رویکردهای انتخاب مخاطب در رادیو با تاکید بر خلاقیت در ساخت برنامه های آن

اصول برنامه سازی خلاق در رادیو,برنامه سازی خلاق در رادیو,پروژه برنامه سازی خلاق در رادیو,توصیف عوامل موثر بر اصول برنامه سازی خلاق در رادیو,دانلود پروژه عوامل موثر بر اصول برنامه سازی خلاق در رادیو,رویکردهای انتخاب مخاطب در رادیو با تاکید بر خلاقیت در ساخت برنامه های آن,شناسایی ابعاد برنامه سازی خلاق در رادیو,شناسایی مولفه های برنامه سازی خلاق در رادیو,عوامل موثر بر اصول برنامه سازی خلاق در رادیو
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام رویکردهای انتخاب مخاطب در رادیو با تاکید بر خلاقیت در ساخت برنامه های آن هستید.

دانلود فایل

دانلود پایان نامه رشته رسانه رویکردهای انتخاب مخاطب در رادیو  با تاکید بر خلاقیت در ساخت برنامه های آن مقدمه جهان معاصر، جهان جنگ رسانه‌هایی‌ست كه به مددِ فن‌آوری‌های افسانه‌ای و موقعیت ویژه‌ی خود بیشتر از هر عامل دیگری در هدایت توده‌های مردمی نقش ایفا می‌كنند.رسانه‌های دیداری و شنیداری از چنان قابلیتی برخوردارند كه می‌توانند در كوتاه مدت با برنامه‌سازی‌ها، فضاسازی‌ها، تبلیغات و راهكارهای ویژه‌ی خود معادلات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را متحول كنند.عصر امروز را عصر سلطه ارتباطات می‌نامند، چرا كه رسالت اطلاع‏رسانی در مورد همه مسائل جهان، بر دوش رسانه‏های جمعی است. امروزه رسانه‌ها با گسترش مرزهای جغرافیایی، فرهنگی و سیاسی، هویت انسان معاصر را نیز تحت‌تاثیر قرار داده‌اند، به طوری كه می‌توان هویت انسان مدرن را هویت رسانه‌ای شده نام گذاشت. افزایش نقش وسایل نوین ارتباط جمعی دربخش‌های مختلف زندگی بشری سبب شده است ازتوان بالای ‏رسانه در تحولات گوناگون استفاده شود ونقش رسانه‌ها درآگاهی، هموار‌سازی وگسترش بحران‌ها برجسته ‏گردد. به بیان دیگر، رسانه‌ها همان گونه که در تضعیف پایه های امنیتی مؤثرند، می توانند در ایجاد وتحکیم ‏آن نیز سهم فراوانی داشته باشند. همچنین نباید از یاد برد که تلاش‌های مربوط به استفاده از تكنولوژی ‏ارتباطی در فرایند توسعه ابتدا با استفاده از رادیو آغاز شد. هنوز این رسانه ارزان و با انعطاف بیشتر از سایر ‏رسانه‌ها در پروژه‌های توسعه مورد استفاده قرار می‌گیرد و تقریباً سه چهارم سكنه كشورهای در حال توسعه از ‏رادیو استفاده می‌كنند. ‏ تاریخ تحول تکنولوژیهای ارتباطی نشان داده است وقتی رسانه جدیدی اختراع می‌شود عده‌ای فکر می‌کنند که رسان ه های قدیمی از بین می‌روند، اما واقعیت موجود نشان می‌دهد که هنوز هم از رسان ه های قدیمی به اشکال مختلف استفاده می‌شود. چون هر رسانه‌ای دارای ویژگیهای منحصر به فرد خود است که رسانه دیگر آن ویژگی را ندارد. در حال حاضر رقابت بیشتر رسان ه های مختلف برای جذب مخاطب بیشتر است چرا که افزایش منابع فرستنده به رقابت رسانه ها منجر می‌شود؛ رقابتی که در جهت جذب مخاطبان هرچه بیشتر است؛ مخاطبانی که امروزه با ویژگی‌هایی چون متنوع بودن، فعال بودن و گزینشی عمل کردن نسبت به گذشته مشخص می‌شوند.  یک ملاک مهم در ارزیابی موفقیت هر رسانه‌ای، بررسی تعداد و میزان استفاده مخاطبان از آن رسانه است و انگیزه یا تغییری که در رفتارمخاطب بوجود می‌آورد واین، زمانی حاصل می‌شود که یک رسانه دارای ویژگیهای متمایز و متفاوت نسبت به سایر رسان ه ها باشد. در حال حاضر حدود 60 ایستگاه رادیویی در ایران فعالیت می‌کنند. بدون شک بعضی از این مراکز نسبت به بعضی دیگر از تعداد مخاطبان کمتر یا بیشتری برخوردارند. دلایل این موضوع می‌تواند بسیاری از موارد کمی و کیفی را شامل می‌شود. از آنجا که یکی از ویژگیهای کار علمی، تحدید موضوع است در این پژو هش، رسانه رادیو بررسی می-شود و از میان عوامل زیادی که در موفقیت و یا شکست رسانه رادیو تاثیر گذار است به بحث خلاقیت در برنامه‌سازی رادیو پرداخته می شود. خلاقیت فرایندی است كه بوسیله آن چیزی مثل فكر،‌ایده یا یك شی جدید تولید شودخلاقیت شیوه‌ای از تفكراست كه اید ه های  جدید را  بوجود  می‌آورد (كینگ واندرسون، 1386،ص17) .  کلمات کلیدی: رسانه خلاقیت در رادیو شناخت ابعاد خلاقیت اصول برنامه سازی خلاق فهرست مطالب 1-2- تحقیقات پیشین 8 2-2- نظریه های مربوط به موضوع تحقیق 9 1-2-2- اهمیت ارتباطات جمعی 9 د- قابل رویت بودن آثار پیام 10 هـ- ارتباط سطحی و ناپایدار 11 2- نهادی بودن ارتباطات جمعی 13 3- وابستگی ارتباطات جمعی به سایر عناصر زندگی اجتماعی 14 2-2-2 وسایل ارتباط جمعی 16 3-2-2- رادیو 17 4-2-2- تعریف و تاریخچه مخاطب 23 5-2-2- مخاطب و تحول‌های آن 24 6-2-2- نظری ه های مخاطب 25 7-2-2- فعالیت مخاطب(فعال و منفعل) 26 8-2-2- مخاطب رادیو 28 1-8-2-2- قدرت انتخاب و گزینش مخاطبان در ایران 30 رویکرد مصلحت گرا 31 رویکرد نیاز محور 31 رویکرد نیاز مصلحت 32 ب) رادیوهای اختصاصی 33 ج) رادیوهای تخصصی 33 4-9-2-2- معایب رادیو 34 6-9-2-2- برنامه 36 1- 6-9-2-2- برنامه زنده 36 2-6-9-2-2- برنامه ترکیبی 36 9-9-2-2- تکنیک‌های ساخت برنامه با مواد زیر امکان پذیر است: 37 10-9-2-2- قالبهای رایج در ایران 37 10-2-2-  تغببرات محیطی، سازمان‌ها و خلاقیت 38 11-2-2- خاستگاه خلاقیت 40 12- 2- 2- مفهوم شناسی خلاقیت 42 13- 2- 2- فراگرد خلاقیت 45 2- افزایش حساسیت افراد نسبت به مسأله 47 3- مهیا ساختن شرایط خلاقیت از طریق فراهم ساختن مواد خام لازم 47 4- ایجاد سلاست فکر 48 5- استمرار فعالیت ضمیر ناخودآگاه بر روی مسأله 48 6- درخشش ناگهانی یک فکر 49 1-14-2-2- انواع خلاقیت 51 15- 2- 2- ویژگیهای افراد اخلاق 53 عدهای دیگر ویژگیهای افراد خلاق را به صورت زیر دسته بندی کردهاند: 53 16- 2- 2- دیدگا ه ها در مورد افراد خلاق 56 17-2-2- دیدگا ه های مختلف درباره خلاقیت 57 2-17-2-2- خلاقیت از دیدگاه سازمانی 58 18- 2- 2- نظری ه های خلاقیت 60 نظریه های فلسفی خلاقیت 60 1-18-2-2- نظری ه های علمی خلاقیت 62 2-18-2-2- دیدگاه روانشناختی اجتماعی 63 3-18-2-2- دیدگاه عصب شناختی 64 19- 2- 2- سازمان چیست؟ 67 عوامل اصلی ساختاری در سازمانهای رسانه ای 68 20- 2- 2- خلاقیت سازمانی در سازمانها 70 1-20-2-2- عوامل کلیدی موفقیت خلاقیت سازمانی: 72 2-20-2-2- ساختار خلاق 74 جدول مقایسه ساختارهای مکانیکی و ارگانیکی 75 3-20-2-2- فرهنگ سازمانی خلاق 77 4-20-2-2- محیط خلاق 77 سبک مدیریت مناسب 80 21- 2- 2- عوامل موثر بر خلاقیت: 81 1- عوامل فردی: 82 2- عوامل محیطی: 83 3- عوامل گروهی: 83 4- عوامل سازمانی: 84 منابع

 • بررسی رهبری مدیران در سازمان با نگاهی به مدل لیکرت

  بررسی رهبری مدیران در سازمان با نگاهی به مدل لیکرت,دانلود پایان نامه رشته مدیریت,دیدگاه های معاصر رهبری,رهبری مدیران در سازمان,سبک رهبری لیکرت,مهارتهای رهبری,نگرشهای مختلف رهبری بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی رهبری مدیران در سازمان با…

 • سنجش آمادگی سازمان برای پیاده سازی ERP

  اجرای سیستمهای ERP در سازمان,پایان نامه امکان سنجی پیاده سازی ERP در سازمان,پیاده سازی erp در سازمان,پیاده سازی برنامه‌ ریزی منابع سازمانی,سنجش آمادگی سازمان برای پیاده سازی ERP,متدولوژی های پیاده سازی erp,مراحل پیاده سازی erp بازدید کننده عزیز در حال…

 • پروژه پایانی رشته صنایع و معادن با عنوان بارکد

  Barcode Reader چیست,fileina,RFID,انجام پروژه پایانی رشته صنایع,بارکد,بارکد خوان چیست,پروژه پایانی رشته صنایع و معادن با عنوان بارکد,خرید پروژه پایانی رشته صنایع,دانلود پروژه پایانی رشته صنایع و معادن با عنوان بارکد,زبان مشترک کالا,سیستم های شناسایی خود کار,سیستم همکاری در فروش فایل…

 • روش جدید مدل سازی مجازی ساختارهای مایكروویو در FDTD

  FDTD,FFT,پاسخ پهن باند,روش جدید مدل سازی مجازی ساختارهای مایكروویو در FDTD,ساختار مایكروویو,مدل سازی مجازی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام روش جدید مدل سازی مجازی ساختارهای مایكروویو در FDTD هستید. دانلود فایل

 • بررسی رابطه محافظه کاری از نگاه سود و زیانی و ترازنامه ای

  بررسی رابطه محافظه کاری از نگاه سود و زیانی و ترازنامه ای,پایان نامه رابطه محافظه کاری از نگاه سود و زیانی و ترازنامه ای,پایان نامه محافظه كاری ترازنامه ای,پایان نامه محافظه كاری سود و زیانی,رابطه محافظه کاری از نگاه ترازنامه…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق شاخص توسعه انسانی

  ادبیات نظری شاخص توسعه انسانی,ادبیات و مبانی نظری شاخص توسعه انسانی,پیشینه تحقیق شاخص توسعه انسانی,دانلود مبانی نظری شاخص توسعه انسانی,فصل دوم پایان نامه شاخص توسعه انسانی,مبانی نظری شاخص توسعه انسانی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق شاخص توسعه انسانی بازدید کننده عزیز…