مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام

تحقیق گردش وجه نقد و قیمت سهام,گردش وجه نقد و قیمت سهام,مبانی قیمت سهام,مبانی گردش وجه نقد,مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام,مبانی نظری و پیشینه تحقیق قیمت سهام,مبانی نظری و پیشینه تحقیق گردش وجه نقد,مبانی نظری و پیشینه تحقیق گردش وجه نقد و قیمت سهام
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام هستید.

دانلود فایل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق” چرخه وجه نقد و قیمت سهام” در حجم 45 صفحه ورد؛ قابل ویرایش با فرمت docx. فهرست مطالب: 1- 2- مقدمه 2-2- انواع مدلهای قیمت گذاری 2-2-1- مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای 2-2-2- مدل قیمت گذاری آربیتراژ 2-2-3- مدل ارزش گذاری درآمد (سود) باقیمانده 2-2-4- مدل های قیمت گذاری مبتنی بر تنزیل جریان نقد 2-2-5- مدل ارزش افزوده اقتصادی 2-3- عوامل عمدة تأثیرگذار بر تصمیم شرکتها در نگه داشت وجه نقد 2-3-1- نظریۀ موازنه 2-3-2- نظریۀ سلسله مراتب تأمین مالی 2-3-2-1-عوامل تعیین کننده وجه نقد از دیدگاه سلسله مراتب تأمین مالی 2-3-3- تئوری نمایندگی 2-4- انگیزه های نگه داشت وجه نقد 2-5- اثر تورم بر نگهداشت وجه نقد شرکتها 2-6- اثر چرخۀ عملیاتی بر نگه داشت وجه نقد شرکتها 2-7- پیشینه تحقیقات 2-7-1-پیشینه تحقیقات داخلی 2-7-2- پیشینه تحقیقات خارجی 2-7-3- خلاصه تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی منابع فارسی و لاتین بخشهایی از متن فایل: حجازی و همکاران(1394) ، در مقاله ای با عنوان ” اثر بازار، نقدشوندگی و تکانه بر تغییرات عمده قیمت سهام “به بررسی عوامل مؤثر برتغییرات عمده قیمت سهام، اثرعامل بازار، اندازه، ارزش،نقدشوندگی و تکانه تغییرات عمده قیمت سهام پرداختند. در این تحقیق جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال 1386 تا پایان سال 1391 است. برآورد مدل با استفاده از رگرسیون لجستیک و برای داده های پانل صورت گرفت.  درکل، نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها ی تحقیق، بیانگر رابطه معنادار بین متغیرهای مورد بررسی و تغییرات عمده قیمت سهام است. درمیان عوامل مورد بررسی، عامل نقدشوندگی مهمترین متغیر برای توضیح احتمال کاهش و عامل بازار اثرگذارترین متغیر بر احتمال افزایش قیمت سهام بود. وانگ و همکاران ( 2014 ) ، ” تورم، چرخۀ عملیاتی و نگهداشت وجه نقد در بازار سهام چین” را درسالهای 1998 تا 2009 بررسی کردند. نتایج آنان نشان داد ارتباط منفی و معناداری بین نگهداشت وجه نقد و شاخص قیمتی مصرف کننده برقراراست .همچنین نتایج آنان بیان کنندة رابطه یو  (U)شکل بین چرخۀ عملیاتی و نگهداشت وجه نقد است. توضیحات کلی فایل: تعداد صفحات 45 صفحه: 40 صفحه متن و 5 صفحه منابع فرمت فایل: ورد قابل ویرایش و با فرمت   docx نوع تایپ متن: کاملا استاندارد همچنین دارای پیشینه تحقیقاتی داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و بعضا متغیرهای مشابه می باشد. منابع درون متنی و پایانی: دارد تمامی منابع ذکر شده در متن در پایان فایل آمده است. تایپ استاندارد تمامی صفحات، همچنین نوشتن پاورقی ها منابع درون متنی و منابع پایانی کاملاً به شیوه APA نوشته شده اند که مورد تایید تمام دانشگاه های ایران (سراسری و آزاد) می باشد. قابل استفاده برای مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری رشته های حسابداری، مدیریت مالی و اقتصاد

 • بررسی جایگاه سیستم حقوق و دستمزد در حسابداری

  انواع سیستم در حسابداری,بررسی جایگاه سیستم حقوق و دستمزد در حسابداری,دانلود پایان نامه اهمیت سیستم حقوق و دستمزد در حسابداری,دانلود پایان نامه حسابداری,دانلود پایان نامه رشته حسابداری,سیستم حقوق و دستمزد,مالیات بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی…

 • بررسی عوامل بزهکاری افراد 13 تا 19 ساله

  بررسی عوامل بزهکاری افراد 13 تا 19 ساله,دانلود پایان نامه بزهکاری,دانلود پایان نامه عوامل بزهکاری نوجوانان,علل بزهكاری در پسران,علل بزهكاری در دختران,علل بزهكاری در نوجوانان,علل بزهكاری در نوجوانان دختر و پسر بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام…

 • تولید قطعات فلزی و رنگ قطعات پلیمری

  تولید رنگ قطعات پلیمری,تولید قطعات فلزی,تولید قطعات فلزی و رنگ قطعات پلیمری,دانلود کارآموزی مکانیک,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود گزارش کارآموزی رشته مکانیک,دانلود گزارش کارآموزی مکانیک,صنعت خودرو بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام تولید قطعات فلزی و رنگ قطعات پلیمری…

 • اساس سیستم حسابداری و نمونه کاربردهای آن با تاکید بر کاربرد در موسسات

  اساس سیستم حسابداری و نمونه کاربردهای آن با تاکید بر کاربرد در موسسات,دارائیهای ثابت و استهلاک,سیستم حسابداری,صورتحسابها و گزارش های مالی,ماهیت سیستم حسابداری,ماهیت و موارد استفاده از سیستم حسابداری,موارد استفاده از سیستم حسابداری بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی…

 • بررسی معیارهای طراحی سر ریز شوت سدها

  اصول طراحی سرریزهای شوت,بررسی معیارهای طراحی سر ریز شوت سدها,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تاسیسات آبیاری,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی,سازه های مهم هیدرولیکی سد,سرریز سد,سرریز شوت,سیستم تخلیه سیلاب,معیارهای طراحی هیدرولیکی و هندسی سرریز شوت بازدید کننده عزیز…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق سنجش ارزش ویژه برند

  ادبیات نظری سنجش ارزش ویژه برند,ادبیات و مبانی نظری سنجش ارزش ویژه برند,پیشینه تحقیق سنجش ارزش ویژه برند,دانلود مبانی نظری سنجش ارزش ویژه برند,فصل دوم پایان نامه سنجش ارزش ویژه برند,مبانی نظری سنجش ارزش ویژه برند,مبانی نظری و پیشینه تحقیق…