مسوولیت مدنی دولت در مورد اعمال کارکنان

دانلود پایان نامه ارشد حقوق,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری,ماده 11 قانون مسئولیت مدنی,مسوولیت,مسوولیت دولت,مسوولیت مدنی,مسوولیت مدنی دولت,مسوولیت مدنی دولت در مورد اعمال کارکنان
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام مسوولیت مدنی دولت در مورد اعمال کارکنان هستید.

دانلود فایل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی مسوولیت مدنی دولت در مورد اعمال کارکنان (مطالعه موردی:اعمال کارکنان نیروهای مسلح) چکیده معروف است که حقوق استخدامی ، بسیار تاریک است و حق نیز همین است .  مسئولیت مدیر در نظام حقوقی ایران چه در اشخاص حقوقی حقوق عمومی و چه در اشخاص حقوقی حقوق خصوصی محل اختلاف میان علما است و با موازین فقهی مسئولیت خاصه مسئولیت وکیل و امین ارتباط برقرار نمی کند . یکی از ابهام های دیگر در حقوق اداری ایران مسئولیت مدنی دولت در مورد اعمال کارکنان خویش است که در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی دولت خود را از این مسئولیت معاف کرده است . حقوقدانان ایرانی که متوجه شده بودند این ماده با قاعده خطاء حاکم فی بیت المال در تعارض است سعی بر آن نمودند که این حکم را تفسیر محدود کنند .   اما این قاعده با قاعده فقهی دیگری در تعارض می نمود که به قاعده وزر مشهور است و برخی از فقها برای توجیه این تعارض به قاعده مامن عام الا و قد خص استناد جستند .   این سردرگمی در مسئولیت دولت در مورد اعمال کارکنان نیروهای مسلح نیز مطرح بود . با این وضعیت هیچ انسان عاقلی در نیروهای مسلح دست به سلاح نمی برد تا اینکه در یک اقدام چشمنواز و چشمگیر آن دسته از کارکنان نیروهای مسلح که بر طبق قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری ؛ دست به اسلحه برده بودند و اتفاقا دیه و ضمان مالی ایجاد کرده بودند ، به شرط آنکه بر طبق قانون عمل نموده باشند از مسئولیت مدنی معاف شدند و مسئولیت به دوش سازمان افتاد .  بنابراین نیروهای مسلح در مواردی که طبق قانون دست به سلاح      می برند از قانون مسئولیت مدنی جدا شدند .  اما مسئله دیگر ، مسئولیت مدنی کارکنانی از نیروهای مسلح بود که مسلح نبودند . شاید بنظر برسد از آنجا که دولت این دسته از افراد را بیمه مسئولیت ننموده است ، مسئولیت آنها بر وفق ماده 11 قانون مسئولیت مدنی بر دوش خودشان خواهد بود . اما در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یک تفاوت معنادار بین ماده 158 کنونی با ماده 57 قانون سابق دیده می شود و این تفاوت در فرضی است که ماموری امر آمر قانونی را به اشتباه و به تصور اینکه قانونی است انجام داده باشد و در قانون سابق مامور مسئولیت پرداخت دیه و ضمان مالی را داشت هر چند به مجازات مقرر در قانون محکوم نمی شد اما در قانون جدید مامور نه تنها مجازات نمی شود بلکه در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است .  این عبارت مبهم یعنی تابع مقررات مربوطه است پیش از این نیز در شورای نگهبان جنجالی به پا ساخته بود ولی به هر روی مقایسه دو ماده قدیم و جدید نشان از آن دارد که می توان در دیه و ضمان مالی ناشی از اعمال مامورین مشمول ماده تفاسیری ارائه داد که مخالف حکم عام ماده 11 قانون مسئولیت مدنی باشد زیرا قانونگذار با عبارت جدید نشان داده که نمی خواهد دیه و ضمان مالی را نیز به دوش مامور بیاندازد و الا عبارت قانون سابق را تکرار می نمود . اما هنوز مسئله آمرین شاغل در نیروهای مسلح خاصه در بحث دیه و ضمان مالی ناشی از اعمالشان تابع قواعد عام مسئولیت مدنی خصوصا ماده 11 قانون مسئولیت مدنی است . همچنین این فرض امکان دارد که مامور یا آمر با رعایت اختیارات قانونی خسارت وارد کنند . تنها راه چاره این است که قانونگذار ، خلاء قانونی که در این زمینه وجود دارد را با عنایت به موازین فقهی پر کند و احترام به قاعده وزر و از طرف دیگر بروکراسی پر پیچ و خم اداری با تدبیری مثل بیمه مسئولیت کارکنان نیروهای مسلح قابل حل و فصل است .  کلمات کلیدی: مسوولیت مسوولیت مدنی مسوولیت دولت مسوولیت مدنی دولت فهرست مطالب : چکیده  مقدمات   یک) در تبیین دقیق عرض ذاتی پژوهش   دو) در تبیین دقیق غرض نهایی پژوهش   سه) در تحدیدات کلی و تقسیمات پژوهش   چهار ) در معرفی تفسیر تاریخی و شرعی مواد قانونی   بخش اول ) نظریات علما پیرامون مسئولیت نهادهای کشوری   فصل اول ) نظریه عمومی تقصیر –  قاعده وزر   فصل دوم ) نظریه مسئولت دولت به علت تقصیر انتخاب و مواظبت   فصل سوم ) نظریه مسئولیت دولت به علت ایجاد خطر در برابر انتفاع   فصل چهارم ) نظریه مسئولیت دولت به لحاظ تضمین فعل کارکنان خویش   فصل پنجم ) نظریه مسئولیت دولت به لحاظ توزیع و تسهیل جبران زیان   فصل ششم ) نظریه مسئولیت دولت ناشی از تقصیر اداری ( نقص وسائل )   بخش دوم ) زیان های کارکنان دولت بر عهده کیست ؟‌  فصل اول ) مقصر مطابق قواعد عمومی تقصیر ، شخصا ضامن است  فصل دوم ) الخطا الحاکم فی بیت المال   فصل سوم ) دولت در صورت تصدی گری مسئول جبران زیان کارکنان است   فصل چهارم ) دولت به هر صورت ضامن اعمال کارکنان خویش است   فصل پنجم ) نظریه مسئولیت مشترک مستخدم و کشور   فصل ششم ) نظریه توزیع نهایی مسئولیت به انتخاب زیان دیده   فصل هفتم ) نظریه بیمه مسئولیت مدنی کارکنان نیروهای مسلح   بخش سوم ) مسئولیت دولت نسبت به اعمال کارکنان در قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339   فصل اول ) اعمال اصل قاعده ، دولت ضامن اعمال کارکنان خویش نیست   فصل دوم ) استثنائات قاعده   گفتار اول ) در مسئولیت مدنی قضات   گفتار دوم ) در کارکنان نیروهای مسلح که مجهز به سلاحند   گفتار سوم ) در ماده 158 قانون جدید مجازات اسلامی در رابطه آمر و مامور   گفتار چهارم ) در پرداخت دیه ای که بر عهده بیت المال است   گفتار پنجم ) در مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی کارکنان نیروهای مسلح   بخش چهارم ) مسئولیت دولت نسبت به اعمال کارکنان نیروهای مسلح   فصل اول ) آنچه که هست   فصل دوم ) آنچه که باید باشد    فصل سوم ) بیمه مسئولیت مدنی   فصل چهارم ) توسل به تفسیر محدود قانون مسئولیت مدنی  فصل پنجم ) بحث نظری و آسیب شناسی فقهی پیرامون اشخاص حقوقی   موخره/ ضمیمه قوانین  

 • دانش در مورد سیستمهای هوش مصنوعی : جستجوی یک استراتژی برای کاربرد آن

  دانش در مورد سیستمهای هوش مصنوعی : جستجوی یک استراتژی برای کاربرد آن بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام دانش در مورد سیستمهای هوش مصنوعی : جستجوی یک استراتژی برای کاربرد آن هستید. دانلود فایل نمونه ترجمه…

 • بررسی ماهیت دیدن و زیباشناسی عکس و فرآیند آن در عکاسی

  بررسی ماهیت دیدن و زیباشناسی عکس و فرآیند آن در عکاسی,دانلود پایان نامه رشته هنر,دانلود پایان نامه هنر,زیباشناسی عکس,عكاسی‌ ماكروفتوگرافی‌,فرآیند بینایی در هنر عكاسی,نگاه‌ و معنا در هنر عكاسی‌ بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی ماهیت…

 • گزارش كارورزی رشته روانشناسی و علوم تربیتی

  fileina,انجام پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی,انجام گزارش كارورزی رشته روانشناسی و علوم تربیتی,خرید تحقیق,خرید گزارش كارورزی رشته روانشناسی و علوم تربیتی,دانلود گزارش كارورزی رشته روانشناسی و علوم تربیتی,سیستم همکاری در فروش فایل,فروش فایل,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,گزارش كارورزی رشته…

 • نقش بهره وری در تعیین سطح دستمزد نیروی کار در بخش صنعت ایران ( 1376 تا 1382 ) : رهیافت داده های تلفیقی

  بهره وری,داده های تلفیقی,دانلود مقاله نقش بهره وری در تعیین سطح دستمزد نیروی کار در بخش صنعت ایران,دستمزد,سطح دستمزد نیروی کار در بخش صنعت ایران,مدل چانه زنی دستمزد,نقش بهره وری در تعیین سطح دستمزد نیروی کار در بخش صنعت ایران…

 • پیشینه تحقیق ارزیابی و انتخاب بهترین تراکم بوته گندم دوروم برای حداكثر عملكرد در سطوح مختلف تنش کم آبی

  بهترین تراکم بوته گندم دوروم,بهترین تراکم بوته گندم دوروم در تنش خشکی,پیشینه تحقیق ارزیابی و انتخاب بهترین تراکم بوته گندم دوروم برای حداكثر عملكرد در سطوح مختلف تنش کم آبی,تنش خشکی,حداكثر عملكرد برداشت بوته گندم دوروم,رشد فیزیولوژیکی گندم دوروم در…

 • مخازن گونه های لیستریا در سه اقلیم زیستی

  مخازن گونه های لیستریا در سه اقلیم زیستی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام مخازن گونه های لیستریا در سه اقلیم زیستی هستید. دانلود فایل مخازن گونه­های لیستریا در سه اقلیم زیستیمشخص شده که، آب و خاک،…