شبیه سازی پخش بار UPFC در شبکه انتقال استان سیستان و بلوچستان با نرم‌افزار PSAT

ارزیابی پخش بار بهینه UPFC,بررسی پخش بار كنترل كننده یكپارچه توان,پخش بار سیستمهای قدرت,شبیه سازی پخش بار,شبیه سازی پخش بار UPFC در شبکه انتقال استان سیستان و بلوچستان با نرم‌افزار PSAT,كاربردهای UPFC در محیطهای تجدید ساختار,كنترل کننده یكپارچه توان
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام شبیه سازی پخش بار UPFC در شبکه انتقال استان سیستان و بلوچستان با نرم‌افزار PSAT هستید.

دانلود فایل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق کنترل شبیه سازی پخش بار UPFC در شبکه انتقال استان سیستان و بلوچستان با نرم‌افزار PSAT چكیده تحلیل‌های انجام شده بر روی شبکه سیستان‌- بلوچستان و 24 شین IEEE توسط نرم‌افزار PSAT در محیط MATLAB انجام شده است. این نرم افزار جهت آنالیز پخش‌بار سیستم های قدرت استفاده می‌شود که در هنگام استفاده از آن باید موارد زیر رعایت گردد :  همیشه باید از كتابخانه PSAT برای تمامی آیتمها استفاده شود.   در تحلیل نیوتن رافسون همیشه یك شین P-V را به عنوان شین Slack انتخاب می‌كنیم.   برای امپدانس خطوط از مدل   خط استفاده‌كرده و هنگام وارد كردن پارامترها به‌صورت پریونیت، طول خطوط صفر وارد می‌شود.   زمانیكه مدل UPFC را وارد شبكه می‌كنیم همواره ترانسفورمر سری به مدل   خط وصل شده و ترانسفورمر موازی به یك شین P-V اتصال داده شود.  شبكه انتقال سیستان بلوچستان   این شبکه به دلیل دارا بودن تنها یک خط تبادلی با شبکه برق کشور(شین بم) انتخاب گردیده است که این ارتباط به‌صورت بار بر روی شبکه مدل شده است. با این روش یک شبکه مستقل و بسته‌ای خواهیم داشت. شبکه سیستان دارای 9 شین و 13 خط می‌باشد که واحدهای نیروگاهی بر روی 6 شین از این شبکه قرار گرفته است و تولید توان را در این شبکه عهده‌دار می‌باشند تمامی خطوط به جز خط خاش- سراوان از نوع دو مداره تک باندوله نوع CANARY می‌باشد. حداقل ولتاژ مجاز در شرایط عادی PU975/0و در شرایط اضطراری PU 95/0 فرض می‌شود. همچنین در شرایط عادی ولتاژ همه شینها حداکثر می‌تواند 05/1 پریونیت باشد. شایان ذکر است که اطلاعات شبکه سیستان از مدارک فنی پخش بار شبکه سراسری ایران مربوط به سال 1383 از شرکت مشانیر بدست آمده است .  کلمات کلیدی: شبیه سازی پخش بار كنترل کننده یكپارچه توان پخش بار سیستمهای قدرت شبکه انتقال استان سیستان و بلوچستان مقدمه جهان در قرن بیست ویکم با چالش‌های جدیدی برای محافظت از ساکنان‌اش ،منابع‌اش ومحیط زیست‌اش روبه‌رو است. الکتریسته که عامل اصلی تغییرات در قرن پیش بوده است در سال‌هایی که پیش‌رو است نیز بسیار سرنوشت ساز خواهد بود. اما در ابتدا زیرساخت صنعت برق خود باید دگرگون شود. درحال حاضر صنعت برق آمادگی  لازم را برای برآوردن خواسته‌های اقتصاد دیجیتال آینده، دنیایی ‌با رقابت ‌افزاینده ‌و محیط زیست در معرض خطر را ندارد. قوانین اخیر زیست محیطی ، مسائل مربوط به حق مسیر ، افزایش هزینه‌های ساخت و تنظیم مجدد و رشد سریع مصرف نیاز به استفاده از حداکثر ظرفیت ممکن سیستم های تولید و انتقال موجود را ایجاد می کند.  صنایع الکترونیکی به دنبال تجهیزاتی با عملکرد با انعطاف پذیری بیشتر در سیستم‌های انتقال هستند که تا به کمک آنها محدودیت موجود در سیستم انتقال را کاهش داد. ادوات FACTS قادر هستند که انعطاف‌پذیری مورد نیاز سیستم انتقال را در حین عملکرد فراهم کنند . مدل UPFC انحصاری و مرکب از جبران‌سازهای سری و موازی سریع است و کنترل انعطاف‌پذیری از شبکه برق را فراهم می‌کند. ویژگی UPFC به‌عنوان یکی از ادوات FACTS پیشرفته، توانایی تنظیم دامنه ولتاژ شین و زاویه فاز و امپدانس خط می‌باشد. این ویژگی قدرتمند UPFC سبب می‌شود که از این وسیله در کاربردهای زیادی از جمله پایدارسازی ولتاژ و فاز و همچنین افزایش ظرفیت خطوط انتقال موجود درشبکه استفاده کرد. فهرست مطالب                               چكیده1 مقدمه.2 فصل اول:کنترل‌کننده یکپارچه توان.3  1-1. مشخصه‌ها و اصول عملكرد پایه.3             1-1-1. قابلیت‌های مرسوم كنترل خط انتقال.5 فصل دوم: مدلسازی كنترل‌كننده یكپارچه توان در مطالعات پخش بار10         2-1. مدلسازی كنترل‌كننده یكپارچه توان در مطالعات پخش‌بار با روش الموش.11               2-1-1. مبدل بدون تلفات خطوط تجهیز‌شده با UPFC11                     2-1-2. روابط پخش‌بار بهینه شامل UPFC18   2-2. مدلسازی كنترل‌كننده یكپارچه توان در مطالعات پخش‌بار با روش نوروزیان  20         2-2-1. مدل UPFC جهت مطالعات پخش‌بار20                        2-2-1-1. مدل منبع ولتاژ سری (مبدل).20                        2-2-1-2. مدل UPFC22                        2-2-1-3. مدل تزریقیUPFC برای معادلات پخش‌توان.23                  2-2-2. ابعاد UPFC.24        2-3. مدلسازی كنترل‌كننده یكپارچه توان در مطالعات پخش‌بار با روش نیوتن.26              2-3-1. مدار معادل UPFC.26                           2-3-1-1. مدل بر پایه منبع ولتاژ.26                       2-3-1-2. مدل نبوی نیاكی ایروانی.27                       2-3-1-3. روابط UPFC جهت انجام معادلات پخش‌بار بهینه28                                    2-3-1-3-1. معادلات توان UPFC.29                                    2-3-1-3-2. تابع لاگرانژ UPFC31                                    2-3-1-3-3. تابع لاگرانژ خط DC.32                                                                      2-3-1-3-4. ضرائب توان UPFC.32                                    2-3-1-3-5. معادلات خطی‌سازی شده.33               2-3-2. حالتهای اولیه UPFC در حل معادلات پخش‌بار بهینه40                         2-3-2-1. دامنه‌ها و زوایای ولتاژ گرهی40                          2-3-2-2. برنامه زمانی (فهرست توان اكتیو).40                         2-3-2-3. ضریب لاگرانژ40                         2-3-2-4. منبع سری.41                         2-3-2-5. منبع موازی.41                         2-3-2-6. بررسی محدودیتهای متغیرهای قابل كنترل UPFC42 فصل سوم: انتخاب مدل كنترل‌كننده یكپارچه توان در مطالعات پخش‌بار43        3-1. مدل نیوتن – رافسون45        3-2. مدل نبوی نیاكی ایروانی45     فصل چهارم: شبیه‌سازی پخش‌بار كنترل‌كننده یكپارچه توان در شبكه انتقال                  سیستان و بلوچستان و شبكه نمونه 24 شین IEEE.45   4-1. شبكه انتقال سیستان بلوچستان45          4-1-1. بررسی پخش‌بار اولیه شبكه سیستان و بلوچستان47          4-1-2. بررسی پخش‌بار شبكه سیستان و بلوچستان با UPFC50          4-1-3. بررسی پخش بار بهینه بر روی شبكه سیستان بلوچستان.52          4-1-4. بررسی پخش بار بهینه بر روی شبكه سیستان بلوچستان با UPFC.55        4-2. شبكه انتقال 24 شین IEEE.58              4-2-1. بررسی پخش‌بار اولیه شبكه 24 شین IEEE.60               4-2-2. بررسی پخش‌بار شبكه 24 شین IEEE با UPFC64              4-2-3. بررسی پخش بار بهینه بر روی شبكه 24 شین IEEE.68              4-2-4. بررسی پخش بار بهینه بر روی شبكه 24 شین IEEE با UPFC72 فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات نتیجه‌گیری77 پیشنهادات78 فهرست منابع لاتین79 فهرست منابع فارسی.80 چكیده انگلیسی.81 فهرست شكل‌ها شکل 1-1: نمایش یك UPFC در یك سیستم قدرت با دو ماشین.3 شکل 1-2: یك UPFC با استفاده از دو مبدل منبع ولتاژی پشت به پشت4 شکل 1-3: محدوده توان اكتیو قابل انتقالP  و تقاضای توان راكتیو پایانه دریافت كننده Q               بر حسب زاویه  یك خط انتقال كنترل‌شده بوسیله UPFC.6 شکل 1-4: محدوده P توان اكتیو قابل انتقال و A تقاضای توان راكتیو انتهای دریافت كننده               بر حسب  زاویه انتقال یك خط انتقال كه به وسیله UPFC كنترل‌شده است.9 شکل 2-1: خطوط انتقال تجهیزشده با UPFC بدون تلفات11 شکل 2-2: مدل خط دارای  UPFC كه توسط منبع جریان نشان داده شده است14 شکل 2-3: مدل  خط مجهز به UPFC.15 شکل 2-4: توازن پخش بار در شین  i و j17 شکل 2-5: منبع ولتاژ سری قابل كنترل.20 شكل 2-6: دیاگرام برداری21 شكل 2-7: جایگزینی منبع ولتاژ سری با منبع جریان21 شكل 2-8: مدل تزریقی برای VCS22 شكل 2-9: مدل UPFC23 شكل 2-10: نمودار جریانی  تعیین ابعاد بهینه UPFC25 شكل 2-11: مدار معادل UPFC  بر اساس مدل منبع ولتاژی.26 شكل 2-12: نمایش مدل نبوی نیاكی و ایروانی27 شكل 2-13: مدار معادل مدل نبوی نیاكی ایروانی.27 شكل 3-1: نمایش مدل نبوی نیاكی و ایروانی44 شكل 3-2: مدار معادل مدل نبوی نیاكی ایروانی.44 شکل 4-1: شمای كلی شبكه 230KV  انتقال سیستان بلوچستان.47 شکل 4-2: شبکه سیستان و بلوچستان همراه با UPFC نصب شده بین مسیر خاش– ایرانشهر50 شکل 4-3: شبکه سیستان و بلوچستان با توابع اقتصادی52 شکل 4-4: شبکه سیستان و بلوچستان با توابع اقتصادی و UPFC .55 شکل 4-5: سیستم نمونه 24 شین IEEE60 شکل 4-6: سیستم نمونه 24 شین IEEE با UPFC64 شکل 4-7 سیستم نمونه 24 شین  IEEE با توابع اقتصادی68 شکل 4-8: سیستم نمونه 24 شین  IEEE با توابع اقتصادی و UPFC72 فهرست جدول‌ها جدول 2-1: اطلاعات مربوط به ماتریس ژاكوبین24 جدول 4-1: مشخصات خطوط شبكه انتقال سیستان بلوچستان.46 جدول 4-2: مشخصات ژنراتور‌های شبكه سیستان بلوچستان.46 جدول 4-3: توزیع ژنراتورها و اثرات UPFC در میزان تولید.57 جدول 4-4: مشخصات خطوط سیستم نمونه 24 شین IEEE58 جدول 4-5: ضرائب تابع هزینه سیستم نمونه 24 شین IEEE59 جدول 4-6: مشخصات بار سیستم نمونه 24 شین IEEE.59      جدول 4-7: نحوه توزیع ژنراتورها و اثرات UPFC در میزان تولید.76

 • بررسی علل و عوامل مؤثر بر افت تحصیلی در دانشجویان مشروطی،انصرافی و اخراجی

  fileina,افت تحصیلی,بررسی علل و عوامل مؤثر بر افت تحصیلی در دانشجویان مشروطی،انصرافی و اخراجی,خرید مقاله و تحقیق روانشناسی و علوم اجتماعی,دانشجو,سیستم همکاری در فروش فایل,فروش فایل,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,فقر خانواده,نظام آموزش عالی كشور,همکاری در فروش فایل بازدید کننده عزیز در…

 • خلاصه کتاب + جزوه دست نویس فلسفه حسابرسی

  خلاصه کتاب + جزوه دست نویس فلسفه حسابرسی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام خلاصه کتاب + جزوه دست نویس فلسفه حسابرسی هستید. دانلود فایل خلاصه کتاب + جزوه دست نویس فلسفه حسابرسی جزوه دست نویس دانشجو…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت اعضای هیات علمی در فرآیند یاددهی یادگیری

  ادبیات نظری فرآیند یاددهی یادگیری,ادبیات و مبانی نظری فرآیند یاددهی یادگیری,پیشینه تحقیق فرآیند یاددهی یادگیری,دانلود مبانی نظری فرآیند یاددهی یادگیری,فصل دوم پایان نامه فرآیند یاددهی یادگیری,مبانی نظری فرآیند یاددهی یادگیری,مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرآیند یاددهی یادگیری,مبانی نظری و پیشینه…

 • اصول ریخته گری فلزات

  fileina,اصول ریخته گری فلزات,ایزو تروپیک,خرید مقاله و تحقیق مکانیک,روش های ریخته گری,ریخته گری,ریخته گری فلزات,سیستم همکاری در فروش فایل,فروش فایل,فروشگاه فایل,همکاری در فروش فایل بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام اصول ریخته گری فلزات هستید. دانلود فایل…

 • مفهوم و پیشینه قاچاق زنان و ارکان آن

  ارکان قاچاق زنان,بررسی قاچاق انسان به قصد فحشا,پیشینه قاچاق زنان,تحقیق قاچاق زنان,دانلود تحقیق قاچاق زنان,رکن شناسی قاچاق زنان,رکن قانونی قاچاق زنان,رکن مادی قاچاق زنان,رکن معنوی قاچاق زنان,مفهوم و پیشینه قاچاق زنان و ارکان آن بازدید کننده عزیز در حال مشاهده…

 • بررسی گردشگری پایدار و اصول اساسی آن

  اصول گردشگری,اهداف صنعت گردشگری,بررسی گردشگری پایدار و اصول اساسی آن,بررسی ماهیت صنعت گردشگری,برنامه ریزی گردشگری با تاکید بر توسعه پایدار,توسعه پایدار گردشگری,دانلود پایان نامه اصول گردشگری پایدار,دانلود پایان نامه گردشگری پایدار,مبانی گردشگری,نظریه های گردشگری بازدید کننده عزیز در حال مشاهده…