شناخت و بررسی رفتارهای آبراهه ای در حوضه شهری

آبراهه های مخاطره آمیز,برآورد مخاطرات ژئومورفولوژیکی آبراهه,توسعه شهری,دانلود پایان نامه رشته جغرافیا,شناخت و بررسی رفتارهای آبراهه ای در حوضه شهری,مخاطرات سکونتگاههای شهری
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام شناخت و بررسی رفتارهای آبراهه ای در حوضه شهری هستید.

دانلود فایل

دانلود پایان نامه رشته جغرافیا شناخت و بررسی رفتارهای آبراهه ای در حوضه شهری چکیده در این پایان نامه به منظور برآورد مخاطرات  ژئومورفولوژیکی آبراهه ها  ،که در توسعه شهری این حوضه مؤثرین عامل محسوب می شوند. ویژگیهای آبراهه ای از نظر سیل خیزی ، مورفومتری ، شیب عمومی  ، ارتفاع ، فرسایش رسوب ، شیب و پروفیل مورد بررسی بوده است ، منطقه به زیر حوضه های هیدرولوژیک و مناطق غیر هیدرولوژیک (حوضه های شهری)،  تقسیم شده است آبراهه های مخاطره آمیز(سیل خیزی) آنها در توسعه شهری بجنورد جداگانه بررسی گردیده است.  کلمات کلیدی: توسعه شهری آبراهه های مخاطره آمیز مخاطرات سکونتگاههای شهری  برآورد مخاطرات ژئومورفولوژیکی آبراهه 1- مقدمه  آبراهه ها و آب جاری در بستر آنها ، از جمله مهمترین عوامل تغییر شکل در سطح زمین به حساب می آیند کوهها و ناهمواریهای سطح زمین در اثر فعالیت هایی چون آتشفشان ، چین خوردگی ها ، گسل ها پدیدار می شوند ، اما شکل نهایی آنها توسط عملکرد آب تغییر می کند .رودخانه ها و نهرها قادر به ایجاد دره ها ، مسطح کردن سطح زمین ، حمل رسوب و بجاگذاری آن از مکانی به مکان دیگر می باشد . مخاطرات آبراهه ای یا سیل  یکی از طبیعی ترین و عادی ترین مخاطرات محیطی است و هر ساله باعث وارد ساختن خسارات و صدمات بسیار زیادی می شوند . آمار نشان می دهد که در طی قرن گذشته ، متجاوز از صد هزار بار سیل جاری شده که با خسارات مالی و جانی فراوانی همراه بوده است . حوضه بجنورد نیز از این امر مستثنی نبوده زیرا در طی یکسال گذشته بیش از میلیون ها ریال خسارت مالی به تأسیسات و سایر منابع وارد گذشته است .  تمایل انسان از آغاز تمدن بشر به زیست در کنار رودخانه ها به دلیل امتیازات فراوان این نواحی  به علت داشتن خاک حاصلخیز ، آب به عنوان منبعی جهت واگذاری و دفع مواد در آن و … ، اما با این حال زندگی در حاشیه این محیط ها دارای مخاطراتی است که مهمترین آنها جاری شدن سیل بوده که موجب تخریب و نابودی سرمایه های انسانی می گردد .  قرار گرفتن بجنورد در دشت تکتونیکی و سیلابی ، مصون از این مخاطرات نمی باشد ؛ لذا جهت کاهش اثرات این مخاطرات و توسعه شهر در مکان های کمتر مخاطره آمیز ، نیاز به شناخت رفتارهای آبراهه ای از جمله بررسی سیلاب و سایر ویژگیهای هیدرولوژیکی در این حوضه خصوصاً حوضه  شهری و آبراهه های منتهی به شهر است که در این پایان نامه به ویژگیهای آن خواهیم پرداخت .  فهرست مطالب چکیده 2 نقش آبراهه هادر مخاطرات سکونتگاههای شهری 3 1- مقدمه 3 2  رود بابا امان 4 3-ویژگیهای هندسی حوضه بجنورد 5 شکل 1 نقشه حوضه های هیدرولوژیک و غیر هیدرولوژیک(شهری) در حوضه بجنورد 6 4  تعامل توسعه شهری و مخاطرات سیل 6 1  تأثیرات توسعه شهری در هیدرولوژی حوضه آبریز 6 جدول 1تأثیر شهرسازی و احداث شبکه جمع آوری آبهای سطحی در سیلاب متوسط سالانه 7 5  سیل گیری شهرها 8 6  عوامل ایجاد سیل و خسارتهای ناشی از آن 10 7  بررسی ، برآورد آبدهی و سیلاب حوضه هیدرلوژیکی بجنورد 11 7-1 ویژگی های هندسی حوضه و زیر حوضه های بجنورد 11 شکل 2 رودخانه فیروزه در محل عبور از تاقدیس آلاداغ ، نگاه به سمت شمال 12 7-1-1 شاخص های شكل حوضه 13 7-1-2 رتبه بندی شبکه زهکشی و نسبت انشعاب حوضه 14 شکل 3 رتبه بندی آبراهه های حوضه بجنورد( هیدرولوژیک وغیر هیدرولوژیک حوضه شهری) 16 جدول  3  تراكم زهكشی حوضه و زیر حوضه های پنج گانه آن 16 7-1-4  توزیع ارتفاعی و طبقه بندی شیب حوضه مورد مطالعه 16 شکل 4 نقشه طبقات شیب حوضه بجنورد که در آن بین 2 تا بیش از 60% را نشان می دهد 17 شکل 5 هیپسومتری کل حوضه بجنورد با استفاده از جدول 5 20 جدول 8  توزیع ارتفاعی حوضه بجنورد (زیر حوضه تخت ارکان) و طبقات ارتفاعی آن 22 جدول 12 توزیع ارتفاعی منحنی هیپسومتری و طبقات ارتفاعی  زیر حوضه مهنان حوضه بجنورد 29 7-2  رژیم آبدهی رودخانه فیروزه (حوضه بجنورد 38 7-2-1 آبدهی سالانه 39 7-2-2  برآورد آبدهی سالانه با احتمالات مختلف 42 7-3- برآورد آبدهی سالانه با روش تحلیل منطقه ای 45 7-4 آبدهی سالانه برآورد شده  در هر یک از آبراهه های اصلی هیدرولو ژیک 51 7-6 آبدهی روزانه 54 7-7 سیلاب 60 7-7-1  بررسی سیل در ایستگاههای انتخابی 60 7-8 رسوب 63 7-8-3 رابطه دبی رسوب و دبی جریان 64 7-8-4 برآورد بار رسوبی در محل ایستگاههای مورد نظردر هر یک از آبراه ها 65 8  بررسی کیفیت آب و مخاطره شناسی آن در توسعه شهری بجنورد 67 8-1  کیفیت آب در موقعیت ایستگاههای هیدرومتری حوضه بجنورد 67 9-1  برآورد و میزان مصارف آب پیشنهادی برای جوامع شهری 73 10  بررسی وضعیت هیدرولوژیکی آبراهه های منتهی به شهر در حوضه بجنورد 75 10-1  سیلاب و برآورد آن در آبراهه های مورد مطالعه 78 10-2 رسوب 90 10-2-1  برآورد بار رسوبی در محل ایستگاههای هیدرومتری 90 منابع : 103

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های روانشناسی

  ادبیات نظری نظریه های روانشناسی اخلاق,ادبیات و مبانی نظری نظریه های روانشناسی اخلاق,پیشینه تحقیق نظریه های روانشناسی اخلاق,دانلود مبانی نظری نظریه های روانشناسی اخلاق,فصل دوم پایان نامه نظریه های روانشناسی اخلاق,مبانی نظری نظریه های روانشناسی اخلاق,مبانی نظری و پیشینه تحقیق…

 • بررسی جایگاه سیستم حقوق و دستمزد در حسابداری

  انواع سیستم در حسابداری,بررسی جایگاه سیستم حقوق و دستمزد در حسابداری,دانلود پایان نامه اهمیت سیستم حقوق و دستمزد در حسابداری,دانلود پایان نامه حسابداری,دانلود پایان نامه رشته حسابداری,سیستم حقوق و دستمزد,مالیات بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی…

 • طراحی سیستم ترمز و اصول سیستم ترمزها در بررسی انواع آن

  انواع سیستم ترمز,دانلود پایان نامه سیستم ترمز,دانلود پایان نامه مکانیک ماشین,دانلود پایان نامه مهندسی مکانیک ماشین,سیستم ترمز,طراحی سیستم ترمز,طراحی سیستم ترمز و اصول سیستم ترمزها در بررسی انواع آن,مقایسه بین سیستم های ترمز بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی…

 • معرفی جامع و کامل معماری خانه ملک زاده یزد

  تاریخچه خانه ملک زاده یزد,خانه ملک زاده یزد,دانلود تحقیق خانه ملک زاده یزد,دانلود طراحی معماری خانه ملک زاده یزد,طراحی معماری خانه ملک زاده یزد,معرفی جامع و کامل معماری خانه ملک زاده یزد,معماری بناهای سنتی,نحوه طراحی معماری خانه ملک زاده یزد…

 • بهره وری مدیریت منابع انسانی و عوامل ایجاد و افزایش اعتماد به نفس در سازمانها

  افزایش اعتماد به نفس در سازمانها,بهره وری مدیریت منابع انسانی و عوامل ایجاد و افزایش اعتماد به نفس در سازمانها,دانلود پایان نامه بهره وری مدیریت منابع انسانی,دانلود پایان نامه توانمندسازی کارکنان,دانلود پایان نامه رشته مدیریت صنعتی,دانلود پایان نامه مدیریت,دانلود پایان…

 • کارآموزی و پروژه رشته کامپیوتر و آی تی با عنوان شبکه های کامپیوتری

  fileina,پروتکل های شبکه,پهنای باند چیست؟,پیاده سازی شبکه در یک سازمان,دانلود کارآموزی و پروژه رشته کامپیوتر و آی تی با عنوان شبکه های کامپیوتری,روتر چیست؟,سیستم همکاری در فروش فایل,شبکه بندی,شبکه های کامپیوتری,فروش فایل,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,کارآموزی و پروژه رشته کامپیوتر و…