واکاوی و ارزیابی اجرای سیستم نت

اجرای سیستم نت در ادارات,اجرای سیستم نت در شرکت آب و فاضلاب,بررسی و ارزیابی اجرای سیستم نت,دانلود پایان نامه مهندسی صنایع,سیستم نت,سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه,عوامل موثر در اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه,واکاوی و ارزیابی اجرای سیستم نت
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام واکاوی و ارزیابی اجرای سیستم نت هستید.

دانلود فایل

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت سیستم و بهره وری واکاوی و ارزیابی اجرای سیستم نت چکیده: مسئلة مهم در نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه حفظ آمادگی و عملیاتی  نگهداشتن تجهیزات، ماشین آلات و تأسیسات است. استفاده از سیستم برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات و ارائه آن ضمن ایجاد مطلوب ترین سرویسهای تعمیراتی و اتخاذ بهترین رو شها برای تداوم کار صنعت با حداکثر بازدهی و کاهش هزینه، سبب افزایش سرمایه گذاریها در صنایع  در شرایطی که  محدودیت در منابع و مواد اولیه وجود دارد می‎گردد .برای استفاده از این سیستم نیاز به شناسائی برخی از عوامل مهم و تاثیر گذار در اجرای ان می باشد، تا بتوان نتایج مفیدی در اجرای آن که همواره با هزینه هایی همراه خواهد بود کسب نمود.  در این تحقیق تلاش شده است به شناسائی این عوامل تاثیر گذار پرداخته و با بحث وبررسی دقیق برخی از عاملهای مهم، از طریق سؤالات و کسب نقطه نظرات مدیران و کارشناسان مرتبط به آن شده است که نهایتاً برای رسیدن به اهداف پژوهش  که شامل شناسایی سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و بررسی استقبال مدیران شرکت در صورت اجرای این سیستم و بررسی شرایط ساختاری ، فرهنگی و تکنولوژی موجود در شرکت جهت اجرای این سیستم و در نهایت در صورت موجود بودن شرایط، ارائه الگوی مناسب در شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه می باشد. که می تواند به صورت عملی اجرا شود که در فصول مختلف مراحل آن ذکر گردیده است. با بررسی این تحقیق ضمن بحث در صحت فرضیات به نتایجی دست یافته كه چنانچه به آن پرداخته نشود اجرای این سیستم نه تنها كارائی نداشته بلكه هزینه زیادی را بر سازمان برجای خواهد گذاشت. توجه بر فرهنگ ‏، ساختار، تشویق وتنبیه، توجه مدیر عالی و مدیران ارشد و آموزش كاركنان از مسائل مهمی می باشد كه قبل از اجرای سیستم باید زمینه را فراهم نمود. کلمات کلیدی: سیستم نت اجرای سیستم نت در ادارات سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه مقدمه ضرورت طراحی و استقرار سیستم‎های نگهداری و تعمیرات در صنعت یکی از مسائل مبرم و حیاتی امروز مملکت ماست. حفظ سرمایه های کشور و ارزیابی  تجهیزات از یک سو ، و پیشرفت سریع فن آوری و بالطبع ورود روز افزون ماشین آلات و تجهیزات جدید به صنعت از سوی دیگر ، استفاده عقلانی و برنامه ریزی شده و نگهداری و تعمیرات بموقع ماشین آلات و تجهیزات را الزامی می سازد. نظربه اینکه بهره برداری صحیح از تا سیسات خصوصا در مقوله آب و فاضلاب در گرو دو عامل اصلی مدیریت فرایند و مدیریت عملکرد بهینه تأسیسات و تجهیزات است. لذا بحث و بررسی بر عوامل موثر در اجرای یک سیستمی که بتواند کارائی و اثر بخشی لازم را در یک سازمان دنبال داشته باشد بسیار مهم خواهد بود. از طرف دیگر سیستم‎های کاربردی بدلیل فیزیکی و ماهوی دارای عمر مفید پیش بینی هستند. کاهش و افزایش عمر مفید سیستم ها ، بستگی به چند عامل دارد ار جمله کیفیت ساخت،  نوع رفتار با آن ، میزان کار کرد و از همه مهمتر رسیدگی که می تواند بصورت پیشگیری سرویس و نگهداری یا درمان (تعمیرات) باشد. فهرست پیشگفتار 1 چکیده 2 فصل اول: مقدمه پژوهش مقدمه 4 بیان مسئله پژوهش 4 اهمیت پژوهش 5 اهداف پژوهش 6 سؤالات و فرضیه های پژوهش 6 تعاریف  اصطلاحات و تعاریف متغیرها 7 قصل دوم: بررسی پیشینه و ادبیات تحقیق شناخت سیستم نت 11 خصوصیات یک سیستم نت 13 انواع سیستم های نگهداری و تعمیرات 16 سیستم تعمیرات اضطراری 16 سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه 17 نگهداری بهره ور جامع 18 سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگویانه 21 سیستم نگهداری و تعمیرات کنشگرایانه 22 سیستم نگهداری و تعمیرات دقیق 22 اصول اساسی مؤسسه مارشال جهت اجرای سیستم pm در سازمان 26 بررسی پژوهشهای انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق 28 بررسی پژوهش های مشابه 28 روش پژوهش 29 فصل سوم: روش تحقیق محدوده مورد بررسی و جامعه آماری 31 نمونه آماری و روش نمونه برداری 31 حجم نمونه و روش تعیین آن 31 ابزارهای اندازه گیری 31 روایی و پایایی 32 روش تجزیه و تحلیل داده ها 33 فصل چهارم: بررسی های آماری تحقیق توصیف داده ها 37 تجزیه و تحلیل داده ها 42 بررسی فرضیات تحقیق با استفاده از آمار استنباطی 54 نتایج 60 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 78 مروری بر کلیات تحقیق  81 نقد و بررسی از یافته های پژوهش 90 محدودیت 95 پیشنهادات و کاربرد 99 منابع 107 فارسی انگلیسی پیوست  115 فهرست جداول و نمودارها شکل 1-2 – اهمیت امور نت 12 شکل 2-2- توالی نت 23 شکل 1-5- ارتباط بین بخشهای اصلی مدیریت نت 69 شکل 2-5- ارتباط سیستم نت با سایر بخشها 70 شکل 3-5- نمودار پیشنهادی (الف) 74 شکل 4-5- نمودار پیشنهادی (ب) 75 جدول 1-4- شاخص متغیر استقبال مدیران 42 جدول 2-4- فراوانی متغیر استقبال مدیران 43 جدول 3-4- شاخص متغیر تکنولوژی 45 جدول 4-4- فراوانی متغیر  تکنولوژی 45 جدول 5-4- شاخص متغیر ساختار 47 جدول 6-4- فراوانی متغیر ساختار 47 جدول 7-4- ساخص متغیر فرهنگ 49 جدول 8-4- فراوانی متغیر فرهنگ 49 جدول 9-4- شاخص متغیر زمینه و شرایط مساعد شرکت 51 جدول 10-4- فراوانی متغیر زمینه و شرایط مساعد شرکت 51 جدول 11-4- نتایج آماری عوامل تأثیرگذار در سیستم نت 61 جدول 12-4- جدول تعیین سطح شرکت 62 جدول 13-4- جدول دیدگاه پاسخ دهندگان 63 نمودار 1-4- شاخص متغیر استقبال مدیران 44 نمودار 2-4- شاخص متغیر تکنولوژی 46 نمودار 3-4- شاخص متغیر ساختار 48 نمودار 4-4- شاخص متغیر فرهنگ 50 نمودار 5-4- شاخص متغیر زمینه مساعد برای اجرا در شرکت 54

 • اشتغال زنان و تاثیر آن بر روابط خانواده

  اشتغال زنان,اشتغال زنان در ایران,اشتغال زنان و تاثیر آن بر روابط خانواده,پیامدهای اشتغال زنان بر خانواده,تأثیر اشتغال زنان بر روابط خانواده,تغییر نقش اجتماعی زنان,دانلود مقاله اشتغال زنان,دانلود مقاله تاثیر اشتغال زنان بر روابط خانواده بازدید کننده عزیز در حال مشاهده…

 • پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی با عنوان رابطه هوش هیجانی با اعتماد به نفس

  filein,اعتماد به نفس Confidence,انجام پروژه و پایان نامه کارشناسی رشته شیمی,پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی با عنوان هوش هیجانی در افراد درونگرا در مقایسه با افراد برونگرا در دانشجویان دانشگاه های شهر تهران,تكنیك‌های مدیریت هیجانها,خصوصیات افراد با اعتماد به نفس…

 • پایان نامه كارشناسی ارشد رشته ریاضی كاربردی با عنوان كارایی ارزشی در تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)

  انجام پایان نامه ارشد آمار,اندازه گیری كارایی واحدهای تصمیم گیرنده,پایان نامه كارشناسی ارشد رشته ریاضی كاربردی با عنوان كارایی ارزشی در تحلیل پوششی داده‌ها (DEA),تحلیل پوششی داده‌ها (DEA),تصمیم گیرنده(DM),خرید پایان نامه كارشناسی ارشد رشته ریاضی كاربردی,دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد…

 • مقاله ترجمه شده احساس کودکان از تاثیرشان بر خریدها: نقش الگوهای ارتباط پدر و مادری

  اجتماعی شدن کودکان,احساس کودکان از تاثیرشان بر خریدها,احساس کودکان از تاثیرشان بر خریدها نقش الگوهای ارتباط پدر و مادری,دانلود مقاله ترجمه شده,دانلود مقاله ترجمه شده رشته روانشناسی,مقاله ترجمه شده احساس کودکان از تاثیرشان بر خریدها: نقش الگوهای ارتباط پدر و…

 • نحوه کارکردن انژکتور

  انژکتور,خرید تحقیق مکانیک,دانلود مقالات مکانیک,دانلود مقاله رشته مکانیک,سیستم تامین سوخت,سیستم همکاری در فروش فایل,سیستم‌های سوخت رسانی,فروش فایل,فروشگاه فایل,نحوه کارکردن انژکتور,همکاری در فروش فایل بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام نحوه کارکردن انژکتور هستید. دانلود فایل دانلود مقاله…

 • اکولوژی شهری به عنوان زمینه چندرشته ای: تفاوت ها در استفاده از واژه "شهرنشینی " بین علوم اجتماعی و طبیعی

  اکولوژی شهری به عنوان زمینه چندرشته ای: تفاوت ها در استفاده از واژه "شهرنشینی " بین علوم اجتماعی و طبیعی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام اکولوژی شهری به عنوان زمینه چندرشته ای: تفاوت ها در استفاده…