مبانی نظری توسعه پایدار اقتصادی

ادبیات نظری توسعه پایدار اقتصادی,ادبیات و مبانی نظری توسعه پایدار اقتصادی,پیشینه تحقیق توسعه پایدار اقتصادی,دانلود مبانی نظری توسعه پایدار اقتصادی,فصل دوم پایان نامه توسعه پایدار اقتصادی,مبانی نظری توسعه پایدار اقتصادی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه پایدار اقتصادی
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام مبانی نظری توسعه پایدار اقتصادی هستید.

دانلود فایل

دانلود مبانی نظری پایان نامه مدیریت مبانی نظری توسعه پایدار اقتصادی //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA) نوع فایل:     WORD و قابل ویرایش با فرمت doc بدون هیچ تگ و تبلیغات، قابلیت پرینت دارد //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// توسعه پایدار از منظراقتصادی توسعه اقتصادی به جنبه اقتصادی توسعه اطلاق می شود كه امكانات مادی برای رشد و  تعالی انسان فراهم آمده باشد. طبیعی است كه این وضعیت به معنای دسترسی بیشتر انسان به كالا و خدمات است و كالا و خدمات دسترسی بیشتر انسان برای به كارگیری آن‌ها در جهت رشد و  تعالی نوع بشر، مستلزم تولید بیشتر است و تولید بیشتر در گرو استفاده از روشهای علمی و فنی و استفاده از تكنولوژی است.  انگیزه‌های اقتصادی، نقش مهمی در حفظ منابع ایفا می كنند. این  انگیزه را به عنوان مثال می توان از طریق تعریف و تبیین حقوق مالكیت ایجاد كرد؛ به طوریكه  كسانی كه منبعی را مورد استفاده و مصرف قرار می دهند به حفظ آن برای آینده تمایل نشان می دهند.  قیمت‌های بازار ممكن است جانشین قیمت‌های نظارتی یا قیمت‌های یارانه ای شده و  تصویر واضح تری از هزینه‌های غیر رسمی تولید ارائه می دهد. با توسعة اقتصاد، دیدگاه  قیمت گذاری هزینة اجتماعی می تواند به وضع مالیات‌های زیست محیطی، مجوزهای آلودگی قابل فروش، سهمیه‌های قابل تبادل بهره برداری از منابع، و مشابه این‌ها منجر شود… . ایجاد حقوق مالكیت برای محیط زیست در صورتی كه پیش حقوقی از قبل وجود داشته باشد، و اگر از قبل وجود داشته است تعریف دقیق تر از حقوق مالكیت موجود جهت رفع ابهام‌های احتمالی ـ اقدام دوم، ایجاد انگیزه در جهت حفاظت از منابع از  طریق مورد توجه  قرار دادن نظام های یارانه ای موجود. یارانه‌ها ممكن است آشكار باشد؛ مانند قیمت‌های نظارتی ـ  یا پنهان باشد نظیر، عدم موفقیت دولت‌ها در اخذ اجاره بهای منابع از طریق وضع مالیات. سومین خط مشی عبارت از هزینه‌های نزدیك كردن قیمت ها به هزینه‌های اجتماعی تولید است. هزینه‌های ناشی از خسارات زیست محیطی در كشورهای در حال توسعه تقریبا 5 درصد مقدار جیانپی آن‌هاست. به علاوه، این هزینه‌ها به صورت اُفت تولید بالقوه است؛ یعنی جریان واقعی منابع با این  خسارات احتمالا ًدر ارتباط است. در اقتصاد كشورهای صنعتی بخش اعظم خسارات احتمالاً در  جریان‌هایی نمود پیدا می كند كه با جیانپی مرتبط نیستند (بروز تغییر در وضعیت رفاهی انسان  كه با استفاده از روش‌های سنتی حسابداری ملی قابل محاسبه نیست).  این امر بیانگر نیاز به تنظیم حساب‌های ملی است. با در نظر گرفتن نبود قواعد و مقررات از محیط زیست و سازمان‌های ذی ربط در كشورهای در حال توسعه می توان انتظار داشت كه میزان خسارت زیست محیطی نسبت به كشورهای صنعتی، بیشترباشد. برآوردهای انجام شده این موضوع را تأیید می كند. توسعة پایدار بر اهمیت رشد و توسعة دائمی تأكید دارد. ضمانت كسب در آمدهای واقعی در اولویت است، اما  اگر این درآمدها هزینه‌های سنگین ناشی از تخریب محیط زیست را در پی داشته باشد، پایدار نیست. تعریف كاتس ازتوسعه،گواه این معناست: «  اگر این درست است كه هر جامعه ای باید برابر خواسته‌ها و رفاه اعضای خود پاسخگو باشد، كلمه توسعه  تمامی طیف  تغییرهای ضروری برای نیل به این هدف را در برمی گیرد. همین مجموعه تغییرهاست كه موجب می شود یك نظام اجتماعی، از شرایط خاصی از زندگی كه نامطلوب تشخیص داده می شود به سوی شرایط بهتر حركت کند (اقتصاد شهر، ش15: 11).  فهرست مطالب مبانی نظری توسعه پایدار اقتصادی 1 2-10 مفهوم توسعه: 3 2-10-1 نقش وقف در توسعه 4 2-10-2 وقف و توسعه اجتماعی 4 2-10-3 وقف و توسعه فکری و فرهنگی 5 2-11 تعریف پایداری: 6 2-11-1 توسعه پایدار چیست 9 2-11-2 تفهیم بنیادی توسعه پایدار 12 2-11-3 توسعه پایدار از دیروز تا امروز 13 2-11-4 مؤلفه های توسعه پایدار: 15 2-11-5 ارکان اصلی توسعه پایدار: 15 2-11- 6 اصول توسعه پایدار 15 2-11-6-1 کنار گذاشتن تصور قدر قدرتی انسان 16 2-11-6-3 اکوسیستم بسیار مهمتر از درک و تصور فعلی است 16 2-11-6-4 آشتی توسعه و پایداری 16 2-11-6-5 مردم محوری 17 2-11-6-6 مشارکت و وفاق 17 2-11-6-7 برنامه جامع ، چرخه‌ای و تلفیقی 17 2-11-6-8 دیدی سیستمی و کل گرایانه 18 2-11-6-9 ساخت بر روی آنچه که وجود دارد: 18 2-11-6-10 انعطاف پذیری 18 2-11-6-11 استفاده عاقلانه از منابع 18 2-11-6-12 تفکر جهانی و عمل محلی 19 2-11-7 اهداف کلی توسعه پایدار : 19 2-12 مؤلفه‌های توسعه پایدار در جهت رفاه اجتماعی 23 2-13 رشد ، توسعه پایدار و توسعه پایدار اقتصادی 24 ‏2-13-1   توسعه پایدارازمنظراقتصادی 26 2-13-2 نقش امنیت اقتصادی در تامین توسعه پایدار 28 2-13-3 نقش وقف در تامین امنیت اقتصادی: 30 2-14 ارتباط وقف در پایداری اقتصادی 30 2-14-1 مؤلفه‌های وقف در توسعه پایدار اقتصادی 32 2-15  تأثیر وقف بر استقلال اقتصادی و رشد و توسعه: 33 2-16  تأثیر وقف بر تحقق عدالت اجتماعی و رفاه عمومی 36 2-17 نقش وقف در توسعه پایدار اقتصادی 37 2-17-1 نمونه‌ای موردی برای برسی و تفهیم بهتر موضوع 39 2-17-1-1 مدارس 39 2-17-1-2 نخستین مدرسه در اسلام 40 2-17-1-3 باز شناسی ربع رشیدی (ربع: خانه، سرا و محله) 42 2-17-1-4 هدف ربع رشید از احداث این فرهنگسرا 42 2-17-1-5 مؤلفه‌های شهرک دانشگاهی ربع الرشید: 43 2-17-1-6 نظام وقف در ربع الرشیدی 44 2-17-1-7  ربع الرشیدی شهری با شاخصه‌های توسعه پایداری 45 2-17-1-8  توجه به اقتصاد در ربع رشیدی 46 2-17-1-9 دلایل ناپایداری شهرک ربع رشید 46 2-18 نتیجه گیری: 47 نمودار 2-1: شیوه ارتباطی موضوع( منبع نگارنده) 49 2-18-1 راهبردها 50 2-18-2 راهكارها 51 2-18-3 فرآیند طراحی شهرک دانشگاهی با محوریت وقف 52 فهرست منابع: 52

 • مقایسه شرط نامشروع و شرط خلاف مقتضای عقد

  fileina,بطلان عقد,خرید مقاله و تحقیق رشته حقوق,خیار فسخ,دانلود مقاله مقایسه شرط نامشروع و شرط خلاف مقتضای عقد,سیستم همکاری در فروش فایل,شرط باطل,شرط نامشروع و شرط خلاف مقتضای عقد در قانون مدنی ایران,فروش فایل,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,مشروط له,مقایسه شرط نامشروع و…

 • مبانی نظری بررسی ترتیبات امنیتی در خلیج فارس

  بررسی تحولات امنیتی منطقه خلیج فارس,تاثیر ابرقدرتها بر تحولات امنیتی منطقه خلیج فارس,تحولات امنیتی خلیج فارس,تحولات امنیتی منطقه خلیج فارس,مبانی تئوریک امنیت,مبانی نظری بررسی ترتیبات امنیتی در خلیج فارس,مبانی نظری ترتیبات امنیتی منطقه خلیج فارس بازدید کننده عزیز در حال…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارتهای اجتماعی

  ادبیات نظری مهارتهای اجتماعی,ادبیات و مبانی نظری مهارتهای اجتماعی,پیشینه تحقیق مهارتهای اجتماعی,دانلود مبانی نظری مهارتهای اجتماعی,فصل دوم پایان نامه مهارتهای اجتماعی,مبانی نظری مهارتهای اجتماعی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارتهای اجتماعی نابینایان بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام…

 • بررسی نقاط ضعف و قوت راه اندازی موتورهای الکتریکی

  بررسی نقاط ضعف و قوت راه اندازی موتورهای الکتریکی,دانلود پایان نامه برق,دانلود پایان نامه رشته برق,دانلود پروژه راه اندازی موتورهای الکتریکی,راه اندازهای موتورهای الکتریکی,موتور القایی,موتورهای الکتریکی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی نقاط ضعف و قوت…

 • ارزش ویژه برند

  ارزش گذاری برند,ارزش ویژه برند,برند,خرید مقالات مدیریتی,دانلود مقالات رشته مدیریت,دانلود مقالات کارشناسی ارشد مدیریت,دانلود مقالات مدیریتی,سیستم همکاری در فروش فایل,مدل های مالی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام ارزش ویژه برند هستید. دانلود فایل دانلود مقاله رشته مدیریت…

 • پایان نامه کارشناسی رشته مهندسی برق گرایش مخابرات موضوع: بررسی و ویراست فایل‌های AVI

  بررسی و ویراست فایلهای AVI,پایان نامه کارشناسی رشته مهندسی برق گرایش مخابرات موضوع: بررسی و ویراست فایل‌های AVI,تغییر فایل های AVI,دانلود پایان نامه رشته مخابرات,دانلود پایان نامه فایل های AVI,دانلود پایان نامه مخابرات,ساختارهای اطلاعاتی فایل AVI,فایل های AVI,فرمت چند رسانه‌…