طرح تفصیلی پایان نامه بررسی ضمانت اجرای کیفری فریب در ازدواج

تدلیس در ازدواج,خیار تدلیس در ازدواج,دانلود تحقیق تدلیس در ازدواج,دانلود تحقیق فریب در ازدواج,ضمانت اجرای كیفری تدلیس در ازدواج,ضمانت اجرای كیفری فریب در ازدواج,طرح تفصیلی پایان نامه بررسی ضمانت اجرای کیفری فریب در ازدواج,فریب در ازدواج
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام طرح تفصیلی پایان نامه بررسی ضمانت اجرای کیفری فریب در ازدواج هستید.

دانلود فایل

دانلود طرح تفصیلی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بررسی ضمانت اجرای کیفری فریب در ازدواج چکیده: هدف از این تحقیق بررسی ضمانت اجرایی كیفری فریب در ازدواج می¬باشد ازدواج یکی از مهم ترین مقاطع زندگی هر شخصی است. یک ازدواج موفق می‌تواند فرد را به سوی یک زندگی ایده آل در آینده سوق دهد و آیندة وی را تضمین نماید. از سوی دیگر یک ازدواج ناموفق، آیندة افراد را دچار تباهی خواهد کرد. صداقت و شفاف سازی در خصوص آنچه که واقعیت زندگی هر شخصی است و در مراحل ابتدایی ازدواج و بویژه در مرحلة خواستگاری بسیار مهم وکلیدی می‌باشد. فلسفة طرح بحث فریب در ازدواج در حقوق کیفری، از ماهیت سزا دهندگی قوانین ماهوی در قبال جرائم و اعمال خلاف قانون سر چشمه می‌گیرد چرا که؛ حقوق کیفری با ضمانت اجراهای خود و اعمال آنها، سعی در تأمین منافع افراد جامعه و برقراری ثبات و نظم در جامعه و روابط افراد با همدیگر دارد و در همین راستا اعمال خلاف قانون نظیر فریب در ازدواج را در قانون پیش بینی نموده و از این طریق سعی در دستیابی به اهداف خویش را دارد. فریب در ازدواج هم در قلمرو حقوق مدنی و نیز در قلمرو حقوق کیفری مطرح می‌باشد.  در عرصة حقوق مدنی تحت عنوان خیار تدلیس و تخلف از شرط صفت در عقد نکاح از آن بحث می‌شود که مطابق آن در صورتی که در یکی از طرفین عقد نکاح صفتی نمایانده شود در حالیکه فاقد آن وصف است، تدلیس در نکاح صورت پذیرفته است. اما در قلمرو حقوق کیفری، فریب در ازدواج به مفهوم اثبات صفات مطلوب یا کتمان عیوب با توسل به امور واهی و دروغین و اغفال طرف مقابل عقد ازدواج، سبب ابهام امر بر فرد فریب خورده گردیده و عقد بر همین مبنا شکل می‌گیرد. در بروز این مشکل، علل زیادی تأثیر دارند، گاهی علل اقتصادی و فقر، گاهی دلایل مذهبی و اجتماعی نظیر عدم جامعه پذیری مطلوب در شخص مرتکب باعث بروز فریب در ازدواج می‌شود. ضمانت اجرای سزا دهندة موجود دربارة جرم فریب در ازدواج در حقوق کیفری ایران، مجازات مذکور در مادة 647 ق. م. ا. می‌باشد که مطابق آن قانونگذار برای مرتکب جرم، شش ماه تا دو سال حبس تعزیری در نظر گرفته است. هر چند از ضمانت اجرای غیر سزادهنده نیز در ماده 1128 ق. م. برای زیان دیده حق فسخ پیش بینی نموده است. از سوی دیگر نظام عدالت کیفری کشورمان می‌تواند با به کار بستن راهکارهایی نظیر بیان وصف مشروط از طریق ثبت قانونی در فرمهای مخصوص یا در سند ازدواج، آگاه نمودن و اطلاع رسانی وسیع در جامعه از طریق رسانه‌ها، برای پیشگیری از آن گام های مهمی رو به جلو بردارد. کلید واژه ها : ازدواج فریب تدلیس اغفال حقوق کیفری و ضمانت اجرای موجود فهرست مطالب چكیده 1 فصل اول: کلیات و مفاهیم 1-1-کلیات 2 1-1- 1- مقدمه 2 1-1-2- بیان مسأله 6 1-1-3-سؤال‌های اصلی تحقیق عبارتند از 11 1-1-4- فرضیه‌های متناظر با سؤال‌های تحقیق عبارتند از 11 1-1-5-روش تحقیق و ابزار گردآوری اطلاعات 11 1-1-6- پیشینة تحقیق 12 1-1-7-ضرورت انجام تحقیق 12 1-1- 8 -اهداف تحقیق 13 1-1-9 – ساختار تحقیق 13 1-2- مفاهیم 14 1-2-1- مفاهیم مقدماتی 14 1-2-1-1 – معنای لغوی 14 1-2-1-2 – معنای اصطلاحی 15 1-2-2- پیشنه تاریخی فریب در ازدواج در نظام حقوقی ایران 16 1-2-2-1 – پیشینه تاریخی فریب در ازدواج در قوانین قبل از انقلاب 17 1-2-2-2- پیشینة  تاریخی فریب در ازدواج در قوانین بعد از انقلاب 18 1-2-3 – جایگاه بحث در حقوق مدنی، فقه و حقوق کیفری 19 1-2-3-1 – فریب در ازدواج از منظر حقوق مدنی 19 1-2-3-2- تدلیس در نکاح در فقه امامیه 23 1-2-3-2-1-تعریف لغوی تدلیس 24 1-2-3-2-2 – تعریف اصطلاحی تدلیس 24 1-2-3-2-3- تعریف تدلیس در نکاح و در برخی موارد مشهور فقه 26 1-2-3-2-4 – اقسام تدلیس به اعتبار قلمرو 28 1-2-3-2-4-1  – تدلیس حقوقی 28 1-2-3-2-4-2- شرایط تأثیر تدلیس 32 1-2-3-2-4-3 -تدلیس کیفری 34 1-2-3-3-فریب در ازدواج از منظر حقوق کیفری 37 1-2-3-3-1- قانون راجع به ازدواج 37 1-2-3-3-2- قانون مجازات اسلامی 38 1-2-3-3-3 – قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری 41 1-2-3-3-4 -ضابطة تشخیص فریب   43 1-2-3-3-4-1- ضابطة نوعی (ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین…) 43                 1-2-3-3-4-2- ضابطة شخصی 44 1-2-4- زمینه‌های تحقق تدلیس 45 1-2-4-1 -زمینه‌های اجتماعی 45 1-2-4-2 – زمینه‌های مذهبی(ضعف یا فقدان تعلقات و آموزه‌های دینی) 47 1-2-4-3 – زمینه‌های اقتصادی 47 1-2-4-4 – زمینه‌های روانی و شخصیتی 48 منابع 70

 • بررسی فقهی و عرفی محاربه و ارکان جرم آن

  ارکان جرم محاربه,بررسی فقهی و عرفی محاربه و ارکان جرم آن,دانلود پایان نامه محاربه,عناصر تشکیل دهنده جرم محاربه,مجازات محاربه چیست,محاربه در عرف,محاربه در فقه,محاربه در قانون جدید,محاربه در قانون مجازات اسلامی 1392,محاربه در قانون مجازات اسلامی جدید,مصادیق محاربه در قانون…

 • درآمیختگی هنر ایرانی با چین

  آمیزش هنر ایرانی با چین,اتثیر و نفوذ هنرهای ایرانی و اسلامی در شرق,اشتراکات هنر ایرانی و چینی,دانلود مقالات رشته هنر,دانلود مقالات هنر,درآمیختگی هنر ایرانی با چین,هنر ایرانی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام درآمیختگی هنر ایرانی با…

 • بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی

  ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی,بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی,تعهد سازمانی,تعهد سازمانی کارکنان اداره کل امور مالیاتی,رضایت شغلی,رضایت شغلی کارکنان اداره کل امور مالیاتی,کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان قم بازدید کننده عزیز در حال مشاهده…

 • ضایعات و زباله های شهری و مدیریت و بازیافت آنها (آپدیت شده)

  جمع آوری زباله,دانلود پایان نامه رشته محیط زیست,دانلود پایان نامه محیط زیست,سوزاندن زباله,ضایعات و زباله های شهری و مدیریت و بازیافت آنها (آپدیت شده),محاسن و معایب سوزاندن زباله,مدیریت منابع ضایعات شهری,مفهوم دفع زباله بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی…

 • جایگاه مصلحت در حقوق كیفری (آپدیت شده 413 صفحه)

  تحلیل مفهوم مصلحت,جایگاه مصلحت در حقوق كیفری,جایگاه مصلحت در حقوق كیفری (آپدیت شده 413 صفحه),دانلود پایان نامه ارشد حقوق,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق,دانلود پایان نامه مصلحت,مصلحت در تقنین قوانین,نقش مصلحت در تزاحم احكام بازدید کننده عزیز در حال مشاهده…

 • انواع صندوق های سرمایه گذاری و بررسی مزایا و معایب صندوق های سرمایه گذاری مشترک

  انواع صندوق های سرمایه گذاری,انواع صندوق های سرمایه گذاری و بررسی مزایا و معایب صندوق های سرمایه گذاری مشترک,پایان نامه صندوق های سرمایه گذاری,پایان نامه صندوق های سرمایه گذاری مشترک,رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری,صندوق های سرمایه گذاری,صندوق های سرمایه…