ویژگی ها و پیامدهای مهارتهای اجتماعی با تاکید در افراد نابینا

انواع مهارت های اجتماعی,پایان نامه مهارت های اجتماعی,پایان نامه مهارتهای اجتماعی در افراد نابینا,پیامدهای مهارتهای اجتماعی,تحقیق مهارتهای اجتماعی,تعریف مهارت های اجتماعی,دانلود پایان نامه مهارت های اجتماعی,مهارت های اجتماعی چیست,ویژگی ها و پیامدهای مهارتهای اجتماعی با تاکید در افراد نابینا,ویژگی های مهارتهای اجتماعی
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام ویژگی ها و پیامدهای مهارتهای اجتماعی با تاکید در افراد نابینا هستید.

دانلود فایل

دانلود پایان نامه رشته علوم اجتماعی ویژگی ها و پیامدهای مهارتهای اجتماعی با تاکید در افراد نابینا مقدمه مفهوم مهارتهای اجتماعی از دید رفتاری بر این اصل استوار است كه مبنای رفتار شایسته اجتماعی را مهارتهای خاص و قابل تشخیص تشكیل می‌دهند. مهارت‌های اجتماعی شامل مهارت در تشخیص خصوصیات گروه، مهارت در تصمیم‌گیری با گروه، مهارت گوش دادن، مهارت همدلی، مهارت در ارتباط غیركلامی، مهارت در تشخیص احساسهای خویش و مهارت كنترل خویش است. از میان تئوریهای روانشناسی، نظریه یادگیری اجتماعی بیشتر به این مساله پرداخته است، مهارتهای اجتماعی شامل مهارت در تشخیص خصوصیات گروه، مهارت در ارتباط با گروه، مهارت گوش دادن، مهارت همدلی مهارت ارتباط غیر كلامی، مهارت در تشخیص احساسهای خویش و مهارت كنترل خویش است. این مهارتها كه در برخی از ویژگیهای خود با یكدیگر وجوه مشترك دارند از جهات دیگر دارای عناصر مخصوص به خود هستند. شخصی که دارای مهارت اجتماعی است، می‌تواند به انتخاب و ارائه رفتارهای مناسب در زمان و وضعیت معین دست بزند به عبارت دیگر فرد می‌تواند نشانه‌هایی را كه بیان‌كننده حالات و وضعیت افراد گروه است، بدرستی تشخیص دهد و هر یك را در جای خود قرار دهد. این توانایی‌ها فرد را یاری می‌دهد تا بتواند در وضعیتهای موجود رفتار مناسب را انتخاب كند (سخندان، 1380).  هر مهارت اجتماعی در حقیقت فرآیندهای پیچیده‌ای دارد، كه غالباً مجموعه‌ای از رفتارها را در بر می‌گیرد كودك باید بتواند مهارتهای فرعی موجود در مهارت اجتماعی كلی را بشناسد كودكانی كه نقص مهارتی دارند، غالباً بر واكنش‌های نامناسب خود اسرار می‌وزند زیرا از درك اینكه چنین رفتارهایی پیامدهای ناخوشایند دارند، عاجزند یا نمی‌توانند رفتارهایی را كه نتایج مطلوبتری به بار می‌آورند به اجرا درآورند. مانند هر نوع یادگیری، بازخورد در رشد مهارتهای اجتماعی اهمیتی بسزا دارد چرا كه اگر كودك از كیفیت اعمال خود باخبر باشد می‌تواند برای اصلاح مهارت‌هایش گام ضروری را بردارد. روابط اجتماعی مناسب با دیگران یكی از كارآمدترین ابزارهای مقابله با فشارهای روانی است، اما آنچه كه روابط میان افراد را بهبود بخشیده و موجب كارآمدی آن می‌شود برخورداری از مهارتهای اجتماعی است.  این مهارتها افراد را در برقراری ارتباط مؤثر با دیگران، مقابله با مشكلات، حل تعارض، ابراز وجود، همدلی با همنوعان كسب حمایت اجتماعی، سازگاری اجتماعی و بسیاری از توانمندی‌های دیگر یاری می‌كنند، به گونه‌ای كه افراد می‌توانند در مقابله با بحرانها از این تواناییها شبكه اجتماعی شان را توسعه داده و در مواقع لزوم جهت مقابله با بحرانها و حوادث زندگی از آن حمایت اجتماعی كسب كنند. شبكه اجتماعی ما مردمی را در برمی‌گیرد كه می‌توانیم به آنها تكیه كنیم، مردمی كه به ما اجازه می‌دهند بدانیم آنها نگران ارزشها هستند و ما را دوست دارند. هر كس كه متعلق به شبكه اجتماعی است، حمایت اجتماعی را تجربه می‌كند. شواهد روز افزونی وجود دارد كه طرق غیر انطباقی تفكر و رفتار، بطور نامتناسبی در میان افراد با حمایتهای اجتماعی كم روی می‌دهد. میزان كفایت حمایت اجتماعی موجود شخص، هم در آسیب‌پذیری و هم در مقابله وی نقش دارد (نادری، 1388).  پژوهش‌ها در رابطه با كودكان نابینا نشان می‌دهد كه این كودكان الف) در دلبستگی بین نوزاد و مادر دچار تأخیرهای رشدی می‌باشند. ب) در مقایسه با همسالا ن بینای خود از تجارب اجتماعی كمتری برخوردارند. ج) از همسالان بینای خود باز خوردهای ناكافی دریافت می‌كنند (ون، 1983). محققان براساس ارزیابی‌های صورت گرفته به كمك مقیاس رشد اجتماعی وایلند نشان داده‌اند كه برخی از كودكان مبتلا به اختلال بینایی در زمینه‌ی عملكردهای بین فردی دچار مشكل می‌باشند، امّا واضح نیست كه آیا معلولیت آنها باعث چنین مشكلاتی شده باشد. مطالعات بسیاری نشان می‌دهند كه نوزادان معلول بینایی اختلال در رفتار خندیدن دارند. برای نمونه فریدمن (1964) در پژوهشی به این نتیجه رسید كه نوزادان مبتلا به اختلال بینایی در مقایسه با همسالان بینای خود در عمل خندیدن رشد نیافته‌تر می‌باشند. وی همچنین با بررسی كیفیت خندیدن در نوزادان نابینا نسبت به نوزادان بینا متوجه شد كه این عمل در نوزادان نابینا بیشتر به صورت رفلكس صورت می‌گیرد. فهرست مطالب 2-5 مهارتهای اجتماعی 2-5-1 فرآیند ارتباط اجتماعی 2-5-2 مفهوم مهارتهای اجتماعی 2-5-3 تعریف مهارت‌های اجتماعی 2-5-4 ویژگی‌های مهارتهای اجتماعی 2-5-5 شش ویژگی عمده مهارتهای اجتماعی 2-5-6 طبقه‌بندی مهارتهای اجتماعی از نظر کارکرد 2-5-7 فرایند‌های عاطفی و شناختی در مهارت اجتماعی 2-5-7-1 مهارت‌های اجتماعی مربوط به عواطف 2-5-7-2 مهارت‌های مربوط به شناخت اجتماعی 2-5-8 پیامد‌های مهارتهای اجتماعی 2-6 مهارت‌های اجتماعی نابینایان 2-6-1 رشد اجتماعی در نابینایان 2-6-2 ویژگی‌های و محدودیت‌های روانشناختی کودکان نابینا 2-6-3 تأثیر اختلال بینایی در فرآیند‌های تحول روانی 2-6-4 خصوصیات افراد با ناتوانی اجتماعی 2-6-5 سازگاری اجتماعی افراد دارای نقص بینایی و عوامل موثر بر آن 2-6-6 عوامل مؤثر در سازگاری نابینایان 2-6-7 اهمیت مهارت‌های افراد آسیب دیده بینایی 2-7 شیوه‌های آموزش مهارتهای اجتماعی 2-8 پیشینه و تاریخچه موضوع تحقیق 2-8-1 تحقیقات انجام شده پیرامون در خارج از کشور 2-8-2 تحقیقات انجام شده در ایران منابع

 • مسؤولیت مدنی دولت

  جبران خسارت,دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق,دانلود مقاله مسؤولیت مدنی دولت,مسؤولیت مدنی دولت,مسئولیت کارمندان,مسئولیت مدنی,مسئولیت مدنی دولت,مفهوم خطای کارمند بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام مسؤولیت مدنی دولت هستید. دانلود فایل دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق…

 • مبانی نظری اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر آن

  اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان,تاثیر خودکارآمدی تحصیلی بر اهمال کاری,دانلود مبانی نظری خودکارآمدی,رابطه خودکارآمدی و اهمال کاری تحصیلی,مبانی نظری اهمال کاری,مبانی نظری اهمال کاری تحصیلی,مبانی نظری اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر آن,مبانی نظری تاثیر…

 • جایگاه اخلاق حرفه ای در پژوهش با تاکید بر حقوق کیفری

  اخلاق پژوهش در حقوق کیفری,اخلاق پژوهشگری در حقوق کیفری,اخلاق حرفه ای در پژوهش,جایگاه اخلاق حرفه ای در پژوهش با تاکید بر حقوق کیفری,خاستگاه مسائل اخلاقى در پژوهش,کاربرد اخلاق در پژوهش چیست,مسایل اخلاقی مربرط به فرآیند پژوهش,مقاله اخلاق در پژوهش بازدید…

 • بررسی حقوقی اشغال در اسناد بین‌المللی

  اشغال,اشغال در حقوق بین‌الملل,اشغال در دو دهه اخیر,اِشغال نظامی,بررسی حقوقی اشغال در اسناد بین‌المللی,دانلود پایان نامه حقوق بین الملل,دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد حقوق بین الملل بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی حقوقی اشغال در اسناد…

 • پروژه سازه های فولادی با عنوان هتل باران کرمان همراه با فایل های اجرایی

  پروژه سازه های فولادی با عنوان هتل باران کرمان همراه با فایل های اجرایی,دانلود پروژه سازه های فولادی هتل,دانلود پروژه سازه های فولادی هتل باران کرمان,دفترچه محاسبات سازه فلزی,طراحی سازه فلزی هتل,محاسبات سازه فلزی,محاسبات سازه های فلزی,محاسبات سازه هتل باران…

 • دانلود پاورپوینت اخلاق سیاست

  پاورپوینت,دانلود پاورپوینت اخلاق سیاست,مسئولان,نقد و بررسی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام دانلود پاورپوینت اخلاق سیاست هستید. دانلود فایل پاورپوینت کتاب آیین زندگی فصل هفتم(اخلاق سیاست) فهرست مطالب:نظریه اصالت سیاست,وظایف اخلاقی مردم در انتخاب مسئولان,وظیفه اخلاقی حاکمان…