در مدیریت مخازن، اتخاذ روش هایی برای حفظ و صیانت مخزن، بالابردن راندمان تولید و سعی بر نگه ‌داشتن آن در حد مطلوب در طول زمان می باشد.در متن زیر سعی شده است تا ضمن آشنایی اجمالی با روش های ازدیاد برداشت از مخازن نفتی، بستری برای انعكاس نظرات كارشناسان كشور به منظور ارائه راه حل-های مناسب در بهبود عملكرد مخازن نفتی ایجاد شود. روش های به‌كار رفته جهت افزایش بازده عبارتند از :  *تزریق گاز  *تزریق آب  *تزریق متناوب آب و گاز  * روش حرارتی  * تزریق فوم و ژل های پلیمری  * استفاده از مواد شیمیایی كاهش‌دهندة نیروی كشش سطحی  * استفاده از روش میكروبی(M.E.O.R.)  کلمات کلیدی: تزریق مخازن نفتی روشهای ازدیاد برداشت مخازن نفتی تزریق گاز: روش تزریق گاز به دو صورت امتزاجی و غیر‌امتزاجی صورت می گیرد. در روش امتزاجی، گاز طبیعی با افزودن تركیبات هیدروكربنی میانی c2 تا c6 غنی می-شود؛ به‌طوری كه بخش غنی‌شدة گاز تزریقی كه در ابتدای كار تزریق می گردد، با نفت مخزن امتزاج یافته و آن را از درون خلل و فرج سنگ مخزن به طرف چاه های تولیدی هدایت می كند. راندمان افزایش بازیافت در این روش، بیشترین درصد را به خود اختصاص می دهد و اگر سنگ مخزن دارای خواص همگن و یك دست و تراوایی آن نیز مناسب باشد، به 65 تا 75 درصد حجم نفت باقی‌مانده، می توان دست یافت.  در روش غیر امتزاجی، گاز به مخازن نفتی تزریق می گردد كه این تزریق نسبتاً ارزان است و در تعدادی از مخازن نفت‌خیز خشكی و دریایی ایران اعمال می گردد. در این روش، گاز تزریقی در قسمت بالای مخزن متراكم می شود و فشار مخازن را افزایش می دهد و حركت نفت را سهولت می-بخشد.  باید توجه داشت كه لزومی ندارد گاز تزریقی حتما از نوع تركیبات هیدرو كربنی باشد. در كشورهای صنعتی، از گازهای خروجی از تاسیسات بزرگ صنعتی كه بخش اعظم آن ‌را دی اكسیدكربن تشكیل می دهد، برای تزریق استفاده میشود. در این روش، حتی راندمان بالاتر از تزریق گاز-های هیدرو كربنی است و فواید زیست‌محیطی نیز در پی دارد.تزریق آب: در این روش، آب به عنوان عامل فشار‌افزایی به مخزن به كار برده می شود.  تزریق آب و گاز: از تزریق متناوب آب و گاز برای افزایش فشار در مخزن نیز می توان سود جست. در مورد روش تزریق آب به مخزن نیز باید در استفاده از این روش كمال احتیاط را به كار برد. برخی كارشناسان اعتقاد دارند، بازده این روش مطلوب نیست، زیرا راندمان كار نهایتاً 35 درصد می باشد و اولویت در استفاده از روش تزریق گاز خواهد بود. تزریق آب بیشتر برای مخازن شنی كاربرد دارد و برای مخازن نفتی كشور كه عمدتا شكاف دار هستند نباید مورد استفاده قرار گیرد. فهرست مطالب فصل اول – انواع روشهای ازدیاد برداشت نفت  4 روشهای مختلف ازدیاد برداشت از مخازن نفت 5 تولید اولیه نفت 5 ازدیاد برداشت 6 تحلیل 8 برداشت از مخازن با توجه به انواع برداشت 9 بررسی تزریق گاز به منابع نفتی كشور 13 روند تزریق گاز در كشور 14 ازدیاد برداشت با استفاده از تزریق گاز co2 به منابع نفتی 16 تزریق دی اكسید كربن مخازن وچالشها 17 كنترل عملیات ازدیاد برداشت 18 تحلیل 18 ازدیاد برداشت با استفاده از تزریق هوا 19 روش تزریق هوا و نگرانی ها 21 ازدیاد برداشت از مخازن به روش شیمیایی 22 انواع روشهای تزریق پلیمر 22 شرایط لازم برای تزریق پلیمر 23 نمونه هایی از تزریق موفق پلیمر 24 1- میدان نفتی چاتورنارد ( فرانسه) 24 2- میدان نفتی داجینگ ( چین) 25 ازدیاد برداشت از مخازن به روش میكروبی 28 شیوه های متداول استفاده از میكروبها در ازدیاد برداشت 30 1- روش برون محل 30 2- روش در محل 30 مزایای اقتصادی این روش 32 میادین نفتی لیسبون آركانزاس باشوری 33 پیشرفت تحقیقات و كاهش هزینه 34 ازدیاد برداشت از مخازن به روش حرارتی 37 انواع روشهای حرارتی ازدیاد برداشت 37 مكانیزم های تولید نفت در بازیافت حرارتی از مخزن 38 ازدیاد برداشت از مخازن به روش تزریق بخار 39 روش های تزریق بخار 39 شرایط لازم برای تزریق بخار آب 40 نمونه های موفق از كاربرد روش حرارتی 41 ازدیاد برداشت از مخازن به روش احتراق درجا 44 به كار گیری روش های ازدیاد برداشت نفت در ایالات متحده 47 ضرورت تحقیقات در زمینه EOR 49 بهره برداری بهینه از گازهای همراه میادین نفتی 51 1- گازهای همراه استحصال شده در استان خوزستان 52 2- گازهای همراه استحصال شده در استان ایلام 53 3- گازهای همراه استحصال شده در استان بوشهر 54 4- گازهای همراه استحصال شده در استان لرستان 54 5- گازهای همراه استحصال شده در استان كرمانشاه 55 6 – گازهای همراه میادین نفتی دریایی 55 نكته 58 فصل دوم – روش های دیگر ازدیاد برداشت نفت 60 تزریق گاز ( یكی از روشهای ازدیاد برداشت) 60 روشهای مختلف ازدیاد برداشت 62 تزریق گاز غیر امتزاجی 62 تزریق گاز هیدروكربوری 62 جابجایی دوگانه نفت در مخازن نفتی اشباع شده از آب 64 تزریق گاز غیرهیدروكربوری 65 برخی از مسائل اصلی در مطالعات آزمایشگاهی تزریق گاز ازت 66 تزریق هوا یا تزریق گاز ازت غیرخالص 67 تزریق گاز امتزاجی 68 تزریق آب توان یافته 71 حفاری افقی و تجهیزات روزمینی 71 بهبود تجهیزات روزمینی 72 عملیات نمك زدایی 72 كلیاتی درباره آب نمك موجود در نفت خام 72 مشكل وجود آب نمك در نفت خام 73 چگونه آب نمك را از نفت جدا می كنند؟ 74 سیستم ورودی یا نفت حاوی آب نمك 78 سیستم آب 79 سیستم نفت خروجی واحد تفكیك نمك 82 ملاحضات عمومی درباره افتتاح و عملیات واحدهای جدا كننده نمك 82 نتیجه گیری 84 فصل سوم – روشهای میكروبی 86 تولید پیوسته بیوسورفاكتانت از تجزیه كف 87 مقدمه 87 جامعه صنعت شیمیایی 2006 87 نشانه ها 87 روشها و مواد 91 روشهای تجربی – محیط و شرایط كشت 91 طرح تجزیه پیوسته 92 روش تحلیلی (‌فراكافتی) 94 سورفكتین تجاری 95 نتایج و تشریح مطالب 96 تخمیر همگن پیوسته 97 مقایسه ویژگی های رشد 99 انتقال محصول در جای مناسب 101 نتایج 105 منابع و مآخذ 106 روشهای ازدیاد برداشت روشهای ازدیاد برداشت نفت روشهای ازدیاد برداشت از مخازن روشهای ازدیاد برداشت از مخازن نفت روشهای ازدیاد برداشت از مخازن نفتی

 • گزارش کارآموزی رشته برق با عنوان آشنایی با اجزا سیستمهای مخابراتی و تست گیرنده

  fileina,انجام گزارش کارآموزی رشته برق,انواع آنتنهای مخابراتی,خرید گزارش کارآموزی رشته برق,دانلود گزارش کارآموزی رشته برق با عنوان آشنایی با اجزا سیستمهای مخابراتی و تست گیرنده,سیستم ارتینگ,سیستم همکاری در فروش فایل,سیستم‌های ارتباطات ماهواره ای,سیستمهای مخابراتی و تست گیرنده,فروش فایل,فروشگاه ساز فایل,گزارش…

 • حقوق متهم در ایران با نگاهی بر اسناد بین المللی

  اصل برائت,حقوق متهم,حقوق متهم در اسلام,حقوق متهم در ایران با نگاهی بر اسناد بین المللی,حقوق متهم در نظام حقوقی ایران,دانلود پایان نامه حقوق,دانلود پایان نامه رشته حقوق,عدالت كیفری بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام حقوق متهم در…

 • نانو کامپوزیت پلیمری با تقویت کننده خاک رس

  تقویت کننده خاک رس,دانلود مقالات رشته مواد و متالوژی,دانلود مقالات مهندسی مواد و متالوژی,سیستم همکاری در فروش فایل,فروش تحقیق رشته مواد,کامپوزیت,نانو کامپوزیت پلیمری,نانو کامپوزیت پلیمری با تقویت کننده خاک رس بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام نانو…

 • عیب یابی خودرو

  fileina,خرید تحقیق رشته مکانیک,دانلود مقالات رشته مکانیک خودرو,سیستم عیب یاب خودکار,سیستم همکاری در فروش فایل,عیب یابی خودرو,فروش فایل,نقص فنی خودرو,همکاری در فروش فایل بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام عیب یابی خودرو هستید. دانلود فایل دانلود مقاله…

 • نقش خصوصی سازی گمرک در ارتقای زیر ساخت های گمرک

  ارتقا,خصوصی سازی,دانلود مقالات ترجمه شده رشته مدیریت,دانلود مقالات ترجمه شده مدیریت,دانلود مقاله مدیریت,زیرساخت,گمرک,نقش خصوصی سازی گمرک در ارتقای زیر ساخت های گمرک بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام نقش خصوصی سازی گمرک در ارتقای زیر ساخت های…

 • بررسی و تحلیل مسئولیت غار با پیروی از نظر فقهای امامیه

  بررسی و تحلیل مسئولیت غار با پیروی از نظر فقهای امامیه,دانلود پایان نامه رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی,دانلود پایان نامه قاعده غرور,دانلود پایان نامه مسئولیت غار,دانلود پایان نامه مسئولیت غار در فقه امامیه,دانلود پایان نامه مسئولیت مدنی غار,فقه و…