روش مربعات دیفرانسیل و روش مربعات دیفرانسیل تکه ای

بررسی کارایی روش مربعات دیفرانسیل,بررسی کارایی روش مربعات دیفرانسیل تکه ای,روش DQ,روش DQIDQ,روش IDQ,روش مربعات دیفرانسیل,روش مربعات دیفرانسیل تکه ای,روش مربعات دیفرانسیل و روش مربعات دیفرانسیل تکه ای
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام روش مربعات دیفرانسیل و روش مربعات دیفرانسیل تکه ای هستید.

دانلود فایل

دانلود تحقیق مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی روش مربعات دیفرانسیل و روش مربعات دیفرانسیل تکه ای چکیده: اکثر مسایل مهندسی بر اساس مجموعه معادلات دیفرانسیل پاره ای با شرایط مرزی مناسب تعریف می-شوند. در حالت کلی بدست آوردن حل تحلیلی برای این معادلات خیلی مشکل است. با توجه به نیاز بشر به حل این معادلات دیفرانسیل پاره ای، نیاز به استفاده از روش های عددی بیش از پیش احساس می شود.  برای مثال در طراحی یک هواپیما، به منحنی ضریب بالابرندگی (cl) برحسب ضریب اصطکاکی (cd) برای شکل ایرفویل داده شده نیاز است. مقادیر cl و cd از حل معادلات ناویر استوکس بدست می آیند.  شایان ذکر است که روش های گسسته سازی عددی بسیاری شناخته شده اند که از آن میان می توان به تفاضل محدود، المان محدود و حجم محدود اشاره کرد. روش تفاضل محدود بر مبنای بسط سری تیلور است در حالی که المان محدود بر مبنای اصول باقی مانده های وزنی است و حجم محدود مستقیما قوانین بقای فیزیکی را بر سلول محدودی اعمال می کند. اغلب شبیه سازی های عددی در مسایل مهندسی با یکی از 3 روش مذکور با تعداد گره های نسبتا زیادی انجام می شود. با وجودی که در حل عددی معادلات پاره ای برخی مسایل فیزیکی، تنها به تعداد گره های محدودی بر روی دامنه ی فیزیکی نیاز است. روش های مرتبه پایین برای رسیدن به دقت مطلوب خود به تعداد گره های خیلی بیشتری نیاز دارند.  در نتیجه حافظه ی مجازی بیشتر و محاسبات عددی بیشتر نیاز است. به نظر می رسد که این معایب روش های مرتبه ی پایین را با انتخاب روش های مرتبه بالا بهبود بخشید. در حالت کلی مرتبه ی خطای برش روش های مرتبه بالا، از مرتبه ی بالاتری است. بنابراین برای این که به دقت مطلوب برسند فاصله ی بین گره ها در آن ها را می توان افزایش داد. در نتیجه این روش ها قادر به حل مسایل با تعداد گره های کمتر هستند. از جمله ی این روش ها می توان به روش مربعات دیفرانسیل اشاره کرد، این روش برگرفته شده از روش انتگراگیری مربعی می باشد. در این روش مشتق در یک راستای معین از تمامی گره های محاسباتی در این راستا اثر می پذیرد. میزان اثرپذیری گره های محاسباتی را ماتریس ضرایب وزنی تعیین می کند. کلید واژه: کره مربعات دیفرانسیل مربعات دیفرانسیل تکه ای فهرست مطالب روش مربعات دیفرانسیل و  روش مربعات دیفرانسیل تکه ای 1.2- مقدمه 17 2.2- انتگرال گیری مربعی 18 3.2- مربعات دیفرانسیلی 19 4.2- محاسبه ی ضرایب وزنی مشتق مرتبه ی اول 19 1.4.2- تقریب بلمن 19 1.1.4.2- تقریب اول بلمن 19 2.1.4.2- تقریب دوم بلمن 20 2.4.2- تقریب کلی شو 21 5.2- محاسبه ی ضرایب وزنی مشتقات مرتبه ی دوم و بالاتر 23 1.5.2-ضرایب وزنی مشتق مرتبه ی دوم 23 1.1.5.2- تقریب کلی شو 23 2.5.2- رابطه ی بازگشتی شو برای محاسبه ی مشتق مراتب بالاتر 24 3.5.2- تقریب ضرب ماتریسی 26 6.2- اعمال شرایط مرزی 27 7.2- انواع انتخاب فواصل بین نقاط 29  8.2- مربعات دیفرانسیل تکه ای 31 9.2- بررسی کارایی روش مربعات دیفرانسیل 32 1.9.2- جریان جابجایی آزاد دایم بر روی کره دما ثابت 32 1.1.9.2- مدل سازی ریاضی جریان 32 2.1.9.2- گسسته سازی معادلات با استفاده از روش مربعات دیفرانسیل 35 3.1.9.2- نتایج 36 فهرست جداول: جدول 1.2 : بررسی استقلال روش از تعداد گره ها در راستای y در x=0 . جدول 2.2: بررسی استقلال روش از تعداد گره ها در راستای x در x=90 . جدول 3.2: مقایسه ی روش DQ-FD با روش  DQ-DQ. جدول4.2: بررسی نتایج حاصل از   با استفاده از DQM . جدول 5.2: بررسی نتایج حاصل از   با استفاده از DQM . فهرست اشکال: شکل 1.2: انتگرال گیری مربعی شکل 2.2: مقایسه ی توزیع چبشف-گوس-لوباتو با توزیع یکنواخت در شبکه ی 8*15  شکل2.3: چگونگی برخورد روش مربعات دیفرانسیل تکه ای با یک تابع زمان مند دلخواه  شکل 4.2: نحوه ی تکه تکه کردن دامنه ی محاسباتی در روش مربعات دیفرانسیل تکه ای  شکل 5.2: نمایی از مسیله مورد مطالعه شکل6.2 : اثر تغییر زاویه برروند تغییرات پروفیل سرعت (الف) و توزیع دما (ب) در لایه ی مرزی با  

 • خصیصه های قاچاق انسان و بررسی مفاهیم مرتبط و مشابه به آن

  پایان نامه قاچاق انسان,تحقیق در مورد قاچاق,تعریف قاچاق انسان,جرم قاچاق انسان,خصیصه های قاچاق انسان و بررسی مفاهیم مرتبط و مشابه به آن,قاچاق انسان چیست,قاچاق انسان در حقوق بین الملل,قاچاق انسان در قانون مجازات اسلامی,مفاهیم مرتبط یا مشابه با قاچاق انسان…

 • بررسی جایگاه سیستم حقوق و دستمزد در حسابداری

  انواع سیستم در حسابداری,بررسی جایگاه سیستم حقوق و دستمزد در حسابداری,دانلود پایان نامه اهمیت سیستم حقوق و دستمزد در حسابداری,دانلود پایان نامه حسابداری,دانلود پایان نامه رشته حسابداری,سیستم حقوق و دستمزد,مالیات بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی…

 • دانلود پایان نامه مفاهیم حسابرسی

  انواع حسابرسی,دانلود پایان نامه حسابداری,دانلود پایان نامه حسابرسی,دانلود پایان نامه رشته حسابداری,دانلود پایان نامه رشته حسابداری با عنوان مفاهیم حسابرسی,دانلود پایان نامه مفاهیم حسابرسی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام دانلود پایان نامه مفاهیم حسابرسی هستید. دانلود…

 • زندگانی،فعالیت و فرایند شکل گیری سلسله مراتب روحانیت در عصر ساسانی

  دانلود پایان نامه تاریخ,دانلود پایان نامه رشته تاریخ,روحانیان زرتشتی در عصر ساسانی,روحانیون زرتشتی,روحانیون عصر ساسانی,زندگانی،فعالیت و فرایند شکل گیری سلسله مراتب روحانیت در عصر ساسانی,فعالیت روحانیون عصر ساسانی,نحوه شکل گیری روحانیون عصر ساسانی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی…

 • بیکاری

  fileina,انجام پروژه و پایان نامه,انجام پروژه و پایان نامه علوم اجتماعی,بحران اقتصادی تهدید كننده وقوع جنگ در كشورهای فقیر,بنگاههای زودبازده,بیكاری‌ و اشتغال زنان,بیكاری والدین و آسیب‌پذیری دختران,بیکاری,بیکاری و ناهنجاری‌های جامعه,سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا,فروش فایل,فروشگاه فایل,قانون بیمه بیکاری,نرخ بیکاری…

 • تئوری های تسهیم دانش و عوامل موثر بر آن در سازمان بر تاکید بر الگوی وانگ

  تئوری های تسهیم دانش,تئوری های تسهیم دانش و عوامل موثر بر آن در سازمان بر تاکید بر الگوی وانگ,تحقیق تسهیم دانش,تسهیم دانش در سازمان,روش های تسهیم دانش,عوامل انسانی موثر بر تسهیم دانش در سازمان,عوامل موثر بر تسهیم دانش,عوامل موثر بر…