نقش جنسیتی زنان در حقوق کیفری ( 388 صفحه)

پایان نامه نقش جنسیتی زنان در حقوق کیفری,تأثیر جنسیت زن در تعیین حقوق کیفری,تفاوتهای حقوقی زن و مرد,شباهتهای حقوقی زن و مرد,قوانین مدنی ایران در مورد زنان,ﻧﻘﺶ ﺟﻨﺴﯿﺖ زن در اﺣﮑﺎم ﮐﯿﻔﺮی,نقش جنسیتی زنان در حقوق کیفری,نقش جنسیتی زنان در حقوق کیفری ( 388 صفحه)
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام نقش جنسیتی زنان در حقوق کیفری ( 388 صفحه) هستید.

دانلود فایل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق  نقش جنسیتی زنان در حقوق کیفری (بصورت جامع و کامل در قالب 388 صفحه) *آپدیت شد: پایان نامه جنسیت و آثار آن در حقوق کیفری ایران با 200 صفحه اضافه شد. چکیده اسلام نسبت به حقوق زن و مرد دیدگاه متساوی و متعادلی دارد. اما شرایط و ویژگی‌های فیزیکی مختلف این دو جنس متعاقبا حقوق و وظایف خاصی را برای آنها به دنبال دارد؛ لذا اینجاست که ضرورت حمایت از زنان (به دلیل نقش مهم مادری) مورد توجه اسلام قرار گرفته و نگاه جانبدارانه‌ی خود را در زمینه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، اخلاقی مطرح نموده. حال با توجه به اینکه زنان رسالت متفاوتی با مردان دارند  لازم است بررسی شود در صورت ارتکاب جرم مجازات متفاوتی خواهند داشت یا خیر؟ دیدگاه فقهای اسلام در رویکرد به جرایم زنان نیز رویکرد حمایتی است  با این رویکرد در موارد مختلف نسبت به مجازات زنان کیفرهای متفاوتی منظور کردند که جمع آنها تفاوت در تخفیف جرایم: زنای اکراهی، قیادت و ارتداد است که در فصل پایانی رساله مفصل به بیان این جرایم و مجازاتشان پرداخته شده است. کلیدواژه: حق جرم کیفر حمایت مجازات مقدمه از آغاز پیدایش انسان جرم و لغزش و در پی آن کیفر و مجازات پدید آمد. قوانین ومقررات کیفری هر جامعه وسیله‌ای است برای حفظ و حمایت از حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی، و نیز معیاری است برای شناخت ارزش‌های حاکم و طرز تلقی اکثریت مردم نسبت به ماهیت و شرایط اعمال مجرمانه‌ای که ارتکاب آنها ممنوع و مرتکب مستحق مجازات است. خداوند متعال به اقتضای حکمت خویش و از سر رحمت و مهربانی، نظام آفرینش را بگونه‌ای قرار داده که بازتاب بد اعمال ناشایست انسان‌ها در جامعه آشکار شود و جامعه آن را لمس کند تا شاید از ازتکاب جرم وگناه دست بردارند، مثلا دزدی، امنیت اقتصادی را برهم می‌زند و بی‌بندوباری جنسی به کیان خانواده و سلامت و بقای نسل آدمی‌ زیان می‌رساند.  در شریعت اسلامی‌نظام کیفری وشناسایی جرائم مبنای اخلاقی دارند اسلام در جهت رشد وتعالی شخصیت فردی ازطریق ممنوع کردن کارهای ضد اخلاقی و شناسایی آن به عنوان جرم وتعیین کیفر برای آن موانع بازدارنده‌ای از ارتکاب آن پیش‌بینی کرده است زیرا اسلام برای بازداشتن افراد از کارهایی که به انحطاط روحی خود فرد وضررهای دامنه‌دار اجتماعی می‌انجامد صرفا به پند و موعظه اکتفا نکرده است. در اسلام با اعلام اینکه هر فعل حرامی‌جرم است راه انجام هرعملی که به سقوط شخصیت فرد بیانجامد را بسته است. اجرای کیفرهای اسلامی ‌بازتاب و انعکاس انتقام‌جویی فرد‌یا جماعتی نیست که قانون را به نفع خود وضع کرده باشند بلکه برای تامین مصالح عمومی‌ و اعتلای کلمه حق است بر این اساس خداوند برای اداره صحیح نظام بشری، احکامی ‌را فرض نموده است که با اجرای آن، اصل حیات، عرض و مال، آزادی فردی اجتماعی، و امنیت، از آسیب اخلال‌ران و اضرار آنان که موجب فساد در زمین است مصون داشته شده و در قبال تهمت‌ها و افتراها تضمین می‌گردد که این امر در حکومت اسلامی ‌زیر‌بنای مهم اجتماعی صلح و امنیت محسوب می‌شود.   اسلام برای تهذیب نفوس، پاسداری ازمصالح امت و بسط عدالت، امنیت اجتماعی، حفظ نظام و ارزش‌های جامعه شیوه‌هایی را به کار گرفته است که در آخرین مرحله نوبت به اجرای مقررات جزایی و اقامه حدود و تعزیرات می‌رسد. بنابراین هدف اسلام از کیفر گنهکار و جنایتکار زجر و تعذیب مرتکبان و تشفِّی خاطر اولیای دم ومانند این امور نیست بلکه غرض تأدیب و تهذیب اخلاق مجرم، بوجود آوردن جامعه سالم و حفظ و حمایت مردم از شرور مفاسد اجتماعی و نگاهداری آنها از سقوط در پرتگاه‌های رذایل اخلاقی است. این موضوع را از مسئله توبه که‌یک امر مشترک بین زن ومرد می‌باشد می‌توان فهمید،‌ یعنی اگر هدف صرف تعذیب گنهکار بود موضوع مهمی ‌مانند توبه که باعث سقوط مجازات می‌شود در قوانین کیفری اسلام وجود نداشت پس توبه با رویکرد اینکه مجازات هدف نیست و هدف بازسازی است وضع شده است. فهرست فصل اول: کلیات و مفاهیم 15 1.1کلیات 20 1.1.1بیان مسئله تحقیق 20 1.1.2سؤالات تحقیق 20 1.1.3فرضیات تحقیق 20 1.1.4ضرورت و اهداف 21 1.1.5پیشینه تحقیق 21 1.1.6چارچوب نظری تحقیق 22 1.2مفاهیم 22 1.2.1حق 22 1.2.2مجازات 23 1.2.3جرم 24 1.2.4حمایت 24 1.2.5برابری 25 1.2.6تخفیف 25 1.2.7حقوق کیفری اسلام 25 فصل دوم: تساوی حقوق زن ومرد 26 2.1دیدگاه‌های مختلف در خصوص برابری وتساوی زن ومرد 27 2.1.1زن ودیدگاه‌ها 27 2.1.1.1 دیدگاه اول:تفریطی‌ها 28 2.1.1.2 دیدگاه دوم:دیدگاه افراط‌گونه 32 2.1.1.3 دیدگاه اعتدالیون(دیدگاه اسلام در تساوی) 36 2.1.2مواردی که زن ومرد با هم مساویند 41 2.1.3تفاوت عین عدالت است 44 2.2حقوق اختصاصی زن و مرد 47 2.2.1حقوق اختصاصی مردها 48 2.2.1.1 قوامیت 48 2.2.1.2 سیری در قوانین مدنی ایران 50 2.2.1.3 حق تمکین 51 2.2.1.4 حق انتخاب محل سکونت 54 2.2.1.5 حق طلاق 54 2.2.1.6 ادله انحصارطلاق به مرد 55 2.2.1.7 تعدد زوجات 57 2.2.1.8 حقوق اختصاصی زن 60 2.2.1.9 اجرت رضاع 60 2.2.1.10حق دریافت اجرت جهت کارهای خانه 61 2.2.1.11حق حضانت 63 2.2.1.12حق جنسی زن 64 2.2.1.13حقوق اقتصادی 65 2.2.1.14نفقه 65 2.2.1.15مهریه 67 2.2.1.16حق حبس 69 2.2.1.17حق مضاجعه 70 2.2.2نتیجه حقوق خاص زن 70 2.3حقوق ادعا شده‌ی اختصاصی مردها 71 2.3.1قضاوت 71 2.3.1.1 دلایل نقلی 72 2.3.1.1.1 قرآن……………. 72 2.3.1.1.2 روایات………… 73 2.3.1.1.3 اجماع……….. 74 2.3.1.2 دلایل عقلی 74 2.3.1.2.1ناقص بودن و عدم اهلیت برای قضاوت 75 2.3.1.2.2 نقد نظریه نقصان و عدم اهلیت 75 2.3.1.3 لزوم مستور بودن و عدم اختلاط با مردان 76 2.3.1.4اصل عدم جواز قضاوت زن‌یا اصل مأذون بودن او 76 2.3.1.4.1 ارزیابی اصل عدم 77 2.3.2نتیجه 78 2.3.3مرجعیت 78 2.3.3.1 مذاق شارع 79 2.3.3.2 روایات 79 2.3.3.3 اولویت قطعیه 80 2.3.3.3.1 بررسی و نقد ادله مذکور 80 2.4حاکمیت 82 2.4.1.1 بررسی ادله 82 2.5نتیجه فصل 84 فصل سوم: رویکرد حمایتی اسلام از بانوان 86 3.1حمایت‌های اجتماعی 87 3.1.1ادای شهادت زن ومرد 89 3.1.1.1 در امور جزائی 89 3.1.1.2 امور مدنی 90 3.1.2برخی حکمت‌ها راجع به تفاوت زن ومرد در پذیرش شهادت 92 3.1.3جایگاه شهادت 97 3.1.4نتیجه 99 3.1.5واجب نبودن نماز جمعه بر زن 101 3.1.5.1 علت عدم الزام برخی تکالیف بر زن 102 3.1.5.2 امام جماعت بودن زن 103 3.1.5.3 قضای نماز پدر و مادر 104 3.1.6جهاد 104 3.1.6.1 سایر قوانین جهاد و رعایت جانب زنان 106 3.1.7قضاوت 106 3.1.8نتیجه حمایت‌های اجتماعی 109 3.2حمایت‌های اقتصادی 110 3.2.1مالکیت و استقلال مالی زن در اسلام 110 3.2.1.1 ارث 115 3.2.1.2 نفقه 117 3.2.1.2.1 حوزه‌های اختصاصی مسئولیت هر‌یک از زوجین در محدوده خانواده 119 3.2.1.2.2 بررسی فلسفه حکم نفقه 122 3.2.1.3 مهریه در اسلام 122 3.3حمایت‌های اخلاقی 129 3.3.1حمایت اخلاقی اسلام از زن در نقش مادر 133 3.3.1.1 آیات 133 3.3.1.2 روایات 135 3.3.2حمایت اخلاقی اسلام از زن در نقش فرزندی 138 3.3.2.1 آیات 138 3.3.2.2 روایات 140 3.3.3حمایت اخلاقی اسلام اززن در نقش همسری 144 3.3.3.1 آیات 144 3.3.3.2 روایات 144 3.3.4حمایت‌های قانون از زنان 147 3.3.4.1 حمایت‌های جزایی 148 3.4نتیجه 148 فصل چهارم: موارد تخفیف مجازات زن 150 4.1موارد تخفیف مجازات زن در بخش زنا 151 4.1.1زنای بکر و بکره 153 4.1.1.1 نقل روایات 154 4.1.1.2 علت تبعید نشدن زن 156 4.1.1.2.1 بیان نظرات فقها 156 4.1.1.3 حد زن زناکار بکره در قانون مجازات 158 4.1.2زنای مجنون و صغیر 158 4.1.3زنای اکراهی 165 4.1.3.1 تحقق اکراه در مرد 165 4.1.3.1.1 نظرات مخالفین: 165 4.1.3.1.2 نظرات موافقین 166 4.1.3.1.3 بررسی روایات 167 4.2قیادت 168 4.2.1تعریف قیادت 169 4.2.2مجازات قیادت 169 4.2.2.1 بیان نظرات فقها 170 4.2.2.2 حد قوادی زن از دیدگاه فقها 171 4.2.2.3 دلایل عدم مجازات 172 4.2.2.4 فلسفه قیادت 173 4.2.2.5 نتیجه قیادت 174 4.3محاربه 174 4.3.1مجازات محارب 175 4.3.1.1 مستندات حکم 176 4.3.1.1.1 تخییری‌یا تفضیلی بودن مجازات 176 4.3.1.2 جرم زن محارب از نظر فقها 176 4.3.1.2.1 نظرات فقها‌ی اهل سنت 178 4.4ارتداد 179 4.4.1اقسام مرتد 180 4.4.2مجازات ارتداد 181 4.4.2.1 مجازات‌های مرتده 183 4.4.2.1.1 حکم ارتداد زن از دیدگاه فقهای امامیه 183 4.4.3تفاوت‌های زن و مرد در مجازات ارتداد 184 4.4.3.1.1 اهل سنت و ادله آن‌ها 185 4.4.4نتیجه 188 4.5ارفاقات در نحوه‌ی مجازات زنان 189 4.5.1تازیانه 189 4.5.2نظرات فقها 189 4.5.2.1 نظرات فقهای امامیه 190 4.5.2.2 نظرات اهل سنت 191 4.6موارد پراکنده 191 4.6.1حد زن باردار 192 4.6.2مریض و مستحاضه 194 4.6.2.1 نتیجه 196 نتیجه نهایی 197 منابع…..200 *آپدیت شد: پایان نامه جنسیت و آثار آن در حقوق کیفری ایران با 200 صفحه اضافه شد.

 • پاورپوینت سیستم کارمندیابی

  ارزیابی روشهای کارمند یابی,پاورپوینت سیستم کارمندیابی,پیش نیاز کارمند یابی و استخدام مناسب,تحقیق سیستم کارمندیابی,تعریف کارمندیابی,سیستم کارمندیابی,عوامل موثر بر کارمند یابی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام پاورپوینت سیستم کارمندیابی هستید. دانلود فایل دانلود پاورپوینت با عنوان "…

 • اصلاح و بهسازی زمینهای مشکل آفرین با روشهای تراکم دینامیکی و پیش بارگذاری

  اصلاح زمین,اصلاح و بهسازی زمینهای مشکل آفرین,اصلاح و بهسازی زمینهای مشکل آفرین با روشهای تراکم دینامیکی و پیش بارگذاری,بهسازی عمیق خاك های سست,پیش بارگذاری,تحکیم و تثبیت خاک,تراکم دینامیکی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام اصلاح و بهسازی…

 • پرسشنامه ارزیابی اثر 4P بر ارزش ویژه برند

  پرسشنامه آمیخته بازاریابی,پرسشنامه ارزش برند,پرسشنامه ارزش ویژه برند,پرسشنامه ارزش ویژه برند در شرکتها,پرسشنامه ارزش ویژه برند مدل آکر,پرسشنامه ارزیابی اثر 4P بر ارزش ویژه برند,پرسشنامه استاندارد ارزش ویژه برند,دانلود پرسشنامه ارزش ویژه برند,دانلود پرسشنامه ارزش ویژه برند آکر بازدید کننده…

 • بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دختران دبیرستانی شهر ری

  بررسی پیشرفت تحصیلی دختران دبیرستانی,بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دختران دبیرستانی شهر ری,بررسی عزت نفس دختران دبیرستانی,پایان نامه رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی,پیشرفت تحصیلی,رابطه بین عزّت نفس و پیشرفت تحصیلی,رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دختران دبیرستانی,عزت…

 • داوری و روشهای حل اختلاف در تجارت بین الملل و تجارت الکترونیک

  اصول حقوقی تجارت الکترونیک,پایان نامه داوری اینترنتی,پایان نامه داوری در تجارت الکترونیک,حل اختلاف در تجارت الکترونیک,حل اختلاف در تجارت بین الملل,داوری در تجارت الکترونیک,داوری قراردادی,داوری و روشهای حل اختلاف در تجارت بین الملل و تجارت الکترونیک,قواعد حقوقی داوری در تجارت…

 • بررسی رابطه توكل بر خدا، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان

  بررسی رابطه توكل بر خدا، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان,پیشرفت تحصیلی,توكل بر خدا,دانلود مقالات رشته روان شناسی,دانلود مقالات روان شناسی,رابطه توكل بر خدا و پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان,رابطه عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان,عزت نفس بازدید کننده…