میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش

استقرار مدیریت دانش در شرکتها,استقرار مدیریت دانش در شرکتهای شهید رجائی,پایان نامه با موضوع مدیریت دانش,پایان نامه تاثیر ساختار سازمانی بر مدیریت دانش,پایان نامه مدیریت دانش doc,تاثیر ساختار سازمانی بر مدیریت دانش,دانلود پایان نامه مدیریت دانش,رابطه ساختار سازمانی بر مدیریت دانش,موضوع پایان نامه مدیریت دانش,میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش هستید.

دانلود فایل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش شرکتهای فعال منطقه ویژه اقتصادی شهید رجائی بندر عباس مقدمه اهمیت مقوله دانش در دهه های اخیر رشد روزافزونی داشته است که این امر ناشی از تمرکز بر دانش به عنوان یکی از منابع استراتژیک سازمان می باشد. امروزه سازمان ها یکی از راه های تمایز خود از سازمان های دیگر را در افزایش میزان دانش بنیانی سازمانی خود جستجو می کنند تا بتوانند از طریق آن به سطوح بالاتری از کارایی و نوآوری دست یابند. توانایی سازمان ها در یکپارچه سازی و هماهنگ نمودن دانش به عنوان یکی از راه های دستیابی و حفظ مزیت های رقابتی تلقی می گردد. والتراتال 2006 به جهت افزایش اهمیت دانش در سازمان ها، مقوله مدیریت دانش به عنوان یک مبحث مهم وارد سازمان های امروزی گردیده است. مدیریت دانش، فرآیندی است که به واسطه آن سازمان ها در زمینه یادگیری (درونی کردن دانش)، کدگذاری دانش (بیرونی کردن دانش)، توزیع و انتقال دانش، مهارت هایی را کسب می کنند (ابطحی و صلواتی 1385).  اهمیت مدیریت در سازمان ها لزوم به کارگیری استراتژی هایی را در این زمینه ضروری نموده است. مکاتب مختلفی از استراتژی های مدیریت دانش در سازمان ها وجود دارد که هر کدام از جنبه-های مختلف به بیان استراتژی های مدیریت دانش پرداخته اند.  ساختار سازمانی در این بین به عنوان یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت استراتژی های مدیریت دانش قلمداد می گردد به همین جهت در این پژوهش سعی گردیده است تا ضمن بیان ساختارهای سازمان های دانش محور به بررسی رابطه میان مولفه های ساختار سازمانی ( پیچیدگی، رسمیت و تمرکز ) با مدیریت دانش بپردازد. کلمات کلیدی: مدیریت دانش ساختار سازمانی تاثیر ساختار سازمانی بر مدیریت دانش شرکتهای فعال منطقه ویژه اقتصادی شهید رجائی بندر عباس بیان مساله تحقیق:  جهان پس از گذر از انقلاب صنعتی كه سرمایه‌های انسانی و مادی منبع اصلی آن بود، امروز شاهد انقلاب اطلاعاتی می‌باشد كه در آن منبع ارزشمند، خلق ثروت و درآمد دانش است. در اقتصادهای دانش محور امروزی دانش به عنوان منبع كلیدی محسوب می‌شود كه باید همانند جریان نقدینگی، منابع انسانی و یا مواد اولیه مدیریت شود. در چنین شرایطی تنها سازمانی می‌تواند عملكرد موفقیت‌آمیزی داشته باشد كه بتواند از دانش به عنوان یك مزیت رقابتی پایدار بهره گیرد. (استون،1996،685) اگر در قرن بیستم با ارزش ترین دارایی شرکت ها تجهیزات تولید آنها بوده است، در قرن بیست یکم کارکنان دانشی و بهره وری آنان مهم ترین و ارزشمند ترین دارایی تلقی می شود.(هانگ،2009) امروزه اقتصاد جهان از یک اقتصاد تولیدگرا با اقتصادی مبتنی بردانش و خدمات، جایی که کالای اصلی دانش و اطلاعات به شمار می آید، تغییر کرده است؛ به طوری که موضوع حیاتی در اقتصاد جهانی امروزی، مدیریت موثر سرمایه های فکری و دانش است. با گسترش جهانی شدن، اقتصاد سازمان ها با فشار روز افزون برای اداره موثر سرمایه های فکری خود مواجه می شوند.(والکزاک،2005،ص331) سازمان های سلسله مراتبی و بزرگی که زمانی به لحاظ تسهیلات فیزیکی و زیرساخت های توسعه ای خود رسوخ ناپذیر تلقی می شوند، امروزه در پاسخ به محیط ناپایدار و نیز برآوردن نیاز مشتریان و مخاطبان خود از حیث ارائه سریع کالاها و خدمات، با مشکل مواجه شده اند. بنابرنظر مدیران، برای بقا در محیط های پیچیده و پویا، ضروری است که سازمان ها از چابکی و انعطاف پذیری لازم برخوردار باشند و در اداره دانش به صورت کارا عمل کنند. با این وجود اکثر مدیران، سازمان ها در درک جنبه های عملی مدیریت دانش ، با مشکل روبرو شده اند. با توجه به محیط بسیار پیچیده و متغیر کنونی سازمان ها دیگر همچون گذشته قادر به پیش بینی وضعیت آینده نیستند.چنین شرایطی محصول جهانی شدن و فناوری اطلاعات و ارتباطات است (شریفی و اسلامیه، 1387) ؛ از طرفی پارادیم مدیریت نیز طی چندین مرحله مشخص، تکامل و تغییر یافته است. یکی از عوامل محوری در جریان این تغییر، ساختار سازمانی است. ساختار سازمانی، نیروی اصلی تغییر است، چرا که شالوده و چارچوبی برای همه تصمیمات و فرایندهای سازمانی است( وانگ و احمد،2003) بنابراین تمامی سازمان ها و شرکت ها؛ از تغییرات عصر حاضر مصون نبوده و می بایست از راه به روز شدن و متناسب سازی ساختار سازمانی خود و ایجاد بستر مناسب برای استقرار مدیریت دانش در سازمان های خود، افراد و کارمندان  را برای رویارویی با تغییرات آماده نمایند و توانایی تطبیق با شرایط و تغییرات سریع را افزایش دهند.گلد، مالهاترا و سگارز(2001) در بررسی اثر بخشی مدیریت دانش از دیدگاه قابلیت های سازمانی می گویند زیر ساخت های دانش از قبیل فن آوری، ساختار و فرهنگ پیش زمینه فعالیت های فرایند کسب، تبدیل، به کارگیری و نگهداری دانش هستند.(لئو و ویو،2010) به علاوه تحقیقی در 431 موسسه آمریکایی و اروپایی نشان می دهد که  مقاومت در مقابل ایجاد و استقرار مدیریت دانش علل مختلفی دارد که از جمله آنها می توان به فقدان فرهنگ تصویری از استراتژی جمعی در سازمان، محدودیت فن آوری و ارتباطات، نبود سیستم انگیزشی و شرایط محیط کاری اشاره کرد.(افرازه،1386،ص 142) این تحقیق می گوید در 25 درصد مواقع، ساختار سازمانی نامناسب، مانع اصلی در استقرار مدیریت دانش است. بنابراین تغییرات شدید و مداوم محیطی، پرداختن به امر مدیریت دانش را الزامی می سازد و از سویی دیگر، بدون وجود ساختاری مناسب که از این فرایند حمایت کند، استقرار مدیریت دانش امکان پذیر نخواهد بود. مدیریت دانش به لحاظ نظری و ذهنی نوعی محاسبات و برنامه‌های رایانه‌ای همراه با تشریك مساعی سازمانی است (پولانی,1969 ,105). اهمیت دانش تا حدی است كه از آن به عنوان عامل تعیین كننده موفقیت در سطوح مختلف فردی، سازمانی، اجتماعی، ملی و بین‌المللی مطرح شده است. مدیریت دانش شیوه جدیدی برای تفكر در مورد سازمان و تسهیم منابع فكری و خلاقانه است. طبق تعاریف ارائه شده از طرف اندیشمندان مختلف، مدیریت دانش از ابعاد مختلف تشكیل می‌شود. طبق مدل نیومن دكنهراد  مدیریت دانش از چهار بعد خلق دانش، حفظ و نگهداری دانش، تسهیم دانش و به كارگیری دانش تشكیل شده است.  در یك نگاه كلی می‌توان گفت مدیریت دانش می‌تواند همان سازماندهی داشته‌ها و اطلاعات مخفی باشد، یعنی تلاش برای به دست آوردن دانش ضروری، اشتراك اطلاعات در داخل یك سازمان و تأكید بر تقویت حافظه سازمانی به منظور بهبود روند تصمیم‌گیری، افزایش تولید و حمایت از نوآوری در سازمان است. در سال‌های اخیر منبع اصلی مزیت رقابتی از كارایی و كیفیت به نوآوری و یادگیری تغییر یافته است (استون،1996،685)با این توجه به  مباحث ذکر شده در این تحقیق بر آن هستیم تا با شناخت بیشتر و بهتر مولفه های ساختار سازمانی به بررسی تاثیر اشکال سازمانی متفاوت و پیامد های بر استقرار مدیریت دانش در سازمان بپردازیم. بنابراین با توجه به نتایج تحقیقات صورت گرفته در زمینه ساختار سازمانی و تاثیر آن بر استقرار مدیریت دانش درسازمان، در این پژوهش تلاش خواهد شد تا میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش درشرکت های فعال در منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی را مورد بررسی قرار گیرد. فهرست مطالب فصل اول:کلیات تحقیق 6 مقدمه 6 1-1بیان مساله تحقیق: 7 1-2بیان اهمیت وضرورت انجام تحقیق : 10 1-3 اهداف پژوهش 13 1-4 مدل تحلیلی تحقیق : 13 1-5 فرضیه اصلی : 14 1-6 قلمرو موضوعی : 15 1-7 بر آورد حجم نمونه و روش نمونه گیری 16 1-7-2 ابزار گرد آوری داده ها : 17 1-8  روش تجزیه وتحلیل داده ها: 18 1-9  تعاریف متغیر ها و داده ها : 19 فصل دوم:«مبانی نظری تحقیق» 22 بخش اول : ساختار سازمانی 22 مقدمه : 22 1-2- ساختار سازمانی : 23 2-2- تعاریف سازمان : 25 3-2- اهمیت و تعریف سازماندهی : 26 4-2- ساختار و فرآیند سازماندهی : 27 1-4-2- تعریف ساختار: 28 « ساختارهای سازمانی ، کالبدی است که در آن جلوه ای از موارد زیر تعیین می گردد: 29 2-4-2- تقسیم کار میان وظیفه های گوناگون : 31 3-4-2- ساختارهای بلند و مسطح : 32 5-4-2- شکل ساختار بوروکراتیک : 34 6-4-2- ساختارهای مکانیک و ارگانیک : 38 جدول 1-2- مقایسه ساختارهای مکانیکی و ارگانیکی(رابینز ، 1384،181) 40 جدول 2-2- تفاوت های دو سیستم مکانیکی و ارگانیکی (دفت ، 1381،104) 40 جدول 3-2- مقایسه کلی ساختارهای ارگانیک و مکانیک سازمان (فقهی فرهمند ، 1381،244) 41 5-2- ابعاد سازمان : 42 1-5-2ابعاد ساختاری : 42 شکل 1-2 تعامل ابعاد ساختاری و محتوایی سازمان(دفت ، 1381،19) 43 1-1-5-2- رسمیت یا رسمی بودن : 43 2-1-1-5-2 رسمیت از طریق جریان کار : 44 2-1-5-2- پیچیدگی : 50 پیچیدگی را می توان از مجرای سه بعد سنجید : 51 1-2-1-5-2تفکیک افقی : 51 2-2-1-5-2پیچیدگی سازمان در سطح عمودی : 52 3-2-1-5-2 تفکیک براساس مناطق جغرافیایی : 53 3-1-5-2- تمرکز : 55 6-2تفویض اختیار به چه معناست ؟ 57 7-2-تفاوت بین ساختار سازمان های متمرکز و غیر متمرکز : 58 8-2-تصمیم گیری و تمرکز : 59 9-2- رابطه بین (پیچیدگی ، رسمیت و تمرکز ) : 60 بخش دوم : مدیریت دانش 62 مقدمه 62 10-2-مدیریت دانش 62 11-2- داده ها ، اطلاعات و دانش 64 شکل 2-2 : ارتباط بین داده ها و اطلاعات و دانش ( توربان ، افرایم،2006) 64 13-2- تعاریف مدیریت دانش : 67 14-2- سیستم های مدیریت دانش : 68 شکل 3-2 : چرخه سیستم مدیرت دانش (توربان ، افرایم ، 2006) 68 15-2- نقش افراد در مدیریت دانش : 69 16-2- عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش : 72 17-2پیشینه تحقیق : 76 تحقیقات داخلی : 81 فصل سوم:روش تحقیق 86 مقدمه 86 3-1- روش تحقیق 87 3-2- روش و ابزار گرد آوری اطلاعات : 89 3-3 قلمروهای تحقیق: 90 ب)  قلمرو مکانی : 90 3-4 پرسشنامه: 90 جدول 3-1): مقیاس متغیرها 91 نحوه امتیازدهی و اعتباریابی پرسشنامه مدیریت دانش سازمانی سازمانی 92 3-5- اعتبار و روایی  ابزار تحقیق 93 الف) تعیین اعتبار (روایی) پرسشنامه: 93 ب) تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه ها: 94 جدول 3-3) جدول میزان پایایی ساختار سازمانی و مدیریت دانش 96 3-6- مقیاس (ابزار) اندازه گیری 96 3-7- جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری: 96 الف. آمار توصیفی: 98 ب. آمار استنباطی: 98 الف) روش همزمان،    ب)روش گام به گام،     ج) روش سلسله مراتبی. 101 – ساختار طرح پژوهشی. 102 « تجـزیـه و تحلیـل پـژوهـش» 103 فصل چهارم:« تجـزیـه و تحلیـل پـژوهـش» 104 مقدمه 104 4-1- بررسی جمعیت شناختی پاسخ دهندگان 105 جدول 4-2 : توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب جنس 107 جدول 4-3 : توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سن 109 جدول 4-4 : توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب میزان تحصیلات 110 جدول 4-5 : توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سابقه خدمت 112 جدول 4-6 : توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب نوع استخدام 114 4-2- بررسی توزیع فراوانی شاخصهای مربوط به ساختار سازمانی 115 جدول4- 7 : توزیع فراوانی شاخصهای مربوط به پیچیدگی سازمانی 115 جدول 4-8 : توزیع فراوانی شاخصهای مربوط به رسمیت 117 جدول4- 9 : توزیع فراوانی شاخصهای مربوط به تمرکز سازمانی 119 4-3- بررسی توزیع فراوانی شاخصهای مربوط به مدیریت دانش 122 جدول4- 10 : توزیع فراوانی شاخصهای مربوط به خلق دانش 122 جدول 4-11 : توزیع فراوانی شاخصهای مربوط به استقرار دانش 125 جدول4- 12 : توزیع فراوانی شاخصهای مربوط به تثبیت دانش 126 جدول 4-13 : توزیع فراوانی شاخصهای مربوط به تسهیم و مشارکت دانش 129 4-4- بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق 130 جدول4- 14 : نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنف جهت بررسی نرمال بودن 130 جدول4- 15 : نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین مولفه های ساختار سازمانی و مدیریت دانش 132 4-5- آزمون فرضیه های تحقیق 133 جدول4- 16 : نتایج تاثیر پیچیدگی در ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش 133 جدول 4-17 : نتایج تاثیر رسمیت در ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش 135 جدول 4-18 : نتایج تاثیر تمرکز در ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش 137 جدول4- 19 : نتایج تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش 139 4-6- سایر یافته های تحقیق 141 4-6-1 تحلیل رگرسیونی بررسی تاثیر ابعاد ساختار سازمانی (پیچیدگی ، رسمیت و تمرکز) بر مدیریت دانش کارکنان از روش ورود قدم به قدم متغیرها 141 جدول4- 20 : نتایج ضرایب همبستگی چندگانه در مدل رگرسیونی 141 جدول 4-21 : نتایج آنالیز واریانس 142 جدول4- 22 : نتایج ضرایب مدل رگرسیونی 143 4-7- رتبه بندی شاخص های مربوط به مدیریت دانش کارکنان از طریق آزمون فریدمن 144 جدول4- 23 : نتایج رتبه بندی شاخص های مربوط به مدیریت دانش کارکنان 144 فصل پنجم:«بحث و نتیجه گیری» 146 مقدمه 146 5-1 بحث و نتیجه گیری 147 5-2 نتایج تحلیل توصیفی 148 5-2-1 نتایج مربوط به ویژگی های جمعیت شناختی 148 5-3  نتایج شاخصهای مربوط به مولفه های تحقیق 149 5-4 نتایج تحلیلی استنباطی 151 5-4-1 نتایج آزمون فرضیه های تحقیق 151 5-4-2 تحلیل رگرسیونی تاثیر ابعاد ساختار سازمانی بر مدیریت دانش به عنوان متغیر های وابسته 151 5-4-3 رتبه بندی ابعاد ساختار سازمانی و مدیریت دانش از طریق آزمون فریدمن و بر اساس ضریب همبستگی 153 5-5 نتیجه گیری و پیشنهادات : 153 5-6 پیشنهادات به سایر پژوهشگرها: 155 منابع و مآخذ : 158 پرسشنامه 162

 • بررسی علل رضایت شغلی بر عملکرد نیروهای عملیاتی

  ابعاد موثر بر عملکرد کارکنان,ارزیابی اثرات عوامل رضایت شغلی بر عملکرد کارکنان,بررسی علل رضایت شغلی بر عملکرد نیروهای عملیاتی,تاثیر رضایت شغلی بر عملكرد کارکنان,دانلود پایان نامه رضایت شغلی,رضایت شغلی,عملکرد کارکنان,عوامل موثر رضایت شغلی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی…

 • بررسی آفات گندم و نحوه مواجه با آنها

  آفات گندم,آفات مهم گندم در ایران,آفات مهم گندم و مدیریت كنترل آنها در ایران,اهمیت اقتصادی آفات گندم,بررسی آفات گندم و نحوه مواجه با آنها,حشرات گیاه خوار,دانلود مقاله کشاورزی و زراعت,مدیریت كنترل آفات گندم بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی…

 • ریسکهای اعطای تسهیلات بانکها به مشتریان و ارزیابی ساختار نقدینگی آنها

  ارتباط مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق,ارزیابی ساختار نقدینگی بانکها,اعتبارسنجی مشتریان بانک,رابطه مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک,ریسکهای اعطای تسهیلات بانکها به مشتریان و ارزیابی ساختار نقدینگی آنها,مدیریت ریسک اعتباری,مطالبات معوق,مطالبات معوق بانک,مطالبات معوق بانک ملی بازدید کننده عزیز…

 • حجاب و پوشش اجتماعی مردان

  پایان نامه پوشش اجتماعی مردان,پایان نامه حجاب مردان,پوشش اجتماعی مردان,حجاب مردان,حجاب مردان باید چگونه باشد؟,حجاب مردان در اسلام,حجاب مردان در چیست؟,حجاب مردان در قران,حجاب و پوشش اجتماعی مردان,حجاب و پوشش مردان,حدود و کیفیت پوشش مردها,میزان پوشش آقایان در اجتماع بازدید…

 • ارزیابی ریسک آماده سازی تزریق گاز متان به سیلندرهای سوخت خودروهای گازسوز

  آنالیز پیامد,آنالیز تحلیل خطا,ارزیابی ریسک,ارزیابی ریسک آماده سازی تزریق گاز متان به سیلندرهای سوخت,ارزیابی ریسک ایستگاه CNG,ایستگاه CNG,دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد مهندسی شیمی,گاز طبیعی فشرده بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام ارزیابی ریسک آماده سازی تزریق…

 • ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب

  ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب,اضافه بار اطلاعاتی وب,پایان نامه اضافه بار اطلاعاتی وب,تاثیر اضافه بار اطلاعاتی بر کاربران,تعدیل و کنترل اضافه بار اطلاعاتی,عوامل موثر بر ایجاد اضافه بار اطلاعاتی وب,عوامل موثر بر كنترل اضافه بار…

 • بررسی نانوساختارهای متخلخل

  آئروژل‌,بررسی نانوساختارهای متخلخل,دانلود پایان نامه بررسی نانوساختارهای متخلخل,دانلود پایان نامه رشته شیمی,دانلود پایان نامه شیمی,دانلود پایان نامه مواد نانو متخلخل,دانلود پایان نامه نانوساختارهای متخلخل,نانوحفره‌های اکسید آلومینیوم بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی نانوساختارهای متخلخل هستید. دانلود…

 • ترجمه فارسی فصل 2، 3 و 4 کتاب استنباط آماری کاسلا برگر

  ترجمه فارسی فصل 2، 3 و 4,ترجمه فارسی فصل 2، 3 و 4 کتاب استنباط آماری کاسلا برگر,کاسلا برگر,کتاب استنباط آماری بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام ترجمه فارسی فصل 2، 3 و 4 کتاب استنباط آماری…

 • جایگزینی هایی برای آنتی بیوتیک های موجود در غذا

  fileina,آنتی بیوتیک,آنزیم ها,اسیدهای آلی,انجام پروژه و پایان نامه رشته پزشکی,پربیوتیک ها,جایگزینی هایی برای آنتی بیوتیک های موجود در غذا,دانلود مقاله جایگزینی هایی برای آنتی بیوتیک های موجود در غذا,دلایل عقیلی برای منع بکارگیری آنتی بیوتیک ها,فروش فایل,فروشگاه ساز فایلینا,فروشگاه فایل,همکاری…

 • پایان نامه رشته ماشین ابزار با عنوان ماشین های تراش و صفحه تراش

  براده برداری,پایان نامه رشته ماشین ابزار با عنوان ماشین های تراش و صفحه تراش,دانلود پایان نامه رشته ماشین ابزار,سیستم همکاری در فروش فایل,فروش فایل,فروشگاه فایل,ماشین های تراش و صفحه تراش,ماشین های صفحه تراش,ماشینهای تراش,همکاری در فروش فایل بازدید کننده عزیز…

 • عوامل حیاتی موفقیت پیاده سازی و الگوهای های ارزیابی آمادگی ERP و ارائه مدلی برای آن

  ارائه مدلی برای موفقیت پیاده سازی ERP,الگوهای های ارزیابی آمادگی ERP,پایان نامه ERP,پایان نامه برنامه ریزی منابع سازمان,چرخه حیات ERP,عوامل حیاتی موفقیت پیاده سازی ERP,عوامل حیاتی موفقیت پیاده سازی و الگوهای های ارزیابی آمادگی ERP و ارائه مدلی برای آن,عوامل…

 • انتخاب موضوع تحقیق دانشگاهی و استدلالهای حاکم بر آن

  انتخاب موضوع تحقیق دانشگاهی و استدلالهای حاکم بر آن,تحقیق دانشگاهی,دانشگاه کارآفرین,دانلود مقالات دانشجویی,دانلود مقالات دانشگاهی,عوامل مؤثر بر انتخاب موضوع تحقیق دانشگاهی,منطق حاکم بر انتخاب موضوع تحقیق دانشگاهی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام انتخاب موضوع تحقیق دانشگاهی…

 • بررسی حقوقی حریم خصوصی در ایران و حدود آن در سطوح بین الملل

  بررسی حقوقی حریم خصوصی,بررسی حقوقی حریم خصوصی در ایران و حدود آن در سطوح بین الملل,حدود حریم خصوصی در سطوح بین الملل,حریم خصوصی,حریم خصوصی در حقوق ایران,دانلود پایان نامه حریم خصوصی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام…

 • پروپوزال و طرح تفصیلی اثرات عناصر آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند از نگاه مشتریان

  آمیخته ترفیع,اثر عناصر آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند,ارزش ویژه برند از نگاه مشتریان,ارزش ویژه برند پروما,پروپوزال ارزش ویژه برند در صنعت خرده فروشی,پروپوزال تاثیر آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند,پروپوزال و طرح تفصیلی اثرات عناصر آمیخته ترفیع بر ارزش…

 • پیش بینی اثرات زیست محیطی احداث سد

  آسیبهای زیست محیطی سد,اثرات زیست محیطی احداث سد,اثرات ساخت سد بر محیط زیست,اثرات محیط زیستی احداث سد,پیش بینی اثرات زیست محیطی احداث سد,تاثیر سد سازی بر محیط زیست,قانون ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه های سد در ایران بازدید کننده عزیز…

 • نقش و اهمیت آماد و پشتیبانی در مدیریت بحران

  اهمیت لجستیک در مدیریت بحران,بحران,دانلود مقالات ارشد مدیریت بحران,دانلود مقالات کارشناسی ارشد مدیریت بحران,لجستیک,لجستیک بحران,مدیریت بحران,نقش و اهمیت آماد و پشتیبانی در مدیریت بحران,نقش و جایگاه لجستیک در مدیریت بحران بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام نقش…

 • ارزیابی میزان مهارت مدیریت زمان در افراد 12 تا 30 ساله و ارائه راهکارهایی برای تقویت آن

  ارزیابی میزان مهارت مدیریت زمان در افراد 12 تا 30 ساله و ارائه راهکارهایی برای تقویت آن,پایان نامه مدیریت زمان,پایان نامه مهارت مدیریت زمان,تقویت مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان,مهارت مدیریت زمان جوانان,مهارت مدیریت زمان نوجوانان,میزان مهارت مدیریت زمان…

 • بررسی عوامل موثر بر انحراف تسهیلات و ایجاد مطالبات معوق

  انحراف در تسهیلات در بانک صادرات,بررسی عوامل موثر بر انحراف تسهیلات و ایجاد مطالبات معوق,پروژه مطالبات معوق,دانلود پایان نامه مطالبات معوق,عوامل موثر بر انحراف در تسهیلات,عوامل موثر بر ایجاد مطالبات معوق بانک,مطالبات معوق بانک صادرات بازدید کننده عزیز در حال…

 • پروپوزال ارزیابی تطبیقی عملکرد سازمانهای غیر انتفاعی در توانمندسازی کودکان خیابانی

  پروپوزال ارزیابی تطبیقی عملکرد سازمانهای غیر انتفاعی در توانمندسازی کودکان خیابانی,پروپوزال توانمندسازی کودکان خیابانی,پروپوزال درباره کودکان کار,پروپوزال عملکرد سازمانهای مردم نهاد در توانمندسازی کودکان خیابانی,پروپوزال کودکان خیابانی,عدم توانمندسازی کودکان خیابانی,کودکان خیابانی,نقش سازمانهای مردم نهاد در توانمندسازی کودکان خیابانی بازدید کننده…

 • تشریح کامل مولفه ها و ابعاد فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی

  اثر تکنولوژی بر ساختار سازمانی,تاثیر فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی شركت بیمه,تاثیر فناوری بر ساختار سازمانی,تشریح کامل مولفه ها و ابعاد فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی,تکنولوژی سازمانی,رابطه بین تکنولوژی و ساختار سازمانی,مولفه ها و ابعاد ساختار سازمانی,مولفه ها و ابعاد…

 • نیروگاه گازی ری و نقش توربین گازی در آن

  توربین گازی,دانلود پایان نامه برق,دانلود پایان نامه رشته برق,موقعیت كلی نیروگاه گازی ری,نقش توربین گاز در صنعت برق,نیروگاه گازی ری,نیروگاه گازی ری و نقش توربین گازی در آن بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام نیروگاه گازی ری…

 • بررسی عوامل موفقیت و عدم موفقیت فناوری اطلاعات در سازمان

  بررسی عوامل موفقیت و عدم موفقیت فناوری اطلاعات در سازمان,سیستم های اطلاعاتی,عوامل موفقیت و شکست پروژه های IT در سازمانها,عوامل موفقیت و شکست فناوری اطلاعات در سازمانها,فن آوری اطلاعات,مدیریت پروژه,موفقیت پروژه بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام…

 • تحقیق بیمه روش جبران خسارت در حمل و نقل دریایی

  FPA,اعتبار پوشش‌ بیمه‌ای‌,بیمه حمل ونقل دریایی,بیمه کشتی,پوشش‌ خطر جنگ‌,تحقیق بیمه روش جبران خسارت در حمل و نقل دریایی,خسارت کلی بیمه,خسارت همگانی جنرال اورج,خطرات‌ تحت‌ پوشش‌ شرایط جنگ,دانلود تحقیق بیمه روش جبران خسارت در حمل ونقل دریایی,فرانشیز,مصادیق خسارت همگانی بازدید کننده…

 • بررسی آسیب شناسی سازمانی ادارات تربیت بدنی استان کهگیلویه و بویراحمد

  آسیب شناسی سازمانی ادارات تربیت بدنی,آسیب‌شناسی,بررسی آسیب شناسی سازمانی ادارات تربیت بدنی استان کهگیلویه و بویراحمد,پیشرفت شغلی,تعارض سازمانی,تقسیم کار,دانلود پاورپوینت کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی,عدالت سازمانی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی آسیب شناسی سازمانی ادارات…

 • مقاله ترجمه شده رشته مدیریت و اقتصاد با عنوان استفاده از تکنولوژی رسانه های اجتماعی و عملکرد رابطه مشتری:بررسی براساس قابلیت های ‏CRM‏

  انجام ترجمه مقاله,دانلود مقاله ترجمه شده,رسانه های اجتماعی,عملکرد رابطه مشتری,فروشگاه ساز فایل,قابلیت های ‏CRM‏,مقالات ترجمه شده,مقاله ترجمه شده,مقاله ترجمه شده رشته مدیریت,مقاله ترجمه شده رشته مدیریت و اقتصاد با عنوان استفاده از تکنولوژی رسانه های اجتماعی و عملکرد رابطه مشتری:بررسی…

 • بررسی منابع هارمونیك در سیستم های فشار قوی و روشهای كاهش آن(نسخه آپدیت شده)

  بررسی منابع هارمونیك در سیستم های فشار قوی و روشهای كاهش آن,چگونگی حذف هارمونیكها,دانلود پایان نامه برق قدرت,دانلود پایان نامه رشته برق قدرت,راه های كاهش هارمونیك,سیستم های فشار قوی,منابع هارمونیك,منابع هارمونیك در سیستم های فشار قوی بازدید کننده عزیز در…

 • بررسی و تشریح کامل تئوریهای تنیدگی

  انواع تئوریهای تنیدگی,بررسی و تشریح کامل تئوریهای تنیدگی,پایان نامه بررسی تئوریهای تنیدگی,پایان نامه تئوری تنیدگی,تئوریهای تنیدگی,تاثیر استرس بر میزان خطای انسانی,تاثیر تنیدگی بر ارتکاب خطای انسانی,رابطه استرس و خطای انسانی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی…

 • رهبری، شخصیت و اثر بخشی

  اثر بخشی سازمانی,دانلود مقالات رشته مدیریت,دانلود مقالات مدیریت,دانلود مقاله رهبری، شخصیت و اثر بخشی,رهبری و اثر بخشی,رهبری، شخصیت و اثر بخشی,شخصیت و اثر بخشی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام رهبری، شخصیت و اثر بخشی هستید. دانلود…

 • مبدل های حرارتی

  انتقال حرارت,دانلود مقالات رشته مکانیک,دانلود مقالات مکانیک,دانلود مقالات مهنئسی مکانیک,مبدل حرارتی,مبدل گرمایی,مبدل های حرارتی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام مبدل های حرارتی هستید. دانلود فایل دانلود مقاله رشته مکانیک مبدل های حرارتی * آزمایش مبدل های حرارتی در…

 • حل و فصل دعاوی سرمایه گذاری از طریق داوری ایکسید و ضرورت الحاق ایران

  ایکسید چیست,حل و فصل اختلافات بین المللی,حل و فصل دعاوی سرمایه گذاری,حل و فصل دعاوی سرمایه گذاری از طریق داوری ایکسید و ضرورت الحاق ایران,سازمان ایکسید,ضرورت الحاق ایران به کنوانسیون ایکسید,مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری,مرکز داوری…