زیباشناسی در تعامل بین روان انسان و فضای مسکونی

تحلیل خانه های پهلوی,تحلیل خانه های قاجار,تزیین در معماری,تعامل بین روان انسان و فضای مسکونی,زیباشناسی تزیینات معماری,زیباشناسی در تعامل بین روان انسان و فضای مسکونی,نظریه های زیبایی شناسی
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام زیباشناسی در تعامل بین روان انسان و فضای مسکونی هستید.

دانلود فایل

دانلود تحقیق رشته معماری زیباشناسی در تعامل بین روان انسان و فضای مسکونی مقدمه تزیین علاوه بر اینکه به شکل معماری زیبایی می بخشد می تواند از  نظر نقش ونگارش از لحاظ زیبایی شناسی اثری مستقل محسوب شود.ذاها حدید معمار معاصر عراقی در مورد معماری می گوید : اساساَ معماری برای بهتر زیستن است. هر چیزی که میسازید، باید با این ایده باشد که مردم در آن احساسی خوب و زیبا داشته باشند. (مرباغی،1385 :9 )جان راسکین معتقد است : معماری در واقع همان تزیینات است و به طور واضح هر ساختمانی که شایستگی نام معماری داشته باشد عنصر تعیین کننده کار ، به عنوان یک عنصر معماری همان عنصر تزییناتی آن می باشد. هنر معماری از یک سو فی نفسه هنری واحد و مستقل است که قواعد، ضوابط و خصوصیات ویژه خود را دارد و از سوی دیگر می توان آن را هنری جامع و ترکیبی به شمار آورد که غالباَ در برخی سطوح هنرهایی مانند نگارگری ، مجسمه سازی ، خطاطی، کاشیکاری و گچبری را می تواند در بر گیرد.در نتیجه تزییناتی که با اصول زیبایی شناختی در معماری به کار رود به زیبایی بنا کمک خواهد کرد.  صورت شعر و هنر چنانكه افلاطون و ارسطو به آن توجه كرده اند عبارت است از زیبایی كه حاصل ایقاع(ریتم یعنی فاصله متناسب میان الحان و نغمات) و آهنگ(هارمونی یعنی لحن صوت و وزن آواز) اثر هنری است. البته در اینجا وزن و آهنگ و تناسب هندسی بیانگر ملاكهای زیبایی شناسانه یونانیان است، حال آنكه در زیبایی سمبولیك هنر اساطیری یا هنر دینی و نیز هنر مدرن، اگر ملاك كلاسیسم در كار آید، قدر مسلم این هنرها زشت محسوب خواهند شد. بنابراین، چنانكه محاكات، خود، بنابر مورد محاكات و باطن و مبدأ فاعلی محاكات صورتی دیگر پیدا می كند، زیبایی نیز در اینجا نسبی می شود. بی وجه نیست كه«جنسن» هنر اساطیری و یا دینی را از منظر ملاكهای هنر كلاسیك بی نظم و پریشان و دچار هرج و مرج می بیند.  زیبایی، بسته به ملاك و محك زیباشناسانه، گاه عین زشتی تلقی می شود، چنانكه گاه حق عین باطل انگاشته می شود و باطل عین حق. فی المثل افلاطون در بحث از زیبایی در رساله فدروس، ملاك زیباشناسانه متافیزیكی یونان عصر خویش را پی می ریزد، و در رساله سمپوزیوم(ضیافت)، ملاك زیبایی شناسی سوبژكتیو متافیزیك را بنا می نهد.با سررسیدن دوران سیطره فرهنگ یونانی مبنای زیبایی شناسی و ذوقیات مردم دگرگون می شود و معیارهای زیبایی شناسی حسی- عقلی كلاسیك متافیزیك جای خود را كم و بیش به معیارهای دینی- مسیحی می دهد. زیبایی و جمال در تفكر دینی عبارت است از زیبایی و جمال الهی كه ملاك آن دین و شرع است و حسن و قبح و زیبایی و زشتی و حق و باطل اشیاء و امور نسبت به كتاب و سنت توصیف و تبیین می گردد.(مددپور: 1384: 25-26).  ارزیابی مثبت احساسی از یك مكان در احیای روانی یا بازسازی روحی تاثیر دارد به طور عام ارزیابی زیبایی شناختی به ارزیابی مثبت احساسی منتهی می شود، به همین علت دو جنبه زیباشناسی و احساس در هم تنیده شده و معمولاً به عنوان بعدی از ابعاد محیط مصنوع به آن اشاره شده است. از تحقیقات انسانی- محیطی معمولاً ترجیحات، معیار ارزیابی زیباشناسانه است. به عبارت دیگر، احساس ها و شناخت ها به طور موازی مطرح اند و به همین دلیل است كه از ارزیابی زیباشناختی- احساسی صحبت می كنیم. البته جنبه احساسی بیشتر متوجه خوشایندی است و جنبه زیباشناختی نیز بیشتر به انگیزش محیطی یا به عبارت دیگر جلب نظر كردن محیط اشاره دارد.(رضازاده، 1380: 7-8) یك بنا باید بر مبنای زیباشناسی- كاركرد و ارتباط سیال و خلاق با محیط اش تعریف و طراحی شود.(گوران، 1384: 64).  کلمات کلیدی: تحلیل خانه های قاجار تحلیل خانه های پهلوی نظریه های زیبایی شناسی تعامل بین روان انسان و فضای مسکونی فهرست مطالب زیبایی شناسی: روان انسان، فضای مسکونی زیبایی     مفهوم زیبایی در طول زمان    نظریه های زیبایی شناسی تعامل بین روان انسان و فضای مسکونی تحلیل خانه های قاجار و پهلوی و نتیجه گیری  منابع و مأخذ

 • حل عددی جریان جابه جایی طبیعی گذرا اطراف کره با روش DQ-IDQ

  انتقال حرارت جابجایی آزاد,بررسی جریان های گذرا اطراف کره با روش عددی,جابجایی آزاد گذرا,جریان های گذرا اطراف کره,حل عددی جریان جابه جایی آزاد,حل عددی جریان جابه جایی طبیعی گذرا اطراف کره با روش DQ-IDQ,روش DQIDQ,مربعات دیفرانسیل,مربعات دیفرانسیل تکه ای بازدید…

 • نظام بودجه ریزی شركتهای دولتی و موسسات انتفاعی (9هزار تومان)

  بودجه مالی,دانلود پایان نامه رشته حسابداری,شركتهای دولتی,مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت,نظام بودجه ریزی,نظام بودجه ریزی شركتهای دولتی,نظام بودجه ریزی شركتهای دولتی و موسسات انتفاعی (9هزار تومان),نظام بودجه ریزی موسسات انتفاعی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام نظام…

 • کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی در انتخاب الگوی مناسب چیدمان اقلام در انبار (مطالعه موردی در انبار 016 شرکت ایران خودرو)

  انتخاب الگوی مناسب چیدمان اقلام در انبار,دانلود مقاله آدرس دهی اقلام در انبار,دانلود مقاله انتخاب الگوی مناسب چیدمان اقلام در انبار,دانلود مقاله چیدمان انبار,دانلود مقاله چیدمان انبار 016 شرکت ایران خودرو,کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی در انتخاب الگوی مناسب چیدمان…

 • چالش ها و راهکارهای امنیتی در رایانش ابری

  امنیت اطلاعات در رایانش ابری,امنیت در رایانش ابری,امنیت در رایانش ابری doc,پایان نامه امنیت در رایانش ابری,پایان نامه محاسبات ابری doc,چالش ها و راهکارهای امنیتی در رایانش ابری,چالش های امنیتی در رایانش ابری,دانلود پروژه رایانش ابری,راهکارهای امنیتی در رایانش ابری…

 • پروپوزال و طرح تفصیلی سبک رهبری توانمندساز مدیریت دانش در سازمان

  پروپوزال سبک رهبری توانمندساز مدیریت دانش در سازمان,پروپوزال مدیریت دانش,پروپوزال و طرح تفصیلی سبک رهبری توانمندساز مدیریت دانش در سازمان,پیاده سازی موفق مدیریت دانش,تبیین سبک رهبری توانمندساز مدیریت دانش,رابطه بین مدیریت دانش و سبک رهبری,سبک رهبری توانمندساز,سبک رهبری توانمندساز مدیریت…

 • پوششهای پایه رنگ

  آماده سازی سطح فلزات,پوششهای پایه رنگ,پوششهای رنگ,پوششهای فسفات,دانلود مقالات صنایع,دانلود مقالات مهندسی صنایع بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام پوششهای پایه رنگ هستید. دانلود فایل دانلود مقاله رشته صنایع پوششهای پایه رنگ مقدمه  مهمترین كاربرد صنعتی پوششهای فسفات…