مدلهای مدیریت دانش و بررسی نقش عوامل مختلف در الگوهای آن

الگوهای مدیریت دانش,پایان نامه زیرساختهای مدیریت دانش,پایان نامه مدلهای مدیریت دانش,پایان نامه مدیریت دانش,زیرساختهای مدیریت دانش,عوامل مؤثر در مدیریت دانش,مبانی زیرساخت مدیریت دانش,مدلهای مدیریت دانش,مدلهای مدیریت دانش و بررسی نقش عوامل مختلف در الگوهای آن,مولفه های زیر ساختی مدیریت دانش
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام مدلهای مدیریت دانش و بررسی نقش عوامل مختلف در الگوهای آن هستید.

دانلود فایل

دانلود  پایان نامه رشته مدیریت بررسی مدلها و زیرساختهای مدیریت دانش و مبانی زیرساخت آن زیرساخت‌های مدیریت دانش در مقالات و نوشته ­های مدیریت دانش به طیف وسیعی از عوامل که می­توانند بر موفقیت اقدامات مدیریت دانش تأثیر بگذارند، اشاره شده ­است. محققین و دانشگاهیان هر یک دیدگاه متفاوتی در خصوص مدیریت دانش اتخاذ کرده و گستره­ای از راه­حل­های فناوری تا مجموعه­ای از دستورات عملی را در نظر گرفته­اند. با این حال هنوز یک چارچوب استاندارد جهانی که جامع و مانع باشد، برای مدیریت دانش وضع نشده ­است (وبر و همکاران، 2002؛ رابینز تین مونتانا و همکاران، 2001؛ مایر و ریموز، 2003؛ بک‌من، 1998[1]). داونپورت (1998) مؤلفه ­های اساسی تشکیل­ دهنده­ ی مدیریت دانش را عوامل فرهنگی، فرایند عمل، سیاست و فناوری می­داند (چانگ منگ یو، 2005). در جای دیگر، وی عوامل مؤثر در مدیریت دانش را شامل پشتیبانی مدیران و تصمیم­گیران کلان، وجود استراتژی دانش­محور در سازمان، ایجاد و توسعه­ ی فرهنگ دانش­ محوری، ایجاد و توسعه زیرساخت­های فناوری و استفاده از راهبرد مدیریت دانش دانسته­ است. هول­سایل و جاش(2000) عوامل مؤثر در مدیریت دانش را شامل فرهنگ، مدیریت، فناوری، سازگاری سازمانی، انگیزه کارمندان و عوامل بیرونی دانسته­اند. در مطالعه دیگر که توسط آنان در سال 1997 انجام گرفت. آنان عوامل مؤثر در مدیریت دانش را در سه دسته طبقه­بندی کردند: مدیریت، عوامل محیطی و عوامل مربوط به منابع اعم از منابع انسانی و مادی. در اکثر الگوهای مدیریت دانش، به نقش سه عامل فرهنگ سازمانی، عوامل فنی و مدیریت اشاره شده ­است که به دلیل اهمیت آنها، در این پژوهش به نقش این عوامل در مدیریت دانش پرداخته می­شود. [1]. Weber Et Al, Rabinz  Tin Montana Et Al, Maier&Rimuz, Backman الزامات مدیریت دانش، سازوكاری است كه سازمان از طریق آن دانش را مدیریت می كند و افراد در بخش های متفاوت آن، دانش خود را از طریق این زیرساخت تسهیم می كنند، به طوری كه اعضا بتوانند از آن دانش به طور كاملاً اثربخش استفاده كنند. این زیرساخت باعث می شود، فرآیندهای ضروری دانش با حداكثر كارآیی صورت گیرند، از فناوری ها اعم از سخت افزار و نرم افزار كارآمدتر استفاده شود و خلق، تسهیم و به  كارگیری دانش انجام پذیرد. هدف اصلی این زیرساخت، چیزی جز جریان دادن دانش در رگ-های فرآیندهای كاری سازمان نیست. الزامات مدیریت دانش شامل الزامات فرهنگی، الزامات فرایندهای دانشی و الزامات فناوری اطلاعات می باشد.  یك زیرساخت قوی دانش بر اساس مبانی قوی ایجاد می شود و این مبانی به استفاده كامل از دانش می انجامد. در این میان، مدیریت دانش بر افراد و تعاملات آنها تمركز دارد. خلق و تسهیم دانش، حاصل تعاملات انسان ها در حین كار است، لذا در مدیریت دانش ابتدا باید افراد را به اطلاعات مرتبط كرد. این ارتباط شامل فرایندها و تشویق لازم است؛ نه صرفاً برای ایجاد اعتماد و استفاده از اطلاعات موجود، بلكه به دنبال آن، برای سهیم شدن در منبع جهانی اطلاعات. سپس افراد باید با هم مرتبط شوند. آنها باید قادر به یافتن یكدیگر بوده و در مورد درخواست و دریافت كمك و انتشار تجاربشان راحت باشند. این كار به آنان این احساس را می دهد كه خود را همواره در تحقق اهداف استراتژیك سازمان سهیم ببینند.  مدیریت دانش را نباید با مدیریت داده ها اشتباه كرد. مدیریت داده ها بر فرآیند و فناوری تمركز دارد، در حالی كه اركان مدیریت دانش، افراد و توانایی جمعی آنان برای تشریك مساعی سریع و اثربخش است. بدون مدیریت داده ها، مدیریت دانش موفق نخواهد بود. پیوند دادن این دو، نیازمند تعهد به فرهنگ تسهیم دانش است. سازمان برای رسیدن به این منظور چاره ای جز سرمایه گذاری و تعهد به ایجاد فرهنگ مطلوب سازمانی ندارد. بدون آنكه افراد نسبت به دانش تعهد داشته باشند و فعالیت های فعلی دانش را بپذیرند، زیرساخت دانش موفق نخواهد بود. همچنین، بدون داشتن یك زیرساخت فناوری كه به اندازه كافی برای پشتیبانی فعالیت های دانش قوی باشد، زیرساخت  دانش عمل نمی كند و تا زمانی كه فرآیندهای مبتنی بر دانش نباشند نیز، مدیریت دانش دارای زیرساخت مناسبی برای عمل نخواهد بود(سیوان ، ۲۰۰۰). استعاره انتقال علم از بازو به مغز و تبدیل اطلاعات به دانش و نهایتاً به كار یا خروجی مشخص دارای ارزش افزوده، حاكی از آن است كه تنوع، خلاقیت، نوآوری و دانش محور شدن سازمان ها، انتخابی اجتناب ناپذیر برای سازمان های قرن بیست ویكم خواهد بود(میشل و رایس ، ۲۰۰۷).  همان گونه که بیان شد مبانی زیر ساخت مدیریت دانش شامل نظام فناوری اطلاعات، فرایندهای دانش و فرهنگ سازمانی می باشد که این مبانی منجر به استفاده کامل از دانش می گردند. این تحقیق نیز با مفروض داشتن این سه عامل در پی تبیین و سنجش وضعیت هر یک از این عوامل در سازمان های مورد مطالعه جهت استقرار مدیریت دانایی و نیز رتبه بندی آنها به منظور توجه و تقویت عوامل ضعیف تر می باشد. فهرست مطالب 2-1-مقدمه 10 2-2- مدیریت دانش 10 2-3- مبانی تئوریک مدیریت دانش 11 2-3-1- دانش چیست؟ 11 2-3-2-روابط داده، اطلاعات و دانش 15 2-3-3- عناصر دانش 16 2-3-4- ویژگی های دانش 19 2-3-5-انواع دانش 22 2-3-5-1- انواع دانش از نظر نوناکا 22 2-3-5-2-انواع دانش از نظر جورنا 23 2-3-5-3-انواع دانش از نظر ماشلوپ 24 2-3-5-4- طبقه بندی بلاکلر از دانش 25 2-3-5-5- طبقه بندی لیدنر و علوی از دانش 26 2-4-مدیریت دانش چیست؟ 26 2-4-1-انتقادات وارد بر مدیریت دانش 27 2-4-2- تاریخچه و علل پیدایش مدیریت دانش 29 2-4-3- تكامل مدیریت دانش 31 2-4-4- ظهور مدیریت دانش 32 2-4-5-فرآیند تكامل مدیریت دانش 33 2-4-6-چرخه مدیریت دانش 37 2-4-6-1-تولید دانش 37 2-4-6-2-جمع‏آوری دانش 42 2-4-6-3- الگوبرداری 44 2-4-6-4- دسته‏بندی دانش 46 2-4-6-5- ذخیره دانش 46 2-4-6-6- انتشار دانش 50 2-4-6-7- بکارگیری دانش 54 2-4-6-8- یکپارچگی دانش 54 2-5- مدل‌های مدیریت دانش 55 2-5-1- مدل عمومی دانش در سازمان 55 2-5-2- مدل نوناكا 57 2-5-3- مدل شش بعدی مدیریت دانش 59 2-5-4- مدل رن جانستون 61 2-5-5- مدل ادل و گراسیون 62 2-5-6- مدل استیوهالس 64 2-5-7- مدل ایجاد و كاربرد دانش ویگ 65 2-5-8-مدل دانش شناسی سازمانی وان كروگ و روس (1995) 70 2-5-9- مدل مدیریت دانش چوو 70 2-5-10-مدل مدیریت دانش بویست 73 2-5-11- چهارچوب مدیریت دانش پرابست 75 2-6- زیرساخت‌های مدیریت دانش 77 2-6-1-عامل فنی (فناوری اطلاعات) 78 2-6-2- عامل فرهنگ سازمانی 80 2-6-3- حمایت مدیریت 82 2-6-4-حس تعلق سازمانی 83 2-6-5- مشاركت در تصمیم گیری 83 2-6-6- عامل مدیریتی 83 2-6-7- فناوری‌های مدیریت دانش 84 2-6-8- مدیریت محتوا 85 2-6-9- طبقه بندی دانش 87 2-6-10- گروه افزار 87 2-6-11- گروه های تسهیم تجربه آن لاین 89 2-6-12- پورتال های سازمانی 90 2-6-13- تحلیل و طراحی شبكه اجتماعی(اس. ان. ای) 92 2-6-14- یادگیری الكترونیك 93 2-6-15- داستان گویی و حكایات 94 2-6-16- ابزارهای بی سیم برای انتقال دانش 94 2-6-17- سیستمهای مدیریت نوآوری و ایده 95 2-6-18- تركیب ابزارها و فناوری های مدیریت دانش 96 2-6-18- سیستم‌های خبره 98 2-7- مبانی زیر ساخت مدیریت دانش 99 2-7-1- فرهنگ سازمانی 100 2-7-1-1-حمایت مدیریت  102 2-7-1-2-حس تعلق سازمانی  102 2-7-1-3-مشارکت در تصمیم گیری 102  2-7-2-فرآیندهای دانش  103 2-7-2-1-پردازش دانش  103 2-7-2-2- انتقال دانش 104 2-7-2-3- تسهیم دانش 104 2-7-3- نظام فناوری اطلاعات  105 2-7-3-1- سیستمهای اطلاعاتی   106 2-7-3-2-مدیریت فناوری اطلاعات  106 2-7-3-3-فرآیندهای کسب اطلاعات  107 2-8- پیشینه پژوهش 107 2-9- جمع بندی 109 منابع و ماخذ فهرست جدول‌ها جدول 2-1: کاربرد انواع مختلف دانش در ساختارهای پنج گانه مینتزبرگ 24 جدول 2-۲: نخستین تلاش ها در راستای مدیریت دانش 29 جدول 2-3 : مدل مدیریت دانش با توجه ساختار كار (جانستون، 2000) 61 جدول 2-4: مدل مدیریت دانش ویگ- سطوح درونی‌سازی (ویگ، 1993) 66 جدول 2-5: ماتریس مدیریت دانش (ویگ، 1993) 68 جدول 2-6: مدل دانش بویست (1987) 75 جدول 2-7: اهداف و نیازمندی‌های پورتال دانش سازمانی 91 جدول 2-8: طبقه‌بندی ابزارهای فناوری اطلاعات بر مبنای زمان و مكان همكاری افراد (رائو، 2005) 96 جدول 2-9: ابزارهای فناوری اطلاعات برای فرآیندهای مدیریت دانش (رائو، 2005) 97 جدول 2-10: ابزارهای فناوری اطلاعات در مدل مارپیچ دانش (نوناكا و تاگوچی، 2001) 98 فهرست شکل‌ها  شکل 2-1: سلسله مراتب دانش 12 شکل 2-2: چرخه مدیریت دانش 37 شکل 2-3: چرخه تولید دانش 39 شکل 2-4: مدل عمومی دانش در سازمان 56 شکل 2-5: چارچوب مفهومی فرایندهای ایجاد دانش 58 شکل 2-6: مدل شش بعدی مدیریت دانش (تومی و پری، 2001) 59 شکل 2-7: سلسله مراتب اشكال دانش (ویگ، 1993) 69 شکل 2-8: مروری بر مدل مدیریت دانش چوو (1998) 73 شکل 2-9: مدل مدیریت دانش (بویست، 1998) 74 شکل  2-10: چهارچوب مدیریت دانش با محوریت اجزای اصلی تشكیل‌دهنده (پرابست و همكاران، 2000) 77 شکل 2-11: مبانی زیر ساخت مدیریت دانش(sivan, 2000) 100

 • مقاله تعریف و بررسی لغوی و حقوقی طفل و نوجوان در حقوق ایران و اسناد و مدارک بین الملل

  تعریف اطفال و نوجوانان,تعریف حقوقی اطفا,تعریف طفل,تعریف لغوی اطفال,طفل و نوجوان در حقوق ایران و بین الملل,مقاله تعریف و بررسی لغوی و حقوقی طفل و نوجوان در حقوق ایران و اسناد و مدارک بین الملل بازدید کننده عزیز در حال…

 • پروپوزال نقش فرآیند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک

  استقرار مدیریت دانش در بانک,بکارگیری مدیریت دانش در بانک,پروپوزال اثربخشی بانک,پروپوزال تاثیر مدیریت دانش بر اثربخشی بانک رفاه,پروپوزال مدیریت دانش,پروپوزال نقش فرآیند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک,پیاده سازی مدیریت دانش در بانک,تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد بانک,رابطه مدیریت دانش و…

 • مطالعه ساختار و نظام‌های مدیریت منابع انسانی شهرداری توکیو

  ارزیابی عملکرد,ساختار مدیریت منابع انسانی شهرداری,ساختار و نظامهای مدیریت,شهرداری توکیو,مدیریت منابع انسانی,مطالعه ساختار و نظام‌های مدیریت منابع انسانی شهرداری توکیو,منابع انسانی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام مطالعه ساختار و نظام‌های مدیریت منابع انسانی شهرداری توکیو هستید.…

 • گزارش كارآموزی كارشناسی مهندسی پزشكی(بیوالكتریك) با عنوان ساكشن و الكترو كوتر – رادیولوژی

  انجام گزارش كارآموزی كارشناسی مهندسی پزشكی,انواع ساكشن ازلحاظ شكل ظاهری,انواع ساکشن از لحاظ مکانیسم ایجاد خلاء,خرید گزارش كارآموزی كارشناسی مهندسی پزشكی,دانلود گزارش كارآموزی,دانلود گزارش كارآموزی كارشناسی مهندسی پزشكی(بیوالكتریك) با عنوان ساكشن و الكترو كوتر – رادیولوژی,ساکشن,عملکرد ساکشن,گزارش,گزارش كارآموزی كارشناسی مهندسی…

 • بررسی فتوسنتز در گیاهان

  بررسی فتوسنتز در گیاهان,دانلود پایان نامه فتوسنتز,دانلود پایان نامه فتوسنتز در گیاهان,دانلود پایان نامه کشاورزی,عوامل موثر بر فتوسنتز,گیاهان آبزی,نقش گیاهان آبزی در تولید و مصرف گازهای مختلف بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی فتوسنتز در گیاهان…

 • آلودگی هوا و مرگ و میر روزانه در وادی کوچلا، کالیفرنیا: یک مطالعه PM10 غالب توسط ذرات درشت

  آلودگی هوا و مرگ و میر روزانه در وادی کوچلا، کالیفرنیا: یک مطالعه PM10 غالب توسط ذرات درشت بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام آلودگی هوا و مرگ و میر روزانه در وادی کوچلا، کالیفرنیا: یک مطالعه…

 • سنجش كیفیت تصاویر دیجیتال فشرده شده زبان اشاره فارسی

  زبان اشاره,سنجش كیفیت تصاویر,سنجش كیفیت تصاویر دیجیتال فشرده شده زبان اشاره فارسی,فشرده سازی ویدیو بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام سنجش كیفیت تصاویر دیجیتال فشرده شده زبان اشاره فارسی هستید. دانلود فایل

 • امکان سنجی اجرای روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بودجه ریزی عملیاتی

  اجرای روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در دستگاه‌های دولتی,امکان سنجی اجرای روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بودجه ریزی عملیاتی,امکان‌سنجی اجرای روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت,بودجه ریزی عملیاتی,روش‌های نوین هزینه‌یابی در بودجه‌بندی عملیاتی,عوامل مؤثر بر اجرای روش هزینه‌یابی بر…

 • بررسی رابطه مکتب های فرزندپروری با سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر دبیرستانی

  بررسی رابطه مکتب های فرزندپروری با سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر دبیرستانی,پایان نامه ﻣﻜﺘﺐ ﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوری,ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان,راﺑﻄﻪ ﻣﻜﺘﺐ ﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوری ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ,ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان,ﻣﻜﺘﺐ ﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوری والدین بازدید کننده عزیز…

 • سمینار کارشناسی ارشد بیوشیمی با عنوان بیوسنتز اسیدهای چرب اشباع شده و غیر اشباع

  اسیدهای چرب اشباع شده,اسیدهای چرب غیر اشباع,بیوسنتز,بیوسنتز اسیدهای چرب اشباع شده و غیر اشباع,دانلود سمینار کارشناسی ارشد بیوشیمی,سمینار کارشناسی ارشد بیوشیمی با عنوان بیوسنتز اسیدهای چرب اشباع شده و غیر اشباع,مراحل بیوسنتز اسید چرب بازدید کننده عزیز در حال مشاهده…

 • پاورپوینت کتاب مبانی علم سیاست از دکتر حسین بشیریه سطح دکتری

  پاورپوینت کتاب مبانی علم سیاست,پاورپوینت کتاب مبانی علم سیاست از دکتر حسین بشیریه سطح دکتری,دکتر حسین بشیریه,سطح دکتری بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام پاورپوینت کتاب مبانی علم سیاست از دکتر حسین بشیریه سطح دکتری هستید. دانلود…

 • نقش و عملکرد ایمنی در صنایع

  fileina,ایمنی در صنایع,بهداشت حرفه‌ای,خرید مقاله و تحقیق صنایع,سیستم همکاری در فروش فایل,عملکرد ایمنی در صنعت,فروش فایل,فروشگاه فایل,محیط‌های صنعتی,نقش و عملکرد ایمنی در صنایع,همکاری در فروش فایل بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام نقش و عملکرد ایمنی در…

 • بهسازی زمین های استحصالی از دریا به روش تراکم دینامیکی

  استحصال زمین از دریا,بندر امیرآباد,بهسازی,بهسازی زمین های استحصالی,بهسازی زمین های استحصالی از دریا بندر امیرآباد,بهسازی زمین های استحصالی از دریا به روش تراکم دینامیکی,تراکم دینامیکی,دانلود سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران – ژئوتکنیک بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با…

 • زمانبندی کارها در رایانش ابری و ارائه الگوریتمی بهینه برای بهبود بازدهی آن

  الگوریتمی بهینه برای زمانبندی کارها در رایانش ابری,پایان نامه ارشد رایانش ابری,پایان نامه کارشناسی ارشد رایانش ابری,پایان نامه محاسبات ابری doc,پروپوزال زمانبندی کار در محاسبات ابری,دانلود پایان نامه رایانش ابری,زمانبندی در ابر,زمانبندی در رایانش ابری,زمانبندی در محاسبات ابری,زمانبندی کارها در…

 • مقاله رشته صنایع با عنوان رنگ سازی

  fileina,حلال ها,خرید مقاله و تحقیق رشته صنایع,دانلود مقاله رشته صنایع با عنوان رنگ سازی,رنگ,رنگدانه,سیستم همکاری در فروش فایل,صنعت رنگسازی,فروش فایل,فروش مقاله و تحقیق رشته صنایع,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,مقاله رشته صنایع با عنوان رنگ سازی,همکاری در فروش,همکاری در فروش فایل بازدید…

 • تجزیه و تحلیل تقویت كننده های فیبرنوری

  تجزیه و تحلیل تقویت كننده های فیبرنوری,دانلود مقالات رشته مخابرات,دانلود مقالات مخابرات,دانلود مقاله تجزیه و تحلیل تقویت كننده های فیبرنوری,دانلود مقاله تقویت كننده های فیبرنوری,فیبرنوری,مخابرات نوری بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام تجزیه و تحلیل تقویت كننده…

 • آنالیز کارخانه مقیاس کوچک جفت شده اکسایشی با فرایند متان

  آنالیز کارخانه مقیاس کوچک جفت شده اکسایشی با فرایند متان بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام آنالیز کارخانه مقیاس کوچک جفت شده اکسایشی با فرایند متان هستید. دانلود فایل نمونه ترجمه اتیلن یک مواد شیمیایی با حجم…

 • ایمنی در شرکت ایران خودرو

  fileina,ارزیابی ریسك,اصول ایمنی,ایمنی در شرکت ایران خودرو,خرید پایان نامه رشته صنایع و ایمنی,سیستم اعلام حریق,سیستم همکاری در فروش فایل,شركت ایران خودرو,طبقه بندی خطرات,فروش فایل,همکاری در فروش فایل بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام ایمنی در شرکت ایران…

 • پایان نامه رشته سرامیک با عنوان کارخانه کاشی و سرامیک ایرانا

  ارزیابی سالنهای تولید کاشی,بررسی صنعت کاشی ایران,پایان نامه رشته سرامیک با عنوان کارخانه کاشی و سرامیک ایرانا,پیشینه کاشی در ایران,دانلود پایان نامه کاشی,سیستمهای اطلاعاتی انبار کاشی,فرآیند انبارداری کاشی در کارخانه,فرآیند خط تولید کاشی در کارخانه,کارخانه کاشی و سرامیک ایرانا بازدید…

 • عوامل مؤثر بر جمعیت و حركات جمعیتی و بررسی سیاست های جمعیتی در ایران

  بررسی سیاست های جمعیتی در ایران,جمعیت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه رشته علوم اجتماعی,دانلود پایان نامه علوم اجتماعی,رشد جمعیت,سیاست‌های جمعیتی,شاخص‌های جمعیتی,عوامل مؤثر بر جمعیت و حركات جمعیتی,عوامل مؤثر بر جمعیت و حركات جمعیتی و بررسی سیاست های جمعیتی در ایران,نیروی كار…

 • مواضع و جهت گیریهای امام خمینی در قبال دولت آموزگار با نگاهی به کناره گیری از منصب دولت

  آموزگار پس از استعفا,چالش دولت آموزگار با انقلابیون,عوامل کناره گیری آموزگار از نخست وزیری,مواضع و جهت گیریهای امام خمینی در قبال دولت آموزگار با نگاهی به کناره گیری از منصب دولت,مواضع و جهت گیریهای خمینی در قبال دولت آموزگار,نقش اعلامیه…

 • مقایسه تطبیقی مسجد کبود و مسجد شیخ لطف الله

  تقاوت های نقوش مسجد کبود و مسجد شیخ لطف الله,شباهت های نقوش مسجد کبود و مسجد شیخ لطف الله,طراحی معماری مسجد شیخ لطف الله اصفهان,طراحی معماری مسجد کبود تبریز,مقایسه تطبیقی مسجد کبود و مسجد شیخ لطف الله,نقوش گردنه مسجد شیخ…

 • بررسی عوامل موثر بر اعتیاد جوانان

  اعتیاد,بررسی عوامل موثر بر اعتیاد جوانان,جوانان,خرید دانلود پایان نامه رشته علوم اجتماعی,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه رشته علوم اجتماعی,دانلود پایان نامه علوم اجتماعی,مواد مخدر بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی عوامل موثر بر اعتیاد جوانان هستید.…

 • مبانی نظری بررسی تاثیر مدیریت دانش بر موفقیت اجرای مدیریت ارتباط با مشتری

  استقرار مدیریت دانش در بانک صادرات,پیاده سازی مدیریت دانش در بانک صادرات,عوامل کلیدی موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری,عوامل موثر بر مدیریت ارتباط با مشتری,مبانی نظری بررسی تاثیر مدیریت دانش بر موفقیت اجرای مدیریت ارتباط با مشتری,مبانی نظری تاثیر مدیریت دانش…

 • کنترل در سیستم جریان مستقیم ولتاژ بالا و انواع آن

  انواع سیستمهای كنترل HVDC,انواع کنترل در سیستم HVDC,انواع کنترل در سیستم جریان مستقیم ولتاژ بالا,دانلود مقالات برق,دانلود مقالات مهندسی برق,کنترل در سیستم HVDC,کنترل در سیستم جریان مستقیم ولتاژ بالا و انواع آن بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با…

 • تئوریهای متفاوت حسابداری

  تئوریهای حسابداری,تئوریهای متفاوت حسابداری,حساب های ترازنامه ای,دانلود مقالات حسابداری,دانلود مقالات رشته حسابداری,دیدگاه های مختلف حسابداری بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام تئوریهای متفاوت حسابداری هستید. دانلود فایل دانلود مقاله رشته حسابداری تئوریهای متفاوت حسابداری مقدمه هیات اصول…

 • پروپوزال عوامل موثر بر وصول مطالبات در بانک صادرات و ارائه راهکارهایی برای بهبود وصول آنها

  پروپوزال عوامل موثر بر وصول مطالبات در بانک صادرات و ارائه راهکارهایی برای بهبود وصول آنها,پروپوزال وصول مطالبات بانک صادرات,خرید پروپوزال مدیریت مالی,راهکارهای وصول مطالبات,راهکارهایی برای بهبود وصول مطالبات,عوامل موثر در وصول موفق مطالبات بانکی,مطالبات بانکی چیست,نمونه پروپوزال آماده رشته…

 • برقراری روابط عاطفی بین دانش‌آموزان و معلمان و تأثیر آن بر فراگیری دانش آموزان

  fileina,انجام پروژه و پایان نامه رشته روانشناسی,برقراری روابط عاطفی بین دانش‌آموزان و معلمان و تأثیر آن بر فراگیری دانش آموزان,پایان نامه,دانلود مقاله برقراری روابط عاطفی بین دانش‌آموزان و معلمان و تأثیر آن بر فراگیری دانش آموزان,روابط عاطفی,سیستم همکاری در فروش…

 • پاورپوینت نگرش اسلامی یا الگوی قرآنی به فساد

  پاورپوینت نگرش اسلامی یا الگوی قرآنی به فساد,پروژه نگرش اسلامی یا الگوی قرآنی به فساد,پژوهش نگرش اسلامی یا الگوی قرآنی به فساد,تحقیق نگرش اسلامی یا الگوی قرآنی به فساد,مقاله نگرش اسلامی یا الگوی قرآنی به فساد,نگرش اسلامی یا الگوی قرآنی…

 • پروپوزال بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با مدیریت دانش در بانک

  استقرار مدیریت دانش در بانک,پروپوزال بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با مدیریت دانش در بانک,پروپوزال تاثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در بانک,پروپوزال سرمایه اجتماعی,پروپوزال مدیریت دانش,تاثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش,رابطه سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش,سنجش تاثیر…