مرور زمان در امور کیفری

اقسام مرور زمان,انواع مرور زمان,تعریف مرور زمان,مرور زمان,مرور زمان چیست,مرور زمان در امور کیفری,مرور زمان در حقوق کیفری,مرور زمان کیفری
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام مرور زمان در امور کیفری هستید.

دانلود فایل

دانلود مقاله رشته حقوق مرور زمان در امور کیفری مقدمه مرور «به ضم میم و راء» مصدر عربی بر وزن «فعول» می باشد که از حیث لغت به معنای رفتن و گذشتن، گذرکردن، مطالعه اجمالی کتاب[1] و در کتب لغت ترجمه شده است، و در حقوق ما پسوند زمان بر آن مقید گشته و از مفهوم  لغوی خود دور نیفتاده است.یکی از مباحث حقوقی و جهات سقوط مجازات و زوال محکومیت کیفری «مبحث مرور زمان» است که در شمار سایر اسباب موقوفی تعقیب و اجرای مجازات نظیر گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت، مشمولان عفو، اعتبار امر مختومه، نسخ قوانین جزایی به حساب می آید. در قوانین پراکنده حقوقی و کیفری مدون ما همچون قانون مدنی (ماده 1162)، قانون تجارت (مواد 219 ، 315 و 317)، قانون بیمه مصوب 1316 (ماده 36)، قانون دریایی ایران مصوب 1343 (مواد 120، 183 و ….) قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318 (ماده 731 به بعد…) و … جایگاهی ویژه داشته است[2]. لیکن از بدو تأسیس در معرض نقد و تحلیل واقع شده تا آنجا که فقهای محترم شورای نگهبان برابر نظریه شماره 7257 مورخ  27/11/1361 به عدم مشروعیت آن در قانون اخیر، مواد (731) به بعد مزبور نظر دارند [3] و به همین لحاظ عملاً در محاکم کیفری  نیز تعطیل و به طاق نسیان سپرده شد. مقنن در حقوق کیفری تعریفی از مرور زمان ارایه نداده است، اما در امور حقوقی سابقاً در ماده (731) مذکور تصریح نموده بود که: «مرور زمان، عبارت از گذشت مدتی است که به موجب قانون پس از انقضای آن مدت دعوا شنیده نمی شود».انقطاع مرور زمان نیز یا قانونی است یا حقیقی. حقیقی وقتی است که حقیقتاً مدت آن سپری شده باشد و قانونی، زمانی است که قبل از انقضای مدت آن، شخص به وسیله دادخواست یا اظهارنامه حق خود را مطالبه می کند یا به نفع دیگری و بر ضرر خود اقدام می کند. [4]حذف این ماده که به مسائل کیفری نیز تسری یافت، بعدها مصلحت متهم ایجاب نمود تا صراحتاً در فصل ششم از باب اول قانون جدید آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1378 مد نظر قانونگذار قرار گیرد. هرچند مقنن در مقام تعیین مبدأ، مدت، نتیجه و آثار مرور زمان برآمد، اما مسائل اساسی آن همچون علل انقطاع مرورزمان، توقف مرورزمان، تعلیق مرورزمان، مرور زمان اعلام شکایت و … همچنان مسکوت مانده است! در تعریف مرور زمان کیفری می توان گفت، عبارت از گذشتن مهلتی است که به موجب قانون پس از انقضای آن مدت، تعقیب جرم و یا اجرای حکم قطعی کیفری موقوف می شود.» به عبارت دیگر، هرگاه رسیدگی به جرم و یا اجرای حکم قطعی کیفری یا تعقیب دعوا مدتی به تعویق افتد یا در صورت تعقیب منتهی به صدور حکم نشده باشد،دیگربه آن جرم یا دعوا رسیدگی نمی شود و آن حکم قطعی اجرا نمی گردد، که در این حالت گفته می شود که آن جرم یا دعوا مشمول مرور زمان شده است. کلمات کلیدی: مرور زمان اقسام مرور زمان مرور زمان کیفری مرور زمان در حقوق کیفری

 • جهانی شدن در آموزش و پرورش و تدابیر لازم در این رابطه

  آموزش و پرورش,جهانی شدن,جهانی شدن در آموزش و پرورش,جهانی شدن در آموزش و پرورش و تدابیر لازم در این رابطه,دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته مدیریت,سیاستهای آموزش و پرورش ایران در برابر جهانی شدن بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی…

 • دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

  امنیت اجتماعی,امنیت اجتماعی در قانون اساسی,دولت در قانون اساسی,دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی,دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران,قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام دولت و امنیت…

 • زیباشناسی در تعامل بین روان انسان و فضای مسکونی

  تحلیل خانه های پهلوی,تحلیل خانه های قاجار,تزیین در معماری,تعامل بین روان انسان و فضای مسکونی,زیباشناسی تزیینات معماری,زیباشناسی در تعامل بین روان انسان و فضای مسکونی,نظریه های زیبایی شناسی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام زیباشناسی در تعامل…

 • طراحی معماری منبرهای مساجد قدیمی و بررسی مفاهیم نمادین نقوش آنها

  ارائه چند نظر درباره این نقوش,بررسی منبرها از نظر نوع نقوش به کار رفته,بررسی نقوش منبر مساجد اصفهان,تزئینات منبرها,تشخیص و تعیین نقوش,طراحی معماری منبر,طراحی معماری منبر مسجد,طراحی معماری منبرهای مساجد قدیمی و بررسی مفاهیم نمادین نقوش آنها,مفاهیم نمادین در نقوش…

 • نقش سازمانهای مردم نهاد در حفاظت و پشتیبانی از قواعد زیست محیطی در حقوق ایران

  دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت,سازمان های غیردولتی زیست محیطی ایران,سازمانهای مردم نهاد,قواعد زیست محیطی,نقش سازمانهای مردم نهاد در حفاظت و پشتیبانی از قواعد زیست محیطی در حقوق ایران,هنجارهای زیست محیطی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با…

 • مطالعه و بررسی معادن گارنت برای ارزیابی میزان ذخیره ماده معدنی و خلوص آن

  ارزیابی ذخیره و خلوص گارنت براساس رخنمون های سطحی,انواع گرونا در ایران,بررسیهای اکتشافی معادن کانی,دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد معدن,دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد مهندسی شیمی,كانی گارنت یا گرونا,ماده معدنی گارنت از نوع آندرادیت,مطالعه و بررسی معادن گارنت برای ارزیابی…