طراحی و مدلسازی اتصالات صلب با نرم افزار انسیس

اتصالات صلب,اتصالات صلب ساخته شده از فولاد پرمقاومت,دانلود پایان نامه شکل پذیری اتصالات صلب,دانلود پایان نامه عمران,شکل پذیری اتصالات گیردار,طراحی لرزه ای اتصالات,طراحی و مدلسازی اتصالات صلب با نرم افزار انسیس,طراحی و مدلسازی اتصالات گیردار با نرم افزار ANSYS,فولادهای پر مقاومت
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام طراحی و مدلسازی اتصالات صلب با نرم افزار انسیس هستید.

دانلود فایل

دانلود پایان نامه مهندسی عمران طراحی و مدلسازی اتصالات صلب با نرم افزار انسیس *توجه: پایان نامه دارای 130 (صدوسی)شکل می باشد که در محتوا ضمیمه شده است. چکیده: مدلسازی و تحلیل عددی اتصالات صلب ساخته شده از فولادهای پرمقاومت ، كفایت لرزه ای و شكل پذیری این نوع اتصالات مورد بررسی قرار گیرد . روش تحلیل برمبنای تحلیل استاتیكی غیرخطی تحت اثر بارهای افزاینده قرار دارد . در این تحقیق تعداد 4 نوع اتصال صلب اتصال با ورق میانگذر و اتصال با ماهیچه ،RBS مختلف ( اتصال گیردار با جوش نفوذی، اتصال با مقطع تیر AISC Seismic و FEMA- از پایین جوشی ) كه همگی مورد تایید آیین نامه های لرز های 350 هستند، مورد بررسی قرار گرفتند . همچنین از چهار نوع فولاد ساختمانی نرمه و Provision 2002 نیز برای مدلسازی مصالح استفاده شد ه است . منحنی های هیسترزیس لنگر – DIN پرمقاومت آیین نامه دوران استخراج شده از نتایج تحلیل این اتصالات، نشان دهنده رفتار قابل قبول لر ز های برای این نوع مصالح میباشد. همچنین مقادیر شكل پذیری و میرایی ویسكوز معادل برای آنها محاسبه شده است .  نتایج نشان می -دهند كه با افزایش مقدار تنش تسلیم فولاد، از میزان شك ل پذیری و میرایی اتصال و مفاصل پلاستیك كاسته میشود. ولی با این وجود اظهار نظر در مورد اقتصادی بودن استفاده از فولاد پرمقاومت در صنعت ساختمان احتیاج به بررسی بیشتری دار د . زیرا مقدار مصرف فولاد در ساختمان به عوامل دیگری همچون ضریب رفتار نیز بستگی دارد و در نهایت ممكن است به كاهش وزن مصرفی فولاد منجر شود، كه (R) این نوع سازه ها خود باعث صرفهجویی در هزینه های ساخت، مصالح و منابع طبیعی میشود.همچنین كاربرد فولاد پرمقاومت در كشش بیشتر از فشار می باشد . زیرا در فشار مسائل كمانشی حكمفرما بوده و اگر مقاطع خیلی از حد طبیعی كوچكتر شوند، طرح توجیه اقتصادی خود را از دست می -دهد. درحالیكه در اعضای كششی كه براساس حداكثر لاغری مجاز كششی انتخاب نشده اند، انتخاب فولاد پرمقاومت میتواند مقرون به صرفه میباشد. در نهایت می توان نتیجه گرفت كه استفاده از فولاد های پرمقاومت الزاماً موجب صرف ه جویی اقتصادی نشده و نوع سازه، معیارهای حاكم بر آن، نسبت قیمت فولاد پرمقاومت به فولاد معمولی و امكان تهیه آن در مدت زمان اجرای پروژه از عوامل موثر در تصمیمگیری و انتخاب نوع فولاد مصرفی میباشد. کلمات کلیدی: اتصالات صلب شکل پذیری فولادهای پر مقاومت طراحی لرزه ای اتصالات فهرست مطالب طراحی و مدلسازی اتصالات گیردار با نرمافزار ANSYS 1 1- محاسبات اولیه طراحی اتصال 2 2- طرح لرزه ای چند اتصال صلب جهت مقایسه 9 2-1- اتصال تیر با مقطع کاهش یافته 9 2-2- اتصال تیر با ورق میانگذر 12 2-3- اتصال تیر با ماهیچه از پایین جوشی 14 3- روش ارزیابی عملكرد لرزه ای اتصالات پیشنهادی 17 معرفی خصوصیات و قابلیت های نرم افزار ANSYS 18 1- تحلیل غیر خطی مادی 18 2- رفتار خمیری مستقل از زمان 19 المان های مورد استفاده 22 1- معرفی المان های متناسب با فیزیك مساله 23 6-  مدلسازی اتصال پیشنهادی 24 7- معرفی مدلهای اجزاء محدود اتصالات 28 7-1 مدل اتصالات تیر I شکل به ستون H شکل 29 8 بررسی نتایج تحلیلهای اجزاء محدود 30 8-1 تیرها 30 8-2 ستون ( خارج از چشمه اتصال) 39 8-3 چشمه اتصال ستون 40 9- بررسی رفتار کلی اتصال 52 10- مقایسه از نظر شکل پذیری 57 11- نسبت میرایی ویسكوز معادل هر یك از نمونه ها 68 جمعبندی نتایج تحلیلها و ارائه پیشنهادات 78 1- بحث و نتیجهگیری 78 2- ارائه پیشنهادات فهرست مراجع و منابع 85

 • برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار

  ارائه راهکار‌های مناسب برای توسعه گردشگری در شهرستان شوش,بررسی موانع توسعه گردشگری شهرستان شوش,برنامه ریزی گردشگری با تاکید بر توسعه پایدار,برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار,برنامه ریزی گردشگری شهرستان شوش,پایان نامه توسعه پایدار گردشگری,توسعه پایدار با برنامه ریزی گردشگری,شناسایی…

 • بررسی شکل پذیری اعضای اتصالات ساخته شده از فولاد پرمقاومت

  بررسی شکل پذیری اعضای اتصالات ساخته شده از فولاد پرمقاومت,دانلود پایان نامه فولاد پرمقاومت,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی,شکل پذیری اتصالات از فولاد پرمقاومت,شکل پذیری لرزه ای اتصالات,طراحی لرزه ای اتصالات,فولادهای پرمقاومت بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی…

 • بررسی خصوصیات عایق های مایع و کاربرد آنها در در برق قدرت

  اثر نوع ولتاژ در ترکیب عایقها,بررسی خصوصیات عایق های مایع و کاربرد آنها در در برق قدرت,تغییرات استقامت الکتریکی روغن عایق,خصوصیات فیزیکی و شیمیایی عایق های مایع,دانلود پایان نامه برق قدرت,دانلود پایان نامه رشته برق قدرت,شکست در عایق های مایع,عایق…

 • بررسی مسئولیت دولت به طور عام و در قبال قوه قاهره و تحمیل خسارت بر فرد

  آئین نامه قانون تشکیل مدیریت بحران,بررسی مسئولیت دولت به طور عام و در قبال قوه قاهره و تحمیل خسارت بر فرد,شخصی بودن مسئولیت,قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران,مسئولیت مدنی دولت,مسئولیت مدنی دولت در برابر حوادث اجتناب ناپذیر,مسئولیت مدنی دولت در برابر…

 • ارزیابی اقلیم و زمین ریخت شناسی شهر بجنورد

  ارزیابی اقلیم و زمین ریخت شناسی شهر بجنورد,بررسی اقلیم حوضه بجنورد,بررسی ژئومورفولوژی حوضه بجنورد,پالئوکلیماتولوژی,دانلود پایان نامه رشته جغرافیا,ژئومورفولوژی,نقش پالئوکلیماتولوژی درحوضه بجنورد بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام ارزیابی اقلیم و زمین ریخت شناسی شهر بجنورد هستید. دانلود…

 • جزوه سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل

  پرویز ساسان گوهر,جزوه سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل,دکتر مهدی ایران نژاد بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام جزوه سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل هستید. دانلود فایل جزوه سازمان و مدیریت از تئوری تا…