شروط خلاف مقتضای عقد (ذات-اطلاق)

بررسی مقتضای عقد,دانلود مقاله رشته حقوق,شروط خلاف مقتضای عقد,شروط خلاف مقتضای عقد (ذات-اطلاق),صورت های مخالفت شرط با مقتضای عقد,ماهیت حقوقی شرط,مقتضای عقد,وضعیت حقوقی شرط خلاف مقتضای عقد
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام شروط خلاف مقتضای عقد (ذات-اطلاق) هستید.

دانلود فایل

دانلود مقاله رشته حقوق شروط خلاف مقتضای عقد (ذات-اطلاق) مقدمه یکی از برترین اصول مطروحه در حقوق کنونی اصل حاکمیت اراده می باشد که با وضع ماده 10 قانون مدنی، قانون گذار ایران به آن اعتبار ی ویژه بخشیده، اقتضای اصل حاکمیت اراده حکم می کند که هرآنچه مورد توافق و تراضی طرفین واقع شود و قصد مشترک طرفین حمایت از لزوم آن را بکند چنانچه مخالف با قانون آمره، نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد الزام آور برشمرده شده و بنا به احترام اراده ها، محترم شمارده گردد. شروط ضمن عقد را نیز از این لحاظ که خود نوعی عقدی تبعی می باشند نباید از این قاعده مستثنی دانست. از این رو بسیاری را با الحاق شروط به عقود در پی نیل به مقاصد گوناگون خواستار صحت و لزوم شرط و عقد می باشند و بحث شروط ضمن عقد از مباحث مطروحه و بسیار رایج در حقوق کنونی است اما علی رغم رواج عملی این موضوع به نظر می رسد از بین انواع شروط بحث پیرامون شرط خلاف مقتضای عقد محجور مانده و چه در کتب فقهی و چه در تألیفات حقوقی به تفسیر اجمالی آن اکتفا گشته است. منظور از شرط در این بررسی، بارزترین مصداق شرط از لحاظ فقهی و حقوقی به معنای تعهدی فرعی و تبعی که در ضمن یکی از عقود معین یا نامعین درج    می گردد. و با یکی از دو مقتضای ذات و اطلاق در تضاد و مخالفت باشد. مقتضا دراین بررسی به دو قسم مقتضای ذات و مقتضای اطلاق تقسیم شده است: 1. مقتضای ذات عقد عبارتست از اثر عمده و اساسی که مستقیماً و بدون هیچ واسطه ای از عقد حاصل شده و در کلیه افراد و مصادیق آن نوع عقد موجود بوده و آنچنان با عقد ملازمه داشته باشد که رفع آن اسقاط هستی عقد محسوب شود. 2. مقتضای اطلاق عقد عبارت است از، اثری که از مقتضای ذات هر عقد حاصل شده و هرگاه عقد به صورت مطلق انشاء شود آن اثر را اقتضا نماید و با رفع آن جوهر و طبیعت عقد برجا بوده، تنها اطلاق از بین می رود. در این بررسی سعی گردیده تا با طرح موضوع شرط خلاف مقتضای عقد، به بررسی و مفهوم شرط، مقتضا و در نهایت ماهیت و وضعیت شرط خلاف مقتضای عقد پرداخته شود تا بلکه گامی باشد در جهت روشن تر شدن ماهیت شروط خلاف مقتضای عقد با استعانت از خداوند بزرگ و با پشتگرمی به منابع ارزشمند حقوق و فقهی به این امر اقدام گردیده امیدوار است مورد قبول واقع شود. کلمات کلیدی: شرط مقتضای عقد ماهیت حقوق شرط مفهوم و ماهیت حقوق شرط واژه شرط معانی گوناگونی دارد در اصطلاح فلاسفه شرط، وصف امری است که از عدم لازم آید، بدون اینکه وجودش لازمه وجود باشد مثلاً نزدیکی به آتش شرط سوختن است بدون اینکه سبب آن باشد. در اصطلاح حقوقی شرط یکی از این چند مفهوم را داراست: 1. امری که وقوع یا تاثیر عمل یا واقعه حقوقی خاص به آن بستگی دارد، شرایط مطروحه در ماده 190 قانون مدنی همین مفهوم را می رساند به این معنا که قصد و رضا، اهلیت، موضوع معین، مشرروعیت جهت هر کدام شرط صحت معامله می باشند اما هیچیک به تنهایی باعث انعقاد عقد نمی شوند، از میان این شروط آنچه با ایجاد مفهوم عقد رابطه عرفی یا حقوقی دارد سبب عقد نامیده می شود و دیگر عوامل که زمینه ساز نفوذ سبب است. «شرط» نام دارد. 2. عهد و تعهد در دو معنای اعم و اخص خود، در معنای اعم؛ مطلق عهد و تعهد را گویند، در روایت معروف نبوی «المومن عند الشروطهم» که در فقه مورد استناده لزوم عقود و تعهدات قرار می گیرد، شرط در این معنا به کار رفته است و در معنای اخص توافقی است که برحسب طبیعت خاص موضوع آن ویا تراضی طرفین در شمار توابع عقد دیگری درآمده است آنچه که باعث تمایز مفهوم عام و خاص شرط می شود تبعیت آن از عقدی دیگر در مفهوم خاص آن است. البته شرط در مفهوم خاص آن دو قسم دارد: الف: شرطی که خود می تواند به عنوان یک قرار داد مستقل مورد توافق باشد ولی طرفین بنا به تراضی آن را تابع عقد دیگری ساخته اند مانند شرط وکالت ضمن عقد نکاح و برآن نام شرط را نهاده اند. ب: شروطی که برحسب طبیعت خود مستقل نیستند و بایستی در زمره توابع عقد دیگری درآورده شوند، این دسته از شروط در واقع به شیوه اجرای تعهد اصلی کمک می کنند و تکمیل کننده تعهد اصلی هستند، خود به تنهایی در عالم خارج نمی توانند معنایی داشته باشند. فهرست مطالب موضوع: شروط خلاف مقتضای عقد (ذات-اطلاق)         فصل اول: بررسی شرط: مبحث اول   مفهوم و ماهیت حقوقی شرط مبحث دوم  ارتباط عقد اصلی شرط مبحث سوم   صحت و فساد شرط    اصل صحت در تفسیر قراردادها   اصل صحت شروط       فصل دوم: بررسی مقتضای عقد:          مبحث اول   مفهوم مقتضای عقد          مبحث دوم   معیار تعیین مقتضای عقد     فصل سوم: صورت های مخالفت شرط با مقتضای عقد:         مبحث اول  شرط خلاف مقتضای ذات عقد        مبحث دوم   شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد        مبحث سوم   شرط خلاف مقتضای آثار عقد     فصل چهارم: وضعیت حقوقی شرط خلاف مقتضای عقد:         مبحث اول   بررسی و و ضعیت حقوقی شرط خلاف مقتضای ذات عقد           مبنای بطلان شرط خلاف مقتضای ذات عقد        مبحث دوم   بررسی وضعیت حقوقی شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد         مبحث سوم   بررسی وضعیت حقوقی شرط خلاف مقتضای آثار عقد. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// *تحقیقات مرتبط با طلاق دانلود پایان نامه عسر و حرج در طلاق دانلود پایان نامه طلاق و عوامل آن در ایران دانلود مقاله بررسی اجمالی قاعده نفی عسروحرج و کاربرد آن در طلاق دانلود مقاله عسر و حرج در درخواست طلاق از سوی زوجه در حقوق ایران دانلود پایان نامه طلاق در ادیان الهی و بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی طلاق

 • نقش جنسیتی زنان در حقوق کیفری ( 388 صفحه)

  پایان نامه نقش جنسیتی زنان در حقوق کیفری,تأثیر جنسیت زن در تعیین حقوق کیفری,تفاوتهای حقوقی زن و مرد,شباهتهای حقوقی زن و مرد,قوانین مدنی ایران در مورد زنان,ﻧﻘﺶ ﺟﻨﺴﯿﺖ زن در اﺣﮑﺎم ﮐﯿﻔﺮی,نقش جنسیتی زنان در حقوق کیفری,نقش جنسیتی زنان در…

 • پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی عمومی با عنوان بررسی و مقایسه میزان اعتماد به نفس و اضطراب دانشجویان رشته زبان انگلیسی

  انجام پروژه و پایان نامه کارشناسی ر,انواع اضطراب,پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی عمومی، راهنمایی و مشاوره با عنوان رابطۀ خودکارآمدی با اضطراب استرس و افسردگی در دانشجویان دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی,تشخیص بالینی اضطراب,تعریف اعتماد به نفس,دانلود پایان نامه کارشناسی…

 • چالش های زنجیره تامین و افزایش کارایی و اثربخشی آن

  افزایش اثربخشی زنجیره تأمین,افزایش کارایی زنجیره تأمین,اهمیت یکپارچه سازی زنجیره تأمین,تحقیق زنجیره تأمین,چالش های زنجیره تأمین,چالش های زنجیره تامین و افزایش کارایی و اثربخشی آن,زنجیره تامین,سیر تحول مدیریت زنجیره تأمین بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام چالش…

 • بررسی نظریه ها و سبکهای فرزندپروری

  انواع سبک های فرزندپروری,بررسی نظریه ها و سبکهای فرزندپروری,پایان نامه سبک های فرزند پروری,سبکهای فرزند پروری بامریند,سبکهای فرزندپروری,مقاله در مورد شیوه های فرزند پروری,مقاله سبک های فرزند پروری,نظریه های فرزندپروری بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی…

 • مقاله رشته مهندسی صنایع با عنوان توسعه رویکرد شیء گرا جهت سیستمهای اجرایی تولید

  fileina,توسعه رویکرد شیء گرا جهت سیستمهای اجرایی تولید,خرید مقاله و تحقیق مهندسی صنایع,رویکرد شیء گرا,سیستم CIM,سیستم همکاری در فروش فایل,سیستمهای اجرایی تولید,فروش فایل,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,مقاله رشته مهندسی صنایع با عنوان توسعه رویکرد شیء گرا جهت سیستمهای اجرایی تولید,همکاری در…

 • فرآیند بودجه بندی سرمایه ای با تاکید بر روشهای ارزیابی پروژه ها

  ارزیابی پروژه,ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری,دانلود پاورپوینت ارزیابی پروژه,دانلود پاورپوینت روشهای ارزیابی پروژه,دانلود پاورپوینت فرآیند بودجه بندی سرمایه ای,روشهای ارزیابی پروژه,فرآیند بودجه بندی سرمایه ای,فرآیند بودجه بندی سرمایه ای با تاکید بر روشهای ارزیابی پروژه ها بازدید کننده عزیز در…