مدل برنامه نویسی ریاضی فازی مبتنی بر اعتبار برای طراحی لجستیک سبز تحت عدم قطعیت

مدل برنامه نویسی ریاضی فازی مبتنی بر اعتبار برای طراحی لجستیک سبز تحت عدم قطعیت
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام مدل برنامه نویسی ریاضی فازی مبتنی بر اعتبار برای طراحی لجستیک سبز تحت عدم قطعیت هستید.

دانلود فایل

نمونه ترجمه چکیده اندازه گیری و کنترل تولید گازهای گلخانه ای در سراسر شبکه لجستیک (تدارکات) یک چالش مهم برای شرکت های امروزی با توجه به افزایش نگرانی در مورد اثرات زیست محیطی بر فعالیت های کسب و کار میباشد. این مقاله یک مدل برنامه نویسی ریاضی فازی دو هدفه مبتنی بر اعتبار را برای طراحی پیکربندی استراتژیک شبکه لجستیک سبز تحت شرایط نامطمئن پیشنهاد میکند. این مدل با هدف به حداقل رساندن اثرات زیست محیطی و هزینه های کل ایجاد شبکه به طور همزمان به خاطر ارائه یک تعادل معقول بین آنها صورت گرفته است. یک شاخص ارزیابی اثرات زیست محیطی، عامه پسند اما معتبر، یعنی، شاخص تعادل CO2 برای مدل اثرات زیست محیطی در سراسر شبکه لجستیک مورد نظر، استفاده میشود. ………………………یک مطالعه موردی صنعتی نیز برای نشان دادن انطباق مدل پیشنهادی و همچنین سودمندی روش حل آن، ارائه شده است.

 • شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان

  انگیزش شغلی کارکنان,رتبه بندی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان,شناسایی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان,شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان,عوامل موثر بر انگیزش شغلی,عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان,مدل مفهومی انگیزش شغلی کارکنان,مقاله انگیزش شغلی…

 • سازمانهای بین المللی و صلح جهانی

  امنیت بین المللی,دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق,دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوقی,دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق,سازمان های بین المللی,سازمانهای بین المللی و صلح جهانی,صلح جهانی,نقش سازمانهای بین المللی در تامین صلح جهانی,نهاد گرایی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی…

 • ضوابط و استانداردهای معماری مربوط به پاركینگها

  استانداردهای معماری پاركینگ,دانلود پروژه طراحی پاركینگ,دانلود پروژه معماری پاركینگ,ضوابط معماری پاركینگ,ضوابط و استانداردهای معماری مربوط به پاركینگها,طراحی پاركینگ,طراحی معماری پاركینگ,معماری پاركینگ بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام ضوابط و استانداردهای معماری مربوط به پاركینگها هستید. دانلود فایل…

 • توابع، عقود احسانی و عقود احتمالی در رفع ابهام در مورد معامله

  ابهام در مورد معامله,پایان نامه ابهام در مورد معامله,پروژه ابهام در مورد معامله,توابع در رفع ابهام در مورد معامله,توابع، عقود احسانی و عقود احتمالی در رفع ابهام در مورد معامله,دانلود پایان نامه استثنائات رفع ابهام معامله,دانلود پایان نامه عدم لزوم…

 • گزارش کارآموزی رشته مهندسی صنایع – ایمنی صنعتی با عنوان مشكلات ایمنی ، بهداشتی محیط كار پالایشگاه و بهبود آنها

  اصول ایمنی پالایشگاه نفت,ایمنی صنعتی,بهداشت محیط كار پالایشگاه,خرید کارآموزی رشته ایمنی صنعتی,خرید گزارش کارآموزی,خرید گزارش کارآموزی رشته ایمنی صنعتی,دانلود گزارش کارآموزی رشته ایمنی صنعتی,فروش کارآموزی رشته ایمنی صنعتی,گزارش کارآموزی,گزارش کارآموزی رشته ایمنی صنعتی,گزارش کارآموزی رشته مهندسی صنایع – ایمنی صنعتی…

 • امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در آموزش و پرورش تهران

  اجرای مدیریت دانش در آموزش و پرورش,استقرار مدیریت دانش در آموزش و پرورش,امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در آموزش و پرورش,پیاده سازی مدیریت دانش در آموزش و پرورش,طراحی سیستم مدیریت دانش در سازمانهای آموزشی,مدیریت دانش در آموزش و پرورش بازدید…