مبانی نظری بررسی عوامل موثر بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در سازمان

دانلود مبانی نظری بررسی عوامل موثر بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در سازمان,سرمایه اجتماعی,سرمایه ارتباطی,سرمایه ساختاری,سرمایه شناختی,عوامل موثر بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش,مبانی نظری بررسی عوامل موثر بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در سازمان,مدیریت دانش
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام مبانی نظری بررسی عوامل موثر بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در سازمان هستید.

دانلود فایل

 دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی بررسی عوامل موثر بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در سازمان (مطالعه موردی: شعب بانک های غرب گیلان) چکیده هدف این تحقیق سنجش تاثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش می-باشد. این تحقیق بر حسب هدف کاربردی و بر اساس روش توصیفی از نوع همبستگی است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق مورد مطالعه شامل شعب بانک های غرب استان گیلان می باشد. که در سطح واحد سازمانی مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته است جامعه آماری تحقیق برابر182 شعبه بانک دولتی وخصوصی در سطح 6 شهرستان (آستارا، تالش، رضوانشهر، ماسال، بندر انزلی و صومعه صرا) که مشغول به ارائه خدمات هستند می باشد.که حجم نمونه 96 می باشد. و برای تجزیه و تحلیل توصیفی پژوهشی داده های از شاخص فراوانی، درصد فراوانی و از شاخص های مرکزی استفاده شده است. و برای بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف استفاده شده و جهت آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون رگریسیون استفاده شده است. یافته ها تحقیق نشان از تأثیر مثبت و معنادار سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش دارد و همچنین تاثیر مثبت و معنادار متغیرهای سرمایه ساختاری بر مدیریت دانش، سرمایه شناختی بر مدیریت دانش و سرمایه ارتباطی بر مدیریت دانش است. واژگان کلیدی: سرمایه اجتماعی سرمایه ساختاری سرمایه شناختی سرمایه ارتباطی مدیریت دانش مقدمه هدف از این مبانی نظری بررسی پژوهش ها و مطالعاتی است که در زمینه سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش انجام گرفته است. این قسمت خواننده را با کارها و زمینه های قبلی و حیطه مورد مطالعه آشنا می سازد. این مبانی نظری از چهار بخش کلی تشکیل شده است، در بخش اول به مطالعه مبانی نظری مدیریت دانش و در بخش دوم به مبانی نظری سرمایه اجتماعی و در بخش سوم مبانی سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش و در نهایت در بخش چهارم به پژوهش های انجام شده داخلی و خارجی پرداخته می شود فهرست مطالبچکیده مدیریت دانش تاریخچه ظهور تعاریف و دسته بندیها تعریف دانش دسته بندی دانش مدیریت دانش:تعاریف چرخه مدیریت دانش مدلها و نگرشهای مدیریت دانش مدیریت دانش در سازمانهای دولتی مدیریت دانش و یادگیری سازمانی سرمایه اجتماعی پیدایش سرمایه اجتماعی سرمایه اجتماعی: مفهوم مقایسه سرمایه اجتماعی با سرمایه فیزیکی و انسانی سرمایه اجتماعی: دیدگاهها و تعاریف مدل سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال سطوح سرمایه اجتماعی اهمیت مطالعه سرمایه اجتماعی در سازمان سرمایه اجتماعی سازمانی چیست؟ مدلهایی برای سنجش سرمایه اجتماعی سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش پیشینه تحقیق نتیجه گیری از پژوهشهای انجام شده منابع

 • گزارش كار كارگاه و آزمایشگاه برق تأسیسات

  fileina,استفاده از اوسی لوسکوپ,استفاده از دیود نوری و دیود زنر همراه با یك مقاومت متغیر بصورت موازی با دیود زنر,استفاده از مدار ستاره و مثلث در یك مدار,اوسی لوسکوپ,دانلود گزارش كار كارگاه و آزمایشگاه برق تأسیسات,دیاك و تریاك,دیود زنر,سیستم همکاری…

 • پروپوزال شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر استقرار موفق مدیریت دانش در سازمان

  استقرار مدیریت دانش در سازمان های تحقیقاتی,پروپوزال استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش,پروپوزال شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان,پروپوزال عوامل موثر استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش,پروپوزال مدیریت دانش,پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان های…

 • بررسی مسؤولیت مدنی دولت در فقه امامیه و حقوق موضوعه

  بررسی مسؤولیت مدنی دولت در فقه امامیه و حقوق موضوعه,دانلود مقاله مسؤولیت مدنی دولت,مسؤولیت مدنی,مسؤولیت مدنی دولت در حقوق موضوعه,مسؤولیت مدنی دولت در فقه امامیه بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی مسؤولیت مدنی دولت در فقه…

 • مختصات و قابلیت دستگاه سانترال (مرکز تلفن ) Panasonic

  خطوط پراکنده تلفن,دانلود پایان نامه مخابرات,دانلود پایان نامه مهندسی مخابرات,دانلود پروژه مختصات و قابلیت دستگاه سانترال,دانلود پروژه مختصات و قابلیت دستگاه مرکز تلفن,دستگاه سانترال,مختصات و قابلیت دستگاه سانترال,مختصات و قابلیت دستگاه سانترال (مرکز تلفن ) Panasonic,مرکز تلفن بازدید کننده عزیز…

 • مبانی نظری بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن

  ابعاد ارزش ویژه برند سبز,ارزش درک شده برند سبز,ارزش ویژه برند سبز,تاثیر اعتبار برند بر ارزش ویژه برند سبز,تاثیر کیفیت درک شده بر ارزش ویژه برند سبز,کیفیت درک شده برند,مبانی نظری بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر…

 • مسئولیت ناشی از صدمات ورزشی

  fileina,آیا خطای ورزشکاران در حین عملیات ورزشی مسئولیت کیفری و مدنی می‌باشد؟,آیا مسئولیت مدنی و کیفری در خطای ورزشی اختلاط و یگانگی پیدا نمی‌کند؟,سیستم همکاری در فروش فایل,شناخت حقوق ورزشی,فروش فایل,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,مسئولیت ناشی از صدمات ورزشی,مسئولیت های ناشی…