مبانی نظری سنجش تاثیر سبک رهبری مدیران مدرسه بر رضایت شغلی معلمان

دانلود فصل دوم پایان نامه مدیریت,رابطه سبک رهبری مدیران با رضایت شغلی معلمین,رضایت شغلی معلمین,رضایت شغلی معلمین خانم در تهران,سبک رهبری مدیران مدرسه,سنجش میزان رضایت شغلی دبیران زن,مبانی نظری سنجش تاثیر سبک رهبری مدیران مدرسه بر رضایت شغلی معلمان,نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام مبانی نظری سنجش تاثیر سبک رهبری مدیران مدرسه بر رضایت شغلی معلمان هستید.

دانلود فایل

دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت سنجش تاثیر سبک رهبری مدیران مدرسه بر رضایت شغلی معلمان چکیده: این فصل شامل سه بخش رهبری، رضایت شغلی و سابقه تحقیقاتی موضوع می‌باشد. در بخش نخست تحت عنوان رهبری، تعاریف رهبری مورد بحث قرار گرفت. طبق تعاریف، رهبری عبارت است از عمل تأثیرگذاری برافراد بطوریكه از روی میل و علاقه برای هدفهای گروهی تلاش كنند به عبارت دیگر رهبری هنر یا علم نفوذ در اشخاص در جهت حصول بهه هدفهای تعیین شده می‌باشد. هرسی و بلانچارد سبك را با شخصیت، مترادف به كار می‌گیرند و به نظر آنها شخصیت یا سبك یك فرد عبارتست از الگوی رفتاری كه وی هنگام هدایت كردن فعالیتهای دیگران از خود نشان می‌دهد. در ادامه تئوری‌های شخصیتی رهبری شامل نظریه سنتی رهبری، نظریه صفات شخصی رهبر، تئوری‌های رفتاری رهبری شامل مطالعات دانشگاه آیووا، مطالعات دانشگاه اُهایو، مطالعات دانشگاه میشیگان، شبكه مدیریت و تحقیقات اسكاندیناوی مورد بحث قرار گرفت. در تئوری‌های اقتضایی رهبری، الگوی فیدلر، تئوری موقعیتی هرسی و بلانچارد، تئوری مبتنی بر تبادل نظر رهبر با اعضا و تئوری مسیر ـ هدف عنوان گردید. در ادامه الگوی رهبری در الگوی رهبری مشاركتی مورد بحث قرار گرفت. آخرین بحث در بخش نخست این فصل مربوط به تئوری‌های جدید رهبری شامل جایگزینی رهبری، رهبر عملگرا و رهبر ایجادكنندة تحول می‌باشد.  در بخش دوم این فصل تحت عنوان رضایت شغلی، ارزشها، نگرش‌ها و انگیزش مورد بحث قرار گرفت طبق تعریف انگیزه، حالت یا وضعی روانی است كه رفتار را در جهت هدف یا هدفهایی نیرو می‌دهد، فعال می‌سازد و هدایت می‌كند. انگیزه‌ها چراهای رفتار محسوب می‌شوند آنها موجبات فعال شدن شخص را فراهم كرده، جهت كلی رفتار او را معینن می‌كنند. در ادامه نظریه های انگیزش را در دو گروه كلی شامل نظریه های محتوایی و نظریه‌های فرایندی مورد بحث قرار دادیم. تئوری‌های محتوایی شامل: تئوری سلسله مراتب نیازها، تئوری دو جنبه‌ای انسان، تئوری دو عامل انگیزش، تئوری سه نیاز مك كلند، تئوری نیازهای زیستی، تعلق و رشد و تئوری‌های فرآیندی شامل:  تئوری انتظار و احتمال، تئوری برابری و تئوری اسناد می‌باشد. در ادامه به تعیین و تعریف رضایت شغلی پرداخته و مختصری از تاریخچه اطلاعات در مورد رضایت شغلی بررسی گردید. طبق تعریف، رضایت شغلی، نگرش كلی فرد نسبت به شغلش می‌باشد. شغل فرد ایجاب می‌كند كه او با همكاران، سرپرستان و رؤسا رابطة متقابل داشته باشد، مقررات و سیاستهای سازمان را رعایت و اجرا نماید، عملكردش طبق استانداردهای تعیین شده باشد، در شرایط كاری كه معمولاً چندان هم مطلوب نیست، كار بكند و از این قبیل چیزها. در ارتباط با رابطه انگیزش با رضایت شغلی دكتر برنجی می‌گوید «انگیزش رضایت نیست، كشش بسوی نتیجة كار است، در حالیكه رضایت از نتایج تجربه شده بوجود می‌آید. در ادامه نظریه‌های رضایت شغلی شامل نظریه بروفی، نظریه كورمن و نظریه پارسون مورد بحث قرار گرفت. آخرین مباحث این بخش در مورد پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی، عوامل مؤثر بر رضایت شغلی، فاكتورهای مؤثر در رضایت شغلی از نظر «جنیفر» و اندازه‌گیری رضایت شغلی می‌باشد. پنج عامل عمده به عنوان ابعاد رضایت شغلی عبارتند از پرداخت، شغل، فرصتهای ارتقاء، سرپرست و همكاران.  در بخش سوم این فصل تحت عنوان سابقه تحقیقاتی موضوع، خلاصه‌ای از تحقیقات خارجی و تحقیقات داخلی كه به طور مستقیم و یا غیرمستقیم با موضوع پژوهش ارتباط دارد  مورد بحث قرار گرفت.  کلمات کلیدی: رضایت شغلی میزان رضایت شغلی سبک رهبری مدیران فهرست مطالب بخش اول (رهبری)   مقدمه  تعریف رهبری   تمایز مدیریت و رهبری  تعریف سبک رهبری  تئوری‌های رهبری   تئوری‌های شخصیتی رهبری   نظریه سنتی رهبری   نظریة صفات شخصی رهبر  تئوری‌های رفتاری رهبری   مطالعت دانشگاه آیووا   مطالعات دانشگاه اُهایو   مطالعات دانشگاه میشیگان   شبکه مدیریت   تحقیقات اسکاندیناوی   تئوری‌های اقتضایی   الگوی فیدلر   تئوری موقعیتی هرسی و بلانچارد  تئوری مبتنی برتبادل نظر رهبر با اعضاء   تئوری مسیر ـ هدف   الگوی رهبری مشارکتی   متغیرهای موقعیتی در الگوی تجدیدنظر شده رهبری مشارکتی   پنج شیوة رهبری در الگوی رهبری مشارکتی   سیستمهای مدیریت   سبک رهبری لیکرت   تئوری‌های جدید رهبری   جایگزینی رهبری   رهبر عملگرا و رهبر ایجاد کنندة تحول   رهبر عملگرا   رهبرانی که تحول ایجاد می‌کنند   بخش دوم (رضایت شغلی)  ارزشها   انواع ارزش   نگرشها   انگیزش   نظریه‌های انگیزش   تئوری‌های محتوایی   ـ تئوری سلسله مراتب نیازها  ـ تئوری دو جنبه‌ای انسان   ـ تئوری دو عامل انگیزش   ـ تئوری سه نیاز مک‌کلند   ـ تئوری نیازهای زیستی، تعلق و رشد   تئوری‌های فرآیندی   ـ تئوری انتظار و احتمال   ـ تئوری برابری   ـ تئوری اسناد   انواع نگرش   رضایت شغلی   رابطه انگیزش با رضایت شغلی    تاریخچه مطالعات در مورد رضایت شغلی    تعریف رضایت شغلی   (-) تعیین رضایت شغلی    عوامل تعیین کنندة رضایت شغلی    عوامل مؤثر بر رضایت شغلی    فاکتورهای مؤثر در رضایت شغلی از نظر «جنیفر»    پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی    نظریه‌های رضایت شغلی   – نظریه «بروفی»  – نظریه «کورمن»   – نظریه «پارسون»   اندازه‌گیری رضایت شغلی   بخش سوم (سابقه تحقیقاتی موضوع)   تحقیقات خارجی   تحقیقات داخلی   خلاصه فصل   منابع

 • بررسی تأثیر مكمل یاری كلسیم بر پروفایل لیپیدی زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی

  اضافه وزن,بررسی تأثیر مكمل یاری كلسیم بر پروفایل لیپیدی زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی,پروفایل لیپید,تأثیر مکمل یاری کلسیم بر پروفایل لیپید زنان مبتلا به اضافه وزن یاچاقی: کارازمایی بالینی تصادفی شده دو سوکور,چاقی,دانلود پایان نامه علوم تغذیه,دانلود پایان…

 • استراتژی امنیتی ایالات متحده آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران

  استراتژی امنیتی آمریکا در قبال ایران,استراتژی امنیتی ایالات متحده آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران,اهداف استراتژی امنیتی آمریکا در قبال ایران,جایگاه ایران در سیاست خارجی آمریکا,دیدگاه دو کشور ایران و امریکا نسبت به یکدیگر,سیاست خارجی آمریکا در برابر ایران,سیاست دولتهای…

 • بهسازی لرزه ای پلها

  بهسازی لرزه ای پلها,دانلود پایان نامه ارزیابی آسیب پذیری پلها,دانلود پایان نامه بهسازی لرزه ای,دانلود پایان نامه بهسازی لرزه ای پلها,دانلود پایان نامه رشته عمران,دانلود پایان نامه شیوه های بهسازی پلها,دانلود پایان نامه عمران,دانلود پایان نامه مهندسی عمران بازدید کننده…

 • ماهیت حقوقی روند شکل گیری و ثبت سازمانهای مردم نهاد

  ثبت سازمانهای مردم نهاد,دانلود پایان نامه رشته حقوق,روند شکل گیری سازمانهای مردم نهاد,سازمانهای مردم نهاد,ماهیت حقوقی روند شکل گیری و ثبت سازمانهای مردم نهاد,ماهیت حقوقی سازمانهای مردم نهاد بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام ماهیت حقوقی روند…

 • جوشكاری مقاومتی در میكرو اتصال ها

  تاریخچه جوش,تعریف جوش,جوشكاری مقاومتی,جوشكاری مقاومتی در میكرو اتصال ها,جوشکاری,دانلود پایان نامه جوشکاری,دانلود پایان نامه رشته جوشکاری و مکانیک,سیستم همکاری در فروش فایل,فروش فایل,فروشگاه فایل,میكرو اتصال,همکاری در فروش فایل بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام جوشكاری مقاومتی در…

 • مطالعات فنی و ارزیابی هزینه بسته بندی کالا

  دانلود پروژه بسته بندی,دانلود پروژه مالی,دانلود پروژه مالی بسته بندی,دانلود پروژه مالی رشته حسابداری,دانلود پروژه مالی رشته حسابداری با عنوان بسته بندی,مطالعات فنی و ارزیابی هزینه بسته بندی کالا بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام مطالعات فنی…